Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Blog Ubuntu -- Správa "projektů" české komunity Ubuntu

Novinky: Školení nejen k OS Ubuntu pro širokou veřejnost, více informací zde.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - Hanz55

Stran: [1]
1
Multimedia, foto, video, zvuk / Zadrhne se build ovladačů na TV
« kdy: 30 Září 2018, 09:57:50 »
Je to na Ubuntu 18.04. V předchozí verzi mi to chodilo.

Kód: [Vybrat]
******************
* Start building *
******************
make -C /home/honza/media_build/v4l allyesconfig
make[1]: Vstupuje se do adresáře „/home/honza/media_build/v4l“
No version yet, using 4.15.0-34-generic
make[2]: Entering directory '/home/honza/media_build/linux'
Applying patches for kernel 4.15.0-34-generic
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/api_version.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/pr_fmt.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/debug.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/drx39xxj.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v4.18_fwnode_args_args.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v4.17_proc_create_single.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v4.17_i2c_check_num_msgs.patch
patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v4.15_pmdown_time.patch
Patched drivers/media/dvb-core/dvbdev.c
Patched drivers/media/v4l2-core/v4l2-dev.c
Patched drivers/media/rc/rc-main.c
make[2]: Leaving directory '/home/honza/media_build/linux'
./scripts/make_kconfig.pl /lib/modules/4.15.0-34-generic/build /lib/modules/4.15.0-34-generic/build 1
Preparing to compile for kernel version 4.15.0

***WARNING:*** You do not have the full kernel sources installed.
This does not prevent you from building the v4l-dvb tree if you have the
kernel headers, but the full kernel source may be required in order to use
make menuconfig / xconfig / qconfig.

If you are experiencing problems building the v4l-dvb tree, please try
building against a vanilla kernel before reporting a bug.

Vanilla kernels are available at http://kernel.org.
On most distros, this will compile a newly downloaded kernel:

cp /boot/config-`uname -r` <your kernel dir>/.config
cd <your kernel dir>
make all modules_install install

Please see your distro's web site for instructions to build a new kernel.

WARNING: This is the V4L/DVB backport tree, with experimental drivers
backported to run on legacy kernels from the development tree at:
http://git.linuxtv.org/media-tree.git.
It is generally safe to use it for testing a new driver or
feature, but its usage on production environments is risky.
Don't use it in production. You've been warned.
VIDEO_CROS_EC_CEC: Requires at least kernel 4.19.0
VIDEO_DW9714: Requires at least kernel 9.255.255
VIDEO_I2C: Requires at least kernel 4.16.0
Created default (all yes) .config file
./scripts/fix_kconfig.pl
make[1]: Opouští se adresář „/home/honza/media_build/v4l“
make -C /home/honza/media_build/v4l
make[1]: Vstupuje se do adresáře „/home/honza/media_build/v4l“
scripts/make_makefile.pl
./scripts/make_myconfig.pl
[ ! -f "./config-mycompat.h" ] && echo "/* empty config-mycompat.h */" > "./config-mycompat.h" || true
perl scripts/make_config_compat.pl /lib/modules/4.15.0-34-generic/build ./.myconfig ./config-compat.h
creating symbolic links...
Kernel build directory is /lib/modules/4.15.0-34-generic/build
make -C ../linux apply_patches
make[2]: Entering directory '/home/honza/media_build/linux'
Patches for 4.15.0-34-generic already applied.
make[2]: Leaving directory '/home/honza/media_build/linux'
make -C /lib/modules/4.15.0-34-generic/build SUBDIRS=/home/honza/media_build/v4l  modules
make[2]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-34-generic'
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/msp3400-driver.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/msp3400-kthreads.o
  LD [M]  /home/honza/media_build/v4l/msp3400.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/smiapp-core.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/smiapp-regs.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/smiapp-quirk.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/smiapp-limits.o
  LD [M]  /home/honza/media_build/v4l/smiapp.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/et8ek8_mode.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/et8ek8_driver.o
  LD [M]  /home/honza/media_build/v4l/et8ek8.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/cx25840-core.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/cx25840-audio.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/cx25840-firmware.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/cx25840-vbi.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/cx25840-ir.o
  LD [M]  /home/honza/media_build/v4l/cx25840.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/m5mols_core.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/m5mols_controls.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/m5mols_capture.o
  LD [M]  /home/honza/media_build/v4l/m5mols.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/mt9m001.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/mt9t112.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/mt9v022.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/ov5642.o
  CC [M]  /home/honza/media_build/v4l/ov772x.o
/home/honza/media_build/v4l/ov772x.c: In function 'ov772x_probe':
/home/honza/media_build/v4l/ov772x.c:1373:17: error: implicit declaration of function 'devm_regmap_init_sccb'; did you mean 'devm_regmap_init_ac97'? [-Werror=implicit-function-declaration]
  priv->regmap = devm_regmap_init_sccb(client, &ov772x_regmap_config);
                 ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                 devm_regmap_init_ac97
/home/honza/media_build/v4l/ov772x.c:1373:15: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
  priv->regmap = devm_regmap_init_sccb(client, &ov772x_regmap_config);
               ^
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:339: recipe for target '/home/honza/media_build/v4l/ov772x.o' failed
make[3]: *** [/home/honza/media_build/v4l/ov772x.o] Error 1
Makefile:1552: recipe for target '_module_/home/honza/media_build/v4l' failed
make[2]: *** [_module_/home/honza/media_build/v4l] Error 2
make[2]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-34-generic'
Makefile:51: recipe for target 'default' failed
make[1]: *** [default] Error 2
make[1]: Opouští se adresář „/home/honza/media_build/v4l“
Makefile:26: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
build failed at ./build line 526

2
Obecná podpora / Zahltí se mi RAM paměť (6 GB)
« kdy: 08 Květen 2018, 21:09:24 »
tedy spíše jsem si to myslel, což bylo zřetelné z programu sysinfo. Na terminálu jsem si nechal vypsat příkazem top toto:

Je z Vás někdo z toho moudrý ?

3
Podpora pro pracovní prostředí / Gdebi není podporováno
« kdy: 22 Duben 2018, 19:14:47 »
Ví někdo, jak nainstalovat Gdebi ve verzi Ubuntu 17.10 ?

4
Když se pokusím sejmout něco na obrazovce, vyfotí to, ale celý obrázek je černý.

5
Měl jsem před Ubuntu Debian a na přehrávači VLC jsem měl červený puntík pro nahrávání. Už nevím, jak jsem toho tenkrát docílil, ale nyní v Ubuntu 17.10 nelze ani zapnout pokročilé ovládání. Nic to nedělá.

6
Obecná podpora / Nemohu nainstalovat Synaptic
« kdy: 20 Duben 2018, 23:32:17 »
Hlásí to:

root@honza-HP-Compaq-dc7900-Convertible-Minitower:/home/honza# synaptic
No protocol specified
Unable to init server: Nelze se připojit: Spojení odmítnuto

(synaptic:15688): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0

Stran: [1]