Fórum Ubuntu CZ/SK

Ostatní => Archiv => Sdružení Ubuntu ČR => Téma založeno: Vojtěch Trefný 17 Září 2007, 17:04:28

Název: Ustavující schůze sdružení - program
Přispěvatel: Vojtěch Trefný 17 Září 2007, 17:04:28
Předpokládaný průběh

- na začátku schůze přípravný výbor v souladu se stanovami přijme přihlášky všech zájemců
- přípravný výbor určí ze členů sdružení zapisovatele, který provede prezenci členů a o schůzi bude vést pečlivý zápis
- představí se kandidáti do výboru a revizní komise
- přípravný výbor zahájí volbu přípravného výboru a revizní komise
- po sečtení hlasů a vyhlášení výsledků volby se výbor a revizní komise odeberou na poradu, na níž zvolí své vedení (z obou schůzí bude učiněn zápis)
- další program závisí na nově zvoleném výboru, očekávaný program je ovšem tento:
 - vyhlášení výsledku volby předsedy sdružení a předsedy revizní komise
 - hlasování členské schůze o členských příspěvcích
 - další program
Název: Re: Ustavující schůze sdružení - program
Přispěvatel: Vojtěch Trefný 14 Prosinec 2007, 14:32:43
Program byl aktualizován a takto by měl v soboru program skutečně vypadat.