Fórum Ubuntu.cz

LTS vydání 16.04, 14.04, 12.04 => Programování pro GNU/Linux => Téma založeno: CyberCodeDroid 19 Březen 2017, 08:55:57

Název: Časté odpojování (Realtek RTL8111/8168/8411)
Přispěvatel: CyberCodeDroid 19 Březen 2017, 08:55:57
Ahoj,
poradíte prosím jak na script, který by restartoval LAN připojení v zadaný čas, opakovaně?
S pozdravem CCD.

// 22.3.2017 - 08:00 Změna názvu tématu.
Název: Re:Restart LAN připojení v zadaný čas
Přispěvatel: juwa2 19 Březen 2017, 13:32:19
1. Vytvoř skript lan_restart.sh s obsahem
Kód: [Vybrat]
#!/bin/bash
sudo service network-manager restart

Nastav mu spustitelnost a ulož ho do /usr/local/bin

2. Přidej vyjímku do sudoers (aby nebylo třeba zadávat heslo). Otevři terminál a zadej:
Kód: [Vybrat]
sudo visudo
a na konec přidej řádek
Kód: [Vybrat]
uživatel ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/service network-manager restart
(místo "uživatel" napiš název svého uživ. účtu)
uložit (ctrl+O)
enter
ukončit (ctrl+X)
------------------------
Nakonec si pomocí cronu naplánuj spouštění toho skriptu dle potřeby.
Pokud neumíš nastavit Cron z Terminálu, použij "klikátko" gnome-schedule (plánované úlohy):
Kód: [Vybrat]
sudo apt-get install gnome-schedule
https://www.unixmen.com/automate-tasks-with-gnome-schedule/

Název: Re:Restart LAN připojení v zadaný čas
Přispěvatel: GdH 19 Březen 2017, 16:17:57
Než zapisovat do sudoers výjimky, bude rozumnější zapsat ten úkol přímo do crontabu roota:
Kód: [Vybrat]
sudo crontab -eTaké nebude třeba vytvářet skript, když je to jeden příkaz, jen to chce zapsat s celou cestou k němu.
Název: Re:Restart LAN připojení v zadaný čas
Přispěvatel: Standa99 19 Březen 2017, 17:55:29
Záleží, jestli vůbec Network Manager používá (já ho mám vypnutý) a navíc resetuje všechny připojení, nejen LAN.
Stačit by mělo dle GdH přidání do crontabu, např. ip link set enp0s3 down && ip link set enp0s3 up
Název: Re:Restart LAN připojení v zadaný čas
Přispěvatel: CyberCodeDroid 20 Březen 2017, 15:39:02
juwa2
Děkuji za podobný návod. Došel jsem až k tomu GS. Ten na LM není, existuje nějaká alternativa prosím?

Ostatní
Chápu dobře, že tedy třeba aby to proběhlo každých 5 minut, bude to takto?
Kód: [Vybrat]
5 * * * * ip link set enp0s3 down && ip link set enp0s3 up
Název: Re:Časté odpojování (Realtek RTL8111/8168/8411)
Přispěvatel: CyberCodeDroid 22 Březen 2017, 08:00:51
Změnil jsem název tématu, a proto prosím o radu novou:

Kód: [Vybrat]
~ $ inxi -Fxz
System:    Host: PC Kernel: 4.8.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Gigabyte product: N/A
           Mobo: Gigabyte model: B75M-D3H v: x.x
           Bios: American Megatrends v: F15 date: 10/23/2013
CPU:       Dual core Intel Pentium G2030 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11972
           clock speeds: max: 3000 MHz 1: 2945 MHz 2: 2990 MHz
Graphics:  Card: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Desktop
           GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-42-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 3256.7GB (4.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: TS256GSSD340K size: 256.1GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: EFRX size: 3000.6GB
Partition: ID-1: / size: 232G used: 25G (12%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
           ID-2: /boot size: 472M used: 219M (49%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 3.15GB used: 0.45GB (14%) fs: swap dev: /dev/dm-3
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 211 Uptime: 1:12 Memory: 1790.0/2883.1MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
Název: Re:Časté odpojování (Realtek RTL8111/8168/8411)
Přispěvatel: Standa99 22 Březen 2017, 08:58:42
Místo enp0s3 máš enp2s0, takže restart rozhraní každých 5 minut bude vypadat takhle:
Kód: [Vybrat]
*/5 * * * * ip link set enp2s0 down && ip link set enp2s0 up
samozřejmě skrz příkaz:
Kód: [Vybrat]
sudo crontab -e

P.S. Každopádně to není řešení toho odpojování.
Název: Re:Časté odpojování (Realtek RTL8111/8168/8411)
Přispěvatel: CyberCodeDroid 23 Březen 2017, 08:51:13
Děkuji všem za pomoc. Ano, řešení to není zrovna "košér", ale prozatím stačí.