Fórum Ubuntu CZ/SK

Ostatní => Tipy a triky pro Linux => Téma založeno: Marcel 'Maky' Šuška 16 Leden 2008, 20:55:04

Název: CONKY
Přispěvatel: Marcel 'Maky' Šuška 16 Leden 2008, 20:55:04
Aktuální návod na WIKI: http://wiki.ubuntu.cz/Conky?highlight=%28conky%29

Určice každý z nás potřeboval v rychlosti zjistit stav své RAM, jako ma vytížení procesoru, kolik má volného místa na disku a pod. Toto všecko se dá zjistit příkazy typu: top, df, taktéž gkrellm, adesklets, gdesklets a mnohými dalšími, no ne všem mohou vyhovovat.
Pro ty kteří nemají rádi příkazovou řádku je tu utilitka nazvaná conky, která běží na vaší ploše. Přesněji jde o monitor systému pro X, který má v sobě zabudovaných mnoho modulů, které mohou zobrazovat stav vaší RAM, diskových oddílů, vytížení procesoru, sítě, sledování přehrávané skladby a plno dalších věci. Taky můžete spustit různé scripty a programy a zobrazit jejich výstup.
Conky běží bud jako program v okně nebo jakákoliv jiná aplikace, anebo může běžet i jako daemon, to záleží jen od konfigurace. Nakonfigurovat se tam dá snad všechno, proto nezaškodí malá inspirace: http://conky.sourceforge.net/screenshots.html

1. Instalace:

V Synapticu vyhledáne: Conky nebo přes příkazový řádek:

sudo apt-get install conky

Pak v /etc/X11/xorg.conf najděte sekci "Modules" a pod něj přidejte:

Load "dbe"

* Conky ma malý bug, kde po spuštění conky překryje obrázek pozadí, anebo je conky na popředí a skryje pod sebou okna a ikony. Je potřeba vytvořit spouštěcí skript.

* Vytvoříme si spouštěč na ploše: pravým myšítkem → vytvořit dokument → prázdný soubor a do něho vložte:

#!/bin/sh
sleep 15
conky

Sleep 15- znamená zpomalení, resp časovač, číslo za funkcí si zvolte podle svého. Každému PC startuje jinou rychlostí. Číslo reprezentuje sekundy. Uložte a odložte si skript třeba do Dokumentů.

2. Vytvoření a zkopírování skriptu pro conky:

Nyní si vytvoříme další skript na ploše nebo přímo v /home/vas_adresar: pravým myšítkem → vytvořit dokument → Prázdný soubor, který si pojmenujete .conkyrc. Jméno není náhodné a conky ho budou hledat. Pozor neplést si prázdný soubor se složkou.
Nyní si ze stránek  http://conky.sourceforge.net/screenshots.html vyberte podle obrázků, které conky se vám líbí, vyhovují. Pod obrázkem je odkaz, na který kliknete, otevře se nová stránka. Otevřete právě vytvořený dokument .conkyrc, který jste si udělali na ploše a ze stránek celý obsah do něj vložte. Ovšem conky z těchto stránek jsou takové spartánské, proto doporučuji zkopírovat si jedny z níže uvedených.

Zde moje Conky:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40

TEXT

$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${cpugraph cpu0 30,350 ff841f 80d62b } 
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}HDD win:      ${fs_free /media/win} ${alignr}  ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color
${color ff9730}HDD Zaloha:      ${fs_free /media/disk1} ${alignr}  ${fs_used /media/disk1} / ${fs_size /media/disk1}
${fs_bar 6 /media/disk1}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Výsledek pak vypadá nějak takhle:

(http://img175.imageshack.us/img175/7159/obrazovkapracovnplocharf2.th.png) (http://img175.imageshack.us/my.php?image=obrazovkapracovnplocharf2.png)


3. Přesun adresáře:
Pokud jste vytvářeli .conkyrc přímo v /home/tvuj-adresar, tento krok přeskočte
Dokument .conkyrc z plochy přesuneme do /home/tvuj_adresar

4. První spuštění:

Spustíme ALT+F2 a vložíme název conky. Na ploše se nám objeví vlevo dole conky spuštěné bez rámu a na pozadí, pokud jste si jej stáhli z netu. Zkopírované conky z návodu se objeví vpravo nahoře..


5. Spuštění Conky hned po startu:

Aby se nám conky zobrazily, tak jak mají, musíme je přidat do sezení: Systém → Volby→ Sezení → Přidat.  Zadejte cestu ke skriptu, pro spuštění při startu.

6. Úpravy a nastavení:

Conky jsou stále ve vývoji, takže si je můžete upravit sami, podle sebe, třeba no změníme na yes nebo hodnotu čísla. Vzniknou tak nové, originální conky.

own_window yes - Vlastní okno pro conky
own_window_type override - Zabráni mizení, když kliknete na plochu
own_window_transparent yes - Průsvitné okno, je vidět pozadí
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager - Okno je bez lišty, grafiky, je přilepený na plochu a nedá se přesouvat.
double_buffer yes  - Zabráni blikání nebo zmizení obrazu, nemusí to však fungovat u každého.
use_spacer yes  - nevím
use_xft yes – používání stylu a písma
update_interval 1.0 – informace se obnovují každou sekundu, změněním hodnoty se změní frekvence obnovování
minimum_size 150 5 – minimální hodnota textového pole, v kterém se zobrazují informace
draw_shades no – stíny písma
draw_outline no - obrysy písma
draw_borders no – rám okolo conky
xftfont ae_AlMothnna:size=9 – nastavení písma a jeho velikost
uppercase no – všechny písmena velké
default_color grey – výchozí barva (red, blue, green, #e5e5e5...)

alignment top_right pozice conky vpravo nahoře
#alignment top_left – nahoře vlevo
#alignment bottom_left – dole vlevo
#alignment bottom_right – dole vpravo

gap_x 5  - xová vzdálenost conky od okraje obrazovky
gap_y 5 -  yová vzdálenost conky od okraje obrazovky


TEXT – od tohoto příkazu, nesmí být žádný komentář. Celý text bude braný tak jak je a zobrazí se v conky, reaguje jen na $, co znamená začátek nějakého příkazu.  Po zadaní „TEXT“ můžete psát vlastní skript.

Víceslovné příkazy s parametrem „/“, se dávají do závorek {}, každý příkaz začíná znakem $

Příklady :

${color 80d62b} – změní barvu
Když chcete mít víc barev na jednom řádku, je potřebné vložit příkaz „color“ vždy před daný text, kterého barvu chcete změnit.

Napříkald :     ${color 80d62b}Farba zelena ${color ff9730} – barva oranžová

${hr 1} – čára až do konce řádku, číslo prezentuje tloušťku čáry

Když chcete zarovnávat písmo, před každý text, který chcete dát vpravo/vlevo, vložte:

${alignc} zarovná na center
${alignr} zarovná vpravo

Toto je vhodné používat, když máte na jednom řádku více parametrů a aby moc neskákaly texty
Pokud potřebujete více informaci/příkazů zadejte v konzoli:

man conky


7. Vypnutí conky:

V konzoli zadejte:

pkill conky

Příkaz je vhodný, když upravujete .conkyrc. Protože po ukončení a znova zapnutí conek se teprve projeví provedené změny.Domovská stránka: http://conky.sourceforge.net/screenshots.html
Pochlubte se svými conky:Takže pište, jak se vám daří s conky, pochlubte se a hlavně napište, jestli je návod funkční. Dám ho potom na WIKI.

Děkuji existpierre, který se mnou dělal návod a za trpělivost a ochotu.


Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wam]Spider007 16 Leden 2008, 21:14:33
Takze moj conky:
(http://img236.imageshack.us/img236/6017/conkyiv0.th.png) (http://img236.imageshack.us/my.php?image=conkyiv0.png)


Kód: [Vybrat]
# .conkyrc by wam]Spider007
# simple rc for use in laptops
# external shell scripts: ipex and bat
#              font name: anorexia artiwiz font
#                   date: 16mar07
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
 minimum_size 150 5

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline no
draw_borders no
#font anorexia
xftfont anorexia:size=8
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 2

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 5
gap_y 5

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT

$color
${color f70b0b}CPU ${hr 1}$color
${color ffffff} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,170} ${alignr} ${cpubar cpu0 10,170}
${cpugraph cpu0 30,170 f70b0b f70b0b } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,170 f70b0b f70b0b}
${color f70b0b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ffffff}${alignc} $uptime
${color f70b0b}MEMORY / SWAP ${hr 1}$color
${color ffffff}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ffffff}${membar 6}$color
${color ffffff}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ffffff}${swapbar 6}$color
${color f70b0b}HDD${hr 1}$color
${color ffffff}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ffffff}Data:      ${fs_free /media/Data} ${alignr}  ${fs_used /media/Data} / ${fs_size /media/Data}
${fs_bar 6 /media/Data}$color
${color f70b0b}BATERY PERCENT/TIME ${hr 1} $color
${color ffffff}${alignc} REMAINING: ${battery_percent}% ${alignr} $battery_time
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Vojtěch Trefný 16 Leden 2008, 21:21:57
Citace
alignment          top_left
background          no
border_margin          4
border_width          1
cpu_avg_samples       2
default_color          black
default_shade_color       black
default_outline_color       black
double_buffer          yes
draw_shades          no
draw_outline          no
draw_borders          no
gap_x             7
gap_y             27
maximum_width          215
minimum_size          205 5
net_avg_samples       2
no_buffers          yes
override_utf8_locale       yes
own_window          yes
own_window_transparent       yes
own_window_type       override
stippled_borders       8
update_interval       1.0
uppercase          no
use_spacer          no
use_xft            yes
xftalpha                   0.8
xftfont            Arial:size=10

TEXT

${color #808080}${execi 30 date +"%A, %e. %B %Y"}

${color #808080}${time %T}${alignr}Uptime:${color #FFFFFF} $uptime

${color #808080} CPU:${color #FFFFFF}${cpu 0}%  $alignr Temp:${acpitemp}C
${color #808080} RAM: ${color #FFFFFF} $mem/$memmax $alignr $memperc%
${color #808080} Swap:${color #FFFFFF} $swap/$swapmax $alignr $swapperc%

 ${color #808080}Processes:${color #FFFFFF} $processes  ${color #808080}${alignr}Running:${color #FFFFFF} $running_processes
 ${color #808080}Top Processes    ${alignr}PID    CPU%
 ${color #FFFFFF} ${top name 1}${alignr}${top pid 1}${top cpu 1}
 ${color #FFFFFF} ${top name 2}${alignr}${top pid 2}${top cpu 2}
 ${color #FFFFFF} ${top name 3}${alignr}${top pid 3}${top cpu 3}
 ${color #808080}Memory usage     ${alignr}PID    MEM%
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 1}${alignr}${top_mem pid 1}${top_mem mem 1}
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 2}${alignr}${top_mem pid 2}${top_mem mem 2}
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 3}${alignr}${top_mem pid 3}${top_mem mem 3}

${color #808080}Files:     Used     Total  $alignr Free
 ${color #808080}LINUX     ${color #FFFFFF}${fs_used /}   ${fs_size /} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /}%
 ${color #808080}HOME     ${color #FFFFFF}${fs_used /home/vojta}  ${fs_size /home/vojta} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /home/vojta}%

${color #808080}POWER MANAGEMENT:   ${color #FFFFFF}${battery BAT0}

Tohle je taky pěkné - http://www.gnome-look.org/content/show.php/Another+conky+scripts?content=58555
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Karvay 16 Leden 2008, 22:00:06
Kód: [Vybrat]
#avoid flicker
double_buffer yes

#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window  yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager

#borders
draw_borders no
border_margin 1

#shades
draw_shades no

#position
gap_x 6
gap_y 6
alignment top_left

#behaviour
update_interval 1

#colour
default_color  e0e0e0
#default_shade_color 000000
own_window_colour 3b3939

#font
use_xft yes
xftfont bauhaus:pixelsize=10

#to prevent window from moving
use_spacer no
minimum_size 1268 0

#mpd
mpd_host localhost
mpd_port 6600

TEXT
${alignc -1}${voffset -1} Cpu teplota: ${color e0e0e0}${font}${acpitemp} stupňů ${color} Cpu využití: ${color e0e0e0}${font}${cpu}% ${color} Paměť: ${color e0e0e0}${font}${mem} ${color} ${color} Paměť: ${color e0e0e0}${font}${memperc} % ${color} ${color} Swap: ${color e0e0e0}${font}${swap} ${color} | ${color} Uptime: ${color e0e0e0}${font}${uptime_short}${color}  | ${color} Net: ${color e0e0e0}${font}${downspeed eth0} Kb/s ${color} ${totaldown eth0} staženo${color} | ${color} ${color e0e0e0}${upspeed eth0} Kb/s ${color} ${totalup eth0} odesláno${color}  |  ${color}Harddisk: ${color e0e0e0}${font}${fs_free /} ${color} Baterie: ${color e0e0e0}${font}${battery_time} ${color e0e0e0}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 16 Leden 2008, 22:13:23
(http://img222.imageshack.us/img222/9126/obrazovkarp7.th.png) (http://img222.imageshack.us/img222/9126/obrazovkarp7.png)

Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no


xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730

alignment top_right

gap_x 8
gap_y 8

TEXT
$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,170} ${alignr} ${cpubar cpu0 10,170}
${cpugraph cpu0 30,170 ff841f 80d62b } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,170 ff841f 80d62b}
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}Data:      ${fs_free /media/Data} ${alignr}  ${fs_used /media/Data} / ${fs_size /media/Data}
${fs_bar 6 /media/Data}$color
${color ff9730}extData:      ${fs_free /media/extData} ${alignr}  ${fs_used /media/extData} / ${fs_size /media/extData}
${fs_bar 6 /media/extData}$color
${color ff9730}StaryLin:      ${fs_free /media/StaryLin} ${alignr}  ${fs_used /media/StaryLin} / ${fs_size /media/StaryLin}
${fs_bar 6 /media/StaryLin}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr ppp0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed ppp0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed ppp0}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown ppp0} ${alignr}Up:  ${totalup ppp0}
${downspeedgraph ppp0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph ppp0 30,150 ff841f 80d62b}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 17 Leden 2008, 11:43:21
Take prihodim http://www.zsvejprnice.cz/conky.png (http://www.zsvejprnice.cz/conky.png)

Kód: [Vybrat]
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes
xftfont sans:size=8.5

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
minimum_size 5 5

# Draw shades?
draw_shades no

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 10


TEXT
${color #D28E47}Systém: ${color #ffffff}$nodename Ubuntu
${color #ffffff}$sysname $kernel on $machine
${color #ffffff}Uptime: $uptime
${color white}${hr 1}

${color #D28E47}Monitor systému:
${color #ffffff}CPU: ${color #D28E47}${cpu}%
${color #ffffff}Core1: ${color #D28E47}${freq cpu1}MHz
${color #ffffff}Core2: ${color #D28E47}${freq cpu2}MHz

${color #ffffff}RAM: ${color #D28E47}$mem / $memmax - $memperc%

${color #D28E47}Net: ${color #ffffff}(eth0)
${color #ffffff}down: ${color #D28E47}${downspeed eth0} k/s         ${color #ffffff}up: ${color #D28E47}${upspeed eth0} k/s

${color #D28E47}Net: ${color #ffffff}(eth1)
${color #ffffff}down: ${color #D28E47}${downspeed eth1} k/s         ${color #ffffff}up: ${color #D28E47}${upspeed eth1} k/s

${color #D28E47}Processes:
${color #FFFFFF}Total: ${color #D28E47}$processes  ${color #ffffff}${alignr}Running:${color #D28E47} $running_processes

${color #D28E47}Top Processes:
${color #ffffff}Name:               ${alignr}     CPU%
${color #D28E47}${top name 1}      ${alignr} ${color #D28E47}${top cpu 1}
${color #D28E47}${top name 2}      ${alignr} ${color #D28E47}${top cpu 2}
${color #D28E47}${top name 3}      ${alignr} ${color #D28E47}${top cpu 3}

${color #D28E47}Disky:
${color #ffffff}root:
${color #ffffff}${fs_used /} / ${fs_size /} (${fs_free /} ${fs_free_perc /}% free)
${color #D28E47} ${fs_bar /}
${color #ffffff}home:
${color #ffffff}${fs_used /home/chrasty} / ${fs_size /home/chrasty} (${fs_free /home/chrasty} ${fs_free_perc /home/chrasty}% free)
${color #D28E47} ${fs_bar /home/chrasty}

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Marcel 'Maky' Šuška 17 Leden 2008, 15:40:53
hmm, jednoduché a účelné.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavol XV 18 Leden 2008, 10:11:59
jak zmenim velkost tzv okna conky? chcel by som to mat uzsie ako vo vasich conky. a ako pridam aby mi zistovalo prichod emailu?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Karvay 18 Leden 2008, 10:45:07
jak zmenim velkost tzv okna conky? chcel by som to mat uzsie ako vo vasich conky. a ako pridam aby mi zistovalo prichod emailu?
http://conky.sourceforge.net/variables.html
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 18 Leden 2008, 12:07:54
Citace
jak zmenim velkost tzv okna conky?

maximum_width pocetpixelov

Citace
a ako pridam aby mi zistovalo prichod emailu?

zrejme je to toto.
 mails      Mail  count in mail spool. You can use program like fetchmail to
              get mails from some server using your  favourite  protocol.  See
              also new_mails.

new_mails   Unread mail count in mail spool.

Zrejme treba najprv nainstalovat fetchmail (je v synapticu)
Neviem ci mas gmail, no na nete som nasiel navod pre gmail vo fetchmail

http://download.gna.org/hpr/fetchmail/FAQ/gmail-pop-howto.html

Ale neskusal som to.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: cinan 18 Leden 2008, 18:27:13
conky monitoruje len vytazenie cpu, ram a disk. O teploty sa stara Kima, a network traffic ma na starosti KNetStats.
(http://www.divshare.com/img/thumb/3522311-fda.png) (http://www.divshare.com/download/3522311-fda)
Kód: [Vybrat]
background yes
on_bottom yes

use_xft yes
xftfont Dejavu sans mono:size=8
xftalpha 0.1

update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window no
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

#minimum_size 230 5

draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
stippled_borders 1
border_margin 0
border_width 0

default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black

alignment top_left

maximum_width 230

gap_x 0
gap_y 30

no_buffers yes

uppercase no

#cpu_avg_samples 2
#net_avg_samples 2

override_utf8_locale no

use_spacer yes

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
#: $memperc% ${membar}
TEXT
${color #8F8F8F}CPU0: ${color #174E1F} ${cpu cpu0}%         ${color #8F8F8F} CPU1: ${color #174E1F} ${cpu cpu1}%
${color #2C953A}${cpugraph cpu0 30,101 }    ${cpugraph cpu1 30,101}
${color #8F8F8F}RAM: ${color #174E1F}$mem/$memmax   ${color #8F8F8F}Disk I/O:${color #174E1F}${diskio}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: pavolzetor 19 Leden 2008, 11:19:10
mne to preblikava kazdu sekunf a je t ofest neprirodzene
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: cinan 19 Leden 2008, 11:31:08
z rootu:

Problémy

Bliká vám conky? Můžete zkusit připsat do konfiguračního souboru double_buffer yes, což způsobí, že Conky poběží ve dvou bufferech. Pokud nevidíte žádnou změnu, podívejte se do svého /etc/X11/xorg.conf a zkontrolujte, zda v sekci "Module" máte Load "dbe". Druhá možnost je pustit program v režimu okna skrze own_window yes, což mi ale přijde takové o ničem. Ale třeba to někomu vyhovovat bude.

Blikání často souvisí s ikonami pod Conkym. Conky se s ikonami moc rád nemá, takže jestli chcete, aby vám fungoval k vaší spokojenosti, ikonky umístěte jinam.

Co se týče problémů s blikáním, osobně jsem je zaznamenal pouze v prostředích, která se až příliš iniciativně starají o plochu, jako to dělá třeba Nautilus v Gnome. (Ano, o plochu v Gnome se stará skutečně Nautilus.) V Openboxu a PekWM s tím problém nemám.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: beri-chan 20 Leden 2008, 13:00:50
tak já se taky pochlubím  ;D

http://img292.imageshack.us/img292/1378/obrazovkazz2.png (http://img292.imageshack.us/img292/1378/obrazovkazz2.png)

Kód: [Vybrat]
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no

xftfont anorexia:size=8
uppercase no

stippled_borders 3

border_margin 2

border_width 1

default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

gap_x 5
gap_y 5

TEXT

$color
${color 40e0d0}Systém ${hr 1}
${color ffffff} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color ffffff}IP adresa:${alignr}${addr eth0}
${color 40e0d0}CPU ${hr 1}$color
${color #ffffff}CPU: ${color #40e0d0}${cpu}%
${cpubar cpu0 10,350} ${alignr}
${cpugraph cpu0 30,350 40e0d0 ffffff } ${alignr}
${color 40e0d0}Procesy ${hr 1}$color
${color ffffff}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 40e0d0}Top Procesy${hr 1}
${color 40e0d0}Jméno               ${alignr}     CPU%
${color ffffff}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ffffff}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ffffff}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 40e0d0}Paměť ${hr 1}$color
${color ffffff}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ffffff}${membar 6}$color
${color 40e0d0}HDD${hr 1}$color
${color ffffff}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: dumi 20 Leden 2008, 13:10:53
mne to preblikava kazdu sekunf a je t ofest neprirodzene
ja som to riešil takto (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=8999.0).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 22 Leden 2008, 19:00:46
Conky:
(http://nahrajobrazek.cz/view_thumb/2d6ec1816/Obrazovka.png) (http://nahrajobrazek.cz/view_image/2d6ec1816/Obrazovka.png)
Kód: [Vybrat]
alignment top_left
background no
border_margin 4
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color black
default_shade_color black
default_outline_color black
double_buffer no
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
gap_x 7
gap_y 10
maximum_width 215
minimum_size 205 5
net_avg_samples 2
no_buffers yes
override_utf8_locale yes
own_window no
own_window_transparent yes
own_window_type override
stippled_borders 8
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer no
use_xft yes
xftalpha                0.8
xftfont Bitstream Vera Sans Mono Bold:size=9

TEXT
$alignc${color #808080}${pre_exec whoami}@$nodename
${color #808080}linux-$kernel $alignr $machine

${execi 30 date +"%A, %e. %B %Y"}
${color #808080}${time %T}${alignr}Spuštěno:${color #FFFFFF} $uptime

${color #808080}Využití systému:
${color #808080} ${cpugraph cpu1 32,207 7f8ed3 000000} ${color #FFFFFF}
${color #808080} CPU:${color #FFFFFF}${cpu 0}%  $alignr ${color #808080}Teplota: ${color #FFFFFF}${acpitemp}°C
${color #808080} RAM: ${color #FFFFFF} $mem/$memmax $alignr $memperc%
${color #808080} Swap:${color #FFFFFF} $swap/$swapmax $alignr $swapperc%

 ${color #808080}Procesů:${color #FFFFFF} $processes  ${color #808080}${alignr}Aktivní:${color #FFFFFF} $running_processes
 ${color #808080}Nejaktivnější procesy    ${alignr}PID    CPU%
 ${color #FFFFFF} ${top name 1}${alignr}${top pid 1}${top cpu 1}
 ${color #FFFFFF} ${top name 2}${alignr}${top pid 2}${top cpu 2}
 ${color #FFFFFF} ${top name 3}${alignr}${top pid 3}${top cpu 3}
 ${color #808080}Zatížení paměti     ${alignr}PID    MEM%
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 1}${alignr}${top_mem pid 1}${top_mem mem 1}
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 2}${alignr}${top_mem pid 2}${top_mem mem 2}
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 3}${alignr}${top_mem pid 3}${top_mem mem 3}

${color #808080}Sítě:
${color #808080}ppp0:
${color #808080}Down:${color #FFFFFF}  ${downspeed ppp0} kb/s ${alignr} ${color #808080} Total: ${color #FFFFFF}${totaldown ppp0}
${color #808080}Up:${color #FFFFFF}       ${upspeed ppp0} kb/s ${alignr} ${color #808080} Total: ${color #FFFFFF}${totalup ppp0}
${color #808080}IP Adresa: ${color #FFFFFF}${addr ppp0}${alignr}${color #808080}

${color #808080}eth0:
${color #808080}Down:${color #FFFFFF}  ${downspeed ppp0} kb/s ${alignr} ${color #808080} Total: ${color #FFFFFF}${totaldown eth0}
${color #808080}Up:${color #FFFFFF}       ${upspeed ppp0} kb/s ${alignr} ${color #808080} Total: ${color #FFFFFF}${totalup eth0}
${color #808080}IP Adresa: ${color #FFFFFF}${addr eth0}${alignr}${color #808080}

${color #808080}Oddíly:      Využito     Celkem                   %
 ${color #808080}LINUX     ${color #FFFFFF}${fs_used /}    ${fs_size /} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /}%
 ${color #808080}HOME     ${color #FFFFFF}${fs_used /home/tonik}  ${fs_size /home/tonik} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /home/tonik}%
${color #808080} DISK        ${color #FFFFFF}${fs_used /media/disk}    ${fs_size /media/disk} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /media/disk}%

${color #808080}Správa napájení:
 ${color #FFFFFF}${battery BAT0}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 22 Leden 2008, 19:16:29
Tonik25 taka mala otazka.Mas conkyho vlavo. Ked napriklad stahujes nejaky subor, alebo nieco ulozis na plochu. Defaultne mas ukladanie suborov/zloziek zprava?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Marcel 'Maky' Šuška 22 Leden 2008, 19:17:50
No vida, kolik conek tu je. A to jsem si myslel, že nebudou mít úspěch.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: mk33 22 Leden 2008, 19:37:01
Kód: [Vybrat]
# .conkyrc by wam]Spider007
# simple rc for use in laptops
# external shell scripts: ipex and bat
#              font name: anorexia artiwiz font
#                   date: 16mar07
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
 minimum_size 100 5

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline no
draw_borders no
#font anorexia
xftfont anorexia:size=8
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 2

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 5
gap_y 5

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT


$color
${color 000000}CPU ${hr 1}$color
${color 000000} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}%  
${cpugraph cpu0 30,120 000000 000000 } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,120 000000 000000}

${color 000000}RAM ${hr 1}$color
${color 000000} RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color 000000}${membar 6}$color

${color 000000}Disky ${hr 1}$color
${color 000000} System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color 000000} Data:      ${fs_free /media/data} ${alignr}  ${fs_used /media/data} / ${fs_size /media/data}
${fs_bar 6 /media/data}$color

${color 000000}NETWORK ${hr 1}$color
${color 000000} IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color 000000} Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,120 000000 000000} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,120 000000 000000}


${color 000000}Highest MEM ${hr 1}$color
${color 000000} ${top_mem name 1}${top_mem mem 1}
${color 000000} ${top_mem name 2}${top_mem mem 2}
${color 000000} ${top_mem name 3}${top_mem mem 3}
${color 000000} ${top_mem name 4}${top_mem mem 4}
${color 000000} ${top_mem name 5}${top_mem mem 5}
${color 000000}${color 000000}Teplota a větráky ${hr 1}$color
${color 000000} Cpu: ${color 000000}${font}${acpitemp}°C${color}
${color 000000} MB: ${color 000000}${i2c 9191-0290 temp 1} °C
${color 000000} CPU-fan: ${color 000000}${i2c 9191-0290 fan 1} RPM  
${color 000000} fanD: ${color 000000}${i2c 9191-0290 fan 2} RPM  
${color 000000} fanH: ${color 000000}${i2c 9191-0290 fan 3} RPM
${color 000000}UPTIME ${hr 1} $color
${color 000000}${alignc} $uptime


Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 24 Leden 2008, 17:30:17
Tonik25 taka mala otazka.Mas conkyho vlavo. Ked napriklad stahujes nejaky subor, alebo nieco ulozis na plochu. Defaultne mas ukladanie suborov/zloziek zprava?

Ukládání nemam udělané jinak, protože jsem to nenašel, na pc mi conky stejně problikává, takže ho nepoužívám a v OpenBoxu nemam nainstalovanej plugin pro ikony, takže mi to nijak nevadí....
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 25 Leden 2008, 22:00:24
(http://pohori.cz/dava/dava-conky.png)

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 3

minimum_size

draw_shades yes

draw_outline yes
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40

TEXT

$color
${color 8f6431}SYSTEM  ${hr 1}
${color #D28E47} $kernel on $machine ${alignr} ${nodename}

${color 8f6431}CPU  ${hr 1}
${color #D28E47}1-CPU: ${cpu cpu0}%  ${freq cpu1}MHz      2-CPU: ${cpu cpu1}%  ${freq cpu2}MHz
${color #D28E47}${cpugraph cpu0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${cpugraph cpu1 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}TOP PROCESSES  ${hr 1}
${color 8f6431}Name               ${alignr}     CPU%
${color #D28E47}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color #D28E47}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color #D28E47}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color #D28E47}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
${color #D28E47}${top name 5}      ${alignr} ${top cpu 5}

${color 8f6431}MEMORY / SWAP  ${hr 1}
${color #D28E47}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color #D28E47}${membar 6}$color
${color #D28E47}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color #D28E47}${swapbar 6}$color

${color 8f6431}Info HDD Memory  ${hr 1}$color
${color #D28E47}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #D28E47}Home:      ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color #D28E47}Sdb-win: ${fs_free /media/sdb1} ${alignr} ${fs_used /media/sdb1} / ${fs_size /media/sdb1}
${fs_bar 6 /media/sdb1}$color

${color 8f6431}PROCESSES  ${hr 1}$color
${color #D28E47}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes

${color 8f6431}NETWORK  ${hr 1}$color
${color #D28E47}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #D28E47}Down: ${color #D28E47} ${downspeed eth0} ${color #D28E47} KiB/s ${alignr} Up: ${color #D28E47}${upspeed eth0}${color #D28E47} KiB/s
${color #D28E47}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #D28E47}${downspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: ufaak 26 Leden 2008, 13:26:56
mam problem s ikonama umistenyma na plose. conky je zarovnane v pravo, vsechny ikony vlevo, tedy primo pod conky nemam zadnou ikonu. Jenze ikony nejdou videt, jen kdyz primo nad ikonu umistim ukazatel mysi, tak se zobrazi i ikona. Jestli nekdo vite, jak z toho ven, poradte prosim :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 26 Leden 2008, 13:40:12
mam problem s ikonama umistenyma na plose. conky je zarovnane v pravo, vsechny ikony vlevo, tedy primo pod conky nemam zadnou ikonu. Jenze ikony nejdou videt, jen kdyz primo nad ikonu umistim ukazatel mysi, tak se zobrazi i ikona. Jestli nekdo vite, jak z toho ven, poradte prosim :)

own_window musis mat nastavene na yes
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: ufaak 26 Leden 2008, 14:40:49
joooo pomohlo :)
diky moc :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavlinaxx 27 Leden 2008, 06:37:55
Tak už se konečně také mohu pochlubit  ::)


http://nahrajobrazek.cz/view_image/100a1955/Obrazovka-Pracovní­ plocha.png (http://nahrajobrazek.cz/view_image/100a1955/Obrazovka-Pracovní­ plocha.png)


Kód:

Citace
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 30

TEXT
$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}DATUM A CAS ${hr 1}
${alignc} ${color }${time %e %B %G}
${alignc} ${color }${time %H:%M:%S}
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu1}%
${cpubar cpu1 10,350}
${cpugraph cpu0 30,350 ff841f 80d62b }
${cpugraph cpu1 30,350 ff841f 80d62b }
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}Volnych:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color 80d62b}Info Flash USB${hr 1}$color
${color ff9730}Obsazeno${fs_used_perc /media/disk/}%  ${alignr} ${fs_used /media/disk/}/${fs_size /media/disk/}
${fs_bar /media/disk/}
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavol XV 27 Leden 2008, 21:53:20
mne sa paci velmi to pozadie
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: madhamster 29 Leden 2008, 14:18:49
Moje Conky:

http://nahrajobrazek.cz/view_image/bc3421427/Screenshot.png (http://nahrajobrazek.cz/view_image/bc3421427/Screenshot.png)

Kod:

Kód: [Vybrat]
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*

# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
#xftfont Bitstream Vera Sans:size=8
#xftfont A.C.M.E.SecretAgent:size=8
#xftfont BaekmukDotum:size=10
xftfont DejaVu Sans Mono:size=8
#xftfont Cortoba:size=8

# Text alpha when using Xft
xftalpha 1.0

# Print everything to stdout?
# out_to_console no

# MPD host/port
# mpd_host localhost
# mpd_port 6600
# mpd_password tinker_bell

# Print everything to console?
# out_to_console no

# mail spool
#mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 5.0

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes

# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type normal

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes

# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
#own_window_colour hotpink

# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 280 5

# Draw shades?
draw_shades yes

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Draw borders around graphs
draw_graph_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 8

# border margins
border_margin 4

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 20
gap_y 5

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale no

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer no

# Allow each port monitor to track at most this many connections (if 0 or not set, default is 256)
#max_port_monitor_connections 256

# Maximum number of special things, e.g. fonts, offsets, aligns, etc.
#max_specials 128

# Maximum size of buffer for user text, i.e. below TEXT line.
#max_user_text 16384

# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT

${offset 240}${color slate grey}Datum:    ${color yellow}${time %e %b %G}
${offset 240}${color slate grey}Cas:      ${color yellow}${time %H:%M:%S}
${offset 240}${color slate grey}Spustene: ${color yellow}$uptime
${offset 240}${color slate grey}Jadro:    ${color yellow}$kernel
${offset 240}${color slate grey}CPU:      ${color yellow}$cpu%
${offset 240}${color white} ${cpugraph 20,130 000000 ffffff}
${offset 240}${color slate grey}Load:     ${color }$loadavg
${offset 240}${color slate grey}Procesov: ${color }$processes 
${offset 240}${color slate grey}Bezi:     ${color }$running_processes
${offset 240}-------VYTAZENIE-------
${offset 240}${color slate grey}Procesor:
${offset 240}${color #ddaa00} ${top name 1}${top_mem cpu 1}
${offset 240}${color lightgrey} ${top name 2}${top cpu 2}
${offset 240}${color lightgrey} ${top name 3}${top cpu 3}
${offset 240}${color lightgrey} ${top name 4}${top cpu 4}
${offset 240}${color slate grey}Pamat:
${offset 240}${color #ddaa00} ${top_mem name 1}${top_mem mem 1}
${offset 240}${color lightgrey} ${top_mem name 2}${top_mem mem 2}
${offset 240}${color lightgrey} ${top_mem name 3}${top_mem mem 3}
${offset 240}${color lightgrey} ${top_mem name 4}${top_mem mem 4}

${offset 240}${color white}-------OBSADENIE-------
${offset 240}${color 5566ff}RAM:  ${color white} $memperc% - $mem/$memmax
${offset 240}${membar 3,100}
${offset 240}${color 5566ff}SWAP: ${color white} $swapperc% - $swap/$swapmax
${offset 240}${swapbar 3,100}

${offset 240}-------DISKY-----------
${offset 240}${color 5566ff}ROOT:    ${color white}${fs_free /} / ${fs_size /}
${offset 240}${fs_bar 3,100 /}
${offset 240}${color 5566ff}WIN:     ${color white}${fs_free /media/hda1} / ${fs_size /media/hda1}
${offset 240}${fs_bar 3,100 /media/hda1}
${offset 240}${color 5566ff}GAMES:   ${color white}${fs_free /media/hda5} / ${fs_size /media/hda5}
${offset 240}${fs_bar 3,100 /media/hda5}

${offset 240}-------SIET------------
${offset 240}${color slate grey}Up: ${color slate grey}${upspeed eth0} kB/s${color}
${offset 240}${upspeedgraph eth0 20,130 000000 ffffff}
${offset 240}${color slate grey}Down: ${color slate grey}${downspeed eth0}kB/s${color}
${offset 240}${downspeedgraph eth0 20,130 000000 ffffff}

${offset 240}-------XMMS------------
${offset 240}${color blue}Umelec : ${color #cccccc}${execi 5 xmmsctrl title | cut -d "-" -f1}
${offset 240}${color blue}Nazov : ${color #cccccc}${execi 5 xmmsctrl title | cut -d "-" -f2}
${offset 240}${color blue}Cas : ${color #cccccc}${execi 5 xmmsctrl print %m%n} ${color #888888}( ${color #cccccc}${execi 5 xmmsctrl print %M%n} ${color #888888})

${offset 240}${color dark grey}           .-.
${offset 240}${color dark grey}         (0.0)
${offset 240}${color dark grey}      '=.|m|.='
${offset 240}${color dark grey}      .='`"``=.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 29 Leden 2008, 15:28:48
Mám podobnej problém jako Tonik25. Nefunguje mi v conky měření teploty...
Kód: [Vybrat]
$alignr ${color #808080}Teplota: ${color #FFFFFF}${acpitemp}°Cnastavený to mám podobně , výpis sensors
Kód: [Vybrat]
CPU Temp:  +42.0°C  (high =  +120°C, hyst =  +115°C)   sensor = diode           
temp3:     +19.0°C  (high =  +120°C, hyst =  +115°C)   sensor = thermistor 
nevíte jak to tam dostat? :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 29 Leden 2008, 16:00:00
Aj ja mam s info o CPU problem, nefunguje mi to nikde... problem bude niekde v ACPI
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 01 Únor 2008, 18:02:14
tohle mam z pc, tam nepoužívám conky kvůli problikávání, na ntb jede vše jak má :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tom.i (Duriel) 01 Únor 2008, 21:30:37
Ahoj nemate nekdo problem nebo nemeli jste s tim pridanim DBE do MODULES v xorg.conf? Nejdou mi kuli tomu najet Xka, netusite co mi chybi?

Diky Tom
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 01 Únor 2008, 21:34:10
Já to mám takhle, když jsem to přepsal na "modules" buchly mi Xka.
Kód: [Vybrat]
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "glx"
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tom.i (Duriel) 01 Únor 2008, 21:40:16
Já to mám takhle, když jsem to přepsal na "modules" buchly mi Xka.
Kód: [Vybrat]
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "glx"
JJ diiky uz to frci..;-) hej a netusis jak to presunout? Prekryva me to ikony na plose... :-(
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tomato 01 Únor 2008, 22:25:34

JJ diiky uz to frci..;-) hej a netusis jak to presunout? Prekryva me to ikony na plose... :-(
[/quote]
conkyho umistis diky tomuto:
Kód: [Vybrat]
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none
# znamena komentar, takze ho odmaz kde chces Conkyho mit a jinde pridej..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 01 Únor 2008, 22:47:14
překrývání ikon je řešeno v návodu skriptem na spouštění.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tom.i (Duriel) 02 Únor 2008, 11:52:46
překrývání ikon je řešeno v návodu skriptem na spouštění.
Nj, to jsem si vytvoril a pridal jsem si odkaz na spusteni po startu a dal jsem tam odkaz na ten vytvorenej soubor, jenze po statu se to stejne nenastartuje, takze mam dotaz jestli mam dat odkaz na spusteni po startu na .conkyrc? nebo spis na ten soubor ne? s tou prodlevou jak mam... ale jakto ze me nenajede?
Diiky Tom.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 02 Únor 2008, 12:17:59
nestartuje ti to zrejme preto, ze si na ten subor nedal spustitelne prava, skus na to pravym mysitkom...vlastnosti - prava - povolit spustenie suboru ako programu
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tom.i (Duriel) 02 Únor 2008, 16:34:04
Uz to startuje, akorat jaksi to nejede s COMPIZEM :-( se plocha porad obnovuje a blika to...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 02 Únor 2008, 17:13:30
mas

 own_window yes
 double_buffer yes

?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tom.i (Duriel) 02 Únor 2008, 17:59:14
mas

 own_window yes
 double_buffer yes

?

Ten OWN_WINDOW mam NO...
double mam YES
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 02 Únor 2008, 18:00:58
tak spravit...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tom.i (Duriel) 02 Únor 2008, 18:11:10
tak spravit...
No mam, ale ono se to otevre jako okno, to jako nepujde nejak udelat aby to bylo pripichly na plose?
Jako pruhledny? Jako muzu si to upravit v compizu pomoci pruhlednosti, ale myslim ze je to zbytecny ne? Beztak to jde udelat jinak, ze jo? :-) jinak dekuji za rady..;-)
Vypada t oslibne..;-)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 02 Únor 2008, 18:33:32
tenhle je 100pro průhlednej, ale ještě na něm pracuju...
Kód: [Vybrat]
background no
use_xft yes
xftfont Courier:size=12
double_buffer yes
update_interval 2
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 40
no_buffers no
minimum_size 365x500
pad_percents 3
cpu_avg_samples         2

TEXT
${color #FF0000}$nodename $sysname $kernel on $machine
${color #0000FF}Uptime: $uptime
RAM: $memperc% ${membar 8}
Swap:$swapperc% ${swapbar 8}
CPU: $cpu% ${cpubar 8}
CPU Temp: ${acpitemp}C
${color lightgrey}NVidia GPU Temp:$color ${execi 30 nvidia-settings -q gpucoretemp |grep '):' | awk '{print $4}'}˚C
${color #00FF00}Down: ${downspeedf eth0}k/s ${alignr}${totaldown eth0} total
${downspeedgraph eth0}
${color #00FF00}Up: ${upspeedf eth0}k/s ${alignr}${totalup eth0} total
${upspeedgraph eth0}
${color #808080}Files:     Used     Total  $alignr Free
${color #808080}LINUX      ${color #FFFF00}${fs_used /dev/sda3}   ${fs_size /dev/sda3}${color #FF0000}${alignr} ${fs_free_perc /dev/sda3}%
${color #808080}HOME KAJA  ${color #FFFF00}${fs_used /home/kaja}   ${fs_size /home/kaja} ${fs_free_perc /home/kaja}%
${color #808080}HOME MIRKA ${color #FFFF00}${fs_used /home/mirka}   ${fs_size /home/mirka} ${fs_free_perc /home/mirka}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 03 Únor 2008, 15:01:37
no tak s tou teplotou CPU:
příkaz acpitemp jaksi předpokládá, že mu acpi předá informaci. zkusil jsem v konzoli
Kód: [Vybrat]
kaja@republika:~$ acpi -V
No support for device type: thermal
hýml, zrovna ten potřebuju...tak po chvíli hledání:
Kód: [Vybrat]
kaja@republika:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
thermal                14344  0
processor              32072  1 thermal
fan                     5764  0
fuse                   47124  1
apparmor               40728  0
commoncap               8320  1 apparmor
jak se dá přinutit, aby fungoval? modul tam je, podpora ne, dál s tím nemůžu hnout.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Marcel 'Maky' Šuška 03 Únor 2008, 18:28:11
Tak to bych chtěl taky, aby mi ukazoval teplotu. Jenže můj výpis je pěkně dlouhý a nějak se v něm nevyznám.

Kód: [Vybrat]
maky@maky-desktop:~$ acpi -V
No support for device type: thermal
maky@maky-desktop:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           5120  0
nls_cp437               6784  0
vfat                   14080  0
fat                    54300  1 vfat
snd_rtctimer            4384  0
ipv6                  273892  29
af_packet              24840  2
rfcomm                 42136  2
l2cap                  26240  11 rfcomm
bluetooth              57060  4 rfcomm,l2cap
ppdev                  10244  0
powernow_k8            16960  1
cpufreq_userspace       5280  0
cpufreq_stats           7232  0
cpufreq_conservative     8072  0
cpufreq_ondemand        9612  1
freq_table              5792  3 powernow_k8,cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave       2688  0
video                  18060  0
dock                   10656  0
sbs                    19592  0
container               5504  0
button                  8976  0
ac                      6148  0
battery                11012  0
sbp2                   24072  0
lp                     12580  0
snd_hda_intel         263712  0
snd_seq_dummy           4740  0
snd_seq_oss            33152  0
nvidia               6221648  34
snd_cmipci             37024  1
gameport               16776  1 snd_cmipci
snd_pcm_oss            44672  0
snd_mixer_oss          17664  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                80388  3 snd_hda_intel,snd_cmipci,snd_pcm_oss
snd_opl3_lib           11520  1 snd_cmipci
snd_hwdep              10244  1 snd_opl3_lib
snd_mpu401_uart         9600  1 snd_cmipci
snd_seq_midi            9600  0
agpgart                35016  1 nvidia
snd_rawmidi            25728  2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
ide_cd                 32672  0
cdrom                  37536  1 ide_cd
parport_pc             37412  1
parport                37448  3 ppdev,lp,parport_pc
ide_disk               18560  0
snd_seq_midi_event      8448  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq                53232  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              24324  4 snd_rtctimer,snd_pcm,snd_opl3_lib,snd_seq
snd_seq_device          9228  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_opl3_lib,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
pcspkr                  4224  0
psmouse                39952  0
serio_raw               8068  0
k8temp                  6656  0
snd                    54660  15 snd_hda_intel,snd_seq_oss,snd_cmipci,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
snd_page_alloc         11400  2 snd_hda_intel,snd_pcm
shpchp                 34580  0
pci_hotplug            32704  1 shpchp
soundcore               8800  1 snd
i2c_nforce2             7040  0
i2c_core               26112  2 nvidia,i2c_nforce2
evdev                  11136  3
ext3                  133896  1
jbd                    60456  1 ext3
mbcache                 9732  1 ext3
sg                     36764  0
sd_mod                 30336  3
amd74xx                15260  0 [permanent]
8139cp                 25088  0
usb_storage            73024  0
ide_core              116804  4 ide_cd,ide_disk,amd74xx,usb_storage
libusual               18448  1 usb_storage
floppy                 60004  0
8139too                27776  0
mii                     6528  2 8139cp,8139too
sata_nv                20612  2
forcedeth              51592  0
ata_generic             8452  0
libata                125168  2 sata_nv,ata_generic
scsi_mod              147084  5 sbp2,sg,sd_mod,usb_storage,libata
ohci1394               36528  0
ieee1394               96312  2 sbp2,ohci1394
ohci_hcd               22916  0
ehci_hcd               36492  0
usbcore               138632  5 usb_storage,libusual,ohci_hcd,ehci_hcd
thermal                14344  0
processor              32072  2 powernow_k8,thermal
fan                     5764  0
fuse                   47124  1
apparmor               40728  0
commoncap               8320  1 apparmor
maky@maky-desktop:~$
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Skeletonix 03 Únor 2008, 18:32:42
a co na měření teploty použít lmsensors ?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 03 Únor 2008, 20:13:05
Tak to bych chtěl taky, aby mi ukazoval teplotu. Jenže můj výpis je pěkně dlouhý a nějak se v něm nevyznám.

Kód: [Vybrat]
maky@maky-desktop:~$ acpi -V
No support for device type: thermal
maky@maky-desktop:~$ lsmod
Module                  Size  Used by

thermal                14344  0
processor              32072  2 powernow_k8,thermal
fan                     5764  0
fuse                   47124  1
apparmor               40728  0
commoncap               8320  1 apparmor
maky@maky-desktop:~$

já mám výpis taky dlouhej, jen jsem ho zkrátil. jsi na tom stejně jako já (teď jsem zkrátil tvůj výpis).

to skeletonix - to neřeší problém s acpi.

zatím nevím, ale zdá se mi, že by pomohla editace /etc/default/acpid , nebo acpi-support. Nebo /etc/acpi ale tam toho je...

p.s. tak to vypadá mnohem horší...kompilace jádra...asi...http://wiki.ubuntu.cz/Kompilace_kernelu Dodatečné úpravy...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: kafooo 06 Únor 2008, 17:30:56
(http://img161.imageshack.us/img161/8016/obrazovka5ll8.th.png) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=obrazovka5ll8.png)

Kód: [Vybrat]
TEXT

$color
${color 00ff00}Systém ${hr 1}
${color ffffff} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 00ff00}CPU ${hr 1}$color
${color #ffffff}CPU: ${color #00ff00}${cpu}%
${cpubar cpu0 10,350} ${alignr}
${cpugraph cpu0 30,350 00ff00 ffffff } ${alignr}
${color 00ff00}Procesy ${hr 1}$color
${color ffffff}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 00ff00}Top Procesy${hr 1}
${color 00ff00}Jméno               ${alignr}     CPU%
${color ffffff}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ffffff}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ffffff}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 00ff00}Paměť ${hr 1}$color
${color ffffff}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ffffff}${membar 6}$color
${color 00ff00}HDD ${hr 1}$color
${color ffffff}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ffffff}HDD win:      ${fs_free /media/hda1} ${alignr}  ${fs_used /media/hda1} / ${fs_size /media/hda1}
${fs_bar 6 /media/hda1}$color
${color ffffff} hdb5 :      ${fs_free /media/hdb5} ${alignr}  ${fs_used /media/hdb5} / ${fs_size /media/hdb5}
${fs_bar 6 /media/hdb5}$color
${color ffffff} hdb7 :      ${fs_free /media/hdb7} ${alignr}  ${fs_used /media/hdb7} / ${fs_size /media/hdb7}
${fs_bar 6 /media/hdb7}$color
${color 00ff00}NETWORK ${hr 1}$color
${color ffffff}IP adresa:${alignr}${addr eth0}
${color ffffff}Down: ${color 00ff00} ${downspeed eth0} ${color ffffff} KiB/s ${alignr} Up: ${color 00ff00}${upspeed eth0}${color ffffff} KiB/s
${color ffffff}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Neel 06 Únor 2008, 21:27:39
Chtěl bych mít conky úplně navrchu a pod ním teprve mít panel se seznamem oken, ale nevím jaký panel zvolit, aby šel nakonfigurovat podle mích představ. Používám Fluxbox nebo pekWM.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: drude 09 Únor 2008, 18:54:14
Mě to nahlásí když chci přidat     Load  "dbe" a dám uložit že nemám práva.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 09 Únor 2008, 18:59:12
otevři to jako root
Kód: [Vybrat]
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: kafooo 10 Únor 2008, 12:23:31
nebo
Kód: [Vybrat]
gksudo nautilus
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Rawen 10 Únor 2008, 21:26:36
moje vypilované:

http://rawen.kvstudio.com/temp/Screenshot.png (http://rawen.kvstudio.com/temp/Screenshot.png)

Kód: [Vybrat]
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -misc-fixed-bold-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


# Use Xft?
use_xft yes

# Set conky on the bottom of all other applications
on_bottom yes

# Xft font when Xft is enabled
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftfont Monospace:size=8

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

# Print everything to stdout?
# out_to_console no

# MPD host/port
# mpd_host localhost
# mpd_port 6600
# mpd_password tinker_bell

# Print everything to console?
# out_to_console no

# mail spool
mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 5.0

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus) - override
own_window yes
own_window_hints undecorated skip_taskbar skip_pager
own_window_type override

# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
own_window_colour hotpink

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 20 5

# Draw shades?
draw_shades yes

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 1

# border margins
border_margin 1

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 12
gap_y 40

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale no


# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer no

#   mldonkey_hostname     Hostname for mldonkey stuff, defaults to localhost
#   mldonkey_port         Mldonkey port, 4001 default
#   mldonkey_login        Mldonkey login, default none
#   mldonkey_password     Mldonkey password, default none

# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti

# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
${color ec551e}
$nodename - $sysname $kernel on $machine
$time

${color}$stippled_hr
${color 6aaaea}Uptime:$color $uptime ${color 6aaaea}- Load:$color $loadavg
${color 6aaaea}CPU Usage:${color} $cpu% ${cpubar}
${color}${cpugraph white}
${color 6aaaea}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar}
${color 6aaaea}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
$color$stippled_hr
${color 6aaaea}Networking:
 Down:${color} ${downspeed eth1} k/s${color 9aa3dc} ${offset 80} ${color 6aaaea}Up:${color} ${upspeed eth1} k/s
${color}${downspeedgraph eth1 32,150 white} ${color}${upspeedgraph eth1 32,150 white}
$stippled_hr
${color 6aaaea}Total Down: ${color}${totaldown eth1}  ${color 6aaaea}Total Up: ${color}${totalup eth1}
${color 6aaaea}Free disc space: ${color}$fs_free_perc%
${color 6aaaea}GPU Temp: ${color}${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'} C
${color}$stippled_hr
${color 6aaaea}Processes:$color $processes  ${color 6aaaea}Running:$color $running_processes

${color ec551e}Name              PID     CPU%   MEM%
${color #ddaa00} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color 9aa3dc} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color 9aa3dc} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color 9aa3dc} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
${color 9aa3dc} ${top name 5} ${top pid 5} ${top cpu 5} ${top mem 5}

${color ec551e}Mem usage
${color #ddaa00} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color 9aa3dc} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color 9aa3dc} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${color 9aa3dc} ${top_mem name 4} ${top_mem pid 4} ${top_mem cpu 4} ${top_mem mem 4}
${color 9aa3dc} ${top_mem name 5} ${top_mem pid 5} ${top_mem cpu 5} ${top_mem mem 5}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: drude 10 Únor 2008, 21:28:07
Tak už jsem ty conky zprovoznil ale mám další problém. Když je vypnu a chci upravit a vložín nějaký zdejší kód a znovu zapnu nic se nestane mám stále ty samí.  ???
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 10 Únor 2008, 21:39:36
Tak už jsem ty conky zprovoznil ale mám další problém. Když je vypnu a chci upravit a vložín nějaký zdejší kód a znovu zapnu nic se nestane mám stále ty samí.  ???
zřejmě drobný problém s http://wiki.ubuntu.cz/Root_sudo?highlight=%28sudo%29
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: premet 12 Únor 2008, 14:28:30
Tak se přidávám se svým conky  ;D .
http://img520.imageshack.us/img520/561/obrazovkaup9.png (http://img520.imageshack.us/img520/561/obrazovkaup9.png)
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 5 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no

xftfont sans:size=8.5

uppercase no

default_color FFFFFF
 
alignment top_left

gap_x 10
gap_y 40

TEXT
$color
${color 000000}SYSTEM ${hr 1}
${color FFFFFF} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 000000}CPU ${hr 1}
${color FFFFFF} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${color 000000}Top Processes${hr 1}
${color 000000}Name               ${alignr}     CPU%
${color FFFFFF}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color FFFFFF}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color FFFFFF}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 000000}UPTIME ${hr 1} $color
${color FFFFFF}${alignc} $uptime
${color 000000}MEMORY ${hr 1}
${color 000000}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color 000000}Top Memory${hr 1}
${color FFFFFF}${membar 6}$color
${color 000000}Name               ${alignr}     MEM%
${color FFFFFF}${top_mem name 1}      ${alignr} ${top_mem mem 1}
${color FFFFFF}${top_mem name 2}      ${alignr} ${top_mem mem 2}
${color FFFFFF}${top_mem name 3}      ${alignr} ${top_mem mem 3}
${color 000000}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color 000000}System: ${color FFFFFF} ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color 000000}Home:     ${color FFFFFF} ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color 000000}My book:   ${color FFFFFF}   ${fs_free /media/My Book_} ${alignr}  ${fs_used /media/My Book_} / ${fs_size /media/My Book_}
${fs_bar 6 /media/My Book_}$color
${color 000000}NETWORK ${hr 1}$color
${color 000000}IP addres: ${color FFFFFF}${alignr}${addr eth0}
${color 000000}Down: ${color FFFFFF}${downspeed eth0} ${color 000000} KiB/s ${color 000000} ${alignr} Up: ${color FFFFFF}${upspeed eth0} ${color 000000}KiB/s
${color 000000}Down: ${color FFFFFF} ${totaldown eth0} ${color 000000} ${alignr}Up: ${color FFFFFF}  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 000000} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 000000}
$color$stippled_hr${if_running amarokapp}
${color}${alignc}Now Playing${color white}
${alignc}${execi 10 ~/.amarok artist}
${alignc}${execi 10 ~/.amarok title}
${execibar 1 ~/.amarok progress}
${alignc}"${execi 10 ~/.amarok album}"
${alignc}${execi 10 ~/.amarok year} - ${color white}${alignc}${execi 10 ~/.amarok genre}
$color$stippled_hr
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 12 Únor 2008, 18:41:52
Muzete mi nekdo poradit, co mam pridat do Conky, aby mi to ukazovalo teplotu CPU a HDD? V jinych programech mi to na ntb v pohode bezi, tak by to mohlo jit i tady.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 12 Únor 2008, 22:03:58
Muzete mi nekdo poradit, co mam pridat do Conky, aby mi to ukazovalo teplotu CPU a HDD? V jinych programech mi to na ntb v pohode bezi, tak by to mohlo jit i tady.
hledej v konfiguracích a screenech, vypadá to asi takhle
Kód: [Vybrat]
CPU Temp: ${acpitemp}C pokud ti ovšem šlape acpi. nebo prohledej tohle
http://conky.sourceforge.net/variables.html
mě se tohle zrovna nedaří, ale v jiných programech mi to šlape.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 13 Únor 2008, 10:02:49
Diky za radu, uz mi to slape jak hodinky.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 13 Únor 2008, 10:36:50
Tak mam jeste jednu otazku, kterym parametrem se nastavuje sirka toho okna, nejak to nemuzu naji.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 13 Únor 2008, 10:51:52
Beru zpet, uz sem to vyresil, precijenom nejsem tak blbej jak sem si myslel. Stacilo zmenit velikosti vsech grafu co mam v tom configu.  ;D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Marcel 'Maky' Šuška 13 Únor 2008, 17:33:17
Muzete mi nekdo poradit, co mam pridat do Conky, aby mi to ukazovalo teplotu CPU a HDD? V jinych programech mi to na ntb v pohode bezi, tak by to mohlo jit i tady.

Napište, co jste do conek dal, aby vám to ukazovalo teplotu, tohle mne zajímá. Taky se pochlubte se scrrrenem.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 13 Únor 2008, 21:07:28
To co mi na predchozi strance poradil Kudrna:
Kód: [Vybrat]
CPU Temp: ${acpitemp}C a behalo to okamzite bez problemu.
Spis se mi ukazal dalsi problem, mam conky dane aby se spoustelo hned po startu, coz i funguje, ale pokazde mi prekryje ostatni okna, tak ho musim vypnout a znovu zapnout a pak uz to bezi normalne na plose.
Tady je spoustec, tak jak sem ho napsal podle navodu:
Kód: [Vybrat]
#!/bin/sh
sleep 20
conky

A bych se tedy taky trochu pochlubil, tak takle to vypada u me:
(http://cepela.unas.cz/obrazovka.png)

a konfigurak:
Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

maximum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no


xftfont ae_AlMothnna:size=6

uppercase no

default_color ff9730

alignment bottom_right

gap_x 8
gap_y 30

TEXT
$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,110} ${alignr} ${cpubar cpu0 10,110}
${cpugraph cpu0 30,110 ff841f 80d62b } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,110 ff841f 80d62b}
CPU Temp: ${acpitemp}C
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}Home:      ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /media/Data}$color
${color ff9730}Windows:      ${fs_free /media/sda2} ${alignr}  ${fs_used /media/sda2} / ${fs_size /media/sda2}
${fs_bar 6 /media/extData}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}WI-FI ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth1}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth1} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth1}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth1} ${alignr}Up:  ${totalup eth1}
${downspeedgraph eth1 30,110 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth1 30,110 ff841f 80d62b}
${color 80d62b}CABLE ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,110 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,110 ff841f 80d62b}
Zatim si stim hraju prvni den, tak uvidime. Taky omluvte ten bordel na plose, jeste sem nestihl uklidit.

Propo, jak tam pracuje to oznamovani o novem mailu???
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 16 Únor 2008, 22:49:51
Tak stim prekryvanim oken po startu uz sem si taky pomohl sam, kdyz se k tomu nikdo nemel. Zadal sem totiz do automatickeho spusteni misto linku na vytvoreny spoustec prikaz conky a tudiz se to spoustelo bez toho opozdeni po startu. Ja se snad s tim tucnakem nakonec i naucim.  :D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 17 Únor 2008, 08:10:40
hezký to máš, už ti to jde. ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Zelvuska 18 Únor 2008, 16:02:51
Zdravim!
Snad jsem to prosel dost peclive a nebudu se tedy s dotazem opakovat. Kdyztak se omlouvam.
Chtel bych do conek dostat teplotu procesoru (konkretne C2D). Acpitemp nefunguje (ukazuje 0) a pres lmsensors se k tomu nemuzu nejak dostat... Nize prikladam vypis ze sensors. Dale by me zajimalo, jestli nekdo netusi co je to Temp 2. Temp 1 by mela byt deska, ale tu dvojku netusim.
Kód: [Vybrat]
it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0:       +1.28 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in1:       +1.87 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in2:       +3.23 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in3:       +2.88 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in4:       +0.54 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in5:       +0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   ALARM
in6:       +0.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in7:       +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   
in8:       +3.15 V
fan1:      690 RPM  (min =    0 RPM)                   
fan2:      953 RPM  (min =    0 RPM)                   
fan3:        0 RPM  (min =    0 RPM)                   
temp1:       +47°C  (low  =  +127°C, high =  +127°C)   sensor = thermistor   
temp2:       +39°C  (low  =  +127°C, high =   +70°C)   sensor = diode   
temp3:        -2°C  (low  =  +127°C, high =  +127°C)   sensor = thermistor   
vid:      +0.000 V

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +43°C  (high =   +85°C)                   

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 1:      +43°C  (high =   +85°C)                   

Jeste jeden dotaz: Jak zadat do conky cestu, ktera obsahuje mezery? Karta v telefonu se mi totiz pripojuje jako PHONE CARD a nemuzu to tam zadat. Uvozovky to nebere a lomitko taky neslo. Jen jeste pro upresneni v mtab je to dokonce jako /media/PHONE\040CARD, takze tomu moc nerozumim.

Dekuju za rady a pokud uz to tu nekde je, tak se omlouvam.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 18 Únor 2008, 16:17:49
to s tou teplotou řeším už chvíli, ale trochu jsem se zasek. acpitemp nefunguje, když nejede acpi, takže notebookáři jedou, ostatní ne.tak snad dneska... :D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: mafrk 18 Únor 2008, 18:11:34
Tak se taky pochlubím  ;)             - s připojenou flaškou a spuštěným amarokem
 (http://mafrk.net/Ob.png)   (http://mafrk.net/Ob1.png)

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
use_spacer no
use_xft yes
update_interval 5.0
minimum_size 200 50
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
xftfont Sans bold:size=9
uppercase no
default_color 0000cd
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 40

TEXT
${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Systém ${color black}- - - - - -
${font Sans bold:size=7}${alignc}${color 1e90ff}$sysname-$kernel-$machine
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Datum - čas ${color black}- - - - - -
${font Sans bold:size=12}${alignc}${color 1e90ff}${time %e %B %G}
${font Sans bold:size=16}${alignc}${color 1e90ff}${time %H:%M:%S}${font Sans bold:size=7}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Doba běhu ${color black}- - - - - -
${alignc}${color 1e90ff}$uptime
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} CPU ${color black}- - - - - -
${alignc}${color}1-CPU ${color 1e90ff}${cpu cpu0}%    ${color 1e90ff}${freq_g cpu1}${color}GHz
${alignc}${color}2-CPU ${color 1e90ff}${cpu cpu1}%    ${color 1e90ff}${freq_g cpu2}${color}GHz
${color}${cpugraph cpu0 20,100 000000 ffffff}${alignr}${cpugraph cpu1 20,100 000000 ffffff}
${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Procesy${color black}- - - - - -
${color}Total: ${color 1e90ff}$processes ${color}${alignr}Running:${color 1e90ff} $running_processes
${color 1e90ff}${top name 1}      ${alignr} ${top_mem cpu 1}
${color}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Paměť ${color black}- - - - - -
${color 1e90ff}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}
${color}${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}
${color}${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}
${color}${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 4}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Paměť/Swap ${color black}- - - - - -
${color}RAM: ${color 1e90ff}$mem${alignr}${color}max: ${color 1e90ff}$memmax
${color}${membar 6}
${color}Swap: ${color 1e90ff}$swap${alignr}${color}max: ${color 1e90ff}2.00GiB
${color}${swapbar 6}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} HDD / ${color black}- - - - - -
${color}Zbývá:${alignr}${fs_free /}
${color 1e90ff}${fs_used_perc /}%${alignr}${fs_free_perc /}%
${color}${fs_bar 6 /}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} HDD /home ${color black}- - - - - -
${color}Zbývá:${alignr}${fs_free /home}
${color 1e90ff}${fs_used_perc /home}%${alignr}${fs_free_perc /home}%
${color}${fs_bar 6 /home}
${if_mounted /media/disk}${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Flash ${color black}- - - - - -
${color}Celkem:${alignr}${fs_size /media/disk/}
${color}Volno:${alignr}${fs_free /media/disk/}
${color 1e90ff}${fs_used_perc /media/disk/}%  ${alignr}${fs_free_perc /media/disk/}%
${color}${fs_bar /media/disk/}$endif
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Síť ${color black}- - - - - -
${color}Přícozí: ${color 1e90ff}${downspeed eth0}${color}KB ${alignr}${color} Odchozí: ${color 1e90ff}${upspeed eth0}${color}KB
${color}Přijato ${totaldown eth0}${alignr}${color}Odesláno ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 20,90 000000 ffffff} ${alignr}${upspeedgraph eth0 20,90 000000 ffffff}
${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Porty a Spojení${color black} - - - - - -
${color}Příchozí: ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 count}${color}${alignr}Odchozí: ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 61000 count}
${color}Příchozí spojení ${alignr}Port
 ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 rhost 0}${alignr}${tcp_portmon 1 42768 lservice 0}
  ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 rhost 1}${alignr}${tcp_portmon 1 42768 lservice 1}
   ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 rhost 2}${alignr}${tcp_portmon 1 42768 lservice 2}
${color}Odchozí spojení ${alignr} Služby/Porty
 ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 0}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 0}
  ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 1}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 1}
   ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 2}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 2}
${if_running amarokapp}${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Amarok${color black} - - - - - -
${font Sans bold:size=6}${color white}${alignc}${execi 5 ~/.conky/amarok artist}
${alignc}${execi 5 ~/.conky/amarok title}
${execibar 1 ~/.conky/amarok progress}
${alignc}${execi 5 ~/.conky/amarok year} - ${color white}${alignc}${execi 10 ~/.conky/amarok genre}
${color}Sbírka info${font Sans bold:size=7}
${color}Sbírek: ${color 1e90ff}${execi 60 ~/.conky/amarok totalCompilations}${color}${alignc}Alb: ${color 1e90ff}${execi 60 ~/.conky/amarok totalAlbums}${alignr}${color}Žánrů: ${color 1e90ff}${execi 60 ~/.conky/amarok totalGenres}
${color}Interpretů: ${color 1e90ff}${execi 60 ~/.conky/amarok totalArtists}${alignr}${color}Stop: ${color 1e90ff}${execi 60 ~/.conky/amarok totalTracks}

${color}Nejčastější ve sbírkách
${color}Inerpret: ${color 1e90ff}${execi 10 ~/.conky/amarok most_songs_by_artist}${alignr}${execi 10 ~/.conky/amarok most_songs_by_artist_n}
${color}Žánr: ${color 1e90ff}${execi 10 ~/.conky/amarok most_songs_are_genre}${alignr}${execi 10 ~/.conky/amarok most_songs_are_genre_n}

${color}Alba: ${color 1e90ff}${execi 10 ~/.conky/amarok most_albums_by_artist}${alignr}${execi 10 ~/.conky/amarok most_albums_by_artist_n}
${color}Žánr: ${color 1e90ff}${execi 10 ~/.conky/amarok most_albums_are_genre}${alignr}${execi 10 ~/.conky/amarok most_albums_are_genre_n}$endif
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: p.dohny 19 Únor 2008, 15:48:10
Přidávám též svůj výtvor:

Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

maximum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no


xftfont ae_AlMothnna:size=5

uppercase no

default_color ff9730

alignment bottom_right

gap_x 5
gap_y 30

TEXT
${color 80d62b}Procesor ${hr 1}
${color ff9730} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,110} ${alignr} ${cpubar cpu0 10,110}
${cpugraph cpu0 30,110 ff841f 80d62b } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,110 ff841f 80d62b}
CPU Temp: ${acpitemp}C
${color 80d62b}Bezici procesy${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color 80d62b}Pocitac je zapnut ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color 80d62b}LAN ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,110 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,110 ff841f 80d62b}
${color 80d62b}WI-FI ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth1}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth1} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth1}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth1} ${alignr}Up:  ${totalup eth1}
${downspeedgraph eth1 30,110 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth1 30,110 ff841f 80d62b}

[attachment deleted by admin]
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Zelvuska 19 Únor 2008, 17:34:08
to s tou teplotou řeším už chvíli, ale trochu jsem se zasek. acpitemp nefunguje, když nejede acpi, takže notebookáři jedou, ostatní ne.tak snad dneska... :D

Tak jsem na to konecne prisel! Teda neni to muj napad, ale nasel sem to na nejakem foru. Stacila tahle jednoducha syntaxe:
Citace
Core 1: ${execi 1 sensors | grep "Core 0" | cut -c15-18}C ${alignr}Core 2: ${execi 1 sensors | grep "Core 1" | cut -c15-18}C
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavlinaxx 19 Únor 2008, 17:38:56

Jeste jeden dotaz: Jak zadat do conky cestu, ktera obsahuje mezery? Karta v telefonu se mi totiz pripojuje jako PHONE CARD a nemuzu to tam zadat. Uvozovky to nebere a lomitko taky neslo. Jen jeste pro upresneni v mtab je to dokonce jako /media/PHONE\040CARD, takze tomu moc nerozumim.

Dekuju za rady a pokud uz to tu nekde je, tak se omlouvam.

Nevím to teď jistě ale mám pocit,že obrácené lomítko se používá místo mezery
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 19 Únor 2008, 19:00:35
Zelvuska: to už jsem zkoušel ,ale u mě to nezabralo...našel jsem návod jak rozchodit acpi snadno a rychle, tak se o to dneska pokusím ::)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Zelvuska 19 Únor 2008, 20:54:24
Nevím to teď jistě ale mám pocit,že obrácené lomítko se používá místo mezery

Jojo, to uz jsem taky rozchodil, ale on byl problem v tom, ze v mtab to bylo jako "PHONE\040CARD" a kdyz jsem mel prikaz if_mounted, tak to jenom se zpetnym lomitkem nefungovalo, tam to chtelo i to 040, ale zase ve velikostech to nebehalo, takze sem to musel naroubovat.
Konecny vysledek je, ze v if_mounted to mam s tim "\040" a v fs_free (a podobnych) to mam "\ ".

Ale dekuju za rady :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: kotz 03 Březen 2008, 15:12:51
Zatím nic neukážu ;), spuštění mi skončí chybou
Kód: [Vybrat]
/proc/i8k doesn't exist! use insmod to make sure the kernel driver is loaded...Nevíte co s tím?
Grafiku mám intel a Compiz nepoužívám.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 03 Březen 2008, 15:51:20
i8k je na měření teploty?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: 1x23 03 Březen 2008, 19:55:46
Ahoj tak "modules" nikde nevidim :-D, kde že to ma byt :).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 03 Březen 2008, 22:58:41
Ahoj tak "modules" nikde nevidim :-D, kde že to ma byt :).
výpis lsmod, sekce modules v /etc?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 04 Březen 2008, 14:54:45
Dobrá, také se pochlubím.  ;)

(http://img301.imageshack.us/img301/6029/obrazovkarp3.th.png) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=obrazovkarp3.png)

.conkyrc
Kód: [Vybrat]
double_buffer yes
own_window  yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
draw_borders no
border_margin 1
draw_shades no
alignment top_left
gap_y 0
gap_x 1040
update_interval 10
use_xft yes
xftfont bauhaus:pixelsize=11
use_spacer no
maximum_width 240

# disc bars
color1 444444
# memory bars
color2 444444
# CPU bar
color3 lightgray

TEXT
Kurzy $hr
${execi 3600 perl ~/.conky/rates.pl info}
Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0034 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr

${voffset   50}${downspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}$alignr${upspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}
${voffset  -65}${goto  5}${totaldown  eth0}${goto 131}${totalup  eth0}
               ${goto  5}${downspeed eth0} kB/s${goto 131}${upspeed eth0} kB/s
${voffset   -5}${goto 45}${Font bauhaus:pixelsize=25}↓${goto 175}↑$font

${cpugraph 92,240 0000ff 0000ff}
${voffset  -98}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 138}$color3${cpubar 5,100}$color
 Běžících procesů: $running_processes ${alignr 2}Procesů celkem: $processes
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}CPU%${goto 128}Jméno${goto 213}CPU%
  ${top name 1}${goto 85}${top cpu 1}${goto 128}${top name 5}${goto 213}${top cpu 5}
  ${top name 2}${goto 85}${top cpu 2}${goto 128}${top name 6}${goto 213}${top cpu 6}
  ${top name 3}${goto 85}${top cpu 3}${goto 128}${top name 7}${goto 213}${top cpu 7}
  ${top name 4}${goto 85}${top cpu 4}${goto 128}${top name 8}${goto 213}${top cpu 8}$font
$color2${goto 4}${membar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}RAM${goto 38}($memmax)${goto 120}$memperc%${goto 185}$mem
$color2${goto 4}${swapbar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}SWAP${goto 38}($swapmax)${goto 120}$swapperc%${goto 185}$swap
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}Mem%${goto 128}Jméno${goto 213}Mem%
  ${top_mem name 1}${goto 85}${top_mem mem 1}${goto 128}${top_mem name 5}${goto 213}${top_mem mem 5}
  ${top_mem name 2}${goto 85}${top_mem mem 2}${goto 128}${top_mem name 6}${goto 213}${top_mem mem 6}
  ${top_mem name 3}${goto 85}${top_mem mem 3}${goto 128}${top_mem name 7}${goto 213}${top_mem mem 7}
  ${top_mem name 4}${goto 85}${top_mem mem 4}${goto 128}${top_mem name 8}${goto 213}${top_mem mem 8}$font
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /}${color}
${goto 6}${voffset -9}root   ${goto 50}(${fs_size /})${goto 140}${fs_free_perc /}%${goto 185}${fs_free /}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/winlin}${color}
${goto 6}${voffset -9}winlin ${goto 50}(${fs_size /media/winlin/})${goto 140}${fs_free_perc /media/winlin/}%${goto 185}${fs_free /media/winlin/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/data}${color}
${goto 6}${voffset -9}data   ${goto 50}(${fs_size /media/data/})${goto 140}${fs_free_perc /media/data/}%${goto 185}${fs_free /media/data/}
${if_mounted /media/cdrom0}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/cdrom0}${color}
${goto 6}${voffset -9}cdrom   ${goto 50}(${fs_size /media/cdrom0})${goto 140}${fs_free_perc /media/cdrom0}%${goto 185}${fs_free /media/cdrom0}$endif
${if_mounted /media/KINGSTON}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/KINGSTON}${color}
${goto 6}${voffset -9}USB ${goto 50}(${fs_size /media/KINGSTON})${goto 140}${fs_free_perc /media/KINGSTON}%${goto 185}${fs_free /media/KINGSTON}$endif

TV právě běží $hr${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl update}${Font bauhaus:pixelsize=9}
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 0}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 0}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 1}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 1}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 2}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 2}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 3}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 3}$color$font

~/.conky/rates.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

$file = "/tmp/rates.txt"; # data file

#====================================================================================

if (-e $file){

($fYear, $fMonth, $fDay, $fHour, $fMinute, $fsecond, $fzone) = split (/\:|\s|-/, `stat -c \%y $file`);
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);

$download = (!($fYear == $year + 1900 && $fMonth == $mon + 1 && $fDay == $mday) # not today's data
        || (60*$hour+$min > 870 && 60*$fHour+$fMinute <= 870));             # time > 14:30 and file time <= 14:30, 14:30 ČNB data update, 870 = 14*60+30
}
else {$download = TRUE};
if ($download){
`wget -O - "http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt" > $file`;
}

($day, $month, $year, $wday) = split(/\.|\s#/,`head -n1 $file`);
print sprintf("%d", $day).". ".sprintf("%d", $month).". ".$year."     \$ ".rate("USD")." Kč, € ".rate("EUR")." Kč\n";

#====================================================================================

sub rate {
# $_[0] Currency code
return (split /\||\n/,`cat $file | grep -x "\.*\|$_[0]\|\.*"`)[4];
}

~/.conky/tv.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;
use Text::Wrap;
use Encode;

$action = $ARGV[0];
$channel_index = $ARGV[1];

$file = "/tmp/tv.xml";

$Text::Wrap::columns = 49;
$indent = "   ";

#====================================================================================

switch($action){
case "head" {
&load_data;
($channel_name, $time, $title) = split (/\s>\s|\n/, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{title});
printf ("%-6s $time\n",encode_utf8($channel_name));
print encode_utf8(wrap $indent, $indent, $title);
}
case "description"{
&load_data;
print encode_utf8(wrap $indent, $indent, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{description});
}
case "update"{
`wget -O - "http://www.tampiss.com/rss/tv_online.xml" > $file`;
}
}

#====================================================================================

sub load_data {
$xml = new XML::Simple(SuppressEmpty => 1);
$tv = $xml->XMLin($file);
}

~/.conky/weather.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;

$action = $ARGV[0];

# parameters for "update_info"
$code = $ARGV[1]; # weather.com city code;
# see http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location
$units = $ARGV[2]; # s = standard/imperial, m = metric
$forecast = $ARGV[3]; # number of days for the forecast

# parameters for "symbol"
$day = $ARGV[1]; # day displayed
$day_part = $ARGV[2]; # 0 for day, 1 for night

# parameters for "temperature"
$day = $ARGV[1]; # day displayed

$day_space = "             "; # space between short day names in day_names_cz_short

$file = "/tmp/weather.xml"; # data file
$tempfile = "/tmp/weather.tmp"; # temporary download file
$directory = "~/.conky";

#====================================================================================

switch($action){
case "cc_symbol" {
&load_data;
print(&translate($weather->{cc}->{icon},2));
}
case "cc_temperature" {
&load_data;
print $weather->{cc}->{tmp}." ˚C";
}
case "cc_moon" {
&load_data;
print &translate($weather->{cc}->{moon}->{t},3);
}
case "symbol" {
&load_data;
print &translate($weather->{dayf}->{day}[$day]->{part}[$day_part]->{icon},2);
}
case "temperature" {
&load_data;
print $temperature_space.$weather->{dayf}->{day}[$day]->{hi}."/".$weather->{dayf}->{day}[$day]->{low}."˚C";
}
case "update_info"{
&update_load;
&info;
}
}

#====================================================================================

sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*"`;
if (-s $tempfile > 0) {
`mv -f $tempfile $file`;
&load_data
}
}
}

sub info {
split ",", $weather->{loc}->{dnam};
print "  ".$_[0]." (".$weather->{loc}->{lat}." s. š.,  ".$weather->{loc}->{lon}." v. d.)\n";
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
print "  Stav:   ".$_[3].":".$_[4].",   ".$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]."             Update: ".&time12_24($weather->{loc}->{tm})."\n"
     ."                              Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."                              Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n"
     ."                              Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
     ."                              Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
     ."                              Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
     ."                              Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."       Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n"
     ."                              Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
     ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}

sub load_data {
$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($file);
}

sub time12_24 {
split /\:|\s/, $_[0];
if ($_[0] == 12) {$_[0] = 0};
if ($_[2] eq "PM") {$_[0] += 12};
return "$_[0]".":"."$_[1]";
}

sub day_names_cz_short {
# $_[0]; # number of days displayed, starting from the next day
my $text = &translate($weather->{dayf}->{day}[1]->{t},3);
for ($i = 2; $i < $_[0]+1; ++$i){
$text .= $day_space.&translate($weather->{dayf}->{day}[$i]->{t},3);
}
return $text;
}

sub translate {
#$_[0] String to be translated
#$_[1] Column with translation
my $temp = `cat $directory/weather.pl | grep -x "#\\s*$_[0]\\s*#.*\n"`;
if ($temp eq ""){return $_[0]}
else {return (split /\s*#\s*|\s*\n/,$temp)[$_[1]]};
}

######################################
#                                    #
#       TRANSLATION TABLES           #
#                                    #
######################################

# DAYS

# Monday # Pondělí # Po
# Tuesday # Úterý # Út
# Wednesday # Středa # St
# Thursday # Čtvrtek # Čt
# Friday # Pátek # Pá
# Saturday # Sobota # So
# Sunday # Neděle # Ne

# WINDS

# N # S
# E # V
# S # J
# W # Z
# NE # SV
# SE # JV
# SW # JZ
# NW # SZ
# NNE # SSV
# ENE # VSV
# ESE # VJV
# SSE # JJV
# NNW # SSZ
# WNW # ZSZ
# WSW # ZJZ
# SSW # JJZ

# CONDITIONS

# Mostly Sunny # a
# Mostly Clear # a
# Fair # b
# Partly Cloudy # c
# Clouds Early / Clearing Late # c
# Mostly Cloudy # d
# Cloudy # d
# Light Rain Early # g
# Few Showers # g
# Showers # g
# Light Rain # g
# PM Light Rain # g
# Rain # h
# Rain / Wind # h
# Rain / Snow # k
# Rain / Snow Showers # k
# Light Snow # k
# PM Light Snow # k
# Scattered T-Storms # f
# N/A #  
# Fair and Windy #  

# LUNAR PHASES
# Codes are for a white font.
# New # Nov # 9
# Waxing Crescent # Dorůstající srpek # 7
# First Quarter # První čtvrť # 0
# Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # 3
# Full # Úplněk # 1
# Waning Gibbous # Couvající měsíc # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Ubývající srpek # 7 # (left <-> right)

# PREASURE

# rising # ↑
# falling # ↓
# steady # =

# ICONS

# 0 # i
# 1 # h
# 2 # h
# 3 # i
# 4 # i
# 5 # k
# 6 # h
# 7 # k
# 8 # g
# 9 # g
# 10 # h
# 11 # g
# 12 # h
# 13 # j
# 14 # k
# 15 # j
# 16 # k
# 17 # i
# 18 # h
# 19 # v # dust
# 20 # v # fog
# 21 # v # haze
# 22 # v # smoke
# 23 # w
# 24 # w
# 25 # j
# 26 # d
# 27 # d
# 28 # c
# 29 # b
# 30 # b
# 31 # 1
# 32 # a
# 33 # 1
# 34 # b
# 35 # i
# 36 # l
# 37 # f
# 38 # f
# 39 # h
# 40 # h
# 41 # k
# 42 # k
# 43 # k
# 44 # b
# 45 # h
# 46 # k
# 47 # g
# na # ~

Ale pořád to má nějaké mouchy. Neví někdo o lepším fontu pro počasí (více symbolů pro počasí, správné měsíční fáze, pevná šířka…)? A skript pro tv program mívá občas problémy s kódováním, problém je sice v RSS zdroji (nestandardní „í“ a „á“ v názvech pořadů), ale snad by to mělo jít nějak vyřešit. Bohužel nevím jak.

EDIT 24. 3. 2008: Mírně jsem změnil skript "~/.conky/weather.pl" tak, aby se použila stará data, pokud selže download.
EDIT 29. 3. 2008: Přidáno "Last Quarter" do měsíčních fází.
EDIT 15. 4. 2008: S pomocí knihovny "Encode" odstraněn problém s kódováním ve skriptu "tv.pl".
EDIT 24. 4. 2008: Opraveny špatně přeložené měsíční fáze.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tomato 04 Březen 2008, 17:26:22
2wer: s tema problemama ti neporadim, ale mas to moc pekny.. mit sirokouhlej monitor, necham se inspirovat.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: premet 04 Březen 2008, 19:53:34
Ty jo s tím televizním programem to je dobrý  :D aj praktický to se mi líbí. Kdybych koukal víc na televizi tak si to tam dám určitě taky. Ješte si nakonfigurovat Conky s bankovnim učtem jako kolik mám zůstatek a jestli mi přišli peníze bylo by to ideální  ;D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 04 Březen 2008, 19:59:47
Mne se to moc libi, skoda, ze jsem lama a nedari se zprovoznit to pocasi...  :'(

Edit: Uz to maka..  ;D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 04 Březen 2008, 22:53:01
Chcel som že si to počasie hodím do svojho conkyho, ale po prvé ten script neviem nakonfigurovať :D a podruhé mi to hádže v termináli hlášky typu:

Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/pelko/.conky/weather.pl line 4.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 05 Březen 2008, 08:14:42
Chybí ti knihovna, nejlepší bys měl
Kód: [Vybrat]
gksudo synaptica hledat "perl". Potom uvidíš, co k tomu patří a doinstaluješ si to podle tý chybový hlášky.(lib.perl.5.8.8.?)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Marcel 'Maky' Šuška 05 Březen 2008, 22:26:58
To wer: super conky, stzrašně se mi líbi. Jak budu mít trochu času conky si předělám.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 08 Březen 2008, 12:47:18
To Wer: Fakt pekna prace, rovnou se i priznam, ze si to pocasi od tebe sproste okopcim a zkusim si ho tam taky nacpat.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 08 Březen 2008, 20:16:22
Tak bych mel dalsi z otazek, tentokrat nemuzu prijid na to, jakym prikazem se meni barva pozadi, kdyz hodnotu own_window_transparent zmenim na no. Prohledal sem uz nejake odkazy, kde jsou ty prikazy vypsane, ale nikde na to nemuzu prijid. :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bernard Williams 11 Březen 2008, 16:18:58
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/pelko/.conky/weather.pl line 4.
Taky jsem tento problém řešil a podařilo se mi ho úspěšně vyřešit. Nainstaluj si balík libxml-simple-perl.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 11 Březen 2008, 18:46:34
Bernard Williams: díky moc. už to funguje :)
Neviete aké písmo si mám nainštalvoať ( a ako) na to počasie? zobrazuje mi to rôzne blbosti...
Vidím tam v configu nejaký bauhaus font, ale či je to ono...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bernard Williams 11 Březen 2008, 18:52:32
Mně funguje vše parádně. Jen u toho počasí se mi nezobrazují obrázky typu jasno, polojasno, oblačno atd atd. Nevíte někdo jak na to?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 11 Březen 2008, 19:27:41
Mne tam zobrazuje namiesto znakov počasia takéto znaky...

(http://i28.tinypic.com/2uthfyf.jpg)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 12 Březen 2008, 17:44:09
Tak bych mel dalsi z otazek, tentokrat nemuzu prijid na to, jakym prikazem se meni barva pozadi, kdyz hodnotu own_window_transparent zmenim na no. Prohledal sem uz nejake odkazy, kde jsou ty prikazy vypsane, ale nikde na to nemuzu prijid. :-\

Příkaz "own_window_colour" (Pozor, americké "own_window_color" nefunguje!) - viz http://conky.sourceforge.net/docs.html (http://conky.sourceforge.net/docs.html).

Citace: Pelko
Taky jsem tento problém řešil a podařilo se mi ho úspěšně vyřešit. Nainstaluj si balík libxml-simple-perl.

Zvláštní, já měl knihovnu XML-Simple (http://cpan.uwinnipeg.ca/htdocs/XML-Simple/) v základní instalaci Ubuntu, tak jsem si myslel, že to tu nebudu muset psát.

Bernard Williams: díky moc. už to funguje :)
Neviete aké písmo si mám nainštalvoať ( a ako) na to počasie? zobrazuje mi to rôzne blbosti...
Vidím tam v configu nejaký bauhaus font, ale či je to ono...

Bauhaus je normální písmo, na tom to nevázne. Potřeba je font Weather (http://www.mythicalireland.com/art/wallpapers/fonts.html). Omlouvám se, tohle jsem měl určitě zdůraznit.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 12 Březen 2008, 20:23:25
Díky moc, už ide všetko ako má...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavol XV 13 Březen 2008, 09:06:49
Da sa urobit aby Conky bolo zobrazene iba na jednej ploche? (tak ze ja mam 4 plochy a len na tej poslednej by som chcel mat conky a aby sa na tych prvych troch nezobrazoval)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 13 Březen 2008, 12:59:10
Da sa urobit aby Conky bolo zobrazene iba na jednej ploche?

Je to možné, stačí "own_window_type" nastavit na "normal" (a nepoužívat "own_window_hints sticky", které vynutí zobrazení na všech plochách).

Citace
(tak ze ja mam 4 plochy a len na tej poslednej by som chcel mat conky a aby sa na tych prvych troch nezobrazoval)

To je horší, conky to nezvládá. Ale určitě by to šlo zařídit přes Devil's pie (http://wiki.ubuntu.cz/Automatické_rozmisťování_oken).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: 1x23 15 Březen 2008, 23:50:14
ahoj, snažim se to opět rozchodit ale nedaři se :
tady je ten vypis:

Kód: [Vybrat]
xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "cz"
Option "XkbVariant" "qwerty"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "eraser"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "cursor"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection

a

Kód: [Vybrat]
lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           5120  1
nls_cp437               6784  1
vfat                   14080  1
fat                    54300  1 vfat
binfmt_misc            12936  1
af_packet              24840  2
i915                   25856  2
drm                    83348  3 i915
ipv6                  273892  16
rfcomm                 42136  2
l2cap                  26240  11 rfcomm
bluetooth              57060  4 rfcomm,l2cap
nfsd                  220912  13
exportfs                7040  1 nfsd
lockd                  67592  2 nfsd
sunrpc                172412  8 nfsd,lockd
ppdev                  10244  0
cpufreq_stats           7232  0
cpufreq_userspace       5280  0
cpufreq_powersave       2688  0
cpufreq_conservative     8072  0
cpufreq_ondemand        9612  0
freq_table              5792  2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
ac                      6148  0
sbs                    19592  0
button                  8976  0
container               5504  0
video                  18060  0
battery                11012  0
dock                   10656  0
ndiswrapper           193436  0
aes                    28608  0
sbp2                   24072  0
parport_pc             37412  0
lp                     12580  0
parport                37448  3 ppdev,parport_pc,lp
uvcvideo               48644  0
compat_ioctl32          2304  1 uvcvideo
videodev               29312  1 uvcvideo
snd_hda_intel         263712  1
v4l1_compat            15364  2 uvcvideo,videodev
snd_pcm_oss            44672  0
snd_mixer_oss          17664  1 snd_pcm_oss
v4l2_common            18432  2 uvcvideo,videodev
snd_pcm                80388  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy           4740  0
snd_seq_oss            33152  0
snd_seq_midi            9600  0
sdhci                  18828  0
mmc_core               28420  1 sdhci
psmouse                39952  0
snd_rawmidi            25728  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      8448  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
serio_raw               8068  0
iTCO_wdt               11940  0
iTCO_vendor_support     4868  1 iTCO_wdt
snd_seq                53232  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              24324  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          9228  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
shpchp                 34580  0
pci_hotplug            32704  1 shpchp
snd                    54660  11 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               8800  1 snd
snd_page_alloc         11400  2 snd_hda_intel,snd_pcm
intel_agp              25620  1
agpgart                35016  3 drm,intel_agp
joydev                 11328  0
evdev                  11136  7
ext3                  133896  2
jbd                    60456  1 ext3
mbcache                 9732  1 ext3
sha256                 12032  0
aes_i586               34304  3
cbc                     5504  2
blkcipher               7556  1 cbc
sd_mod                 30336  6
usbhid                 29536  0
hid                    28928  1 usbhid
usb_storage            73024  2
ide_core              116804  1 usb_storage
sg                     36764  0
sr_mod                 17828  0
cdrom                  37536  1 sr_mod
ata_generic             8452  0
libusual               18448  1 usb_storage
ahci                   23300  3
e100                   37644  0
mii                     6528  1 e100
ohci1394               36528  0
ieee1394               96312  2 sbp2,ohci1394
ata_piix               17540  0
libata                125168  3 ata_generic,ahci,ata_piix
scsi_mod              147084  6 sbp2,sd_mod,usb_storage,sg,sr_mod,libata
ehci_hcd               36492  0
uhci_hcd               26640  0
usbcore               138632  8 ndiswrapper,uvcvideo,usbhid,usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd
dm_crypt               14984  1
dm_mod                 58816  5 dm_crypt
thermal                14344  0
processor              32072  1 thermal
fan                     5764  0
fuse                   47124  1
apparmor               40728  0
commoncap               8320  1 apparmor

nevim kde mam tedy tu složku hledat :(.
at tam dam cokoliv tak to mam pořád dole nalevo.

[attachment deleted by admin]
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: karel kudrna 16 Březen 2008, 07:52:04
1x23: složka pro nastavení conky se jmenuje ./conkyrc a je v home. pokud jí nevidíš, dej si zobrazit skryté soubory v nautili (ctrl+h).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: 1x23 16 Březen 2008, 08:19:53
ten soubor tam mam, na první straně je napsaný soubor ne složka. Má tam být složka (conkyrc) a v ni ten soubor "conkyrc"???
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 16 Březen 2008, 08:29:05
ten soubor tam mam, na první straně je napsaný soubor ne složka. Má tam být složka (conkyrc) a v ni ten soubor "conkyrc"???

~/.conkyrc nie je zlozka ale subor. Nenachadza sa v ziadnej zlozke

(http://img85.imageshack.us/img85/2416/screenshot1kj0.th.png) (http://img85.imageshack.us/img85/2416/screenshot1kj0.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: 1x23 16 Březen 2008, 08:33:26
a kam mam pak vložit tohle

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40

TEXT

$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${cpugraph cpu0 30,350 ff841f 80d62b }
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}HDD win:      ${fs_free /media/win} ${alignr}  ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color
${color ff9730}HDD Zaloha:      ${fs_free /media/disk1} ${alignr}  ${fs_used /media/disk1} / ${fs_size /media/disk1}
${fs_bar 6 /media/disk1}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 16 Březen 2008, 09:29:27
a kam mam pak vložit tohle

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40

TEXT

$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${cpugraph cpu0 30,350 ff841f 80d62b }
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}HDD win:      ${fs_free /media/win} ${alignr}  ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color
${color ff9730}HDD Zaloha:      ${fs_free /media/disk1} ${alignr}  ${fs_used /media/disk1} / ${fs_size /media/disk1}
${fs_bar 6 /media/disk1}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}otvoris ten subor v gedite

alt+F2
gedit ~/.conkyrc

a vlozis to tam
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: 1x23 16 Březen 2008, 12:51:24
tak už mi to jede, ale kryje mi to všechny okna a i plochu. zkousel jsem
Kód: [Vybrat]
#!/bin/sh
sleep 10
conky
ale nejde to .
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 16 Březen 2008, 20:08:37
Tak jsem ukradl kurzy a pocasi od WERa, ted moje plocha vypada takhle.
www.zsvejprnice.cz/conky2.png (http://www.zsvejprnice.cz/conky2.png)


EDIT: nezapomnel, daval jsem ho sem jiz drive, pridaval jsem jen pocasicko a kurzy. OK, pridavam. ~/.conky/weather.pl a rates.pl stejne jako u WERa, kteremu dekuji.

Kód: [Vybrat]
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes
xftfont sans:size=8.5

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
minimum_size 5 5

# Draw shades?
draw_shades no

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 10


TEXT${color #D28E47}Systém: ${color #ffffff}$nodename Ubuntu
${color #ffffff}$sysname $kernel ${color #ffffff}on ${color #ffffff}$machine
${color #ffffff}Uptime: $uptime
${color white}${hr 1}

${color #D28E47}Využití procesoru:
${color #ffffff}CPU: ${color #D28E47}${cpu}%  ${color #ffffff}
Core1: ${color #D28E47}${freq cpu1}MHz  ${goto 130}${color #ffffff}Core2: ${color #D28E47}${freq cpu2}MHz

${color #D28E47}Využití RAM:
${color #D28E47}${membar 14,233}
${voffset -9}${color #ffffff} ($memmax)${goto 125}$memperc% - ${goto 185}${goto 167}$mem used

${color #D28E47}Net: ${color #ffffff}(eth0)
${color #ffffff}down: ${color #D28E47}${downspeed eth0} k/s         ${color #ffffff}up: ${color #D28E47}${upspeed eth0} k/s

${color #D28E47}Net: ${color #ffffff}(eth1)
${color #ffffff}down: ${color #D28E47}${downspeed eth1} k/s         ${color #ffffff}up: ${color #D28E47}${upspeed eth1} k/s

${color #D28E47}Processes:
${color #FFFFFF}Total: ${color #D28E47}$processes  ${color #ffffff}${alignr}Running:${color #D28E47} $running_processes

${color #D28E47}Top Processes:
${color #ffffff}Name:               ${alignr}     CPU%
${color #D28E47}${top name 1}      ${alignr} ${color #D28E47}${top cpu 1}
${color #D28E47}${top name 2}      ${alignr} ${color #D28E47}${top cpu 2}
${color #D28E47}${top name 3}      ${alignr} ${color #D28E47}${top cpu 3}

${color #D28E47}Disky:
${color #D28E47}${fs_bar 14,233 /}
${voffset -9}${color #ffffff} root: ${goto 54}(${fs_size /})${goto 125}${fs_free_perc /}% - ${goto 168}${fs_free /} free
${color #D28E47}${fs_bar 14,233 /home/chrasty}${color}
${voffset -9}${color #ffffff} home: ${goto 54}(${fs_size /home/chrasty})${goto 125}${fs_free_perc /home/chrasty}% - ${fs_free /home/chrasty} free


${color #D28E47}Kurzy:
${color #ffffff}${execi 3600 perl ~/.conky/rates.pl info}

${color #D28E47}Počasí:
${color #ffffff}${Font dejavu:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0010 m 6}

${goto   15}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 62}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 113}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 165}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 217}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto 12}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 62}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 113}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 165}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 217}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}
$stippled_hr
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 16 Březen 2008, 20:17:37
Chrasty: zabudol si sem dať tvoj config :)
Páčia sa mi tie "koláčiky" ktoré zobrazujú miesto na HDD... Určite odkukám :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 18 Březen 2008, 18:44:08
Mojmu conkymu stále nejak hrabe... I po nainštalovaní weather fontu mi to zobrazuje bludy (všade zobrazuje fázy mesiaca)

(http://i28.tinypic.com/oa28g2.jpg)

Ako je to možné?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 18 Březen 2008, 23:12:42
Na tom minulém obrázku to fungovalo správně, jen byl špatný font. Na tomto je sice správný font, ale nefungují žádné překlady. Něco jsi musel provést v souboru "~/.conky/weather.pl". Osobně to tipuji na smazání komentářů, které jsou potřeba jako slovník pro funkci "translate". Použij ten můj skript v nezměněné podobě, a mělo by to fungovat.

Pokud chceš mermomocí slovenskou verzi, můžeš všechny české výrazy přepsat na slovenské, ale musíš zachovat použitý formát slovníku (položky oddělené pomocí #).

Pokud budeš mít stále s překladem problémy, dej sem svůj skript, já tu chybu určitě najdu.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tayllor 19 Březen 2008, 10:55:24
Dobrá, také se pochlubím.  ;)

(http://img301.imageshack.us/img301/6029/obrazovkarp3.th.png) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=obrazovkarp3.png)

.conkyrc
Kód: [Vybrat]
double_buffer yes
own_window  yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
draw_borders no
border_margin 1
draw_shades no
alignment top_left
gap_y 0
gap_x 1040
update_interval 10
use_xft yes
xftfont bauhaus:pixelsize=11
use_spacer no
maximum_width 240

# disc bars
color1 444444
# memory bars
color2 444444
# CPU bar
color3 lightgray

TEXT
Kurzy $hr
${execi 3600 perl ~/.conky/rates.pl info}
Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0034 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr

${voffset   50}${downspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}$alignr${upspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}
${voffset  -65}${goto  5}${totaldown  eth0}${goto 131}${totalup  eth0}
               ${goto  5}${downspeed eth0} kB/s${goto 131}${upspeed eth0} kB/s
${voffset   -5}${goto 45}${Font bauhaus:pixelsize=25}↓${goto 175}↑$font

${cpugraph 92,240 0000ff 0000ff}
${voffset  -98}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 138}$color3${cpubar 5,100}$color
 Běžících procesů: $running_processes ${alignr 2}Procesů celkem: $processes
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}CPU%${goto 128}Jméno${goto 213}CPU%
  ${top name 1}${goto 85}${top cpu 1}${goto 128}${top name 5}${goto 213}${top cpu 5}
  ${top name 2}${goto 85}${top cpu 2}${goto 128}${top name 6}${goto 213}${top cpu 6}
  ${top name 3}${goto 85}${top cpu 3}${goto 128}${top name 7}${goto 213}${top cpu 7}
  ${top name 4}${goto 85}${top cpu 4}${goto 128}${top name 8}${goto 213}${top cpu 8}$font
$color2${goto 4}${membar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}RAM${goto 38}($memmax)${goto 120}$memperc%${goto 185}$mem
$color2${goto 4}${swapbar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}SWAP${goto 38}($swapmax)${goto 120}$swapperc%${goto 185}$swap
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}Mem%${goto 128}Jméno${goto 213}Mem%
  ${top_mem name 1}${goto 85}${top_mem mem 1}${goto 128}${top_mem name 5}${goto 213}${top_mem mem 5}
  ${top_mem name 2}${goto 85}${top_mem mem 2}${goto 128}${top_mem name 6}${goto 213}${top_mem mem 6}
  ${top_mem name 3}${goto 85}${top_mem mem 3}${goto 128}${top_mem name 7}${goto 213}${top_mem mem 7}
  ${top_mem name 4}${goto 85}${top_mem mem 4}${goto 128}${top_mem name 8}${goto 213}${top_mem mem 8}$font
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /}${color}
${goto 6}${voffset -9}root   ${goto 50}(${fs_size /})${goto 140}${fs_free_perc /}%${goto 185}${fs_free /}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/winlin}${color}
${goto 6}${voffset -9}winlin ${goto 50}(${fs_size /media/winlin/})${goto 140}${fs_free_perc /media/winlin/}%${goto 185}${fs_free /media/winlin/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/data}${color}
${goto 6}${voffset -9}data   ${goto 50}(${fs_size /media/data/})${goto 140}${fs_free_perc /media/data/}%${goto 185}${fs_free /media/data/}
${if_mounted /media/cdrom0}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/cdrom0}${color}
${goto 6}${voffset -9}cdrom   ${goto 50}(${fs_size /media/cdrom0})${goto 140}${fs_free_perc /media/cdrom0}%${goto 185}${fs_free /media/cdrom0}$endif
${if_mounted /media/KINGSTON}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/KINGSTON}${color}
${goto 6}${voffset -9}USB ${goto 50}(${fs_size /media/KINGSTON})${goto 140}${fs_free_perc /media/KINGSTON}%${goto 185}${fs_free /media/KINGSTON}$endif

TV právě běží $hr${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl update}${Font bauhaus:pixelsize=9}
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 0}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 0}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 1}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 1}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 2}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 2}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 3}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 3}$color$font

~/.conky/rates.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

$file = "/tmp/rates.txt"; # data file

#====================================================================================

if (-e $file){

($fYear, $fMonth, $fDay, $fHour, $fMinute, $fsecond, $fzone) = split (/\:|\s|-/, `stat -c \%y $file`);
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);

$download = (!($fYear == $year + 1900 && $fMonth == $mon + 1 && $fDay == $mday) # not today's data
        || (60*$hour+$min > 870 && 60*$fHour+$fMinute <= 870));             # time > 14:30 and file time <= 14:30, 14:30 ČNB data update, 870 = 14*60+30
}
else {$download = TRUE};
if ($download){
`wget -O - "http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt" > $file`;
}

($day, $month, $year, $wday) = split(/\.|\s#/,`head -n1 $file`);
print sprintf("%d", $day).". ".sprintf("%d", $month).". ".$year."     \$ ".rate("USD")." Kč, € ".rate("EUR")." Kč\n";

#====================================================================================

sub rate {
# $_[0] Currency code
return (split /\||\n/,`cat $file | grep -x "\.*\|$_[0]\|\.*"`)[4];
}

~/.conky/tv.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;
use Text::Wrap;

$action = $ARGV[0];
$channel_index = $ARGV[1];

$file = "/tmp/tv.xml";

$Text::Wrap::columns = 49;
$indent = "   ";

#====================================================================================

switch($action){
case "head" {
&load_data;
($channel_name, $time, $title) = split (/\s>\s|\n/, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{title});
printf ("%-6s $time\n",$channel_name);
print wrap $indent, $indent, $title;
}
case "description"{
&load_data;
print wrap $indent, $indent, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{description};
}
case "update"{
`wget -O - "http://www.tampiss.com/rss/tv_online.xml" > $file`;
}
}

#====================================================================================

sub load_data {
$xml = new XML::Simple(SuppressEmpty => 1);
$tv = $xml->XMLin($file);
}

~/.conky/weather.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;

$action = $ARGV[0];

# parameters for "update_info"
$code = $ARGV[1]; # weather.com city code;
# see http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location
$units = $ARGV[2]; # s = standard/imperial, m = metric
$forecast = $ARGV[3]; # number of days for the forecast

# parameters for "symbol"
$day = $ARGV[1]; # day displayed
$day_part = $ARGV[2]; # 0 for day, 1 for night

# parameters for "temperature"
$day = $ARGV[1]; # day displayed

$day_space = "             "; # space between short day names in day_names_cz_short

$file = "/tmp/weather.xml"; # data file
$directory = "~/.conky";

#====================================================================================

switch($action){
case "cc_symbol" {
&load_data;
print(&translate($weather->{cc}->{icon},2));
}
case "cc_temperature" {
&load_data;
print $weather->{cc}->{tmp}." ˚C";
}
case "cc_moon" {
&load_data;
print &translate($weather->{cc}->{moon}->{t},3);
}
case "symbol" {
&load_data;
print &translate($weather->{dayf}->{day}[$day]->{part}[$day_part]->{icon},2);
}
case "temperature" {
&load_data;
print $temperature_space.$weather->{dayf}->{day}[$day]->{hi}."/".$weather->{dayf}->{day}[$day]->{low}."˚C";
}
case "update_info"{
&update_load;
&info;
}
}

#====================================================================================

sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O - "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*" > $file`;
&load_data;
}
}

sub info {
split ",", $weather->{loc}->{dnam};
print "  ".$_[0]." (".$weather->{loc}->{lat}." s. š.,  ".$weather->{loc}->{lon}." v. d.)\n";
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
print "  Stav:   ".$_[3].":".$_[4].",   ".$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]."             Update: ".&time12_24($weather->{loc}->{tm})."\n"
     ."                              Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."                              Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n"
     ."                              Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
     ."                              Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
     ."                              Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
     ."                              Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."       Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n"
     ."                              Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
     ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}

sub load_data {
$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($file);
}

sub time12_24 {
split /\:|\s/, $_[0];
if ($_[0] == 12) {$_[0] = 0};
if ($_[2] eq "PM") {$_[0] += 12};
return "$_[0]".":"."$_[1]";
}

sub day_names_cz_short {
# $_[0]; # number of days displayed, starting from the next day
my $text = &translate($weather->{dayf}->{day}[1]->{t},3);
for ($i = 2; $i < $_[0]+1; ++$i){
$text .= $day_space.&translate($weather->{dayf}->{day}[$i]->{t},3);
}
return $text;
}

sub translate {
#$_[0] String to be translated
#$_[1] Column with translation
my $temp = `cat $directory/weather.pl | grep -x "#\\s*$_[0]\\s*#.*\n"`;
if ($temp eq ""){return $_[0]}
else {return (split /\s*#\s*|\s*\n/,$temp)[$_[1]]};
}

######################################
#                                    #
#       TRANSLATION TABLES           #
#                                    #
######################################

# DAYS

# Monday # Pondělí # Po
# Tuesday # Úterý # Út
# Wednesday # Středa # St
# Thursday # Čtvrtek # Čt
# Friday # Pátek # Pá
# Saturday # Sobota # So
# Sunday # Neděle # Ne

# WINDS

# N # S
# E # V
# S # J
# W # Z
# NE # SV
# SE # JV
# SW # JZ
# NW # SZ
# NNE # SSV
# ENE # VSV
# ESE # VJV
# SSE # JJV
# NNW # SSZ
# WNW # ZSZ
# WSW # ZJZ
# SSW # JJZ

# CONDITIONS

# Mostly Sunny # a
# Mostly Clear # a
# Fair # b
# Partly Cloudy # c
# Clouds Early / Clearing Late # c
# Mostly Cloudy # d
# Cloudy # d
# Light Rain Early # g
# Few Showers # g
# Showers # g
# Light Rain # g
# PM Light Rain # g
# Rain # h
# Rain / Wind # h
# Rain / Snow # k
# Rain / Snow Showers # k
# Light Snow # k
# PM Light Snow # k
# Scattered T-Storms # f
# N/A
# Fair and Windy

# LUNAR PHASES
# Codes are for a white font.

# New Moon # Nov # 9
# New # Nov # 9
# Waning Crescent # Dorůstající srpek # 7 # shoud be reversed (left <-> right)
# Third Quarter # Poslední čvrť # 0 # shoud be reversed (left <-> right)
# Waning Gibbous # Dorůstající měsíc # 3 # shoud be reversed (left <-> right)
# Full Moon # Úplněk # 1
# Full # Úplněk # 1
# Waxing Gibbous # Ubývající měsíc # 3
# First Quarter # První čtvrť # 0
# Waxing Crescent # Ubývající srpek # 7

# PREASURE

# rising # ↑
# falling # ↓
# steady # =

# ICONS

# 0 # i
# 1 # h
# 2 # h
# 3 # i
# 4 # i
# 5 # k
# 6 # h
# 7 # k
# 8 # g
# 9 # g
# 10 # h
# 11 # g
# 12 # h
# 13 # j
# 14 # k
# 15 # j
# 16 # k
# 17 # i
# 18 # h
# 19 # v # dust
# 20 # v # fog
# 21 # v # haze
# 22 # v # smoke
# 23 # w
# 24 # w
# 25 # j
# 26 # d
# 27 # d
# 28 # c
# 29 # b
# 30 # b
# 31 # 1
# 32 # a
# 33 # 1
# 34 # b
# 35 # i
# 36 # l
# 37 # f
# 38 # f
# 39 # h
# 40 # h
# 41 # k
# 42 # k
# 43 # k
# 44 # b
# 45 # h
# 46 # k
# 47 # g
# na # ~

Ale pořád to má nějaké mouchy. Neví někdo o lepším fontu pro počasí (více symbolů pro počasí, správné měsíční fáze, pevná šířka…)? A skript pro tv program mívá občas problémy s kódováním, problém je sice v RSS zdroji (nestandardní „í“ a „á“ v názvech pořadů), ale snad by to mělo jít nějak vyřešit. Bohužel nevím jak.


kde sa meni rozlisenie conky? pretoze kym nemam nahodene pocasie tak je to v poho velkost, ale ked zapnem pocasie, uz to ide zle, teda roztiahne sa to na 3/4 obrazovky pls help  ???
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 19 Březen 2008, 15:52:26
Na tom minulém obrázku to fungovalo správně, jen byl špatný font. Na tomto je sice správný font, ale nefungují žádné překlady. Něco jsi musel provést v souboru "~/.conky/weather.pl". Osobně to tipuji na smazání komentářů, které jsou potřeba jako slovník pro funkci "translate". Použij ten můj skript v nezměněné podobě, a mělo by to fungovat.

Pokud chceš mermomocí slovenskou verzi, můžeš všechny české výrazy přepsat na slovenské, ale musíš zachovat použitý formát slovníku (položky oddělené pomocí #).

Pokud budeš mít stále s překladem problémy, dej sem svůj skript, já tu chybu určitě najdu.
Práveže aj s tvojim scriptom to zobrazuje rovnaké "bludy"... nechápem to
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tayllor 19 Březen 2008, 17:19:07
zdravim mam riesenie teda aspon dufam :)

stiahni pismo zo stranky http://www.mythicalireland.com/art/wallpapers/fonts/wef_____.ttf (http://www.mythicalireland.com/art/wallpapers/fonts/wef_____.ttf)
prekopiruj do zlozky '/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/
a snad ti to pojde daj vediet jak to skoncilo :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: PELKO 19 Březen 2008, 20:10:17
Veru, nepomohlo :D Ono, to písmo ide a aj šlo... Len z nejakého podivného dôvodu to zobrazuje iba fázy mesiaca...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 20 Březen 2008, 17:12:28
Práveže aj s tvojim scriptom to zobrazuje rovnaké "bludy"... nechápem to

Kdepak, s mým skriptem ti to fungovalo dobře.

(http://i28.tinypic.com/2uthfyf.jpg)

Na tomto obrázku je vše jak má být, jen je špatný font. Znaky "1", "7", "g" a "v" přesně odpovídají správným ikonkám ve fontu Weather.

(http://i28.tinypic.com/oa28g2.jpg)

Na tomto obrázku už není můj skript (je to slovensky). Vše funguje jak má, jen to správně nepřekládá údaje z datového souboru.

O to se v mém skriptu stará funkce "translate", která využívá překlady popsané v komentářích na konci skriptu. Pokud žádný překlad nenajde, vrací původní hodnotu, což je přesně to, co se stalo na tomto obrázku (ikonky pro stavy počasí jsou popsány čísly, kterým ve fontu odpovídají měsíčky, ten divný řetězec u fáze měsíce odpovídá prvním čtyřem písmenům "Waxi" z anglického popisu fáze měsíce "Waxing Gibbous, u tlaku přeloží funkce tendenci "rising" na "↑", směr větru z "W" na "Z", měsíční fázi z "Waxing Gibbous" na "Ubývající měsíc" a názvy dnů na první dvě písmena odpovídajícího názvu dne v češtině).

Proč to nefunguje nevím, možných příčin je více:

1) pozměněná funkce translate
2) smazané komentáře ve skriptu
3) chybí grep (to se snad v žádném linuxu nemůže stát ;D)
4) funkce translate nenajde soubor se skriptem
  a) protože má soubor jiné jméno (→ řešení: použít mé jméno souboru, tj. "weather.pl" nebo změnit
      jméno souboru uvnitř funkce "translate")
  b) protože je soubor v jiném adresáři (→ řešení: zadat správný adresář do proměnné "$directory" – viz
      řádek "$directory   = "~/.conky";" ve skriptu)
  c) z nějakého jiného důvodu (práva k souboru?)

kde sa meni rozlisenie conky?  pretoze kym nemam nahodene pocasie tak je to v poho velkost, ale ked zapnem pocasie, uz to ide zle, teda roztiahne sa to na 3/4 obrazovky pls help  ???

Jaké rozlišení? Velikost okna Conky? Šířku okna lze nastavit pomocí "maximum_width" v hlavičce ".conkyrc", výška se nastavuje automaticky podle toho, co je v oknu napsáno, ovšem bez ohledu na použití funkce "voffset" (vertikální posunutí). Já s tím problém nemám, protože mám Conky na celou výšku, ale pokud to někomu vadí, je potřeba potřeba navrhnout nějaké jiné rozvržení informací o počasí, které nepoužívá vertikální posunutí. (Pokud sem dáte svoji představu na obrázku, můžu zkusit přepsat skript, aby to fungovalo.)


Jinak mi přišlo hodně dotazů přes soukromé zprávy. Prosím ptejte se tady ve vlákně, není v mých silách všem jednotlivě odpovídat na ty samé dotazy. U tohoto tématu mám nastavené upozorňování na mail, takže se o každém dotazu dříve nebo později dovím.

Všechny dotazy ze soukromých zpráv jsem tu ve vlákně snad už zodpověděl, chybí jen častý dotaz na změnu stanoviště:

Je potřeba změnit kód v souboru ".conkyrc", já používám "EZXX0034", což jsou Pardubice.

Kód pro jiná místa najdete na adrese http://xoap.weather.com/search/search?where=Pardubice (http://xoap.weather.com/search/search?where=Pardubice), ve které zaměníte "Pardubice" za název jiného místa (bez háčků a čárek). Spíše než jména velkých měst zkoušejte jména meteorologických stanic ve svém okolí (Rosice, Milesovka, Svratouch apod.).

Můžete to zkusit i na serveru weather.com (http://weather.com). Pokud tam zobrazíte počasí pro nějaké konkrétní místo, bude kód obsažen v adrese stránky.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 23 Březen 2008, 19:34:10
To wer> Tak koukam, ze jsi v tomhle tematu docela zbehly, tak zkusim pridat dalsi dotaz do FAQ. Pocasi uz mi v pohode beha, jenom to ma jeden maly hace - pokud nemam notas online uz kdyz mi naskakujou Xka, tak mi to vyhodi jen prazndy "ramece" bez udaju o pocasi, coz by nebylo nic divneho. Jenomze ted to, o co se mi jedna, nabehnou mi Xka, po par vterinach se mi zapne conky a az par vterin po tom mi naskoci wifi a pocasi uz  nenabehne. Zkusil sem tedy conky vypnout a znovu zapnout
Kód: [Vybrat]
pkill conky ; conky a ejhle, ani potom pocasi nenaskoci. Logicky bych tedy pocital stim, ze naskoci po nejake dobe (po obnovovacim intervalu znovunacteni pocasi), ale ono taky ne. Co mam tedy prezapnout, nebo spise jak to vyresit trosku automaticteji?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bernard Williams 23 Březen 2008, 20:04:17
Co mam tedy prezapnout, nebo spise jak to vyresit trosku automaticteji?
Mám stejný problém. Vyřešit to jde smazáním souboru s počasím weather.xy popř. tv.xy (z hlavy nevím přesně jakou mají koncovku) z adresáře /tmp a poté zase zadat příkazy pkill conky a conky. Bohužel je to někdy hodně otravné - jistě by to šlo vyřešit nějakým scriptem...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 23 Březen 2008, 20:11:38
Kazdopadne, alespon nejake reseni, diky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 23 Březen 2008, 22:44:28
To wer> Tak koukam, ze jsi v tomhle tematu docela zbehly, tak zkusim pridat dalsi dotaz do FAQ. Pocasi uz mi v pohode beha, jenom to ma jeden maly hace - pokud nemam notas online uz kdyz mi naskakujou Xka, tak mi to vyhodi jen prazndy "ramece" bez udaju o pocasi, coz by nebylo nic divneho. Jenomze ted to, o co se mi jedna, nabehnou mi Xka, po par vterinach se mi zapne conky a az par vterin po tom mi naskoci wifi a pocasi uz  nenabehne…

Bylo by lepší pouštět Conky až po naběhnutí sítě. Stačí místo Conky při startu pouštět nějaký takovýto skript (viz někde dříve v tomto vlákně):

~/.spustit.postupne.sh
Kód: [Vybrat]
#/bin/sh

sleep 60

conky &

Citace
…Zkusil sem tedy conky vypnout a znovu zapnout
Kód: [Vybrat]
pkill conky ; conky a ejhle, ani potom pocasi nenaskoci. Logicky bych tedy pocital stim, ze naskoci po nejake dobe (po obnovovacim intervalu znovunacteni pocasi), ale ono taky ne. Co mam tedy prezapnout, nebo spise jak to vyresit trosku automaticteji?

OK, upravil jsem skript (i můj původní příspěvek), aby to fungovalo. Za řádek:

$file      = "/tmp/weather.xml";   # data file

je třeba přidat:

$tempfile   = "/tmp/weather.tmp";   # temporary download file

a funkce "update_load" teď vypadá takto:

Kód: [Vybrat]
sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*"`;
if (-s $tempfile > 0) {
`mv -f $tempfile $file`;
&load_data
}
}
}

Teď už by to při nezdařeném downloadu nemělo přepsat stará data prázdným souborem, takže se použijí data z posledního úspěšného downloadu. Zlobit to by to mohlo jen při úplně prvním spuštění, ale to se snad dá přežít.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 24 Březen 2008, 14:32:03
Tak sem to tedy prepsal a zatim to vypada, ze by to melo behat spravne. Diky za upravu a neboj, za si zase vymyslim neco, co se da odladit.  ;D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: protektor84 28 Březen 2008, 20:40:04
hii all
chci se zeptat jak rozbehat tento conky style http://www.gnome-look.org/content/show.php/new+vision+of+conky?content=70929. V instalaci je jen napsano "You must copy scripts to /home/user_name" kdyz jsem to ale udelal tak vysleden nebyl ten co jsem ocekaval byl tam jen nejakej preddefinovanej conky style.                                    predem diky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 29 Březen 2008, 13:40:40
hii all
chci se zeptat jak rozbehat tento conky style http://www.gnome-look.org/content/show.php/new+vision+of+conky?content=70929. V instalaci je jen napsano "You must copy scripts to /home/user_name" kdyz jsem to ale udelal tak vysleden nebyl ten co jsem ocekaval byl tam jen nejakej preddefinovanej conky style.                                    predem diky
To jsou conky nekoho jineho a ty si je musis upravit na svuj vlastni pc. Ja to taky tak delal. Obslehnul jsem conky nekoho jineho a potom jsem to upravil pro muj vlastni laptop. Jestli mas treba DC2, tak tam musis pridat druhy CPU, v tom originale je jenom jeden, to same pocasi. Musis si zjistit kod tveho mista bydliste, nebo nejblizsi lokality kde bydlis a pote to zmenit v tom .conkyrc. To nemuzes jenom tak zkopirovat a cekat, ze to hned bude fungovat.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: protektor84 29 Březen 2008, 20:50:08
hi
jo to je mi jasny ze to musim modifikovat ja spis mel namysli jak to vubec spustit.Kdyz si to stahnes tak je videt ze to mas trochu v jinym formatu nez je popisovano v tomto tutorialu nazacatku
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 30 Březen 2008, 19:51:34
hi
jo to je mi jasny ze to musim modifikovat ja spis mel namysli jak to vubec spustit.Kdyz si to stahnes tak je videt ze to mas trochu v jinym formatu nez je popisovano v tomto tutorialu nazacatku
Musis udelat presne to, co je v navodu na zacatku a do toho .conkyrc vlozit obsah souboru "Conky Text" z odkazu na te strance. Jedine co potrebujes z toho odkazu je ten textak.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: flasch 04 Duben 2008, 12:24:44
Čus, zajímalo by mě jestli jde u "top_mem" nastavit aby to nebylo v procentech, ale v MB?? neví někdo??
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: krp3c 08 Duben 2008, 12:55:46
Čus, zajímalo by mě jestli jde u "top_mem" nastavit aby to nebylo v procentech, ale v MB?? neví někdo??

Seznam všech proměnných v .conkyrc http://conky.sourceforge.net/docs.html (http://conky.sourceforge.net/docs.html)

Tipoval bych:
Kód: [Vybrat]
${top_mem mem_res 1}nebo:
Kód: [Vybrat]
${top_mem mem_vsize 1}
Teď zrovna nemám možnost vyzkoušet...


Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 08 Duben 2008, 18:02:42
Konečně se mi podařilo vyřešit, jak zobrazit teplotu disku v conky :)
takže:
1.
Kód: [Vybrat]
sudo apt-get install hddtemptoto je potřeba aby měřič vůbec mohl fungovat (zdroj (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=282353))
a ponecháme standartní nastavení
2.
Kód: [Vybrat]
${hddtemp /dev/sda localhost 7634}podle:
Citace
hddtemp    dev, (host,(port))     Displays temperature of a selected hard disk drive as reported by the hddtemp daemon running on host:port. Default host is 127.0.0.1, default port is 7634.
- z Conky Variables (http://conky.sourceforge.net/variables.html)

Doufám, že to je to takto správně a bude to všem fungovat
Jari
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: flasch 09 Duben 2008, 11:04:34
krp3c:
tak jsem zkusil to co jsi psal (${top_mem mem_res 1} ...)i jiné z té adresy jak si psal a vůbec nic mi to nevypsalo!! Prostě sem tam měl prázdné místo. Nevíš čím to může být?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: krp3c 09 Duben 2008, 14:42:36
Ještě ten den, co jsem to psal, jsem to doma i zkoušel, ale bez úspěchu. :-[ Myslím, že ${top_mem mem_vsize 1} něco vypisovalo, ale bylo to nějaké desetinné číslo, takže asi těžko údaj o obsazení paměti v MB (bylo to tuším u Firefoxu). Takže neporadím; možná zkusit projít třeba na http://www.gnome-look.org (http://www.gnome-look.org) různé .conkyrc, třeba něco najdeš...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 09 Duben 2008, 14:51:56
Teplota HDD funguje bez problemu... :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: urys 14 Duben 2008, 15:57:42
Citace
A skript pro tv program mívá občas problémy s kódováním, problém je sice v RSS zdroji (nestandardní „í“ a „á“ v názvech pořadů), ale snad by to mělo jít nějak vyřešit. Bohužel nevím jak.

problém s Wide character in print at /home/urys/.conky/tv.pl line 26. atp.

use Encode;
a pak použít fuknci encode_utf8()

jinak super skriptík i to počasí (akorát mě to nějak nemaká - večer se o tom rozepíšu)

tv.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;
use Text::Wrap;
use Encode;

$action = $ARGV[0];
$channel_index = $ARGV[1];

$file = "/tmp/tv.xml";

$Text::Wrap::columns = 49;
$indent = "   ";

#====================================================================================

switch($action){
case "head" {
&load_data;
($channel_name, $time, $title) = split (/\s>\s|\n/, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{title});
printf ("%-6s $time\n",encode_utf8($channel_name));
print wrap $indent, $indent, encode_utf8($title);
}
case "description"{
&load_data;
print wrap $indent, $indent, encode_utf8($tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{description});
}
case "update"{
`wget -O - "http://www.tampiss.com/rss/tv_online.xml" > $file`;
}
}

#====================================================================================

sub load_data {
$xml = new XML::Simple(SuppressEmpty => 1);
$tv = $xml->XMLin($file);
}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: urys 14 Duben 2008, 17:58:44
2wer (a možná i ostatní): mám problém se skriptem na počasí.

Pokud spustím skript "perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0016 m 6" je vše ok
Kód: [Vybrat]
  Usti nad Labem (50.70 s. š.,  14.06 v. d.)
  Stav:   17:20,   14. 4. 2008             Update: 17:31
                              Tlak: = 1010.2 hPa
                              Vítr: 13 km/h  SZ (320˚)
                              Vlhkost: 67 %
                              Rosný bod: 6 ˚C
                              Viditelnost: 10.0 km
                              Východ: 6:11   Západ: 19:58
                              Měsíc: Ubývající měsíc

   Út             St             Čt             Pá             So
ale v conky se mi zobrazí jen text
Kód: [Vybrat]
 
  Usti nad Labem (50.70 s. š.,  14.06 v. d.)
  Stav:   17:20,   14. 4. 2008             Update: 17:31
a pak samozřejmě symboly výhledu a aktuálního počasí, ale je vše přepisované přes sebe. Pro jistotu jsem použil přesně to, co WER vložil do svého postu, abych se vyvaroval nějakých jiných nastavení v .conkyrc

(http://imgway.eu/data/urys_conky2078_small.jpeg) (http://imgway.eu/get.php?img=urys_conky2078)

mám conky:
Kód: [Vybrat]
Conky 1.5.1 compiled Fri Apr  4 11:31:40 UTC 2008 for Linux 2.6.15.7 (i686)

Compiled in features:

System config file: /etc/conky/conky.conf

 X11:
  * Xdamage extension
  * Xdbe extension (double buffer)
  * xft

 Music detection:
  * mpd

 General features:
  * hddtemp
  * portmon
  * rss
  * wireless


mno a co dělám blbě?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 15 Duben 2008, 16:47:20
krp3c:
tak jsem zkusil to co jsi psal (${top_mem mem_res 1} ...)i jiné z té adresy jak si psal a vůbec nic mi to nevypsalo!! Prostě sem tam měl prázdné místo. Nevíš čím to může být?

Bude to chtít novější verzi Conky, tyto parametry byly k $top přidány až 30. 3. 2008 – viz http://conky.sourceforge.net/changelog-pre.html (http://conky.sourceforge.net/changelog-pre.html).

Citace
A skript pro tv program mívá občas problémy s kódováním, problém je sice v RSS zdroji (nestandardní „í“ a „á“ v názvech pořadů), ale snad by to mělo jít nějak vyřešit. Bohužel nevím jak.

problém s Wide character in print at /home/urys/.conky/tv.pl line 26. atp.

use Encode;
a pak použít fuknci encode_utf8()

No výborně, konečně nějaká rada. Řeší to jak chybové hlášení, tak pomíchané kódování ve zdroji.

Ale vzhledem k tomu, že si Text::Wrap s utf8 příliš nerozumí, bude asi lepší změnit kódování až po zalomení řádků, tj. místo

Kód: [Vybrat]
print wrap $indent, $indent, encode_utf8($title);
(...)
print wrap $indent, $indent, encode_utf8($tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{description});

použít

Kód: [Vybrat]
print encode_utf8(wrap $indent, $indent, $title);
(...)
print encode_utf8(wrap $indent, $indent, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{description});

Skript ve svém prvním příspěvku (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg145908#msg145908) jsem patřičně upravil.

2wer (a možná i ostatní): mám problém se skriptem na počasí.

Pokud spustím skript "perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0016 m 6" je vše ok

(…)

ale v conky se mi zobrazí jen text

(…)

a pak samozřejmě symboly výhledu a aktuálního počasí, ale je vše přepisované přes sebe. Pro jistotu jsem použil přesně to, co WER vložil do svého postu, abych se vyvaroval nějakých jiných nastavení v .conkyrc

To je zvláštní. Chápu dobře, že to první spuštění bylo v terminálu? Pak by byl problém spíše v Conky (Vyhodí Conky nějaké chybové hlášení?) než v mém skriptu. Jestli je to problém verze 1.5.1, brzy na něj narazím také. Za pár dnů chci na čisto nainstalovat Hardy Heron a s tím i nové Conky, zatím mám 1.4.7.

Přiznám se bez okolků, že chybu nevidím. Vypadá to opět na nějakou chybu s kódováním.  Celkem by mne zajímalo, jak je kódováno to, co se vypíše v terminálu. Takže bych to zkusil vypsat do souboru

Kód: [Vybrat]
perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0016 m 6 > blablabla.txt
a podíval se do souboru. Zkusil bych také, jak si Conky s tímto souborem poradí přes $head.

Zvláštní je, že se problém objeví uprostřed jediného výpisu ve funkci “info”, a to na rozhraní druhého a třetího řádku. To by mohlo signalizovat, že má Conky problém s něčím v právě těchto řádcích. Co se stane, pokud se tyto řádky zakomentují?

Druhá možnost je, že je problém v řádcích s mezerami na začátku. Co se stane, pokud se tyto mezery odstraní?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: urys 15 Duben 2008, 20:11:42
kodování souboru je utf-8

pomocí head mi to normálně zobrazí


zkoušel jsem toto:
Kód: [Vybrat]
print "  Stav:   ".$_[3].":".$_[4].",   ".$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]."             Update: ".&time12_24($weather->{loc}->{tm})."\n"
     ."Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)
     ." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n";
#      ."                              Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
#      ."                              Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
#      ."                              Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
#      ."                              Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."   Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n"
#      ."                              Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
#      ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}
a výslek je takový, že se vypíše
Tlak: 1015.9 hPa
Vítr: 19 k

a to je vše ...


pokud neuberu ty mezery, tak se to prostě nezobrazí, ale bez těch mezer je to samozřejmě zobrazený hned od kraje

no .. asi to vyřeším tím head ;)

EDIT: když u beru u Tlaku jednu mezeru, tak se zobrazí T
vůbec to nechápu


EDIT2: takže jsem si to udělal pomocí toho head a šlape mi to, dík
Kód: [Vybrat]
${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0016 m 6 >/tmp/weather.txt}${exec head -14 /tmp/weather.txt}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 17 Duben 2008, 11:14:27
Jenom bych chtel upozornit kolegu existpierra, aby si opravil cpubar cpu0 na cpubar cpu1 ve svych conky(pravej bar na procesor), pokud to jeste neudelal. Oba bary ukazujou stejnou hodnotu, ikdyz vytizeni procesoru je jine. Nejak mi to nesedelo, kdyz jsem kompiloval UFOAI 2.3 a oba teplomery byly stejne, pricemz jsem mel na jednom jadru 50 a na druhem i 100%. Je mozne ze ty conky prevzalo vice lidi, tak by to mohlo delat vice lidem... :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 17 Duben 2008, 13:03:51
EDIT: když u beru u Tlaku jednu mezeru, tak se zobrazí T
vůbec to nechápu

A já už to chápu, tohle je klíč k záhadě.

V novějších verzích Conky byla snížena výchozí velikost parametru "text_buffer_size" (viz changelog (http://conky.sourceforge.net/changelog.html) 19. 3. 2008), proto se zobrazovalo jen prvních 128 bytů.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: urys 18 Duben 2008, 15:09:36
No super, takže si upravím hodnotu text_buffer_size, dneska si to večer předělám. Díky

PS: jsem si říkal, proč nemám vidět někdy celý text u popisu programu, když se to tam nikde neuřezává :)EDIT: no jo, ale "Increasing the size of this buffer can drastically reduce Conky's performance" - takže to asi nechám jak to mám ...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 20 Duben 2008, 20:42:12
Zdravím,
prosím poraďte jak to vidím všem to hezky jede..
Mám problém už při nastavování Conky, když hledám sekci "modules" v adresáři: /etc/X11/xorg.conf jak je napsané
v návodu, prostě a ji tam nemám..  :(
Kde je chyba, prosím poraďte.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 20 Duben 2008, 20:52:33
Zdravím,
prosím poraďte jak to vidím všem to hezky jede..
Mám problém už při nastavování Conky, když hledám sekci "modules" v adresáři: /etc/X11/xorg.conf jak je napsané
v návodu, prostě a ji tam nemám..  :(
Kde je chyba, prosím poraďte.
Tady je cast meho xorg.conf..

Section "ServerLayout"

   # Uncomment if you have a wacom tablet
   #   InputDevice     "stylus"   "SendCoreEvents"
   #   InputDevice     "cursor"   "SendCoreEvents"
   #   InputDevice     "eraser"   "SendCoreEvents"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Generic Keyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse"
    InputDevice    "Synaptics Touchpad"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "Module"
    Load           "glx"
    Load           "dbe"

Ta sekce modules by tam mela byt..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: premet 20 Duben 2008, 21:07:57
A nemáte náhodou Ubuntu HH ??Kde už je Xorg server 7.3 a tam už žádná taková konfigurace není.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 20 Duben 2008, 21:21:18
No mám Ubuntu 7.10 a pokud dobře čtu tak ..web str začíná slovy( http://wiki.ubuntu.cz/Conky ) tento návod je určen pro vydání Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon.

Jinak můj soubor: /etc/X11/xorg.conf
vypadá takto:

# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier   "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option      "CoreKeyboard"
   Option      "XkbRules"   "xorg"
   Option      "XkbModel"   "pc105"
   Option      "XkbLayout"   "cz"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier   "Configured Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "CorePointer"
   Option      "Device"      "/dev/input/mice"
   Option      "Protocol"      "ImPS/2"
   Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
   Option      "Emulate3Buttons"   "true"
EndSection

Section "InputDevice"
   Driver      "wacom"
   Identifier   "stylus"
   Option      "Device"   "/dev/input/wacom"
   Option      "Type"      "stylus"
   Option      "ForceDevice"   "ISDV4"      # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
   Driver      "wacom"
   Identifier   "eraser"
   Option      "Device"   "/dev/input/wacom"
   Option      "Type"      "eraser"
   Option      "ForceDevice"   "ISDV4"      # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
   Driver      "wacom"
   Identifier   "cursor"
   Option      "Device"   "/dev/input/wacom"
   Option      "Type"      "cursor"
   Option      "ForceDevice"   "ISDV4"      # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "Device"
   Identifier   "Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller]"
   Driver      "intel"
   BusID      "PCI:0:2:0"
EndSection

Section "Monitor"
   Identifier   "RM170"
   Option      "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller]"
   Monitor      "RM170"
   DefaultDepth   24
   SubSection "Display"
      Modes      "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
   EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
   Identifier   "Default Layout"
   Screen      "Default Screen"
   InputDevice   "Generic Keyboard"
   InputDevice   "Configured Mouse"

# Uncomment if you have a wacom tablet
#   InputDevice     "stylus"   "SendCoreEvents"
#   InputDevice     "cursor"   "SendCoreEvents"
#   InputDevice     "eraser"   "SendCoreEvents"
EndSection

A žádnou section modules / module nemám tak help pls jak mám sprovoznit CONKY. ::)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: premet 20 Duben 2008, 21:44:59
Tak si tam tu sekci buďto přidejte podle Pepeho999, ale já sám tuto sekci v Xorg taky nemám a Conky mi jede bez toho  :). Jinak výpisy vkládejte do kodu  ;).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 21 Duben 2008, 07:23:52
A tak se to povedlo  :o ... huráá díky Premete a Pepe  :)

Jo ehm a jak se dají pls vymazat neviditelné soubory. Jako např. vytvořil jsem si(nechtěně) .conkyrc vícekrát a zobrazují se mi jen v mozile a ne v dom. složce..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: qUAKER 21 Duben 2008, 09:05:52
skryté soubory zobrazíš CTRL+H
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 21 Duben 2008, 09:33:28
OK, díky
Pls a můžete mi sem někdo napsat script nebo onen řádek který vytváří v conky graf buď to na zatížení CPU odeslaných/přijatých dat nějak to v tom nevidiím ..  :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: truhlik 21 Duben 2008, 11:40:17
Aktualni tok na sitovce, muzete si tam zmenit barvy, pripadne jeste je potreba zmenit sitove rozhrani. Ja mam eth1 vy nejspis bude tam mit eth0.
Kód: [Vybrat]
Down:${color  #ddaa00} ${downspeed eth1} k/s${color lightgrey} ${offset 50}Up:${color  #ddaa00} ${upspeed eth1} k/s
${color black}${downspeedgraph eth1 32,100  ddaa00  ddaa00} $alignr${color black}${upspeedgraph eth1 32,100  ddaa00  ddaa00}

Vytizeni CPU:
Kód: [Vybrat]
${color lightgrey}CPU Usage:${color  #ddaa00} ${cpu}% ${cpubar}
${color black}${cpugraph  ddaa00  ddaa00}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 21 Duben 2008, 13:05:34
thx .. a co to je eth1/eth0 ?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 21 Duben 2008, 13:09:40
thx .. a co to je eth1/eth0 ?
thx .. a co to je eth1/eth0 ?
eth1 a eth0 jsou zkratky tveho sitoveho rozhrani. eth0 je vetsinou LAN sitova karta, pouzivana hlavne na desktopech a eth1 byva wifi karta na laptopech, ale to zavisi od konfigurace pocitace. Ve vypisu lshw, nebo ifconfig muzes videt co mas za sitova rozhrani(karty). Podle toho na cem bude zasociovanej internet, tu zkratku umistit v conky...
edit: Moje conky na 1280x800..
Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no


xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730

alignment top_right

maximum_width 310

gap_x 5
gap_y 5

TEXT
$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730}pepe999 $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730}CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,150} ${alignr}${cpubar cpu1 10,150}
${cpugraph cpu0 27,150 ff841f 80d62b } ${alignr}${cpugraph cpu1 27,150 ff841f 80d62b}
CPU Temp: ${acpitemp}C HDD Temp: ${hddtemp /dev/sda localhost 7634}  
${color 80d62b}Top Processes ${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}USAGE HDD ${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}Home:      ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color ff9730}sda5:      ${fs_free /media/sda5} ${alignr}  ${fs_used /media/sda5} / ${fs_size /media/sda5}
${fs_bar 6 /media/sda5}$color
${color ff9730}sda6:      ${fs_free /media/sda6} ${alignr}  ${fs_used /media/sda6} / ${fs_size /media/sda6}
${fs_bar 6 /media/sda6}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth1}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth1} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth1}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth1} ${alignr}Up:  ${totalup eth1}
${downspeedgraph eth1 27,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth1 27,150 ff841f 80d62b}
${color ff9730}BATTERY PERCENT/TIME ${hr 1} $color
${color 2C1829}REMAINING: ${battery_percent}% ${alignr} $battery_time
Tam kde mam eth1 si dopln vlastni sitovou kartu(pokud mas klasickej pocitac, asi to bude eth0) a to u vsech polozek!!
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 21 Duben 2008, 15:31:44
aha .. dik PePe.
jinak můžete mi vysvětlit ještě proč skopčené CONKY (z http://conky.sourceforge.net/screenshots.html ) se nezobrazí vůbec?

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 21 Duben 2008, 19:56:42
aha .. dik PePe.
jinak můžete mi vysvětlit ještě proč skopčené CONKY (z http://conky.sourceforge.net/screenshots.html ) se nezobrazí vůbec?


Tam by nemel byt problem v textu, ale asi v nejakem nastaveni, nebo neco. Nikdo tady zatim nepsal, ze by z te stranky conky nefungovaly. Proc nejdou nemam paru...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 21 Duben 2008, 20:49:30
hm ..
Nevíte pls někdo v čem je chyba a jak spustit/nastavit conky aby fungovaly z uvedené adresy (http://conky.sourceforge.net/screenshots.html) v návodu?

nebo taky jak sprovoznit conky od mk33 (má ho na str.2)

Kód: [Vybrat]
# .conkyrc by wam]Spider007
# simple rc for use in laptops
# external shell scripts: ipex and bat
#              font name: anorexia artiwiz font
#                   date: 16mar07
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft yes# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
 minimum_size 100 5

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline no
draw_borders no
#font anorexia
xftfont anorexia:size=8
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 2

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 5
gap_y 5

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT


$color
${color 000000}CPU ${hr 1}$color
${color 000000} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpugraph cpu0 30,120 000000 000000 } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,120 000000 000000}

${color 000000}RAM ${hr 1}$color
${color 000000} RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color 000000}${membar 6}$color

${color 000000}Disky ${hr 1}$color
${color 000000} System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color 000000} Data:      ${fs_free /media/data} ${alignr}  ${fs_used /media/data} / ${fs_size /media/data}
${fs_bar 6 /media/data}$color

${color 000000}NETWORK ${hr 1}$color
${color 000000} IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color 000000} Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,120 000000 000000} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,120 000000 000000}


${color 000000}Highest MEM ${hr 1}$color
${color 000000} ${top_mem name 1}${top_mem mem 1}
${color 000000} ${top_mem name 2}${top_mem mem 2}
${color 000000} ${top_mem name 3}${top_mem mem 3}
${color 000000} ${top_mem name 4}${top_mem mem 4}
${color 000000} ${top_mem name 5}${top_mem mem 5}
${color 000000}${color 000000}Teplota a větráky ${hr 1}$color
${color 000000} Cpu: ${color 000000}${font}${acpitemp}°C${color}
${color 000000} MB: ${color 000000}${i2c 9191-0290 temp 1} °C
${color 000000} CPU-fan: ${color 000000}${i2c 9191-0290 fan 1} RPM 
${color 000000} fanD: ${color 000000}${i2c 9191-0290 fan 2} RPM 
${color 000000} fanH: ${color 000000}${i2c 9191-0290 fan 3} RPM
${color 000000}UPTIME ${hr 1} $color
${color 000000}${alignc} $uptime

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 21 Duben 2008, 21:09:37
Udelat to podle navodu na wiki. Jediny rozdil je ten, ze se musi zkopirovat pokazde jiny text, treba z tech stranek  conky.sourceforge...
Nebo ten od mk33. Ja mam conky od existpierre. Pak jsem si je ale musel upravit na svuj harddisk, abych je tam mel vsechny. Protoze mam 1280x800 sirokouhly monitor, tak i sirku, protoze pouzivam terminal na plose(nekdy stred, jindy levej horni roh, nevim proc) a predtim mi prekryval cast conek, ze nebyly videt. To same network, ten jsem musel upravit taky. Mrkni na vice conek a podle nich uprav svoje conky tak, aby vsechno fungovalo. Zmenit nazvy, pridat nazvy atd. a zprovoznit to jak je psane na wiki. Ja to teda zprovoznoval pres ten navod na wiki...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 22 Duben 2008, 15:56:17
No super, takže si upravím hodnotu text_buffer_size, dneska si to večer předělám. Díky

PS: jsem si říkal, proč nemám vidět někdy celý text u popisu programu, když se to tam nikde neuřezává :)

EDIT: no jo, ale "Increasing the size of this buffer can drastically reduce Conky's performance" - takže to asi nechám jak to mám ...

No, za všechno se platí. Ale já bych to tak černě neviděl. Zkusit se to může, a pokud to nebude šlapat jako hodinky, je tu stále ta druhá varianta. Nebo se stačí spokojit s delším intervalem pro update. Rozhodně ale bude lepší pouštět jeded příkaz $exec(p)i s bufferem 1024 než 8 příkazů $exec(p)i s bufferem 128. A navíc, i nenažrané Conky žere méně prostředků než takový Deskbar Applet.
Vzhledem k tomu, že nové Conky zvládá už i parsovat výstupy programů, předělal jsem své skripty tak, aby se omezil počet spouštění skriptů.

EDIT: Aktuální informace o skriptech najdete v návodu na Wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 22 Duben 2008, 15:57:34
Největší změny jsou ve skriptu ~/.conky/weather.pl:

EDIT: Aktuální verzi skriptu najdete v návodu na Wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky).

Skript se volá takto:
Kód: [Vybrat]
perl weather.pl code language units template output
Parametr "code" je kód stanoviště, česká a slovenská města jsou vypsána na konci skriptu. Pro tato města můžete použít místo kódu i jméno města.

Parametr "language" snad nepotřebuje vysvětlovat, možné hodnoty jsou "en", "cz" a "sk".

Třetí parametry určuje soustavu jednotek, "m" pro metrickou soustavu, "s" pro imperiální míry.

Čtvrtý parametr je cesta k souboru se šablonou, která určuje podobu výstupu. Formát šablony je totožný s formátem Conky, jen přibyly nové příkazy (všechny jsou vypsány v nápovědě na začátku skriptu). Šablona, která víceméně odpovídá výstupu starého skriptu, vypadá takto:

~/.conky/weather.template
Kód: [Vybrat]
${wString weather} $hr
${font bauhaus:pixelsize=9}$wLocation${alignr 3}($wLatitude$wUnitLatitude, $wLongitude$wUnitLongitude)
${wString as_of}: $wSuplTime, $wSuplDate ${alignr 3}${wString update}: $wUpdateTime
  ${wConditions}
${voffset -5}${goto 20}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 13}${Font bauhaus:pixelsize=25}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=25}${alignr 20}$wMoonSymbol${font bauhaus:pixelsize=9}${voffset -107}
                                 ${wString pressure  }: ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
                                 ${wString wind      }: ${wWindSpeed        }$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
                                 ${wString humidity  }: ${wHumidity         } %
                                 ${wString dew_point }: ${wDewPoint         }$wUnitTemperature
                                 ${wString visibility}: ${wVisibility       }$wUnitDistance
                                 ${wString uv        }: ${wUVIndex}  ($wUVLevel)
                                 ${wString sunrise   }: ${wSunrise          }
                                 ${wString sunset    }: $wSunset
                                 ${wString moon      }: ${wMoon             }$font
${voffset -10}${wString forecast} $stippled_hr
${goto 11}${ wDayName_Short  1 }${goto 61}${wDayName_Short 2 }${goto 111}${wDayName_Short 3}${goto 161}${wDayName_Short 4}${goto 211}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 8}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 58}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 108}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 158}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 208}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}
${voffset -20}${font bauhaus:pixelsize=9}${goto 5}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 55}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 105}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 155}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 205}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature

Poslední parametr je cesta k souboru pro výstup. Zpracování šablony je poměrně náročné, proto probíhá jen jednou po úspěšném stažení nových dat. To mimo jiné znamená, že se změna v nastavení (v Conky, v šabloně apod.) projeví až po stažení nových dat. Pokud jste netrpěliví, stačí před startem smazat soubory "~/.conky/weather_*.xml". Stejně tak se při úplně prvním stažení dat nezobrazí výsledek hned po spuštění, musíte počkat na další načtení výstupu, nebo restartovat Conky.

V Conky lze celý skript volat takto:
Kód: [Vybrat]
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl EZXX0034 cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
nebo třeba takto:
Kód: [Vybrat]
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Bratislava sk m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: urys 24 Duben 2008, 12:29:32
2wer: máš chybu v překladu u fáze měsíce, zrovna ti to chci napsat v souvislosti z původním weather.pl a koukám, že tady to máš taky špatně

waning: ubývající (http://slovnik.seznam.cz/?q=waning&lang=en_cz&sug=1)

a samozřejmě tedy to waxing bude zákonitě dorůstající ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 24 Duben 2008, 13:12:34
2wer: máš chybu v překladu u fáze měsíce, zrovna ti to chci napsat v souvislosti z původním weather.pl a koukám, že tady to máš taky špatně

waning: ubývající (http://slovnik.seznam.cz/?q=waning&lang=en_cz&sug=1)

a samozřejmě tedy to waxing bude zákonitě dorůstající ;)

Díky, teď už by to mělo být správně ve starém i novém skriptu. (Tak to dopadá, když se někdo snaží napasovat jeden seznam na druhý aniž by si ověřil, že jsou položky ve stejném pořadí.  ;D)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: urys 24 Duben 2008, 13:29:22
a ještě vidím asi problém s tím, pokud se v TV programu objeví "&" ... například teď na Nově běží nějaký "přiblblý" seriál (je to můj osobní názor a případným příznivcům se omlouvám ;) ) ...

Lenssen & spol.

Kód: [Vybrat]
xmlParseEntityRef: no name
xmlParseEntityRef: no name at /usr/lib/perl5/XML/LibXML/SAX.pm line 64
 at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 362

Perl neovládám, takže patch nepošlu ;) :D

No a to počasí mi nějak nejde, nevím, co dělám špatně, poprvé se to zobrazilo bez něj, jak si psal a při druhém spuštění se mi už vůbec žádný výstup z conky neobjeví ... prostě pusto a prázdno .... (večer s tím budu laborovat)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 25 Duben 2008, 21:38:09
a ještě vidím asi problém s tím, pokud se v TV programu objeví "&" ... například teď na Nově běží nějaký "přiblblý" seriál (je to můj osobní názor a případným příznivcům se omlouvám ;) ) ...

Lenssen & spol.

Kód: [Vybrat]
xmlParseEntityRef: no name
xmlParseEntityRef: no name at /usr/lib/perl5/XML/LibXML/SAX.pm line 64
 at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 362
Perl neovládám, takže patch nepošlu ;) :D

No já s perlem také jenom začínám.  ;D

Ale tohle není problém perlu, ale vadného zdroje dat (nezná někdo lepší?). Ve validním XML se "&" zapisuje jako "&amp;". Nevalidní zdroj pak samozřejmě nezvládne ani knihovna XML Simple.

Tak jsem to přepsal jako přímé zpracování souboru - viz můj původní příspěvek (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg160044#msg160044).

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 28 Duben 2008, 10:18:34
Tak sem z toho volaky zmeteny, po prechodu na novy ubuntu se mi cele conky nejak rozhodilo, prestalo se zobrazovat pocasi a cely se mi to souplo pres sebe do horniho rohu (to uz sem vyresil). Jediny co mi porad nejede je to pocasi. Predelal sem ty zdroje pro pocasi a docilil sem toho, ze mi conky zacalo zobrazovat mesto ktere mam zadany, stav kdy to bylo naposledy aktualizovany a geografickou polohu, zaboha to nechce ukazat teplotu, nebo cokoli jineho. Mam takove podezreni, jako kdyby to chtelo pouzivat nejaky font co nemam, nebo se mi pri aktualizaci systemu ten puvodni font stratil. Nesetkal ste se stim uz taky nekdo?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 28 Duben 2008, 14:48:39
Tak sem z toho volaky zmeteny, po prechodu na novy ubuntu se mi cele conky nejak rozhodilo, prestalo se zobrazovat pocasi a cely se mi to souplo pres sebe do horniho rohu (to uz sem vyresil). Jediny co mi porad nejede je to pocasi. Predelal sem ty zdroje pro pocasi a docilil sem toho, ze mi conky zacalo zobrazovat mesto ktere mam zadany, stav kdy to bylo naposledy aktualizovany a geografickou polohu, zaboha to nechce ukazat teplotu, nebo cokoli jineho. Mam takove podezreni, jako kdyby to chtelo pouzivat nejaky font co nemam, nebo se mi pri aktualizaci systemu ten puvodni font stratil. Nesetkal ste se stim uz taky nekdo?

Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!  ;D

Problém je popsán zde (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg157625#msg157625) a řešení je zde (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg158428#msg158428).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 28 Duben 2008, 15:13:32
 :o Tak toho sem si v te zaplave informaci nejak nevsiml... Asi si budu muset koupit brejle. Takze jestli sem to dobre pochopil, tak cely problem je v hodnote text_buffer_size, jenze uz sem nevykoupal na kolik a kde tu hodnotu nastavit, protoze momentalne ji nikde nemam.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 28 Duben 2008, 15:30:17
:o Tak toho sem si v te zaplave informaci nejak nevsiml... Asi si budu muset koupit brejle. Takze jestli sem to dobre pochopil, tak cely problem je v hodnote text_buffer_size, jenze uz sem nevykoupal na kolik a kde tu hodnotu nastavit, protoze momentalne ji nikde nemam.
Stačí někam před "TEXT" umístit řádek "text_buffer_size X", kde X je dostatečně velké číslo. Jak velké jde prostě vyzkoušet metodou "pokus–omyl", nebo se stačí podívat na velikost souborů, které se zobrazují. Já vystačím s 1280.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 28 Duben 2008, 16:13:32
Tak uz to jede jak ma, jen sem si musel malinko pozmenit hodnotu voffset u toho napisu Predpoved, protoze mi to prekryvalo mesicni faze. Co je ale docela sranda, tak sem prisel na dalsi chybu. Nevim proc, ale u wifi site mi to prestalo ukazovat nazev a silu signalu a misto toho to ted ukazuje tu promennou. Koukal sem schvalne jeste i homepage conky, a ta promenna zustala stejna. Asi tomu uz nejak hrabe (a nebo hrabe me a nevim o tom).

Kód: [Vybrat]
${color ffffff}WI-FI ${hr 1}$color
ESSID: ${wireless_essid eth1}
${color ffffff}IP addres: ${addr eth1}${alignr}Sila signalu: ${wireless_link_qual_perc eth1}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 29 Duben 2008, 01:52:10
Tak uz to jede jak ma, jen sem si musel malinko pozmenit hodnotu voffset u toho napisu Predpoved, protoze mi to prekryvalo mesicni faze. Co je ale docela sranda, tak sem prisel na dalsi chybu. Nevim proc, ale u wifi site mi to prestalo ukazovat nazev a silu signalu a misto toho to ted ukazuje tu promennou. Koukal sem schvalne jeste i homepage conky, a ta promenna zustala stejna. Asi tomu uz nejak hrabe (a nebo hrabe me a nevim o tom).

Kód: [Vybrat]
${color ffffff}WI-FI ${hr 1}$color
ESSID: ${wireless_essid eth1}
${color ffffff}IP addres: ${addr eth1}${alignr}Sila signalu: ${wireless_link_qual_perc eth1}
Diky za tip, ten ESSID a sila signalu je super, me to funguje. Mozna budes muset zmenit eth1 na wlan0. Vzdycky jsem mel eth1, ale v Hardym mam wlan0, tak jsem si to musel samozrejme zmenit, aby mi to fungovalo..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 29 Duben 2008, 09:55:42
Tak uz to jede jak ma, jen sem si musel malinko pozmenit hodnotu voffset u toho napisu Predpoved, protoze mi to prekryvalo mesicni faze. Co je ale docela sranda, tak sem prisel na dalsi chybu. Nevim proc, ale u wifi site mi to prestalo ukazovat nazev a silu signalu a misto toho to ted ukazuje tu promennou. Koukal sem schvalne jeste i homepage conky, a ta promenna zustala stejna. Asi tomu uz nejak hrabe (a nebo hrabe me a nevim o tom).

Kód: [Vybrat]
${color ffffff}WI-FI ${hr 1}$color
ESSID: ${wireless_essid eth1}
${color ffffff}IP addres: ${addr eth1}${alignr}Sila signalu: ${wireless_link_qual_perc eth1}
Diky za tip, ten ESSID a sila signalu je super, me to funguje. Mozna budes muset zmenit eth1 na wlan0. Vzdycky jsem mel eth1, ale v Hardym mam wlan0, tak jsem si to musel samozrejme zmenit, aby mi to fungovalo..
Tak tim to bohuzel neni, pouzivam dve wifi sitovky, jedna je znacena jako eth1 (to je integrovana v notasu) a druha je jako wlan0 (pres usb) a ukazuje to uplne to same u obou. Prijde mi, ze to z nejakeho duvodu neveme jako prikaz, ale jen jako prosty text.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 29 Duben 2008, 14:52:16
Cepela: Tak jsem to ze zvědavosti také zkusil a funguje to v pohodě. Také jsem měnil eth1 za wlan0. Co přeinstalovat conky?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 29 Duben 2008, 15:44:03
Cepela: Tak jsem to ze zvědavosti také zkusil a funguje to v pohodě. Také jsem měnil eth1 za wlan0. Co přeinstalovat conky?
To jsem preinstalovaval vcera na tu posledni verzi.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: truhlik 29 Duben 2008, 18:22:16
Nevite proc mi CONKY po prechodu na HH zobrazuji jen 2 radky z vystupu techto prikazu?
Kód: [Vybrat]
${execi 1 tail -n 1 /var/log/syslog }
Kód: [Vybrat]
${execi 1 tail -n 1 /var/log/messages}Drive to vypadalo takhle v GG (nenechte se oklamat pozadim z HH)
http://img4.net/public/pview/12690/Screenshot.png (http://img4.net/public/pview/12690/Screenshot.png)
A nyni to vypada takhle:
http://img4.net/public/pview/13392/Screenshot.png (http://img4.net/public/pview/13392/Screenshot.png)
Cele.conkyrc pak je toto:
Kód: [Vybrat]
alignment          top_right
background          no
border_margin          4
border_width          1
cpu_avg_samples       2
default_color          black
default_shade_color       black
default_outline_color       black
double_buffer          yes
draw_shades          no
draw_outline          no
draw_borders          no
gap_x             10
gap_y             30
maximum_width          250
minimum_size          800 250
net_avg_samples       2
no_buffers          yes
override_utf8_locale       yes
own_window          yes
own_window_transparent       yes
own_window_type       override
stippled_borders       8
update_interval       1.0
uppercase          no
use_spacer          no
use_xft            yes
xftalpha                   0.8
xftfont            Arial:size=10


TEXT
${color #ddaa00}nodename - $sysname $kernel on $machine
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}- Load:$color $loadavg
${color lightgrey}CPU Usage:${color  #ddaa00} ${cpu}% ${cpubar}
${color black}${cpugraph  ddaa00  ddaa00}
${color lightgrey}RAM Usage:${color  #ddaa00} $mem/$memmax - $memperc% $membar
${color lightgrey}Networking:
 Down:${color  #ddaa00} ${downspeed eth1} k/s${color lightgrey} ${offset 50}Up:${color  #ddaa00} ${upspeed eth1} k/s
${color black}${downspeedgraph eth1 32,100  ddaa00  ddaa00} $alignr${color black}${upspeedgraph eth1 32,100  ddaa00  ddaa00}
${color lightgrey}File systems:
${color lightgrey} /  $color${fs_used /}/${fs_size /}
${fs_bar /}
${color lightgrey}/media/server  $color${fs_used /media/server}/${fs_size /media/server}
${fs_bar /media/server}
${color #ddaa00}Name              PID     CPU%   MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color #ddaa00}Mem usage
${color lightgrey} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${color #ddaa00}/var/log/syslog
${color lightgrey} ${execi 1 tail -n 1 /var/log/syslog | sed -e 's/.*truhlik-laptop\(.*\)$/\1/'}
${color #ddaa00}/var/log/messages
${color lightgrey} ${execi 1 tail -n 1 /var/log/messages | sed -e 's/.*truhlik-laptop\(.*\)$/\1/'}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 29 Duben 2008, 19:52:49
Nevite proc mi CONKY po prechodu na HH zobrazuji jen 2 radky z vystupu techto prikazu?
Kód: [Vybrat]
${execi 1 tail -n 1 /var/log/syslog }
Kód: [Vybrat]
${execi 1 tail -n 1 /var/log/messages}Drive to vypadalo takhle v GG (nenechte se oklamat pozadim z HH)
http://img4.net/public/pview/12690/Screenshot.png (http://img4.net/public/pview/12690/Screenshot.png)
A nyni to vypada takhle:
http://img4.net/public/pview/13392/Screenshot.png (http://img4.net/public/pview/13392/Screenshot.png)
Cele.conkyrc pak je toto:
Kód: [Vybrat]
alignment          top_right
background          no
border_margin          4
border_width          1
cpu_avg_samples       2
default_color          black
default_shade_color       black
default_outline_color       black
double_buffer          yes
draw_shades          no
draw_outline          no
draw_borders          no
gap_x             10
gap_y             30
maximum_width          250
minimum_size          800 250
net_avg_samples       2
no_buffers          yes
override_utf8_locale       yes
own_window          yes
own_window_transparent       yes
own_window_type       override
stippled_borders       8
update_interval       1.0
uppercase          no
use_spacer          no
use_xft            yes
xftalpha                   0.8
xftfont            Arial:size=10


TEXT
${color #ddaa00}nodename - $sysname $kernel on $machine
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}- Load:$color $loadavg
${color lightgrey}CPU Usage:${color  #ddaa00} ${cpu}% ${cpubar}
${color black}${cpugraph  ddaa00  ddaa00}
${color lightgrey}RAM Usage:${color  #ddaa00} $mem/$memmax - $memperc% $membar
${color lightgrey}Networking:
 Down:${color  #ddaa00} ${downspeed eth1} k/s${color lightgrey} ${offset 50}Up:${color  #ddaa00} ${upspeed eth1} k/s
${color black}${downspeedgraph eth1 32,100  ddaa00  ddaa00} $alignr${color black}${upspeedgraph eth1 32,100  ddaa00  ddaa00}
${color lightgrey}File systems:
${color lightgrey} /  $color${fs_used /}/${fs_size /}
${fs_bar /}
${color lightgrey}/media/server  $color${fs_used /media/server}/${fs_size /media/server}
${fs_bar /media/server}
${color #ddaa00}Name              PID     CPU%   MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color #ddaa00}Mem usage
${color lightgrey} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${color #ddaa00}/var/log/syslog
${color lightgrey} ${execi 1 tail -n 1 /var/log/syslog | sed -e 's/.*truhlik-laptop\(.*\)$/\1/'}
${color #ddaa00}/var/log/messages
${color lightgrey} ${execi 1 tail -n 1 /var/log/messages | sed -e 's/.*truhlik-laptop\(.*\)$/\1/'}


Co tohle? O pár řádků výše to píše wer...

Stačí někam před "TEXT" umístit řádek "text_buffer_size X", kde X je dostatečně velké číslo. Jak velké jde prostě vyzkoušet metodou "pokus–omyl", nebo se stačí podívat na velikost souborů, které se zobrazují. Já vystačím s 1280.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: truhlik 30 Duben 2008, 01:02:41
Ospravedlnujem se,  ::)

Ja jsem to cetl, ale nejak jsem tomu nevenoval patricnou pozornost, za tohle bych si zaslouzil minusovou karmu. Tobe jsem udelil aspon plusovou  ;)

Diky.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 30 Duben 2008, 06:59:01
Ospravedlnujem se,  ::)

Ja jsem to cetl, ale nejak jsem to nevenoval patricnou pozornost, za tohle bych si zaslouzil minusovou karmu. Tobe jsem udelil aspon plusovou  ;)

Diky.

 ;) Karma nekarma, hlavně, že to funguje.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prefin 05 Květen 2008, 23:27:08
Ahojky.
Rád bych se taky na něco zeptal.

Chci aby se mi zobrazoval stav adresářů / a /home takhle:
Kód: [Vybrat]
${color lightgrey} / $color      ${fs_bar /}
 /home $color  ${fs_bar /home}
Ale správně mám jenom root, home ukazuje to samé.

A taky bych chtěl zobrazit teplotu MB:
Kód: [Vybrat]
MB:${color red} ${i2c temp 1}.Cale taky to nejede - ukazuje to nulu.

Díky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 06 Květen 2008, 06:35:35
Ahojky.
Rád bych se taky na něco zeptal.

Chci aby se mi zobrazoval stav adresářů / a /home takhle:
Kód: [Vybrat]
${color lightgrey} / $color      ${fs_bar /}
 /home $color  ${fs_bar /home}
Ale správně mám jenom root, home ukazuje to samé.

A taky bych chtěl zobrazit teplotu MB:
Kód: [Vybrat]
MB:${color red} ${i2c temp 1}.Cale taky to nejede - ukazuje to nulu.

Díky


A máš /home na samostatném oddílu? Pokud ne, tak ta hodnota bude stejna jako u /. Já mám stav disků takhle:
Kód: [Vybrat]
${color #ffee00}${fs_bar 14,233 /}
${voffset -9}${color #000000} root: ${goto 54}${fs_size /}${goto 110}${fs_free_perc /}% - ${fs_free /} free${color}
${color #ffee00}${fs_bar 14,233 /home/chrasty}${color}
${voffset -9}${color #000000} home: ${goto 54}${fs_size /home/chrasty}${goto 113}${fs_free_perc /home/chrasty}% - ${fs_free /home/chrasty} free${color}

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prefin 06 Květen 2008, 08:41:52
No mám na HD jen jeden oddíl.
No ono to moc neva, tak tam budu mít jenom jednu hodnotu.
Ještě bych si tam rád dal třeba televizní program a počasí.
Na linuxu se mi líbí ta variabilita, můžeš vlastně udělat všechno co chceš (co je tedy možné).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 06 Květen 2008, 09:04:28
Když si pročteš pořádně to téma, tak najdeš jak je to s počasím a TV programem.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prefin 06 Květen 2008, 09:48:19
Když si pročteš pořádně to téma, tak najdeš jak je to s počasím a TV programem.

Všiml jsem si že to tu je ale nejdřív se chci trochu více vyznat v Linuxu než budu dělat nějaké složitější věci.
Jednou mi totálně zbořenej Xserver stačil  :P.
Díky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 06 Květen 2008, 13:05:32
Když si pročteš pořádně to téma, tak najdeš jak je to s počasím a TV programem.

Všiml jsem si že to tu je ale nejdřív se chci trochu více vyznat v Linuxu než budu dělat nějaké složitější věci.
Jednou mi totálně zbořenej Xserver stačil  :P.
Díky
Na pocasi muzes pouzit screenlets. Sice to v Hardy hlasi nejakou stupidni hlasku, ale funguje. TV program by se tam dal urcite najit nekde taky.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 08 Květen 2008, 19:57:39
Zdravím,
mám problém s CONKY při spuštění pidgina. Conky úplně zamrzne a jak se mi "aktualizovalo" každou sec. pak se "aktualizuje"(refreshne) každých asi 50 sec.

Už jsem to tu hledal, ale nenašel tak sorry jestli už se to tu řešilo..

moje Conky:

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
use_spacer no
use_xft yes
update_interval 1.0
minimum_size 200 50
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
xftfont Sans bold:size=11
uppercase no
default_color 0000cd
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 40

TEXT
${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Systém ${color black}- - - - - -
${font Sans bold:size=7}${alignc}${color 1e90ff}$sysname-$kernel-$machine
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Datum - čas ${color black}- - - - - -
${font Sans bold:size=12}${alignc}${color 1e90ff}${time %e %B %G}
${font Sans bold:size=16}${alignc}${color 1e90ff}${time %H:%M:%S}${font Sans bold:size=7}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Doba běhu ${color black}- - - - - -
${alignc}${color 1e90ff}$uptime
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} CPU ${color black}- - - - - -
${alignc}${color}1-CPU ${color 1e90ff}${cpu cpu0}%    ${color 1e90ff}${freq_g cpu1}${color}GHz
${alignc}${color}2-CPU ${color 1e90ff}${cpu cpu1}%    ${color 1e90ff}${freq_g cpu2}${color}GHz
${color}${cpugraph cpu0 20,100 000000 ffffff}${alignr}${cpugraph cpu1 20,100 000000 ffffff}
${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Procesy${color black}- - - - - -
${color}Total: ${color 1e90ff}$processes ${color}${alignr}Running:${color 1e90ff} $running_processes
${color 1e90ff}${top name 1}      ${alignr} ${top_mem cpu 1}
${color}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Paměť ${color black}- - - - - -
${color 1e90ff}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}
${color}${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}
${color}${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}
${color}${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 4}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Paměť/Swap ${color black}- - - - - -
${color}RAM: ${color 1e90ff}$mem${alignr}${color}max: ${color 1e90ff}$memmax
${color}${membar 6}
${color}Swap: ${color 1e90ff}$swap${alignr}${color}max: ${color 1e90ff}2.00GiB
${color}${swapbar 6}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} HDD / ${color black}- - - - - -
${color}Zbývá:${alignr}${fs_free /}
${color 1e90ff}${fs_used_perc /}%${alignr}${fs_free_perc /}%
${color}${fs_bar 6 /}
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} HDD /home ${color black}- - - - - -
${color}Zbývá:${alignr}${fs_free /home}
${color 1e90ff}${fs_used_perc /home}%${alignr}${fs_free_perc /home}%
${color}${fs_bar 6 /home}
${if_mounted /media/disk}${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Flash ${color black}- - - - - -
${color}Celkem:${alignr}${fs_size /media/disk/}
${color}Volno:${alignr}${fs_free /media/disk/}
${color 1e90ff}${fs_used_perc /media/disk/}%  ${alignr}${fs_free_perc /media/disk/}%
${color}${fs_bar /media/disk/}$endif
${alignc}${color black}- - - - - -${color darkblue} Síť ${color black}- - - - - -
${color}Přícozí: ${color 1e90ff}${downspeed eth0}${color}KB ${alignr}${color} Odchozí: ${color 1e90ff}${upspeed eth0}${color}KB
${color}Přijato ${totaldown eth0}${alignr}${color}Odesláno ${totalup eth0}
${color darkblue} IP addres:${color 1e90ff}${alignr}${addr eth0}${color darkblue}
${downspeedgraph eth0 20,90 000000 ffffff} ${alignr}${upspeedgraph eth0 20,90 000000 ffffff}
${alignc}${color black}- - - - - - ${color darkblue}Porty a Spojení${color black} - - - - - -
${color}Příchozí: ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 count}${color}${alignr}Odchozí: ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 61000 count}
${color}Příchozí spojení ${alignr}Port
 ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 rhost 0}${alignr}${tcp_portmon 1 42768 lservice 0}
  ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 rhost 1}${alignr}${tcp_portmon 1 42768 lservice 1}
   ${color 1e90ff}${tcp_portmon 1 42768 rhost 2}${alignr}${tcp_portmon 1 42768 lservice 2}
${color}${alignr}Odchozí spojení${color black}- - - - - - - - - - - -${color darkblue}Služby/Porty
 ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 0}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 0}
  ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 1}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 1}
   ${color 1e90ff}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 2}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 2}

Předem díky za rady a tipy...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: emil54 09 Květen 2008, 04:14:32
Zdravím,
mám problém s CONKY při spuštění pidgina. Conky úplně zamrzne a jak se mi "aktualizovalo" každou sec. pak se "aktualizuje"(refreshne) každých asi 50 sec.

Už jsem to tu hledal, ale nenašel tak sorry jestli už se to tu řešilo..

Tohle mi dela taky - brzdi to ten monitoring portů
Kód: [Vybrat]
${color dddddd}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 0}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 0}
${color dddddd}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 1}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 1}
${color dddddd}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 2}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 2}
${color dddddd}${tcp_portmon 32768 65535 rhost 3}${alignr}${tcp_portmon 32768 65535 rservice 3}
kdyz to vykopnu, bezi normalne
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Odra 09 Květen 2008, 21:18:33
Hmm..a není nějaký script co by to zjednodušil nebo zrychlil? ???
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 10 Květen 2008, 09:53:13
Mohl by sem prosim vas nekdo dat nejakej polopatickej navod, na to pocasi?? Mam udelane ty scripty upravene na svoje conky, ale nejak mi to zatim nefunguje. Udelal jsem si adresar .conky, kde mam ty soubory weather.template a weather.pl(zkopirovane) ale .conkyrc mam v domovskem adresari. V .conkrc mam ten ten spousteci script. Taktez jsem si stahnul ten font na pocasi a baliky, ktere se tady pisou mam taky nainstalovane. V conky je ve scriptu neco weather.conky, ale takovy soubor tam nemam, taktez weather.xml. Musel jsem zrusit screenlets, hazelo mi to chybu, ze se nemuze pripojit a navic se mi sekal system, tak bych chtel mit pocasi v conky. Diky za rady.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 10 Květen 2008, 13:05:09
Mam udelane ty scripty upravene na svoje conky, ale nejak mi to zatim nefunguje. Udelal jsem si adresar .conky, kde mam ty soubory weather.template a weather.pl(zkopirovane) ale .conkyrc mam v domovskem adresari.
To je v pořádku.
Citace
V .conkyrc mam ten ten spousteci script.
Jak přesně?
Citace
V conky je ve scriptu neco weather.conky, ale takovy soubor tam nemam, taktez weather.xml. Musel jsem zrusit screenlets, hazelo mi to chybu, ze se nemuze pripojit a navic se mi sekal system, tak bych chtel mit pocasi v conky. Diky za rady.. :)
A nemůže to být obecnější problém? Bez fungujícího připojení (alespoň občasného) to počasí pochopitelně fungovat nebude.

Nejlepší bude spustit ten skript v terminálu, a podívat se, co to píše:

Kód: [Vybrat]
perl ~/.conky/weather.pl EZXX0012 cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prefin 10 Květen 2008, 13:56:26
Screenlets jsem taky odebral, nějak se mi to nezamlouvalo.

Chtěl bych se ještě zeptat, Conky prý umí i hlídat baterku - ukazovat aktuální stav atd.
Nikde jsem nenašel syntaxi zápisu do .conkyrc. (nebo jsem byl slepej  :()
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 11 Květen 2008, 11:27:42
Problem v pripojeni asi nebude, pac jsem pripojenej furt. Mam tady nejakej vypis..
Kód: [Vybrat]
pepe999@pepe999-laptop:~$ perl ~/.conky/weather.pl UKXX0092 en m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/pepe999/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/pepe999/.conky/weather.pl line 4.
Line 4 je toto: use XML::Simple;
Pro Prefin:
${color 2C1829}REMAINING: ${battery_percent}% ${alignr} $battery_time
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 11 Květen 2008, 12:49:59
Problem v pripojeni asi nebude, pac jsem pripojenej furt. Mam tady nejakej vypis..
Kód: [Vybrat]
pepe999@pepe999-laptop:~$ perl ~/.conky/weather.pl UKXX0092 en m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/pepe999/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/pepe999/.conky/weather.pl line 4.
Line 4 je toto: use XML::Simple;

Kód: [Vybrat]
sudo apt-get install libxml-simple-perl
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 11 Květen 2008, 13:42:12
Skoda, mam prepsane zdroje a tento balik uz tam neni. Mam nainstalovane baliky libxml-parsel-perl a libxml-twig-perl, balik libxml-simple-perl nemam.. :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: gluteus 11 Květen 2008, 13:51:09
zdravím,
zkoušel jsem si do conky přidat TV, podle toho starýho skriptu od WERa to fungovalo tak jak mělo, když jsem použil ty nové, poslední, co jsou tady uvedený (zkrácený) tak se mi zobrazuje jen čt1. v tomhle se važne nevyznam a nevim jak na to...
A ještě jedna otázka, u toho programu bych chtěl zobrazit i čt4 sport a program bez popisu co právě běží, jen kanál, čas a název...

děkuju moc!  ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 11 Květen 2008, 14:17:11
Skoda, mam prepsane zdroje a tento balik uz tam neni. Mam nainstalovane baliky libxml-parsel-perl a libxml-twig-perl, balik libxml-simple-perl nemam.. :-\

A to je takový problém si tam ty původní zdroje přidat? Třeba jen na chvilku? Je to v main pod GG i HH.

zkoušel jsem si do conky přidat TV, podle toho starýho skriptu od WERa to fungovalo tak jak mělo, když jsem použil ty nové, poslední, co jsou tady uvedený (zkrácený) tak se mi zobrazuje jen čt1. v tomhle se važne nevyznam a nevim jak na to...

Viz Odpověď #156 (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg162731#msg162731) a předchozí.

Citace
A ještě jedna otázka, u toho programu bych chtěl zobrazit i čt4 sport

Pro jiné programy nemám zdroj dat.

Citace
a program bez popisu co právě běží, jen kanál, čas a název...

skript tv.pl bez popisu pořadů:

Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Text::Wrap;
use Encode;

$file = "$ENV{HOME}/.conky/tv.xml";
$Text::Wrap::columns = 49;

`wget -O $file "http://www.tampiss.com/rss/tv_online.xml"`;

open (FILE, "<:encoding(utf8)", $file);
while (<FILE>) {
if (m/\<title\>(.*) \> (.{13}) \> ([\S| ]*\S)/){
print encode_utf8 sprintf("%-7s $2\n", $1);
print encode_utf8 wrap("   ","   ", $3."\n");
}
}
close (FILE);
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: gluteus 11 Květen 2008, 14:42:52
díky moc!!  ;)
kdyby se našel i čt4, to by bylo něco...  :D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 11 Květen 2008, 14:51:15
Po prepsani zdroju na hardy(prakticky totozne s intrepid) tam stale ten balik nemam a kdyz ho chci nainstalovat pres apt-get, hlasi nedostupny. Prima instalace .deb baliku mi haze error a odkazuje na baliky, ktere nemam a nejsou v Synapticu. Zatim hledam zaminku to nepreinstalovat zpatky na Gutsy, zacina mi totiz mrznout Firefox a to cim dal castejs a na delsi dobu, plus problem s grafikou... :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: gluteus 11 Květen 2008, 15:49:07
jo, třeba teď koukam  že tv program ukazuje špatně... asi to bude nejaka chyba zdrojů... (prima)
mohl by mi někdo jen tak pro zajímavost vysvětlit jak vlastně tenhle tv program funguje? (polopatě)
 ;)
edit: program zase jede špatně, asi budu muset zustat o verze na internetu... :-(
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prefin 11 Květen 2008, 21:06:48
Díky, nakonec jsem to vyřeši takto:
Kód: [Vybrat]
${color #0077ff}Baterie: ${color red}${battery}Je to v podstatě to samé jako tohle:
Kód: [Vybrat]
${color 2C1829}REMAINING: ${battery_percent}% ${alignr} $battery_timejenže ten čas baterky se mi nezobrazuje.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavol XV 15 Květen 2008, 10:37:48
Pri surfovani na nete som narazil na toto http://www.gnome-look.org/content/preview.php?preview=1&id=81041&file1=81041-1.jpg&file2=&file3=&name=OpenOffice.Org+3+Hardy+Menu+%26+Launchers (http://www.gnome-look.org/content/preview.php?preview=1&id=81041&file1=81041-1.jpg&file2=&file3=&name=OpenOffice.Org+3+Hardy+Menu+%26+Launchers) a zaujalo ma ako do conky dostat icony??? ci co je to vlastne. Ale urcite je to conky lebo ked sa tam pozriete na vytazenie procesoru tak tam je conky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 15 Květen 2008, 11:07:54
Pri surfovani na nete som narazil na toto http://www.gnome-look.org/content/preview.php?preview=1&id=81041&file1=81041-1.jpg&file2=&file3=&name=OpenOffice.Org+3+Hardy+Menu+%26+Launchers (http://www.gnome-look.org/content/preview.php?preview=1&id=81041&file1=81041-1.jpg&file2=&file3=&name=OpenOffice.Org+3+Hardy+Menu+%26+Launchers) a zaujalo ma ako do conky dostat icony??? ci co je to vlastne. Ale urcite je to conky lebo ked sa tam pozriete na vytazenie procesoru tak tam je conky

Možná se pletu, ale nemyslím si, že to jsou ikonky. Podle mě je to nějaký font.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cepela 04 Červen 2008, 13:59:46
Tak sem se dnes konecne po trech tydnech dostal k tomu, abych nasel zavadu(y) v conky po ciste instalaci HH. To, ze mi ani po ciste instalaci stale neukazuje ESSID u WIFI uz radeji ani neresim. Ale co mi neleze do hlavy, tak proc mi prestalo behat pocasi. Asi hodinu a pul sem tu zpetne prolejzal tohle vlakno a nikde sem se stim nesetkal. Pocasi se proste nezobrazuje. V /.conky/weather.tmp vy to vypise
Kód: [Vybrat]
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<error>
  <err type="2">Invalid location provided.</err>
</error>


muzu menit kody mest jak o zivot a stale to same. Pokud spustim conky z terminalu tak mi vypisuje:
Kód: [Vybrat]
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none.  'no' seems to be some form of 'false', so defaulting to none.
Conky: /home/saty/.conkyrc: 13: no such configuration: 'maximum_size'
Conky: desktop window (10000bf) is subwindow of root window (5a)
Conky: window type - override
Conky: drawing to created window (3800001)
Conky: drawing to double buffer
--13:56:22--  http://xoap.weather.com/weather/local/update_info?unit=m&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:22 (11.31 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:22--  http://xoap.weather.com/weather/local/temperature?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:23 (10.85 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:23--  http://xoap.weather.com/weather/local/temperature?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:23 (17.22 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:23--  http://xoap.weather.com/weather/local/temperature?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:23 (16.67 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:23--  http://xoap.weather.com/weather/local/temperature?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:24 (10.77 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:24--  http://xoap.weather.com/weather/local/temperature?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:24 (10.35 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:24--  http://xoap.weather.com/weather/local/cc_temperature?unit=&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:24 (14.66 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:25--  http://xoap.weather.com/weather/local/cc_symbol?unit=&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:25 (17.22 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:25--  http://xoap.weather.com/weather/local/cc_moon?unit=&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:25 (16.50 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:25--  http://xoap.weather.com/weather/local/symbol?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:26 (15.68 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:26--  http://xoap.weather.com/weather/local/symbol?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:26 (6.46 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:26--  http://xoap.weather.com/weather/local/symbol?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:26 (13.89 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:26--  http://xoap.weather.com/weather/local/symbol?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:27 (10.42 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]

--13:56:27--  http://xoap.weather.com/weather/local/symbol?unit=0&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/saty/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.121.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.121.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 116 [text/plain]

100%[========================================================================================================================================>] 116           --.--K/s             

13:56:27 (10.49 MB/s) - `/home/saty/.conky/weather.tmp' saved [116/116]
a znovu vypise to same do weather.tmp (a i do weather.xml jen v urovnane podobe)

weather.pl mam puvodni odsud a conkyrc vypada takto:

Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

maximum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no


xftfont ae_AlMothnna:size=6

uppercase no

default_color ffffff
background 2f2fb2

alignment top_right

gap_x 3
gap_y 30

# disc bars
color1 444444
# memory bars
color2 444444
# CPU bar
color3 lightgray

TEXT
${color ffffff}Počasí ${hr 1}
${color ff9730}${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0012 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}${color ffffff}Predpoved ${stippled_hr}${color ff9730}

${color ffffff}CPU ${hr 1}
${color ffffff} CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,110} ${alignr} ${cpubar cpu0 10,110}
${cpugraph cpu0 30,110 ff841f ffffff } ${alignr} ${cpugraph cpu1 30,110 ff841f ffffff}
CPU Temp: ${acpitemp}C ${alignr} HDD Temp: ${hddtemp /dev/sda}
${color ffffff}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ffffff}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}CPU%${goto 128}Jméno${goto 213}MEM%
  ${top name 1}${goto 85}${top cpu 1}${goto 128}${top_mem name 1}${goto 213}${top_mem mem 1}
  ${top name 2}${goto 85}${top cpu 2}${goto 128}${top_mem name 2}${goto 213}${top_mem mem 2}
  ${top name 3}${goto 85}${top cpu 3}${goto 128}${top_mem name 3}${goto 213}${top_mem mem 3}
  ${top name 4}${goto 85}${top cpu 4}${goto 128}${top_mem name 4}${goto 213}${top_mem mem 4}$font
${color ffffff}UPTIME ${hr 1} $color
${color ffffff}${alignc} $uptime
${color ffffff}MEMORY / SWAP ${hr 1}
$color2${goto 4}${membar 14, 233}${color}
${voffset   -17}${goto 6}RAM${goto 38}($memmax)${goto 120}$memperc%${goto 185}$mem
$color2${goto 4}${swapbar 14, 233}${color}
${voffset   -17}${goto 6}SWAP${goto 38}($swapmax)${goto 120}$swapperc%${goto 185}$swap
${color ffffff}Info HDD Memory ${hr 1}$color
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /}${color}
${goto 6}${voffset -17}root   ${goto 50}(${fs_size /})${goto 140}${fs_free_perc /}%${goto 185}${fs_free /}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /home/}${color}
${goto 6}${voffset -17}Home ${goto 50}(${fs_size /home/})${goto 140}${fs_free_perc /home/}%${goto 185}${fs_free /home/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/windows}${color}
${goto 6}${voffset -17}Windows ${goto 50}(${fs_size /media/windows})${goto 140}${fs_free_perc /media/windows}%${goto 185}${fs_free /media/windows}
${color ffffff}WI-FI ${hr 1}$color
ESSID: ${wireless_essid eth1}
${color ffffff}IP addres: ${addr eth1}${alignr}Sila signalu: ${wireless_link_qual_perc eth1}
${color ffffff}Down: ${color ffffff} ${downspeed eth1} ${color ffffff} KiB/s ${alignr} Up: ${color ffffff}${upspeed eth1}${color ffffff} KiB/s
${color ffffff}Down: ${totaldown eth1} ${alignr}Up:  ${totalup eth1}
${downspeedgraph eth1 30,110 ff841f ffffff} ${alignr}${upspeedgraph eth1 30,110 ff841f ffffff}
${color ffffff}CABLE ${hr 1}$color
${color ffffff}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ffffff}Down: ${color ffffff} ${downspeed eth0} ${color ffffff} KiB/s ${alignr} Up: ${color ffffff}${upspeed eth0}${color ffffff} KiB/s
${color ffffff}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,110 ff841f ffffff} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,110 ff841f ffffff}
Dokonce ani google nic tykajici se tohoto nenasel. Co zase delam blbe?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 04 Červen 2008, 15:23:49
Správná hodnota pro use_spacer je none. Conky sice pochopí i no, ale vypíše chybové hlášení.

V Conky jsou jen parametry minimum_size a maximum_width. Nic jako maximum_size tam není.

Pokud jde o to počasí, zveřejnil jsem tu dva odlišné skripty. Ten novější  (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg160045#msg160045) funguje od Conky 1.5.0 (tj. i od HH), ten starší (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg145908#msg145908) by snad měl fungovat všude. Každý skript se volá jinak, takže problém bude patrně v použití starého volání pro nový skript.


Někdy před týdnem jsem začal psát návody pro skripty na Wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky). Ještě tam plánuji přidat podrobný návod na počasí a jiný skript pro TV program (více stanic včetně slovenských, ale bez podrobného popisu pořadů). Teď ale zrovna nemám moc čas, tak to asi bude ještě chvilku trvat.

EDIT: Smazána chybná oprava skriptu.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 04 Červen 2008, 18:59:55
Ahoj, hrahu si s Conky po upgrade systemu uz alespon 4. hodinu a furt tam to pocasi nemohu dostat  :(

scripty mam od WER a radky jsem take opsal. Delam v necem chybu? Moje .conkyrc:
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 3

minimum_size

draw_shades yes

draw_outline yes
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 1600

gap_x 20
gap_y 20


TEXT

$color
${color 8f6431}SYSTEM  ${hr 1}
${color #D28E47}$kernel  ${color 8f6431}$machine ${alignr} ${color #D28E47}${nodename}

${color 8f6431}CPU  ${hr 1}
${color #D28E47}1-CPU:  ${cpu cpu0}%   ${freq cpu1}MHz            2-CPU:  ${cpu cpu1}%   ${freq cpu2}MHz
${color #D28E47}${cpugraph cpu0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${cpugraph cpu1 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}TOP PROCESSES  ${hr 1}
${color 8f6431}Name               ${alignr}     CPU%
${color #D28E47}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color #D28E47}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color #D28E47}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color #D28E47}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
${color #D28E47}${top name 5}      ${alignr} ${top cpu 5}

${color 8f6431}MEMORY / SWAP  ${hr 1}
${color #D28E47}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color #D28E47}${membar 6}$color
${color #D28E47}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color #D28E47}${swapbar 6}$color

${color 8f6431}Info HDD Memory  ${hr 1}$color
${color #D28E47}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #D28E47}Home:      ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color #D28E47}Sdb-win: ${fs_free /media/disk} ${alignr} ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color

${color 8f6431}PROCESSES  ${hr 1}$color
${color #D28E47}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes

${color 8f6431}NETWORK  ${hr 1}$color
${color #D28E47}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #D28E47}Down: ${color #D28E47} ${downspeed eth0} ${color #D28E47} KiB/s ${alignr} Up: ${color #D28E47}${upspeed eth0}${color #D28E47} KiB/s
${color #D28E47}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #D28E47}${downspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}UPTIME --- $uptime ${alignr}LOAD --- $loadavg${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl EZXX0028 cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}

Vysledek:
http://www.pohori.cz/dava/poc.jpg (http://www.pohori.cz/dava/poc.jpg)

Vypis z terminalu:
Kód: [Vybrat]
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none.  'no' seems to be some form of 'false', so defaulting to none.
Conky: /home/dava/.conkyrc: 18: config file error
Conky: desktop window (12000b9) is subwindow of root window (1a6)
Conky: window type - override
Conky: drawing to created window (3a00001)
Conky: drawing to double buffer
--19:00:20--  http://xoap.weather.com/weather/local/EZXX0028?unit=m&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/dava/.conky/weather.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.212.118.29
Connecting to xoap.weather.com|65.212.118.29|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: neudáno [text/plain]

    [ <=>                                 ] 10 616       64.47K/s             

19:00:20 (64.45 KB/s) - `/home/dava/.conky/weather.tmp' saved [10616]

A jeste mam prosbu ohledne dvou prikazu:
Kód: [Vybrat]
${color 8f6431}UPTIME --- $uptime ${alignr}LOAD --- $loadavg

Chapu spravne "uptime", ze jde o dobu kdy bylo posledni vynulovani pocitani dat (sit, apd.)? A kde se da nastavit v kolik hodin se maji data nulovat.. jde mi hlavne o udaje pro stahovani po siti... mam denni FUP.

A co je to prikaz "loadavg"?

Diiiiiky!!!   8)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: existpierre 04 Červen 2008, 19:04:58
ak sa nemylim uptime je cas, ako dlho mas pustene PC
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 04 Červen 2008, 19:07:53
ak sa nemylim uptime je cas, ako dlho mas pustene PC

PC vubec nevypinam   :-\  A da se nekde nastavit 24-hodinove pocitani prijatych a odeslanych dat po siti?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 04 Červen 2008, 19:20:48
Uptime je skutečně doba běhu sytému od startu.

Citace
    (1,2,3)> System load average, 1 is for past 1 minute, 2 for past 5 minutes and 3 for past 15 minutes.
( http://conky.sourceforge.net/variables.html ) Systémová průměrná zátěž, pro posledních několik minut? (neumím až tak dobře anglicky)

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 04 Červen 2008, 20:26:36
Jari: Diky ja neumim anglicky vubec  :o  A vi nekdo co je to za hodnoty?  ???

"Oblacky"   :D  jsem poresil poresenim posledniho fontu weather podle tohoto navodu:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=20451.15 (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=20451.15)

Poradi nekdo jeste proc se nezobrazuje nazev mesta... zkousel jsem jak ciselne tak i nazvem a ten Holesov tam furt neni  8)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 05 Červen 2008, 00:22:26
nevíte jak naistalovat Conty 1.5.1 na GG?
a ještě jsem se chtěl zeptat, nevim čim to je ale po nějaký době mi když nějakou dobu dělám třeva ve FF a potom pracuju na ploše tak se mi Conky na ploše nezobrazí ikdyž je furt spuštěnej v procesech .. :-/
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 05 Červen 2008, 08:45:45
Tak konecne i ja mam dodelane conky vcetne pocasi  ;)

moje conky:
http://pohori.cz/dava/conky-new.jpg (http://pohori.cz/dava/conky-new.jpg)

a soubor .conkyrc:
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 1500

gap_x 20
gap_y 20


TEXT

$color
${color 8f6431}SYSTEM  ${hr 1}
${color #D28E47}$kernel  ${color 8f6431}$machine ${alignr} ${color #D28E47}${nodename}

${color 8f6431}CPU  ${hr 1}
${color #D28E47}1-CPU:  ${cpu cpu0}%   ${freq cpu1}MHz            2-CPU:  ${cpu cpu1}%   ${freq cpu2}MHz
${color #D28E47}${cpugraph cpu0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${cpugraph cpu1 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}TOP PROCESSES  ${hr 1}
${color 8f6431}Name               ${alignr}     CPU%
${color #D28E47}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color #D28E47}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color #D28E47}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color #D28E47}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
${color #D28E47}${top name 5}      ${alignr} ${top cpu 5}

${color 8f6431}MEMORY / SWAP  ${hr 1}
${color #D28E47}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color #D28E47}${membar 6}$color
${color #D28E47}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color #D28E47}${swapbar 6}$color

${color 8f6431}Info HDD Memory  ${hr 1}$color
${color #D28E47}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #D28E47}Home:      ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color #D28E47}Sdb-win: ${fs_free /media/disk} ${alignr} ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color

${color 8f6431}PROCESSES  ${hr 1}$color
${color #D28E47}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes

${color 8f6431}NETWORK  ${hr 1}$color
${color #D28E47}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #D28E47}Down: ${color #D28E47} ${downspeed eth0} ${color #D28E47} KiB/s ${alignr} Up: ${color #D28E47}${upspeed eth0}${color #D28E47} KiB/s
${color #D28E47}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #D28E47}${downspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}UPTIME --- $uptime ${alignr}LOAD --- $loadavg

${color #D28E47}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Holesov cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 05 Červen 2008, 16:19:04
"Oblacky"   :D  jsem poresil poresenim posledniho fontu weather podle tohoto navodu:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=20451.15 (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=20451.15)

Fajn.  :)

Citace
Poradi nekdo jeste proc se nezobrazuje nazev mesta... zkousel jsem jak ciselne tak i nazvem a ten Holesov tam furt neni  8)

Včera jsem tu trochu zazmatkoval, někde jsem viděl, že to někomu špatně překládá polohu, a tak jsem napsal po paměti opravu. Když jsem to pak doma zkusil, zjistil jsem, že původní verze byla správně.

Správně fungující skript je v návodu na Wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky).

nevíte jak naistalovat Conty 1.5.1 na GG?
a ještě jsem se chtěl zeptat, nevim čim to je ale po nějaký době mi když nějakou dobu dělám třeva ve FF a potom pracuju na ploše tak se mi Conky na ploše nezobrazí ikdyž je furt spuštěnej v procesech .. :-/

Ze zdrojů pro HH to nejde? Stačí je tam dát jen na chvilku. Jinak jde určitě stáhnout Conky z domovské stránky (http://conky.sourceforge.net/) a zkompilovat to „ručně“ (http://wiki.ubuntu.cz/Instalace%20programů/Zdrojové%20kódy).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 05 Červen 2008, 18:19:14
2wer: v GG jsem Conky zaktualizoval pomocí "Zdroje sw" ale to se mi zaktualizovalo pouze do verze 1.4.9. což je docela nemilé :) ... jak to jinak zaktualizovat???
PS: pomocí staženýho "balíku" se mi to nepodařilo zkompilovat :(
edit: tak jsem si stáhnul xxx.deb s conky z ubuntu.com + nějaký dva potřebný balíčky a už to tam mám naistalovaný ...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 05 Červen 2008, 23:23:19
wer:  Nedalo by se nejak poresit aby se Conky resetovalo v nejakych pravidelnych casovych usecich? Treba kazdy den v 5 rano? A nebo aby pocitani stazenych dat po siti ukazovalo data z kalendarniho dne?  ...uz jsem to tu psal - mam denni FUP   :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 06 Červen 2008, 06:54:31
wer:  Nedalo by se nejak poresit aby se Conky resetovalo v nejakych pravidelnych casovych usecich?

Chtěl jsem přesně toto poradit :) naskriptovat to (každý den 24:00 vyp/zap), ale Conky si to nepočítá, ale vytáhne odjinud. Takže i když se conky vypne zapne, ukazuje informace pořád platné pro systém (přenos dat konkrétně to co se vypíše v Sledování systému v Systém/Správa).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 06 Červen 2008, 09:40:31
Správně fungující skript je v návodu na Wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky).

WER:  Nova verze na wiki nejak nejede   :-\  a puvodni jsem vyhodil do kose a take ty jsi ji ve svem nyni editovanem prispevku smaznul. Podle me to ted nevytvari "weather.conky"

vypis z terminalu:
Kód: [Vybrat]
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none.  'yes' seems to be some form of 'true', so defaulting to right.
Conky: desktop window (12000b9) is subwindow of root window (1a6)
Conky: window type - override
Conky: drawing to created window (3a00001)
Conky: drawing to double buffer
sh: /home/dava/.conky/weather.pl: Permission denied
cat: /home/dava/.conky/weather.conky: No such file or directory
cat: /home/dava/.conky/weather.conky: No such file or directory
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 06 Červen 2008, 09:58:16
WER: Uz jsem na to prisel, na wiki je chyba v kodu pro .conkyrc

chybi tam to "perl":
Kód: [Vybrat]
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.p....... 
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: wer 06 Červen 2008, 11:35:07
wer:  Nedalo by se nejak poresit aby se Conky resetovalo v nejakych pravidelnych casovych usecich? Treba kazdy den v 5 rano? A nebo aby pocitani stazenych dat po siti ukazovalo data z kalendarniho dne?  ...uz jsem to tu psal - mam denni FUP   :-\

Ne, to není věc Conky, ale systému. Možná by to šlo řešit přes skript, ale to by mi musel někdo poradit, jak zobrazit síťové statistiky v terminálu.

Správně fungující skript je v návodu na Wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky).

WER:  Nova verze na wiki nejak nejede…

Ale jede, jen se ten návod musí číst.  ;)

WER: Uz jsem na to prisel, na wiki je chyba v kodu pro .conkyrc

chybi tam to "perl":
Kód: [Vybrat]
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.p....... 

Pokud má skript nastavený spustitelný příznak, tak jak je to napsáno na Wiki, tak tam "perl" být nemusí.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 06 Červen 2008, 11:40:00
mě furt to počasí nefungue ... zkoušel jsem to podle wiki (+ opravil jsem si to "perl") ale furt se mi to nechce zobrazit ... v .conkyrc mám:
Kód: [Vybrat]
Počasí $hr${Font bauhaus:pixelsize=9}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Prague cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}

a adresáři .conky mám ty 3 soubory: tv.pl weather.pl weather.template ty *.pl mám jako spustitelný příkazy

+++ další věc kterou nevim jak opravit je abych když zmáčknu "zobrazit plochu" tak aby mi Conky zůstalo viditelný???
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jamaica 06 Červen 2008, 12:40:19
Tak konecne i ja mam dodelane conky vcetne pocasi  ;)

moje conky:
http://pohori.cz/dava/conky-new.jpg (http://pohori.cz/dava/conky-new.jpg)

Tak tohle je mazec :o Jaká jsou k tomu autorská práva? Bylo by možno to od Tebe "sprostě" okopírovat? (nějak v tom támu a nejsem schopen si něco splodit sám).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jiří Vyorálek 06 Červen 2008, 15:15:05
...
a adresáři .conky mám ty 3 soubory: tv.pl weather.pl weather.template ty *.pl mám jako spustitelný příkazy
... zkontrolujte si zda vám to generuje xml soubor s počasím.. bude v adresáři ~/.conky ... nějakou chybu, když spustíte conky z terminálu nepíše?

+++ další věc kterou nevim jak opravit je abych když zmáčknu "zobrazit plochu" tak aby mi Conky zůstalo viditelný???
... toto netuším, mě to zůstává vyditelné bez problémů.... snad jen zkontrolovat zda máte v xorg.conf modul "dbe".
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jiří Vyorálek 06 Červen 2008, 15:37:15
Tak konecne i ja mam dodelane conky vcetne pocasi  ;)

Tak jsem se také inspiroval :) a trochu upravil k obrazu svému. Základem byl ale váš kód za nějž děkuji. Kdož by chtěl vyjít z toho méhu tak zde je jeho kód:

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 1500

gap_x 20
gap_y 20

TEXT

$color
${color #ffffff}$kernel  ${color #ffffff}$machine ${alignr} ${color #ffffff}${nodename}
${color #ffffff}Uptime: $uptime ${alignr}Load: $loadavg

${color #ffffff}CPU: ${color #ffffff}${freq cpu1}MHz ${cpu}% ${cpubar}
${cpugraph cpu0 40 ffffff ffffff}

${color #ffffff}PROCESY               ${alignr}CPU%   MEM%
 ${color #ffffff}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}    ${top mem 1}
 ${color #ffffff}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}    ${top mem 2}
 ${color #ffffff}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}    ${top mem 3}
 ${color #ffffff}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}    ${top mem 4}
 ${color #ffffff}${top name 5}      ${alignr} ${top cpu 5}    ${top mem 5}
 ${color #ffffff}Celkem: $processes, běžící: $running_processes

${color #ffffff}RAM: ${color #ffffff}$mem / max: $memmax ${color #ffffff}${membar 6}$color
${color #ffffff}SWAP: ${color #ffffff}$swap / max: $swapmax ${color #ffffff} ${swapbar 6}$color
${color #ffffff}HDD: ${color #ffffff}${fs_free /} / ${fs_used /} / ${fs_size /} ${fs_bar 6 /}

${color #ffffff}SÍŤ: ${alignr}${color #ffffff}${addr eth0}
 ${color #ffffff}Příjem: ${color #ffffff} ${downspeed eth0} ${color #ffffff} KiB/s   ${alignr} Odesílání: ${color #ffffff}${upspeed eth0}${color #ffffff} KiB/s
 ${color #ffffff}Příjem: ${totaldown eth0} ${alignr}Odesílání:  ${totalup eth0}
 ${color #ffffff}${downspeedgraph eth0 40,140 ffffff ffffff}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,140 ffffff ffffff}
${color #ffffff}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Kladno cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}

.. a příkládám samozřejmě i jeho screenshot :)

(http://img217.imageshack.us/img217/9854/conkyft1.th.png) (http://img217.imageshack.us/my.php?image=conkyft1.png)

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 06 Červen 2008, 15:55:55
Tak tohle je mazec :o Jaká jsou k tomu autorská práva? Bylo by možno to od Tebe "sprostě" okopírovat? (nějak v tom támu a nejsem schopen si něco splodit sám).

 ;D   ;D   ;D   .....DIIIIK !   Samozrejme pokud se ti libi, tak nevahej a kopiruj. Ja jsem take sbiral od kazdeho neco, protoze scriptovani vubec nerozumim. Pokud se ti libi moje grafika, jsem rad.

FINALNI VERZE  http://www.pohori.cz/dava/conky-final.jpg

Takze finalni verze .conkyrc:
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 1500

gap_x 20
gap_y 40


TEXT

$color
${color 8f6431}SYSTEM  ${hr 1}
${color #D28E47}$kernel  ${color 8f6431}$machine ${alignr} ${color #D28E47}${nodename}


${color 8f6431}CPU  ${hr 1}
${color #D28E47}1-CPU:  ${cpu cpu0}%   ${freq cpu1}MHz            2-CPU:  ${cpu cpu1}%   ${freq cpu2}MHz
${color #D28E47}${cpugraph cpu0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${cpugraph cpu1 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}TOP PROCESSES  ${hr 1}
${color 8f6431}Name               ${alignr}     CPU%
${color #D28E47}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color #D28E47}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color #D28E47}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color #D28E47}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
${color #D28E47}${top name 5}      ${alignr} ${top cpu 5}
${color #D28E47}${top name 6}      ${alignr} ${top cpu 6}


${color 8f6431}MEMORY / SWAP  ${hr 1}
${color #D28E47}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color #D28E47}${membar 6}$color
${color #D28E47}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color #D28E47}${swapbar 6}$color

${color 8f6431}Info HDD Memory  ${hr 1}$color
${color #D28E47}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #D28E47}Home:      ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color #D28E47}Sdb-win: ${fs_free /media/disk} ${alignr} ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color

${color 8f6431}PROCESSES  ${hr 1}$color
${color #D28E47}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes

${color 8f6431}NETWORK  ${hr 1}$color
${color #D28E47}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #D28E47}Down: ${color #D28E47} ${downspeed eth0} ${color #D28E47} KiB/s ${alignr} Up: ${color #D28E47}${upspeed eth0}${color #D28E47} KiB/s
${color #D28E47}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #D28E47}${downspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,140 7f8ed3 000000}

${color 8f6431}UPTIME --- $uptime ${alignr}LOAD --- $loadavg
${color #D28E47}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Holesov cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}


finalni verze .conky/conky.template:
Kód: [Vybrat]
${wString weather} $hr
${alignr 3}${font bauhaus:pixelsize=9}$wLocation

${wString as_of}: $wSuplTime, $wSuplDate ${alignr 3}${wString update}: $wUpdateTime

  ${wConditions}
${voffset -5}${goto 20}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 13}${Font bauhaus:pixelsize=25}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=25}${alignr 20}$wMoonSymbol${font bauhaus:pixelsize=9}${voffset -107}
                                 ${wString pressure  }: ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
                                 ${wString wind      }: ${wWindSpeed        }$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
                                 ${wString humidity  }: ${wHumidity         } %
                                 ${wString dew_point }: ${wDewPoint         }$wUnitTemperature
                                 ${wString visibility}: ${wVisibility       }$wUnitDistance
                                 ${wString uv        }: ${wUVIndex}  ($wUVLevel)
                                 ${wString sunrise   }: ${wSunrise          }
                                 ${wString sunset    }: $wSunset
                                 ${wString moon      }: ${wMoon             }$font


${voffset -10}${wString forecast} $stippled_hr

${goto 11}${ wDayName_Short  1 }${goto 61}${wDayName_Short 2 }${goto 111}${wDayName_Short 3}${goto 161}${wDayName_Short 4}${goto 211}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 8}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 58}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 108}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 158}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 208}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}
${voffset -20}${font bauhaus:pixelsize=9}${goto 5}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 55}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 105}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 155}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 205}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature

Nejvice jsem cerpal od "wer" ...dik. Jinak jsem si poopravil jen umisteni a dal si tam co me se libi. Weather.pl je nezmeneny.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 06 Červen 2008, 15:57:58

.. a příkládám samozřejmě i jeho screenshot :)


PEKNE   ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 06 Červen 2008, 16:00:43

Ale jede, jen se ten návod musí číst.  ;)

Pokud má skript nastavený spustitelný příznak, tak jak je to napsáno na Wiki, tak tam "perl" být nemusí.

Tak to jsem vubec nezaregistroval... to je tak kdyz clovek tem scriptum vubec nerozumi... ale uz to kazdopadne vali   ;)
Diky  :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 06 Červen 2008, 16:04:36
Kód: [Vybrat]
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none.  'no' seems to be some form of 'false', so defaulting to none.
Conky: statfs '/media/disk': No such file or directory
Conky: desktop window (10001e9) is subwindow of root window (45)
Conky: window type - normal
Conky: drawing to created window (2e00001)
Conky: drawing to double buffer
Conky: statfs '/media/disk': No such file or directory
cat: /home/bedbord/.conky/weather.conky: No such file or directory
--16:00:59--  http://www.tampiss.com/rss/tv_online.xml
           => `/home/bedbord/.conky/tv.xml'
Resolving www.tampiss.com... 81.0.240.211
Connecting to www.tampiss.com|81.0.240.211|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: 2 320 (2.3K) [text/xml]

100%[====================================>] 2 320        --.--K/s             

16:01:00 (37.31 MB/s) - `/home/bedbord/.conky/tv.xml' saved [2320/2320]

Bad case statement (invalid case value?) near /home/bedbord/.conky/weather.pl line 188
Conky: statfs '/media/disk': No such file or directory
když spustim conky v terminálu tak se mi vypáíše tohle .. ten xml soubor se mi negeneruje .. :(
ps: libxml mám naistalovanej i fonty

EDIT:
Kód: [Vybrat]
Počasí $hr${Font bauhaus:pixelsize=9}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Prague cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
takhle to mám napsaný v .conkyrc a ty soubory mám v tom /.conky    jenom mi to vypisuje že to nemůže najít ten weather.conky .. ten se vytvoří sám nebo ho musim vytvořit já? a kdyby já tak jak?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 06 Červen 2008, 16:15:43

když spustim conky v terminálu tak se mi vypáíše tohle .. ten xml soubor se mi negeneruje .. :(
ps: libxml mám naistalovanej i fonty


a mas upravenou cestu v .conkyrc k tvemu adresari? To vypada jako by jsi nemel nejaky ten soubor citelny... nebo uzivatelske prava... 
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: chrasty 06 Červen 2008, 17:44:25
Drobet jsem to upravil, tak snad mám na nějakou dobu klid...  ;D

moje conky (http://www.zsvejprnice.cz/ubuntu/conky.jpg)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: vlasto 06 Červen 2008, 22:01:11
Ať hledám jak hledám, tak v x11 -xorg.conf toto nemám: Pak v /etc/X11/xorg.conf najděte sekci "Modules" a pod něj přidejte:
Load "dbe"
Zkoušel jsem to tam dopsat,ale nastartovalo to s špatným rozlišením.
Má někdo radu
Děkuji
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Kazekage 06 Červen 2008, 22:10:45
hodim aj ja do ohna moje conky :)
http://img222.imageshack.us/img222/286/screenshoteg0.png (http://img222.imageshack.us/img222/286/screenshoteg0.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jiří Vyorálek 06 Červen 2008, 23:03:41
když spustim conky v terminálu tak se mi vypáíše tohle .. ten xml soubor se mi negeneruje .. :(

vyzkoušej si spuštění skriptu pouze pro počasí v terminálu::
Kód: [Vybrat]
perl ~/.conky/weather.pl Prague cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky... výsledkem by pak mělo být něco takového:
Kód: [Vybrat]
--22:59:45--  http://xoap.weather.com/weather/local/EZXX0012?unit=m&dayf=10&dayd=10&cc=*
           => `/home/vyoralek/.conky/weather_Prague.tmp'
Resolving xoap.weather.com... 65.207.183.49
Connecting to xoap.weather.com|65.207.183.49|:80... connected.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď ... 200 OK
Délka: neudáno [text/plain]

    [ <=>                                                                                 ] 10 511       --.--K/s             

22:59:45 (80.70 KB/s) - `/home/vyoralek/.conky/weather_Prague.tmp' saved [10511]
... pokud to nic nevygeneruje a ani nezahlásí nějaký problém, zkusil bych ještě znovu si stáhnout skript k počasí, jestli nemáš náhodou nějakou jinou nefunkční verzi. Ale takto by to mělo fungovat.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jiří Vyorálek 06 Červen 2008, 23:06:43
Ať hledám jak hledám, tak v x11 -xorg.conf toto nemám: Pak v /etc/X11/xorg.conf najděte sekci "Modules" a pod něj přidejte:
Load "dbe"
Zkoušel jsem to tam dopsat,ale nastartovalo to s špatným rozlišením.
Má někdo radu
Děkuji

pokud tam Load "dbe" přidáš píše to nějakou konkrétní chybu? Zkus se mknout do systémového logu Xorg.0.log, třebas tě to trkne a pokud ne můžeš to sem hodit.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: t211 07 Červen 2008, 01:06:58
Před časem jsem hledal odpověď na stejnou otázku. Někde (asi zde na fóru) jsem našel příspěvek o tom ,že v 8.04 tohle již není potřeba. Takže provozuji CONKY bez úpravy "module", které jsem na daném místě prostě nenašel.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 07 Červen 2008, 03:31:46
Tak už mi to všechno funguje jak má :) bylo to těma souborama v /.conky .. stáhnul jsem je znova z wiki a tedka to funguje úplně vpohodě :) všem moc dík za pomoc
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: vlasto 07 Červen 2008, 16:32:37
Návod na začátku není pravděpodobně na HH.Nevíte jak na to v HH?

Děkuji
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 07 Červen 2008, 17:06:51
Návod na začátku není pravděpodobně na HH.Nevíte jak na to v HH?

Děkuji

http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=22959.0
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jamaica 09 Červen 2008, 20:59:07
Chtěl jsem si nahodit conky od wer. Všechno sem udělal jak se má a vše běží skoro dokonale až na jeden problém. Překrývají se mi kurzy čnb s počasím a nevidím názvy dní u předpovědí, nevím jak to mam opravit. Může mi prosím někdo poradit?Tady je screen jak to u mě vypadá:
(http://img148.imageshack.us/img148/6797/snapshot2fm6.png) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/6797/snapshot2fm6.b509e09241.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=snapshot2fm6.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 09 Červen 2008, 22:28:53
jamaica:  Me pomohlo do souboru .conkyrc hlaska

Kód: [Vybrat]
text_buffer_size 1500
a to nekam nad nadpis casti TEXT! Jo a cislo muzes zkouset metodou pokus omyl   ;)

Kdyby nepomohlo, tak jedine poopravit sablonu weather... ale to nevim jestli je tim.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jamaica 10 Červen 2008, 12:41:22
Dava - Tvoje conky se mi vubec nepodařilo rozběhnout.Teda líp řečeno conky jelo ale nenačítalo mi žádné informace z HDD a z počasí. Tohle je na mě asi moc vysoká liga. :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Dava 10 Červen 2008, 16:59:58
jamaica:  Ale blbooost! Zadna vysoka liga.  ;) Kdyz jsem to zvladnul ja, tak to dokazes take... Info z HDD se ti nenacitalo, protoze mas jinou konfiguraci PC - presneji jine diskove oddily. Ja tam mam odkaz i na druhy disk na kterem me bezi XP a ktery pouzivam i jako odkladiste dat. Pocasi by ale jet melo, protoze to maji vsichni vicemene stejne.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jamaica 10 Červen 2008, 19:35:58
Tak to vložení toho kódu pomohlo.Už se vše zobrazuje ok.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jamaica 10 Červen 2008, 21:28:13
Mam ale ještě jeden problém.Conky se nespouštěj automaticky po startu.Přidal sem do sezení ten soubor ve kterém je nastavené to opoždění spuštění conky.Je to správně? Nastavil sem čas 45 a stejně se nespouští.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 10 Červen 2008, 21:34:11
Mam ale ještě jeden problém.Conky se nespouštěj automaticky po startu.Přidal sem do sezení ten soubor ve kterém je nastavené to opoždění spuštění conky.Je to správně? Nastavil sem čas 45 a stejně se nespouští.

Dal jsi mu ve Vlastnostech/Oprávnění/Povolit spuštění souboru jako programu ?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jamaica 10 Červen 2008, 21:43:16
No samozřejmě že nedal :-[ :o Omlouvám se za blbost a zbytečný dotaz.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pampuch 16 Červen 2008, 20:39:51
Tak já sem přidávám svoje conky.. Mám tam jen to co je pro mě důležité :)
Jsou tu 2 důležitý fonty - StyleBats a PizzaDude Bullets pak ještě jeden xspiralmental (to kolečko u verze jádra :) )

Screenshot: (http://dreamlinuxforums.org/gallery/1511_14_06_08_2_24_10.png)

.conkyrc:
Kód: [Vybrat]
use_xft yes
xftfont verdana:size=10
alignment middle_right
xftalpha 0.8
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 10
border_margin 4
border_width 1
default_shade_color grey
default_outline_color white
default_color white
use_spacer no
no_buffers yes
uppercase no


TEXT
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}v${font}   Up. ${upspeed eth0} Kb/s
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}r${font}   Dow. ${downspeed eth0} Kb/s

   ${font PizzaDude Bullets:size=16}M${font}   Upload. ${totalup eth0}
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}S${font}   Download. ${totaldown eth0}
   
   ${font StyleBats:size=18}A${font}   CPU:  ${cpu}%
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}J${font}   $mem / $memmax

   ${font StyleBats:size=18}P${font}   Work:  ${uptime_short}
   ${font StyleBats:size=18}4${font}   ${time %A %d %B}

   ${font xspiralmental:size=17}E${font}   ${kernel}

   ${font PizzaDude Bullets:size=16}g${font}   Linux: ${fs_free /} free
          Windows: ${fs_free /mnt/Windows} free
          Data: ${fs_free /mnt/Data} free

njoy!
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: mk33 17 Červen 2008, 11:36:31
Při nainstalování 8.04 jsem narazil na problém s conky při měření teplot a otáček. starý konfigurák
Kód: [Vybrat]
${color black}${color black}Teplota ${hr 1}$color
${color black} CPU: ${alignr}${color black}${font}${acpitemp}°C${color}
${color black} MB : ${alignr}${color black}${i2c 9191-0290 temp 1} °C
${color black} HDD: ${alignr}${execi 30 hddtemp -n /dev/sda} °C
${color black}${color black}Větráky ${hr 1}$color
${color black} CPU: ${color black}${alignr}${i2c 9191-0290 fan 1} RPM
${color black} fan1: ${color black}${alignr}${i2c 9191-0290 fan 2} RPM
${color black} fan2: ${color black}${alignr}${i2c 9191-0290 fan 3} RPM

nejde použít i když sensors chodí jak má.

Kód: [Vybrat]
mk@mk-desktop:/sys/bus$ sensors
it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1:     +1.46 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
VCore 2:     +1.46 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+3.3V:       +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+5V:         +5.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.85 V)
+12V:       +12.22 V  (min =  +0.00 V, max = +16.32 V)
-12V:       -19.14 V  (min = -27.36 V, max =  +3.93 V)
-5V:         +3.54 V  (min = -13.64 V, max =  +4.03 V)
Stdby:       +5.03 V  (min =  +0.00 V, max =  +6.85 V)
VBat:        +3.36 V
fan1:        912 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan2:       1328 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan3:       1350 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
M/B Temp:    +36.0°C  (low  =  -1.0°C, high = +127.0°C)  sensor = transistor
CPU Temp:    +37.0°C  (low  =  -1.0°C, high = +127.0°C)  sensor = transistor
Temp3:       -55.0°C  (low  =  -1.0°C, high = +127.0°C)  sensor = transistor
cpu0_vid:   +1.525 V

Nemá někdo stejný problém??? zkoušel jsem zaměnit i2c 9191-0290 fan 1 za it8712-isa-0290 fan 1 ale nic.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: tomato 18 Červen 2008, 15:18:36
Tak já sem přidávám svoje conky.. Mám tam jen to co je pro mě důležité :)
Moc pekny, hlavne ty ikonky.. co je to za bar dole? cairo? ze je tak pekne rozdelenej..?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Kazekage 19 Červen 2008, 21:06:27
.conkyrc:
Kód: [Vybrat]
use_xft yes
xftfont verdana:size=10
alignment middle_right
xftalpha 0.8
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 10
border_margin 4
border_width 1
default_shade_color grey
default_outline_color white
default_color white
use_spacer no
no_buffers yes
uppercase no


TEXT
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}v${font}   Up. ${upspeed eth0} Kb/s
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}r${font}   Dow. ${downspeed eth0} Kb/s

   ${font PizzaDude Bullets:size=16}M${font}   Upload. ${totalup eth0}
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}S${font}   Download. ${totaldown eth0}
   
   ${font StyleBats:size=18}A${font}   CPU:  ${cpu}%
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}J${font}   $mem / $memmax

   ${font StyleBats:size=18}P${font}   Work:  ${uptime_short}
   ${font StyleBats:size=18}4${font}   ${time %A %d %B}

   ${font xspiralmental:size=17}E${font}   ${kernel}

   ${font PizzaDude Bullets:size=16}g${font}   Linux: ${fs_free /} free
          Windows: ${fs_free /mnt/Windows} free
          Data: ${fs_free /mnt/Data} free
Tak mne nechce nacitat tie kolieska ako upload, kernel a tie ostatne co tam mas, len nejake pismena mi namiesto nich hodi.


UPDATE CPU, WORK A DATUM MI NACITA ALE TIE OSTATNE NIE, KAM SI UMIESTNIL TIE FONTY A AKU MAJU KONCOVKU????
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pampuch 19 Červen 2008, 22:02:56
Tak já sem přidávám svoje conky.. Mám tam jen to co je pro mě důležité :)
Moc pekny, hlavne ty ikonky.. co je to za bar dole? cairo? ze je tak pekne rozdelenej..?

ten bar je je přes adesklets upravenej yab.. a ty ikonky.. musíte si stáhnout ty fonty pak to půjde ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pampuch 19 Červen 2008, 22:14:37
lidi lidi.. neznáte google?
Kód: [Vybrat]
http://uloz.to/509259/X-SPIRAL.TTF
http://uloz.to/509261/STYLBCC_.TTF
http://uloz.to/509260/PIZZADUDEBULLETS.ttf

Doufám že jsou to vony mám je z /home/user/.fonts/ 
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Kazekage 19 Červen 2008, 22:42:41
uz to ide. poznam google. len ja som tie fonty dal este do adresara trutype a preto asi nesli
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 25 Červen 2008, 18:47:12
Zdravím,
Chtěl bych poprosit o radu. Takhle vypadá moje conky:
http://neodoxy.wz.cz/moje/conky1.png
A konfigurák:
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 150

gap_x 20
gap_y 40


TEXT


${color #000000}Linux  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #000000}Windows Vista      ${fs_free /media/sda1} ${alignr}  ${fs_used /media/sda1} / ${fs_size /media/sda1}
${fs_bar 6 /media/sda1}$color
${color #000000}Music ${fs_free /media/Music} ${alignr} ${fs_used /media/Music} / ${fs_size /media/Music}
${fs_bar 6 /media/Music}$color
${color #000000}Entertainment ${fs_free /media/Entertainment} ${alignr} ${fs_used /media/Entertainment} / ${fs_size /media/Entertainment}
${fs_bar 6 /media/Entertainment}$color

${color #000000}CPU: ${color #000000}${cpu}%
${cpubar cpu0 10,250} ${alignr}
${cpugraph cpu0 30,250 000000 ffffff } ${alignr}

${color 000000}NETWORK  ${hr 1}$color
${color #000000}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #000000}Down: ${color #000000} ${downspeed eth0} ${color #000000} KiB/s ${alignr} Up: ${color #000000}${upspeed eth0}${color #000000} KiB/s
${color #000000}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #000000}${downspeedgraph eth0 40,120 000000 ffffff}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,120 000000 ffffff}

${color 000000}Procesy ${hr 1}$color
${color 000000}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 000000}Top Procesy${hr 1}
${color 000000}Jméno              ${alignr}     CPU%
${color 000000}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color 000000}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color 000000}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 000000}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}
Až po sem jsem s tím neměl žádný problém, ale chtěl bych tam ještě počasí. Zkoušel jsem obšlehnout skript od WERa.
Konfigurák jsem upravil takhle:
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer yes
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 150

gap_x 20
gap_y 40


TEXT

Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0034 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr

${color #000000}Linux  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #000000}Windows Vista      ${fs_free /media/sda1} ${alignr}  ${fs_used /media/sda1} / ${fs_size /media/sda1}
${fs_bar 6 /media/sda1}$color
${color #000000}Music ${fs_free /media/Music} ${alignr} ${fs_used /media/Music} / ${fs_size /media/Music}
${fs_bar 6 /media/Music}$color
${color #000000}Entertainment ${fs_free /media/Entertainment} ${alignr} ${fs_used /media/Entertainment} / ${fs_size /media/Entertainment}
${fs_bar 6 /media/Entertainment}$color

${color #000000}CPU: ${color #000000}${cpu}%
${cpubar cpu0 10,250} ${alignr}
${cpugraph cpu0 30,250 000000 ffffff } ${alignr}

${color 000000}NETWORK  ${hr 1}$color
${color #000000}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #000000}Down: ${color #000000} ${downspeed eth0} ${color #000000} KiB/s ${alignr} Up: ${color #000000}${upspeed eth0}${color #000000} KiB/s
${color #000000}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #000000}${downspeedgraph eth0 40,120 000000 ffffff}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,120 000000 ffffff}

${color 000000}Procesy ${hr 1}$color
${color 000000}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 000000}Top Procesy${hr 1}
${color 000000}Jméno              ${alignr}     CPU%
${color 000000}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color 000000}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color 000000}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 000000}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}

A výsledek:
http://neodoxy.wz.cz/moje/conky2.png
Vůbec se mi to nedaří přizpůsobit. Je to rozházené, roztáhlé.. no prostě to nevypadá dobře. Můžete mi prosím poradit. Děkuju :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 26 Červen 2008, 01:40:12
Pokud chces mit pocasi v Conky, tak to musis udelat krapet jinak. Projed tuhle diskusi poradne. Musi si vytvorit adresar ".conky" v domovskem adresari a tam zadat 2 scripty:
weather.template
Kód: [Vybrat]
${wString weather} $hr
${alignr 3}${font bauhaus:pixelsize=8}$wLocation
${wString as_of}: $wSuplTime, $wSuplDate ${alignr 3}${wString update}: $wUpdateTime
  ${wConditions}
${voffset -5}${goto 20}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 13}${Font bauhaus:pixelsize=25}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=25}${alignr 20}$wMoonSymbol${font bauhaus:pixelsize=9}${voffset -107}
                                 ${wString pressure  }: ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
                                 ${wString wind      }: ${wWindSpeed        }$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
                                 ${wString humidity  }: ${wHumidity         } %
                                 ${wString visibility}: ${wVisibility       }$wUnitDistance
                                 ${wString sunrise   }: ${wSunrise          }
                                 ${wString sunset    }: ${wSunset     }
                                 ${wString moon      }: ${wMoon             }$font


${voffset -10}${wString forecast} $stippled_hr

${goto 11}${ wDayName_Short  1 }${goto 61}${wDayName_Short 2 }${goto 111}${wDayName_Short 3}${goto 161}${wDayName_Short 4}${goto 211}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 8}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 58}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 108}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 158}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 208}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}
${voffset -20}${font bauhaus:pixelsize=9}${goto 5}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 55}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 105}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 155}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 205}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature
                               
a
weather.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl
=help

CONKY WEATHER SCRIPT v2.0

USAGE:

perl weather.pl code language units template output

PARAMETERS:

code

The weather.com city code.
See http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location.

The codes for most of the Czech and Slovak locations are available at the end of this file.
For these locations, you can use even the name as written in the first column.

language

"EN" for English, "CZ" for Czech, "SK" for Slovak. (The parameter is case-insensitive.)

units

System of units: "s" for standard aka imperial, "m" for metric. (The parameter is case-insensitive.)

template

A textfile with the template. The format is identical with the Conky format, but these new variables
are available:
__________________________________________________________________________________________________
Variables without arguments

wBarTendency, wBarTendencySymbol, wCode, wConditions, wConditionsSymbol, wCountry,
wDewPoint,wWindSpeed, wFlik, wHumidity, wLatitude, wLocation, wLongitude, wMoon,
wMoonSymbol, wObservation, wObservationCountry, wPressure, wSunrise, wSunset, wSuplDate,
wSuplTime, wTemperature, wUnitDistance, wUnitLatitude, wUnitLongitude, wUnitPressure,
wUnitSpeed, wUnitTemperature, wUpdateTime, wUVIndex, wUVLevel, wVisibility, wWindAzimuth,
wWindDirection, wZone

EXAMPLE: $wCode or ${wCode }
__________________________________________________________________________________________________
Variables with one numeric argument standing for the number of the day starting with "0" for today

wDayDate, wDayHighestTemperature, wDayLowestTemperature, wDayMonth, wDayName_Short,
wDayName, wDaySunrise, wDaySunset

EXAMPLE: ${wDayHighestTemperature 8}
__________________________________________________________________________________________________
Variables with two numeric arguments, the first standing for the number of the day starting with "0"
for today and the latter for the day part, "0" for day and "1" for night.

wDayPartConditions, wDayPartConditions_Long, wDayPartConditions_Short, wDayPartHumidity,
wDayPartPrecipitation, wDayPartConditionsSymbol, wDayPartWindAzimuth, wDayPartWindDirection,
wDayPartWindSpeed

EXAMPLE: ${wDayPartWindSpeed 3  0}
__________________________________________________________________________________________________
Variable "wString" with one string argument. It returns the translation of this string as given
in the string table at the line 443 of this file. You can add your own strings, but the string
in the table should be lower-case. Use "_" instead of spaces.

This variable is usable for multilingual templates.

EXAMPLE: ${ wString Humidity }

All the variables and arguments are case-insensitive.

The variable wDayConditions_Long is always in English, the variable wDayPartConditions_Short is partly
translated.

The variables wConditionsSymbol, wMoonSymbol and wDayPartConditionsSymbol return the character corresponding
to the symbol in the weather font.

output

A file where the output of the script is stored. To make the script lightweight, the file is updated
if and only if new data are successfully downloaded, thus don't use /tmp/ to store this file - it could
be deleted by the system.
The script tries to download new data if and only if the current data are not for the current hour.

USAGE IN CONKY:

To not to disturb Conky, it is preferable to run this script in a separate thread using the command
$texeci. You can display the output file in Conky using the $execi or $execpi command and "cat".
You have to use the $execpi variant whenever there are some Conky variables in the template.

EXAMPLE:

${texeci 300 perl ~/.conky/weather.pl EZXX0012 CZ M ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 240 cat ~/.conky/weather.conky}

=cut

use XML::Simple;

$xmlfile = "$ENV{HOME}/.conky/weather.xml";
$tempfile = "$ENV{HOME}/.conky/weather.tmp";

$code = $ARGV[0];
$language = $ARGV[1];
$unit = $ARGV[2];
$templatefile = $ARGV[3];
$outputfile = $ARGV[4];
$language =~ tr/EN/en/;
$unit =~ tr/MS/ms/;

########################################################################################################

if(-e $xmlfile){
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
($xmon, $xday, $xyear, $xhour) = lsup($xmlfile);
$update = !($xmon == $mon + 1 && $xday == $mday && $xyear == $year - 100 && $xhour == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
open (THISFILE, $0);
while (<THISFILE>) {
if (m/^#\s/) {
my @line = split /\s*#\s*|\s*\n/;
shift @line;
my $key = shift @line;
$dictionary->{$key} = [@line];
}
}
close (THISFILE);
$code = &translate($code, 0);
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?unit=$unit&dayf=10&dayd=10&cc=*"`;
if (-s "$tempfile" > 0) {
my ($tmon, $tday, $tyear, $thour) = lsup($tempfile);
unless ($tmon == $xmon && $tday == $xday && $tyear == $xyear && $thour == $xhour) {
`mv -f $tempfile $xmlfile`;
&parse_template
}
}
}

########################################################################################################

sub lsup {
open (XMLFILE, $_[0]);
while (<XMLFILE>) {
if (my ($xmon, $xday, $xyear, $xhour, $xdaypart) = m/^\s*\<lsup\>(\d*)\/(\d*)\/(\d*)\s(\d*):\d*\s([A|P])/) {
if ($xhour   == 12 ) {$xhour  = 0 };
if ($xdaypart eq "P") {$xhour += 12};
return ($xmon, $xday, $xyear, $xhour);
last
}
};
close (XMLFILE);
}

sub parse_template{
my $temp = $/;
undef $/;
open (TEMPLATEFILE, $templatefile) || die "Can't open template.";
$template = <TEMPLATEFILE>;
close (TEMPLATEFILE);
$/ = $temp;

if    ($language eq "en") {$language_index = 0; $time = sub {$_[0]};  $date = sub {$_[0]."/" .$_[1]. "/20".$_[2]}}
elsif ($language eq "cz") {$language_index = 1; $time = \&time_en_24; $date = sub {$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]}}
elsif ($language eq "sk") {$language_index = 2; $time = \&time_en_24; $date = sub {$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]}}
                             $symbol_index = 3;

$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($xmlfile);

$template =~ s/\$\{\s*wString\s*(\w*)\s*\}/&translate($1, $language_index)/ieg;

foreach $conky_key (wCode, wLatitude, wLongitude, wZone, wTemperature, wFlik, wPressure, wVisibility, wHumidity, wDewPoint,wWindSpeed,
    wWindAzimuth, wSunset, wSunrise, wConditionsSymbol, wConditions, wMoonSymbol, wMoon, wWindDirection, wBarTendencySymbol, wBarTendency,
    wUnitSpeed, wUnitDistance, wUnitTemperature, wUnitPressure, wUnitLatitude, wUnitLongitude, wObservationCountry, wObservation,
    wLocation, wCountry, wSuplTime, wSuplDate, wUpdateTime, wUVIndex, wUVLevel){
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*\}|\$$conky_key/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*\}|\$$conky_key/&conky_value($conky_key)/ieg;
}
}

for ($day = 0; $day < 10; $day++) {
foreach $conky_key (wDayHighestTemperature, wDayLowestTemperature, wDayName_Short,wDayName, wDaySunset, wDaySunrise, wDayMonth, wDayDate) {
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*\}/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*\}/&conky_day($conky_key, $day)/ieg;
};
};
for ($day_part = 0; $day_part < 2; $day_part++) {
foreach $conky_key (wDayPartWindSpeed, wDayPartWindAzimuth, wDayPartWindDirection, wDayPartPrecipitation, wDayPartHumidity,
    wDayPartConditionsSymbol, wDayPartConditions_Short, wDayPartConditions_Long, wDayPartConditions) {
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*$day_part\s*\}/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*$day_part\s*\}/&conky_day_part($conky_key, $day, $day_part)/eig;
}
}
}
};

open (OUT, ">$outputfile") || die "Can't open output file";
print OUT $template;
close (OUT);
}

sub conky_day { # $_[0] key, $_[] day
my $r = \$conky->{Day}[$_[1]]->{$_[0]};
unless ($$r) {
my $w = \$weather->{dayf}->{day}[$_[1]];
if    ($_[0] eq "wDayHighestTemperature") {$$r = $$w->{hi}}
elsif ($_[0] eq "wDayLowestTemperature") {$$r = $$w->{low}}
elsif ($_[0] eq "wDayName_Short") {$$r = &translate(substr($$w->{t},0,3), $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayName") {$$r = &translate($$w->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDaySunset") {$$r = &$time($$w->{suns})}
elsif ($_[0] eq "wDaySunrise") {$$r = &$time($$w->{sunr})}
elsif ($_[0] eq "wDayMonth" || $_[0] eq "wDayDate") {
my @temp = split " ", $weather->{dayf}->{day}[$_[1]]->{dt};
$conky->{Day}[$_[1]]->{wDayMonth} = &translate($temp[0], $language_index);
$conky->{Day}[$_[1]]->{wDayDate} = $temp[1];
}
}
return $$r
}

sub conky_day_part { # $_[0] key, $_[1] day, $_[2] day part
my $r = \$conky->{Day}[$_[1]]->{Part}[$_[2]]->{$_[0]};
unless ($$r) {
my $w = \$weather->{dayf}->{day}[$_[1]]->{part}[$_[2]];
if    ($_[0] eq "wDayPartWindSpeed") {$$r = $$w->{wind}->{s}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartWindAzimuth") {$$r = $$w->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartPrecipitation") {$$r = $$w->{ppcp}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartHumidity") {$$r = $$w->{hmid}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartWindDirection") {$$r = &translate($$w->{wind}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditionsSymbol") {$$r = &translate($$w->{icon}, 1)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions") {$$w->{t} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($$w->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions_Short") {$$w->{bt} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($$w->{bt}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions_Long") {
$w = \$weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part};
if (ref($$w) eq "ARRAY") {
$$r = $weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}[$_[2]]->{t};
}
elsif   (($weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{p} eq "d" && $_[2] == 0)
                              || ($weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{p} eq "n" && $_[2] == 1)) {
$$r = $weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{t}
}
else { $$r = ""};
}
}
return $$r
}

sub conky_value { # $_[0] key
my $r = \$conky->{$_[0]};
unless ($$r) {
if    ($_[0] eq "wCode") {$$r = $code}
elsif ($_[0] eq "wLatitude") {$$r = $weather->{loc}->{lat}}
elsif ($_[0] eq "wLongitude") {$$r = $weather->{loc}->{lon}}
elsif ($_[0] eq "wZone") {$$r = $weather->{loc}->{zone}}
elsif ($_[0] eq "wTemperature") {$$r = $weather->{cc}->{tmp}}
elsif ($_[0] eq "wFlik") {$$r = $weather->{cc}->{flik}}
elsif ($_[0] eq "wPressure") {$$r = $weather->{cc}->{bar}->{r}}
elsif ($_[0] eq "wVisibility") {$$r = $weather->{cc}->{vis}}
elsif ($_[0] eq "wHumidity") {$$r = $weather->{cc}->{hmid}}
elsif ($_[0] eq "wDewPoint") {$$r = $weather->{cc}->{dewp}}
elsif ($_[0] eq "wWindSpeed") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{s}}
elsif ($_[0] eq "wWindAzimuth") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wUVIndex") {$$r = $weather->{cc}->{uv}->{i}}
elsif ($_[0] eq "wWindAzimuth") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wUpdateTime") {$$r = &$time($weather->{loc}->{tm})}
elsif ($_[0] eq "wSunset") {$$r = &$time($weather->{loc}->{suns})}
elsif ($_[0] eq "wSunrise") {$$r = &$time($weather->{loc}->{sunr})}
elsif ($_[0] eq "wConditionsSymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{icon}, 1)}
elsif ($_[0] eq "wUVLevel") {$$r = &translate($weather->{cc}->{uv}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wMoon") {$$r = &translate($weather->{cc}->{moon}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wMoonSymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{moon}->{t}, $symbol_index)}
elsif ($_[0] eq "wWindDirection") {$$r = &translate($weather->{cc}->{wind}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wBarTendency") {$$r = &translate($weather->{cc}->{bar}->{d}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wBarTendencySymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{bar}->{d}, $symbol_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitSpeed") {$$r = &translate($weather->{head}->{us}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitDistance") {$$r = &translate($weather->{head}->{ud}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitTemperature") {$$r = &translate($weather->{head}->{ut}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitPressure") {$$r = &translate($weather->{head}->{up}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitLatitude") {$$r = &translate("unit_latitude", $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitLongitude") {$$r = &translate("unit_longitude", $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wConditions") {$weather->{cc}->{t} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($weather->{cc}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wObservation" || $_[0] eq "wObservationCountry") {
my @temp = split ", ", $weather->{cc}->{obst};
$conky->{wObservation} = &translate($temp[0], 1);
$conky->{wObservationCountry} = &translate($temp[1], $language_index);
}
elsif ($_[0] eq "wLocation" || $_[0] eq "wCountry") {
my @temp = split ", ", $weather->{loc}->{dnam};
$conky->{wLocation} = &translate($temp[0], 1);
$conky->{wCountry} = &translate($temp[1], $language_index);
}
elsif ($_[0] eq "wSuplTime" || $_[0] eq "wSuplDate") {
my @temp = split /\s|\//, $weather->{cc}->{lsup};
$conky->{wSuplTime} = &$time($temp[3]." ".$temp[4]);
$conky->{wSuplDate} = &$date($temp[0],$temp[1],$temp[2]);
}
}
return $$r
}

sub translate {
if ($dictionary->{$_[0]}) {return $dictionary->{$_[0]}[$_[1]]}
else {return $_[0]}
}

sub time_en_24 {
my @temp = split /\:|\s/, $_[0];
if ($temp[0] == 12) {$temp[0] = 0};
if ($temp[2] eq "PM") {$temp[0] += 12};
return "$temp[0]".":"."$temp[1]";
}

########################################################################################################
## TRANSLATION TABLES
##
########################################################################################################

########################################################################################################
## COUNTRY
## value # en
########################################################################################################
# Czech Republic # Czech Republic
# Germany # Germany
# Hungary # Hungary
# Poland # Poland
# Slovakia # Slovakia

########################################################################################################
## DAY
## value # en
########################################################################################################
# Monday # Monday
# Tuesday # Tuesday
# Wednesday # Wednesday
# Thursday # Thursday
# Friday # Friday
# Saturday # Saturday
# Sunday # Sunday

########################################################################################################
## DAY_SHORT
## value # en
########################################################################################################
# Mon # Mon
# Tue # Tue
# Wed # Wed
# Thu # Thu
# Fri # Fri
# Sat # Sat
# Sun # Sun

########################################################################################################
## Month
## value # en # symbol
########################################################################################################
# Jan # January # 1
# Feb # February # 2
# Mar # March # 3
# Apr # April # 4
# May # May # 5
# Jun # June # 6
# Jul # July # 7
# Aug # August # 8
# Sep # September # 9
# Oct # October # 10
# Nov # November # 11
# Dec # December # 12

########################################################################################################
## WIND
## value # en
########################################################################################################
# N # N
# E # E
# S # S
# W # W
# NE # NE
# SE # SE
# SW # SW
# NW # NW
# NNE # NNE
# ENE # ENE
# ENE # ENE
# SSE # SSE
# NNW # NNW
# WNW # WNW
# WSW # WSW
# SSW # SSW
# VAR # variable

########################################################################################################
## UNIT
## space-separated units start with a hard space
## value # en
#########################################################################################################
# C #  °C
# km #  km
# km/h #  km/h
# mb #  mb
# mm #  mm
# F #  °F
# mi #  mi
# mph #  mph
# in #  in
# unit_latitude #  N
# unit_longitude #  E

########################################################################################################
## PREASURE
## value # en # symbol
#######################################################################################################
# rising # rising # ↑
# falling # falling # ↓
# steady # steady # =

########################################################################################################
## LUNAR PHASE
## value # en # symbol
########################################################################################################
# New # New # 9
# Waxing Crescent # Waxing Crescent # 7
# First Quarter # First Quarter # 0
# Waxing Gibbous # Waxing Gibbous # 3
# Full # Full # 1
# Waning Gibbous # Waning Gibbous # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Last Quarter # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Third Quarter # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Waning Crescent # 7 # (left <-> right)

########################################################################################################
## UV Index
## value # en # symbol
########################################################################################################
# Extreme # extrem
# Very high # very high
# High # high
# Moderate # moderate
# Low # low

########################################################################################################
## STRING
## value # en # symbol
########################################################################################################
# weather # Weather
# forecast # Forecast
# as_of # as of
# update # Update
# pressure # Pressure
# wind # Wind
# dew_point # Dew point
# visibility # Visibility
# sunrise # Sunrise
# sunset # Sunset
# moon # Moon
# humidity # Humidity
# uv # UV index

########################################################################################################
## CONDITIONS
## value # en # symbol
########################################################################################################
# blowing dust # Blowing dust
# blowing dust and windy # Blowing dust and windy
# blowing snow # Blowing snow
# blowing snow and windy # Blowing snow and windy
# clear # Clear
# clear and windy # Clear and windy
# cloudy # Cloudy
# cloudy and windy # Cloudy and windy
# drifting snow # Drifting snow
# drizzle # Drizzle
# fair # Fair
# fair and windy # Fair and windy
# fog # Fog
# fog and windy # Fog and windy
# haze # Haze
# haze and windy # Haze and windy
# heavy drizzle # Heavy drizzle
# heavy rain # Heavy rain
# heavy rain and windy # Heavy rain and windy
# heavy rain shower # Heavy rain shower
# heavy rain shower and windy # Heavy rain shower and windy
# heavy snow # Heavy snow
# heavy snow and windy # Heavy snow and windy
# heavy snow shower # Heavy snow shower
# heavy t-storm # Heavy t-storm
# heavy t-storm and windy # Heavy t-storm and windy
# light drizzle # Light drizzle
# light drizzle and windy # Light drizzle and windy
# light freezing drizzle # Light freezing drizzle
# light freezing drizzle and fog# Light freezing drizzle and fog
# light freezing rain # Light freezing rain
# light rain # Light rain
# light rain shower # Light rain shower
# light rain shower and windy # Light rain shower and windy
# light rain and fog # Light rain and fog
# light rain and freezing rain # Light rain and freezing rain
# light rain with thunder # Light rain with thunder
# light rain and windy # Light rain and windy
# light snow # Light snow
# light snow grains # Light snow grains
# light snow shower # Light snow shower
# light snow shower and windy # Light snow shower and windy
# light snow and sleet # Light snow and sleet
# light snow and windy # Light snow and windy
# mist # Mist
# mostly cloudy # Mostly cloudy
# mostly cloudy and windy # Mostly cloudy and windy
# partial fog # Partial fog
# partly cloudy # Partly cloudy
# partly cloudy and windy # Partly cloudy and windy
# patches of fog # Patches of fog
# rain # Rain
# rain and sleet # Rain and sleet
# rain and snow # Rain and snow
# rain shower # Rain shower
# rain shower and windy # Rain shower and windy
# rain and fog # Rain and fog
# rain and freezing rain # Rain and freezing rain
# rain and windy # Rain and windy
# sand # Sand
# sand and windy # Sand and windy
# shallow fog # Shallow fog
# showers in the vicinity # Showers in the vicinity
# sleet # Sleet
# smoke # Smoke
# snow # Snow
# snow and fog # Snow and fog
# snow and freezing rain # Snow and freezing rain
# snow grains # Snow grains
# snow showers # Snow showers
# snow and windy and fog # Snow and windy and fog
# squalls # Squalls
# squalls and windy # Squalls and windy
# sunny # Sunny
# sunny and windy # Sunny and windy
# t-storm # T-Storm
# t-storm and windy # T-Storm and windy
# thunder # Thunder
# thunder and wintry mix # Thunder and wintry mix
# thunder in the vicinity # Thunder in the vicinity
# unknown precip # Unknown precip
# widespread dust # Widespread dust
# widespread dust and windy # Widespread dust and windy
# wintry mix # Wintry mix
########################################################################################################
##     ICONS
## Nr. # Yahoo description # symbol
########################################################################################################
# 0 # tornado # i
# 1 # tropical storm # h
# 2 # hurricane # h
# 3 # severe thunderstorms # i
# 4 # thunderstorms # i
# 5 # mixed rain and snow # k
# 6 # mixed rain and sleet # h
# 7 # mixed snow and sleet # k
# 8 # freezing drizzle # g
# 9 # drizzle # g
# 10 # freezing rain # h
# 11 # showers # g
# 12 # showers # h
# 13 # snow flurries # j
# 14 # light snow showers # k
# 15 # blowing snow # j
# 16 # snow # k
# 17 # hail # i
# 18 # sleet # h
# 19 # dust # v
# 20 # foggy # v
# 21 # haze # v
# 22 # smoky # v
# 23 # blustery # w
# 24 # windy # w
# 25 # cold # j
# 26 # cloudy # d
# 27 # mostly cloudy (night) # d
# 28 # mostly cloudy (day) # c
# 29 # partly cloudy (night) # b
# 30 # partly cloudy (day) # b
# 31 # clear (night) # 1
# 32 # sunny # a
# 33 # fair (night) # 1
# 34 # fair (day) # b
# 35 # mixed rain and hail # i
# 36 # hot # l
# 37 # isolated thunderstorms # f
# 38 # scattered thunderstorms # f
# 39 # scattered thunderstorms # h
# 40 # scattered showers # h
# 41 # heavy snow # k
# 42 # scattered snow showers # k
# 43 # heavy snow # k
# 44 # partly cloudy # b
# 45 # thundershowers # h
# 46 # snow showers # k
# 47 # isolated thundershowers # g
# na # not available # ~

########################################################################################################
## United Kingdom
## loc dnam             # UKXX0092      # Manchester
Do samotneho scriptu ".conkyrc" pak staci pridat tyhle lajny..
Kód: [Vybrat]
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl UKXX0092 en m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
Nevim, zda mas nainstalovane fonty, v tom pripade hledej dale ve vlakne.
Moje scripty jsou pouze pro anglictinu, takze si je radsi okopiruj od wera a samozrejme si zmen lokalitu...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 26 Červen 2008, 06:57:58
Pepe999: Já ten adresář /home/.conky vytvořený mám a v něm je soubor weather.pl (stáhnutý od WERa) plus nějaký xml soubor, který se tam vytvořil sám, což, jak sem se dočetl, udělat měl. Diskuzi jsem si samozřejmě projel. Jde mě jenom o tohle - bez toho počasí se to zobrazuje tak jak chci, ale jakmile nakopíruju do svého konfiguráku tohle:
Kód: [Vybrat]
Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0034 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr
Celé se to rozhází a posune tam, kde nechci.
K čemu je vlastně ten soubor weather.template ?? Je vůbec potřeba k té WERově verzi? ..Jinak co se týče fontů, s tím problémy nejsou...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 26 Červen 2008, 13:50:04
Pepe999: Já ten adresář /home/.conky vytvořený mám a v něm je soubor weather.pl (stáhnutý od WERa) plus nějaký xml soubor, který se tam vytvořil sám, což, jak sem se dočetl, udělat měl. Diskuzi jsem si samozřejmě projel. Jde mě jenom o tohle - bez toho počasí se to zobrazuje tak jak chci, ale jakmile nakopíruju do svého konfiguráku tohle:
Kód: [Vybrat]
Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0034 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr
Celé se to rozhází a posune tam, kde nechci.
K čemu je vlastně ten soubor weather.template ?? Je vůbec potřeba k té WERově verzi? ..Jinak co se týče fontů, s tím problémy nejsou...
Fajn, ale precti si to cele. Musis si tam udelat jeste ten script weather.template. Ten totiz urcuje, jak bude to pocasi v conky vypadat!!!!!!
Do samotneho konfiguraku conky(.conkyrc) se pak zadavaji pouze a jenom ty 2 lajny co jsem uz pastnul. Pomoci tech radku se tvoje conky na plose online spoji se serverem pocasi a ten odesle data do tveho pc, kde se za pomoci tech udelanych scriptu prevedou na graficke conky, co uvidis na plose.
V tom adresari .conky budou weather.pl, weather.xml, weather.template a weather.conky, kterej sa tam vytvori asi jako temp script pro ten weather.template, pac je uplne stejnej.. :)
Abys videl ze nelzu, davam sem moje conky:
Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no

text_buffer_size 1500

xftfont ae_AlMothnna:size=8

uppercase no

default_color ff9730

alignment top_right

maximum_width 310

gap_x 9
gap_y 9

TEXT
$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730}pepe999 $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730}CPU1: ${cpu cpu0}% ${alignr} CPU2: ${cpu cpu1}% 
${cpubar cpu0 10,150} ${alignr}${cpubar cpu1 10,150}
${cpugraph cpu0 27,150 ff841f 80d62b } ${alignr}${cpugraph cpu1 27,150 ff841f 80d62b}
CPU Temp: ${acpitemp}C HDD Temp: ${hddtemp /dev/sda localhost 7634}  
${color 80d62b}Top Processes ${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}USAGE HDD ${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}Home:    ${fs_free /home} ${alignr}  ${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 6 /home}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color 
ESSID: ${wireless_essid wlan0} ${alignr}Signal Strength: ${wireless_link_qual_perc wlan0}
${color ff9730}IP address: ${alignr}${addr wlan0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed wlan0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed wlan0}${color ff9730} KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown wlan0} ${alignr}Up:  ${totalup wlan0}
${downspeedgraph wlan0 27,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph wlan0 27,150 ff841f 80d62b}
${color ff9730}BATTERY PERCENT/TIME ${hr 1} $color
${color 000000}REMAINING: ${battery_percent}% ${alignr} $battery_time
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl UKXX0092 en m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 26 Červen 2008, 14:05:11
 :) vpořádku, vždyť já ti věřím. Nechtěl jsem aby to vyznělo nějak hanlivě, jen jsem chtěl víc informací. Vždycky mě zajímá jak co funguje a tak.. každopádně dík za pomoc, vážím si toho. hned se do toho pustím a budu zkoušet:)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 26 Červen 2008, 22:52:00
:) vpořádku, vždyť já ti věřím. Nechtěl jsem aby to vyznělo nějak hanlivě, jen jsem chtěl víc informací. Vždycky mě zajímá jak co funguje a tak.. každopádně dík za pomoc, vážím si toho. hned se do toho pustím a budu zkoušet:)
Vpohode, jenom jsem dojem, ze jsem to asi prvne vysvetlil spatne.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 27 Červen 2008, 07:39:41
Asi to se mnou nebude tak jednoduché. Takže tohle je nejlepší výsledek, kterého se mi prozatim podařilo dosáhnout ..no jak je vidět,nic moc:)
http://neodoxy.wz.cz/moje/conky3.png
takže v adresáři /home/richie/.conky je:
weather.pl, weather.xml, weather.template, weather.conky - weather.template a weather.conky jsem vytvořil a v obou dvou souborech je tohle:
Kód: [Vybrat]
${wString weather} $hr
${alignr 3}${font bauhaus:pixelsize=8}$wLocation
${wString as_of}: $wSuplTime, $wSuplDate ${alignr 3}${wString update}: $wUpdateTime
  ${wConditions}
${voffset -5}${goto 20}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 13}${Font bauhaus:pixelsize=25}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=25}${alignr 20}$wMoonSymbol${font bauhaus:pixelsize=9}${voffset -107}
                                 ${wString pressure  }: ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
                                 ${wString wind      }: ${wWindSpeed        }$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
                                 ${wString humidity  }: ${wHumidity         } %
                                 ${wString visibility}: ${wVisibility       }$wUnitDistance
                                 ${wString sunrise   }: ${wSunrise          }
                                 ${wString sunset    }: ${wSunset     }
                                 ${wString moon      }: ${wMoon             }$font


${voffset -10}${wString forecast} $stippled_hr

${goto 11}${ wDayName_Short  1 }${goto 61}${wDayName_Short 2 }${goto 111}${wDayName_Short 3}${goto 161}${wDayName_Short 4}${goto 211}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 8}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 58}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 108}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 158}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 208}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}
${voffset -20}${font bauhaus:pixelsize=9}${goto 5}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 55}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 105}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 155}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 205}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature
spustitelný příznak má pouze weather.pl.

weather.pl je stáhnutý od WERa z jeho prvního přízpěvku. konkrétně je to tady tato:
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;

$action = $ARGV[0];

# parameters for "update_info"
$code = $ARGV[1]; # weather.com city code;
# see http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location
$units = $ARGV[2]; # s = standard/imperial, m = metric
$forecast = $ARGV[3]; # number of days for the forecast

# parameters for "symbol"
$day = $ARGV[1]; # day displayed
$day_part = $ARGV[2]; # 0 for day, 1 for night

# parameters for "temperature"
$day = $ARGV[1]; # day displayed

$day_space = "             "; # space between short day names in day_names_cz_short

$file = "/tmp/weather.xml"; # data file
$tempfile = "/tmp/weather.tmp"; # temporary download file
$directory = "~/.conky";

#====================================================================================

switch($action){
case "cc_symbol" {
&load_data;
print(&translate($weather->{cc}->{icon},2));
}
case "cc_temperature" {
&load_data;
print $weather->{cc}->{tmp}." ˚C";
}
case "cc_moon" {
&load_data;
print &translate($weather->{cc}->{moon}->{t},3);
}
case "symbol" {
&load_data;
print &translate($weather->{dayf}->{day}[$day]->{part}[$day_part]->{icon},2);
}
case "temperature" {
&load_data;
print $temperature_space.$weather->{dayf}->{day}[$day]->{hi}."/".$weather->{dayf}->{day}[$day]->{low}."˚C";
}
case "update_info"{
&update_load;
&info;
}
}

#====================================================================================

sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*"`;
if (-s $tempfile > 0) {
`mv -f $tempfile $file`;
&load_data
}
}
}

sub info {
split ",", $weather->{loc}->{dnam};
print "  ".$_[0]." (".$weather->{loc}->{lat}." s. š.,  ".$weather->{loc}->{lon}." v. d.)\n";
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
print "  Stav:   ".$_[3].":".$_[4].",   ".$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]."             Update: ".&time12_24($weather->{loc}->{tm})."\n"
     ."                              Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."                              Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n"
     ."                              Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
     ."                              Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
     ."                              Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
     ."                              Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."       Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n"
     ."                              Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
     ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}

sub load_data {
$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($file);
}

sub time12_24 {
split /\:|\s/, $_[0];
if ($_[0] == 12) {$_[0] = 0};
if ($_[2] eq "PM") {$_[0] += 12};
return "$_[0]".":"."$_[1]";
}

sub day_names_cz_short {
# $_[0]; # number of days displayed, starting from the next day
my $text = &translate($weather->{dayf}->{day}[1]->{t},3);
for ($i = 2; $i < $_[0]+1; ++$i){
$text .= $day_space.&translate($weather->{dayf}->{day}[$i]->{t},3);
}
return $text;
}

sub translate {
#$_[0] String to be translated
#$_[1] Column with translation
my $temp = `cat $directory/weather.pl | grep -x "#\\s*$_[0]\\s*#.*\n"`;
if ($temp eq ""){return $_[0]}
else {return (split /\s*#\s*|\s*\n/,$temp)[$_[1]]};
}

######################################
#                                    #
#       TRANSLATION TABLES           #
#                                    #
######################################

# DAYS

# Monday # Pondělí # Po
# Tuesday # Úterý # Út
# Wednesday # Středa # St
# Thursday # Čtvrtek # Čt
# Friday # Pátek # Pá
# Saturday # Sobota # So
# Sunday # Neděle # Ne

# WINDS

# N # S
# E # V
# S # J
# W # Z
# NE # SV
# SE # JV
# SW # JZ
# NW # SZ
# NNE # SSV
# ENE # VSV
# ESE # VJV
# SSE # JJV
# NNW # SSZ
# WNW # ZSZ
# WSW # ZJZ
# SSW # JJZ

# CONDITIONS

# Mostly Sunny # a
# Mostly Clear # a
# Fair # b
# Partly Cloudy # c
# Clouds Early / Clearing Late # c
# Mostly Cloudy # d
# Cloudy # d
# Light Rain Early # g
# Few Showers # g
# Showers # g
# Light Rain # g
# PM Light Rain # g
# Rain # h
# Rain / Wind # h
# Rain / Snow # k
# Rain / Snow Showers # k
# Light Snow # k
# PM Light Snow # k
# Scattered T-Storms # f
# N/A
# Fair and Windy

# LUNAR PHASES
# Codes are for a white font.
# New # Nov # 9
# Waxing Crescent # Dorůstající srpek # 7
# First Quarter # První čtvrť # 0
# Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # 3
# Full # Úplněk # 1
# Waning Gibbous # Couvající měsíc # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Ubývající srpek # 7 # (left <-> right)

# PREASURE

# rising # ↑
# falling # ↓
# steady # =

# ICONS

# 0 # i
# 1 # h
# 2 # h
# 3 # i
# 4 # i
# 5 # k
# 6 # h
# 7 # k
# 8 # g
# 9 # g
# 10 # h
# 11 # g
# 12 # h
# 13 # j
# 14 # k
# 15 # j
# 16 # k
# 17 # i
# 18 # h
# 19 # v # dust
# 20 # v # fog
# 21 # v # haze
# 22 # v # smoke
# 23 # w
# 24 # w
# 25 # j
# 26 # d
# 27 # d
# 28 # c
# 29 # b
# 30 # b
# 31 # 1
# 32 # a
# 33 # 1
# 34 # b
# 35 # i
# 36 # l
# 37 # f
# 38 # f
# 39 # h
# 40 # h
# 41 # k
# 42 # k
# 43 # k
# 44 # b
# 45 # h
# 46 # k
# 47 # g
# na # ~

V .conkyrc ten skript volám pomocí:
Kód: [Vybrat]
${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0016 m 6 >/tmp/weather.template}${exec head -14 /tmp/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}

Když použiju to cos mi radil, tedy:
Kód: [Vybrat]
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl UKXX0092 en m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
místo jakéhokoliv počasí, se mi zobrazí jen ${execpi}
Verze Conky je 1.4.7 a Ubunty v. 7.10
knihovny, které jsem instaloval:
libxml-parser-perl
libxml-twig-perl
libxml-simple-perl

a poslední věc, font weather.ttf (původně se jmenoval wef_____.ttf a přepsal jsem ho na weather.ttf) jsem nakopíroval do
/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/

Udělal jsem něco špatně?? začínám z toho být špatný :-\
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 27 Červen 2008, 22:03:41
To je prave jeden font a ty potrebujes ten, cos prepsal jako original(asi). Ja mam ten wef____.ttf i ten weather.ttf. Tvuj dalsi problem je verze Conky. Pocasi prej funguje az od verze 1.5.1 a ta je az v Hardy, nebo si ji budes muset zkompilovat.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: hoffmann 28 Červen 2008, 12:17:13
Nejak mi to nejede. Vite nekdo co s tim?

Kód: [Vybrat]
kuratko@kuratko-laptop:~$ conky
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none.  'no' seems to be some form of 'false', so defaulting to none.
Conky: statfs '/media/winlin': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/KINGSTON': No such file or directory
Conky: desktop window (10000b6) is subwindow of root window (87)
Conky: window type - normal
Conky: drawing to created window (4800001)
Conky: drawing to double buffer
Conky: statfs '/media/KINGSTON': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin': No such file or directory
Missing right curly or square bracket at /home/kuratko/.conky/rates.pl line 27, at end of line
syntax error at /home/kuratko/.conky/rates.pl line 27, at EOF
Execution of /home/kuratko/.conky/rates.pl aborted due to compilation errors.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/weather.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/kuratko/.conky/tv.pl line 4.
Conky: statfs '/media/KINGSTON': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin': No such file or directory
Conky: statfs '/media/KINGSTON': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin': No such file or directory
Conky: statfs '/media/KINGSTON': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin': No such file or directory
Conky: statfs '/media/KINGSTON': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/data': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin/': No such file or directory
Conky: statfs '/media/winlin': No such file or directory
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 28 Červen 2008, 12:29:23
Musíš upravit cestlu k diskům v souboru .conkycr
podle toho výpisu nemůže najít disk winlin a data. Přepiš cestu a mělo by to jet. S těma skriptama na počasí a měny ti bohužel neporadím. taky mi to nejde
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: hoffmann 28 Červen 2008, 12:30:19
to je v pohode, ale nejede mi to pocasi a tv.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 28 Červen 2008, 15:20:10
to je v pohode, ale nejede mi to pocasi a tv.
Mas doinstalovane ty baliky, libxml-simple-perl atd??
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: hoffmann 28 Červen 2008, 15:32:47
Mam. Zjistil jsem, ze tv nacte a ulozi do souboru, ale nezobrazi. Pocasi nejede vubec.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 28 Červen 2008, 15:37:06
Mam. Zjistil jsem, ze tv nacte a ulozi do souboru, ale nezobrazi. Pocasi nejede vubec.
Jestli mas Gutsy Gibbon, tak tam je stara verze, pocasi by tam fungovat asi nemelo vubec a tv nevim, projdi to cele znovu. Ja treba mel vsechno dobre, neslo to, ale jak jsem trochu upravil conky.rc aby tam bylo vic mista, pocasi mi nabehlo samo. Zrejme potrebuje urcite misto(volne) na plose..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 29 Červen 2008, 12:28:20
V 7.10 Gutsy Gibbon a Conky 1.4.7 počasí funguje! Konečně se mi to podařilo správně naskriptovat.
Takže screenshoty:
Desktop: http://neodoxy.wz.cz/moje/conky_final_desk.png - Ubuntu 7.10 a Conky 1.4.7
Funguje to skvělě, ale někdy se stane, že při spuštění se to trochu rozhází a posune. Pak stačí restartovat conky a už to jede jak má. Dál bych chtěl dodat, že nějak nekorektně ve verzi 1.4.7 funguje přikaz ${goto}. Když jsem ho odstranil a použil místo něj mezery, tak všechno fungovalo naprosto správně. Bohužel, někde se bez goto neobejdu, tak tam musí být, i když to občas dělá problémy při tom startu. Kdyby někdo věděl čím to je, tak mi prosím dejte vědět. Ještě se mi na desktopu nepodařilo rozjet zobrazení teplot CPU a HDD. Nefunguje acpi, bohužel nevim, jak to dát dohromady :-\
Přihazuju konfigurační soubory. Snad to někomu pomůže:

.conkyrc
Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer none
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 1600

gap_x 20
gap_y 40


TEXT

${color 000000}SYSTEM ${hr 1}
${color 000000}$sysname $kernel on $machine

${color 000000}Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0002 m 6}

${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}      ${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}       ${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}   ${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}  ${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${Font weather:size=25}            ${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto 10}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 60}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 113}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 160}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 210}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0} $font
${voffset  -63}Predpoved  $stippled_hr

${color 000000}Diskové oddíly  ${hr 1}$color
${color #000000}Linux  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #000000}Windows Vista      ${fs_free /media/sda1} ${alignr}  ${fs_used /media/sda1} / ${fs_size /media/sda1}
${fs_bar 6 /media/sda1}$color
${color #000000}Entertainment ${fs_free /media/Entertainment} ${alignr} ${fs_used /media/Entertainment} / ${fs_size /media/Entertainment}
${fs_bar 6 /media/Entertainment}$color
${color #000000}Music      ${fs_free /media/Music} ${alignr}  ${fs_used /media/Music} / ${fs_size /media/Music}
${fs_bar 6 /media/Music}$color

${color 000000}Network  ${hr 1}$color
${color #000000}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color #000000}Down: ${color #000000} ${downspeed eth0} ${color #000000} KiB/s ${alignr} Up: ${color #000000}${upspeed eth0}${color #000000} KiB/s
${color #000000}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${color #000000}${downspeedgraph eth0 40,120 000000 2f00ff}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,120 000000 2f00ff}

${color 000000}CPU  ${hr 1}
${color #000000}CPU: ${cpu cpu0}
${color #000000}${cpugraph cpu0 40,255 000000 2f00ff}
 
${color #000000}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 128}${color #000000} ${cpubar 8}$color
${color #000000}Využití RAM:${goto 107}$memperc%${goto 128}${color #000000} ${membar 8}
${color #000000}Bezících procesu:$running_processes ${alignr 2}Procesu celkem: $processes
${color 000000}Top Procesy${hr 1}
${color 000000}Jméno              ${alignr}     CPU%
${color 000000}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color 000000}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color 000000}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 000000}${top name 4}      ${alignr} ${top cpu 4}

weather.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;

$action = $ARGV[0];

# parameters for "update_info"
$code = $ARGV[1]; # weather.com city code;
# see http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location
$units = $ARGV[2]; # s = standard/imperial, m = metric
$forecast = $ARGV[3]; # number of days for the forecast

# parameters for "symbol"
$day = $ARGV[1]; # day displayed
$day_part = $ARGV[2]; # 0 for day, 1 for night

# parameters for "temperature"
$day = $ARGV[1]; # day displayed

$day_space = "             "; # space between short day names in day_names_cz_short

$file = "/tmp/weather.xml"; # data file
$tempfile = "/tmp/weather.tmp"; # temporary download file
$directory = "~/.conky";

#====================================================================================

switch($action){
case "cc_symbol" {
&load_data;
print(&translate($weather->{cc}->{icon},2));
}
case "cc_temperature" {
&load_data;
print $weather->{cc}->{tmp}." ˚C";
}
case "cc_moon" {
&load_data;
print &translate($weather->{cc}->{moon}->{t},3);
}
case "symbol" {
&load_data;
print &translate($weather->{dayf}->{day}[$day]->{part}[$day_part]->{icon},2);
}
case "temperature" {
&load_data;
print $temperature_space.$weather->{dayf}->{day}[$day]->{hi}."/".$weather->{dayf}->{day}[$day]->{low}."˚C";
}
case "update_info"{
&update_load;
&info;
}
}

#====================================================================================

sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*"`;
if (-s $tempfile > 0) {
`mv -f $tempfile $file`;
&load_data
}
}
}

sub info {
split ",", $weather->{loc}->{dnam};
print "  ".$_[0]." (".$weather->{loc}->{lat}." s. š.,  ".$weather->{loc}->{lon}." v. d.)\n";
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
print "  Stav:   ".$_[3].":".$_[4].",   ".$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]."             Update: ".&time12_24($weather->{loc}->{tm})."\n"
     ."                              Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."                              Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n"
     ."                              Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
     ."                              Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
     ."                              Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
     ."                              Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."       Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n"
     ."                              Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
     ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}

sub load_data {
$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($file);
}

sub time12_24 {
split /\:|\s/, $_[0];
if ($_[0] == 12) {$_[0] = 0};
if ($_[2] eq "PM") {$_[0] += 12};
return "$_[0]".":"."$_[1]";
}

sub day_names_cz_short {
# $_[0]; # number of days displayed, starting from the next day
my $text = &translate($weather->{dayf}->{day}[1]->{t},3);
for ($i = 2; $i < $_[0]+1; ++$i){
$text .= $day_space.&translate($weather->{dayf}->{day}[$i]->{t},3);
}
return $text;
}

sub translate {
#$_[0] String to be translated
#$_[1] Column with translation
my $temp = `cat $directory/weather.pl | grep -x "#\\s*$_[0]\\s*#.*\n"`;
if ($temp eq ""){return $_[0]}
else {return (split /\s*#\s*|\s*\n/,$temp)[$_[1]]};
}

######################################
#                                    #
#       TRANSLATION TABLES           #
#                                    #
######################################

# DAYS

# Monday # Pondělí # Po
# Tuesday # Úterý # Út
# Wednesday # Středa # St
# Thursday # Čtvrtek # Čt
# Friday # Pátek # Pá
# Saturday # Sobota # So
# Sunday # Neděle # Ne

# WINDS

# N # S
# E # V
# S # J
# W # Z
# NE # SV
# SE # JV
# SW # JZ
# NW # SZ
# NNE # SSV
# ENE # VSV
# ESE # VJV
# SSE # JJV
# NNW # SSZ
# WNW # ZSZ
# WSW # ZJZ
# SSW # JJZ

# CONDITIONS

# Mostly Sunny # a
# Mostly Clear # a
# Fair # b
# Partly Cloudy # c
# Clouds Early / Clearing Late # c
# Mostly Cloudy # d
# Cloudy # d
# Light Rain Early # g
# Few Showers # g
# Showers # g
# Light Rain # g
# PM Light Rain # g
# Rain # h
# Rain / Wind # h
# Rain / Snow # k
# Rain / Snow Showers # k
# Light Snow # k
# PM Light Snow # k
# Scattered T-Storms # f
# N/A
# Fair and Windy

# LUNAR PHASES
# Codes are for a white font.
# New # Nov # 9
# Waxing Crescent # Dorůstající srpek # 7
# First Quarter # První čtvrť # 0
# Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # 3
# Full # Úplněk # 1
# Waning Gibbous # Couvající měsíc # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Ubývající srpek # 7 # (left <-> right)

# PREASURE

# rising # ↑
# falling # ↓
# steady # =

# ICONS

# 0 # i
# 1 # h
# 2 # h
# 3 # i
# 4 # i
# 5 # k
# 6 # h
# 7 # k
# 8 # g
# 9 # g
# 10 # h
# 11 # g
# 12 # h
# 13 # j
# 14 # k
# 15 # j
# 16 # k
# 17 # i
# 18 # h
# 19 # v # dust
# 20 # v # fog
# 21 # v # haze
# 22 # v # smoke
# 23 # w
# 24 # w
# 25 # j
# 26 # d
# 27 # d
# 28 # c
# 29 # b
# 30 # b
# 31 # 1
# 32 # a
# 33 # 1
# 34 # b
# 35 # i
# 36 # l
# 37 # f
# 38 # f
# 39 # h
# 40 # h
# 41 # k
# 42 # k
# 43 # k
# 44 # b
# 45 # h
# 46 # k
# 47 # g
# na # ~

weather.template
Kód: [Vybrat]
${wString weather} $hr
${alignr 3}${font bauhaus:pixelsize=8}$wLocation
${wString as_of}: $wSuplTime, $wSuplDate ${alignr 3}${wString update}: $wUpdateTime
  ${wConditions}
${voffset -5}${goto 20}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 13}${Font bauhaus:pixelsize=25}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=25}${alignr 20}$wMoonSymbol${font bauhaus:pixelsize=9}${voffset -107}
                                 ${wString pressure  }: ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
                                 ${wString wind      }: ${wWindSpeed        }$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
                                 ${wString humidity  }: ${wHumidity         } %
                                 ${wString visibility}: ${wVisibility       }$wUnitDistance
                                 ${wString sunrise   }: ${wSunrise          }
                                 ${wString sunset    }: ${wSunset     }
                                 ${wString moon      }: ${wMoon             }$font


${voffset -10}${wString forecast} $stippled_hr

${goto 11}${ wDayName_Short  1 }${goto 61}${wDayName_Short 2 }${goto 111}${wDayName_Short 3}${goto 161}${wDayName_Short 4}${goto 211}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 10}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 60}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 113}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 160}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 210}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}
${voffset -20}${font bauhaus:pixelsize=9}${goto 10}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 30}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature$   ${goto 5}{wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 80}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 110}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature

Notebook: http://neodoxy.wz.cz/moje/conky_final_ntb.png Ubuntu 8.04 a Conky 1.5.2
Tady nejsou žádné problémy. Příkaz goto funguje jak má a zobrazuje se to vždycky správně. Teploty CPU a HDD se také zobrazují.
takže .conkyrc

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer none
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color ff9730

alignment top_right

text_buffer_size 1600

gap_x 20
gap_y 40


TEXT


${color 000000}Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0002 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   10}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 63}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 113}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 161}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 210}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr


${color 000000}Diskové oddíly: ${hddtemp /dev/sda localhost 7634} ${hr 1}$color
${color #000000}Linux  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color #000000}Windows Vista      ${fs_free /media/Windows} ${alignr}  ${fs_used /media/Windows} / ${fs_size /media/Windows}
${fs_bar 6 /media/Windows}$color
${color #000000}Media ${fs_free /media/Media} ${alignr} ${fs_used /media/Media} / ${fs_size /media/Media}
${fs_bar 6 /media/Media}$color

${color 000000}Network  ${hr 1}$color
${color #000000}IP addres:${alignr}${addr wlan0}
${color #000000}Down: ${color #000000} ${downspeed wlan0} ${color #000000} KiB/s ${alignr} Up: ${color #000000}${upspeed wlan0}${color #000000} KiB/s
${color #000000}Down: ${totaldown wlan0} ${alignr}Up:  ${totalup wlan0}
${color #000000}${downspeedgraph wlan0 40,120 000000 2f00ff}${alignr}${upspeedgraph wlan0 40,120 000000 2f00ff}

${color 000000}Cpu: ${color 000000}${font}${acpitemp}°C${color} ${color 000000}${hr 1}
${color #000000}1-CPU:  ${cpu cpu0}%   ${freq cpu1}MHz            2-CPU:  ${cpu cpu1}%   ${freq cpu2}MHz
${color #000000}${cpugraph cpu0 40,120 000000 2f00ff}${alignr}${cpugraph cpu1 40,120 000000 2f00ff}

${color #000000}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 124}${color #000000}${cpubar 8}$color
${color #000000}${goto 5}Využití RAM:${goto 95}$memperc%${goto 124}${color #000000}${membar 8}
${color #000000}${goto 5}Běžících procesů:${goto 95}$running_processes ${alignr 2}${goto 124}Procesů celkem: $processes
${color #000000}${goto 5}${Font bauhaus:pixelsize=9}Jméno${goto 94}CPU%${goto 148}Jméno${goto 234}CPU%
${color #000000}${goto 5}${top name 1}${goto 89}${top cpu 1}     ${goto 148}${top name 5}${goto 230}${top cpu 5}
${color #000000}${goto 5}${top name 2}${goto 89}${top cpu 2}     ${goto 148}${top name 6}${goto 230}${top cpu 6}
${color #000000}${goto 5}${top name 3}${goto 89}${top cpu 3}     ${goto 148}${top name 7}${goto 230}${top cpu 7}
${color #000000}${goto 5}${top name 4}${goto 89}${top cpu 4}     ${goto 148}${top name 8}${goto 230}${top cpu 8}$font

weather.template
Kód: [Vybrat]
${wString weather} $hr
${alignr 3}${font bauhaus:pixelsize=8}$wLocation
${wString as_of}: $wSuplTime, $wSuplDate ${alignr 3}${wString update}: $wUpdateTime
  ${wConditions}
${voffset -5}${goto 20}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 13}${Font bauhaus:pixelsize=25}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=25}${alignr 20}$wMoonSymbol${font bauhaus:pixelsize=9}${voffset -107}
                                 ${wString pressure  }: ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
                                 ${wString wind      }: ${wWindSpeed        }$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
                                 ${wString humidity  }: ${wHumidity         } %
                                 ${wString visibility}: ${wVisibility       }$wUnitDistance
                                 ${wString sunrise   }: ${wSunrise          }
                                 ${wString sunset    }: ${wSunset     }
                                 ${wString moon      }: ${wMoon             }$font


${voffset -10}${wString forecast} $stippled_hr

${goto 11}${ wDayName_Short  1 }${goto 61}${wDayName_Short 2 }${goto 111}${wDayName_Short 3}${goto 161}${wDayName_Short 4}${goto 211}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 8}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 58}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 108}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 158}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 208}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}
${voffset -20}${font bauhaus:pixelsize=9}${goto 5}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 55}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 105}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 155}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 205}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature

Soubor weather.pl je stejný, jak ve verzi pro desktop
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 01 Červenec 2008, 20:16:15
Čau všem, trochu jsem si hrál ale mam takový větší, menší neduhy u konfiguráku:
1. Teplota CPU se mi nechce zobrazovat na prostředku, ikdyž příkaz má.
2. HDD odmítá ukazovat jak teplotu, tak stav zaplnění.
Kdyby byl někdo osvícen nápadem jak to vyřešit, tak prosím sem s ním.

Kód: [Vybrat]
alignment top_right
background no
border_margin 4
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color black
default_shade_color black
default_outline_color black
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
gap_x 7
gap_y 10
maximum_width 250
minimum_size 205 5
net_avg_samples 2
no_buffers yes
override_utf8_locale yes
own_window no
own_window_transparent yes
own_window_type override
stippled_borders 8
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer no
use_xft yes
xftalpha                0.8
xftfont Bitstream Vera Sans Mono Bold:size=9

TEXT
$alignc${color #000000}${pre_exec whoami}@$nodename
${color #000000}linux-$kernel $alignr $machine

${execi 30 date +"%A, %e. %B %Y"}
${color #000000}${time %T}${alignr}Spuštěno:${color #FFFFFF} $uptime

${color #000000}Využití systému:
${color #000000} ${cpugraph cpu1 25,250 7f8ed3 000000} ${color #FFFFFF}
${color #000000} CPU: ${color #FFFFFF}${cpu 0}${color #000000} %${color #FFFFFF} ${alignc} ${acpitemp}${color #000000} °C $alignr ${color #FFFFFF}${freq cpu 0} ${color #000000}MHz
${color #000000} HDD: ${color #FFFFFF}${hddtemp /dev/sda 127.0.0.1 7634}${color #000000} °C ${alignr}${color #FFFFFF}${fs_used_perc /dev/sda}${color #000000}%
${color #000000} RAM: ${color #FFFFFF} $mem/$memmax $alignr $memperc${color #000000}%
${color #000000} Správa napájení: ${alignr}${color #FFFFFF}${battery BAT0} $battery_time

 ${color #000000}Procesů:${color #FFFFFF} $processes  ${color #000000}${alignr}Aktivní:${color #FFFFFF} $running_processes
 ${color #000000}Nejaktivnější procesy    ${alignr}PID    CPU%
 ${color #FFFFFF} ${top name 1}${alignr}${top pid 1}${top cpu 1}
 ${color #FFFFFF} ${top name 2}${alignr}${top pid 2}${top cpu 2}
 ${color #FFFFFF} ${top name 3}${alignr}${top pid 3}${top cpu 3}
 ${color #000000}Zatížení paměti     ${alignr}PID    MEM%
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 1}${alignr}${top_mem pid 1}${top_mem mem 1}
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 2}${alignr}${top_mem pid 2}${top_mem mem 2}
 ${color #FFFFFF} ${top_mem name 3}${alignr}${top_mem pid 3}${top_mem mem 3}

${color #000000}Sítě:
${color #000000}WiFi ${alignr} ${color #FFFFFF}${wireless_bitrate ath0}
${color #000000}IP: ${color #FFFFFF} ${addr ath0}${alignr} ${color #000000}MAC: ${color #FFFFFF}${wireless_ap ath0}
${color #000000}Připojeno k: ${color #FFFFFF} ${alignr} ${wireless_essid ath0}
${color #000000}Síla signalu: ${color #FFFFFF} ${alignr}${wireless_link_qual_perc ath0}/${wireless_link_qual_max ath0}
${color #000000}Down:${color #FFFFFF}  ${downspeed ath0} kb/s ${alignr} ${color #000000} Total: ${color #FFFFFF}${totaldown ath0}
${color #000000}Up:${color #FFFFFF}       ${upspeed ath0} kb/s ${alignr} ${color #000000} Total: ${color #FFFFFF}${totalup ath0}

${color #000000}Lan: ${alignr}${color #000000}IP Adresa: ${color #FFFFFF}${addr eth0}${alignr}${color #000000}
${color #000000}Total Down:${color #FFFFFF}${totaldown eth0} ${alignr}${color #000000}Total Up:${color #FFFFFF}${totalup eth0}

${color #000000}Oddíly:      Využito     Celkem                   %
 ${color #000000}LINUX     ${color #FFFFFF}${fs_used /}    ${fs_size /} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /}%
 ${color #000000}HOME     ${color #FFFFFF}${fs_used /home/tonik}  ${fs_size /home/tonik} ${color #FFFFFF}${alignr}${fs_free_perc /home/tonik}%

${exec sudo hddtemp /dev/sda | grep °C}

http://img4.net/public/pview/22117/snímek5.png (http://img4.net/public/pview/22117/snímek5.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 02 Červenec 2008, 02:25:26
Takze pro hdd musis nainstalovanej "hddtemp". Pokud mas, ok, davam svoji funkcni lajnu:
Kód: [Vybrat]
HDD Temp: ${hddtemp /dev/sda localhost 7634}Co se tyce te teploty, tak bych si pohral s tema mezerama, urcite to nejak pujde.. :)
Ten stav zaplneni celeho disku asi nepujde. Jednotlive oddily by ale jit bez problemu mely..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: hoffmann 02 Červenec 2008, 12:09:32
Urcitou dobu jelo conky celkem v pohode, ale ted se pri startu ukaze jen na chvilku a zmizi, pri vypinani ci restartu se opet ukaze. Nevite kde je problem?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 02 Červenec 2008, 13:11:47
Takze pro hdd musis nainstalovanej "hddtemp". Pokud mas, ok, davam svoji funkcni lajnu:
Kód: [Vybrat]
HDD Temp: ${hddtemp /dev/sda localhost 7634}Co se tyce te teploty, tak bych si pohral s tema mezerama, urcite to nejak pujde.. :)
Ten stav zaplneni celeho disku asi nepujde. Jednotlive oddily by ale jit bez problemu mely..

to je ten problém, hdd temp mam a dokonce se mi zobrazuje, i když s příkazem exec ale samostatně ne a ne a o oddílech vím, ale chtěl bych jako komplet, asi by se to nedalo nějak sečíst že?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pepe999 02 Červenec 2008, 14:50:28
Takze pro hdd musis nainstalovanej "hddtemp". Pokud mas, ok, davam svoji funkcni lajnu:
Kód: [Vybrat]
HDD Temp: ${hddtemp /dev/sda localhost 7634}Co se tyce te teploty, tak bych si pohral s tema mezerama, urcite to nejak pujde.. :)
Ten stav zaplneni celeho disku asi nepujde. Jednotlive oddily by ale jit bez problemu mely..

to je ten problém, hdd temp mam a dokonce se mi zobrazuje, i když s příkazem exec ale samostatně ne a ne a o oddílech vím, ale chtěl bych jako komplet, asi by se to nedalo nějak sečíst že?
Takze tobe nejde ta teplota hdd ani kdyz mas nainstalovanej ten hddtemp?? Tak to nevim, a ten komplet hdd by mozna sel, ale musel bys tam nejak nacpat asi vsechny oddily dohromady.. :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 03 Červenec 2008, 16:11:31
Takze tobe nejde ta teplota hdd ani kdyz mas nainstalovanej ten hddtemp?? Tak to nevim, a ten komplet hdd by mozna sel, ale musel bys tam nejak nacpat asi vsechny oddily dohromady.. :)

Teplota se mi zobrazuje, ale ne když tam mám:${hddtemp /dev/sda localhost 7634}, to se pak zobrazí N/A, ale když v conkym použiju příkaz: ${exec sudo hddtemp /dev/sda} tak se teplota zobrazuje uplně normálně... Na screenu je to to vidět.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bernard Williams 07 Červenec 2008, 19:56:12
Konečně jsem si našel chvilku a mohl tak vylepšit své conky. Zde se můžete podívat na výsledek (http://rabble.cz/Download/Berny/conky.png). Originál je stažený z GNOME Look (http://www.gnome-look.org/).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Pavol XV 09 Červenec 2008, 12:16:58
nehovorim ze conky nije pekne, ale to pozadie je super  ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: cybgate 09 Červenec 2008, 13:50:28
nehovorim ze conky nije pekne, ale to pozadie je super  ;)

jj... Nádherná techno. :)

Vím, že to tu bylo, ale jak se jmenuje ta lišta dole, hlava děravá. sorry
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 09 Červenec 2008, 18:08:01
Citace
Vím, že to tu bylo, ale jak se jmenuje ta lišta dole, hlava děravá. sorry
Řekl bych že je to Cairo-Dock
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 14 Červenec 2008, 21:08:02
Dřív jsem hodně používal Screenlets, ale zdály se mi hodně náročné a ne moc stabilní. Tak jsem včera zkusil Conky. Nejdříve jsem moc nevěděl, jak na to, ale brzy jsem si zvykl a začaly se mi líbit.
Tak se taky pochlubím. Vypadá to sice jak nějaké omalovánky, ale je jsou to první Conky, co jsem udělal.

(http://tpikalek.netuje.cz/screenshoty/ubuntu-hardy-heron/conky.jpg) (http://tpikalek.netuje.cz/screenshoty/ubuntu-hardy-heron/conky)

~/.conkyrc
Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager,sticky
double_buffer yes
update_interval 3.0
text_buffer_size 1600
alignment top_right
gap_x 20
gap_y 60
use_xft yes
xftalpha 0.2
xftfont bauhaus:size=8
color3 7788aa
TEXT


$color${Font PizzaDude Bullets:size=14:bold}${voffset 4}o$font ${font bauhaus:size=12:bold}${voffset -4}Systém
${voffset -10}$hr
${voffset 3}${font StyleBats:size=12}4${font}${voffset -4}${font bauhaus:size=10} Uptime:$font ${uptime_short}
${voffset 8}${font StyleBats:size=12}A${font bauhaus:size=10} CPU 1$font (${freq_g cpu1}GHz):${goto 170}${font StyleBats:size=12}A${font bauhaus:size=10} CPU 2$font (${freq_g cpu2}GHz):
${voffset -3}${color #ddf}${cpugraph cpu0 40,150 7f8ed3 222222}${alignr}${cpugraph cpu1 40,150 7f8ed3 222222}
$color${font bauhaus:size=14}${voffset -36}${goto 60}${cpu cpu0}%${goto 230}${cpu cpu1}%$font


${color ffffff}${font PizzaDude Bullets:size=12}J${font bauhaus:size=10} RAM:$font ${goto 140} $memperc% ${alignr} $mem/$memmax
${color fdd}${membar 6}$color
${color ffffff}${font PizzaDude Bullets:size=12}J${font bauhaus:size=10} ${font bauhaus:size=10}Swap:$font ${goto 140} $swapperc% ${alignr} $swap/$swapmax
${color dfd}${swapbar 6}$color

${font bauhaus:size=9}${color}Jméno ${goto 175}PID ${goto 225}CPU% ${goto 275}MEM%$font
${color f52} ${top name 1} ${goto 170}${top pid 1} ${goto 225}${top cpu 1} ${goto 275}${top mem 1}
${color f81} ${top name 2} ${goto 170}${top pid 2} ${goto 225}${top cpu 2} ${goto 275}${top mem 2}
${color da0} ${top name 3} ${goto 170}${top pid 3} ${goto 225}${top cpu 3} ${goto 275}${top mem 3}
${color ba6} ${top name 4} ${goto 170}${top pid 4} ${goto 225}${top cpu 4} ${goto 275}${top mem 4}
${color aac} ${top name 5} ${goto 170}${top pid 5} ${goto 225}${top cpu 5} ${goto 275}${top mem 5}
${color 99e} ${top name 6} ${goto 170}${top pid 5} ${goto 225}${top cpu 5} ${goto 275}${top mem 5}

${goto 5}${Font weather:size=55}${color faa}y$color${font bauhaus:size=9}
${voffset -60}${goto 30}${font bauhaus:size=10}Case:$font ${hwmon 1 temp 1}˚C
${voffset 3}${goto 30}${font bauhaus:size=10}CPU:$font ${hwmon 1 temp 2}˚C
${voffset 3}${goto 30}${font bauhaus:size=10}GPU:$font ${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'},0˚C$font
${voffset -55}${goto 140}${color ccf}${downspeedgraph eth0 50,85 7f8eff 333333}  ${upspeedgraph eth0 50,85 7f8eff 333333}$color
${voffset -52}${goto 145}${totaldown eth0}${goto 235}${totalup eth0}
${goto 145}${downspeed eth0} kB/s${goto 235}${upspeed eth0} kB/s
${goto 205}${color ddd}${Font PizzaDude Bullets:size=12}v${goto 295}r$font$font${voffset 30}$color
${voffset -20}${goto 190}${addr eth0}
$color${Font StyleBats:size=16:bold}${voffset 7}p$font ${font bauhaus:size=12:bold}${voffset -7}Disky
${voffset -10}$hr$font
${goto 8}${color c66}${fs_bar 16,305 /}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}root$font ${goto 70}(${fs_size /})${goto 160}${fs_free_perc /}%${goto 200}${fs_free /}${goto 275}${hddtemp /dev/sda}${voffset 2}
${goto 8}${color 66c}${fs_bar 16,305 /home}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}home$font ${goto 70}(${fs_size /home})${goto 160}${fs_free_perc /home}%${goto 200}${fs_free /home}${goto 275}${hddtemp /dev/sdb}${voffset 2}
${goto 8}${color 4a4}${fs_bar 16,305 /backup}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}backup$font ${goto 70}(${fs_size /backup})${goto 160}${fs_free_perc /backup}%${goto 200}${fs_free /backup}${goto 275}${hddtemp /dev/sda}${voffset 2}
${goto 8}${color 78a}${fs_bar 16,305 /data}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}data$font ${goto 70}(${fs_size /data})${goto 160}${fs_free_perc /data}%${goto 200}${fs_free /data}${goto 275}${hddtemp /dev/sdc}${voffset 2}
${texeci 360 ~/.conky/weather.pl Brno cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}

~/.conky/weather.template
Kód: [Vybrat]
$color${Font weather:size=22:bold}${voffset 11}c$font ${font bauhaus:size=12:bold}${voffset -11}${wString weather}
${voffset -10}$hr
${goto 25}${Font weather:size=70}${color ff3}$wConditionsSymbol
${voffset -70}${goto 30}${Font bauhaus:size=18:bold}${color ccf}$wTemperature$wUnitTemperature
${voffset -20}${font weather:size=20}${alignr 20}${color aaa}$wMoonSymbol${font bauhaus:size=8}${voffset -110}
${goto 130}${color ddd}${wString as_of}:${color fff} $wSuplTime
${goto 130}${color ddd}${wString pressure}:${color fff} ${wBarTendencySymbol} $wPressure$wUnitPressure
${goto 130}${color ddd}${wString wind}:${color fff} ${wWindSpeed}$wUnitSpeed $wWindDirection ($wWindAzimuth˚)
${goto 130}${color ddd}${wString humidity}:${color fff} ${wHumidity} %
${goto 130}${color ddd}${wString visibility}:${color fff} ${wVisibility}$wUnitDistance
${goto 130}${color ddd}${wString sunrise}:${color fff} ${wSunrise}
${goto 130}${color ddd}${wString sunset}: $wSunset
${goto 130}${color ddd}${wString moon}:${color fff} ${wMoon}$font
${color efe}${voffset 10}${font bauhaus:size=10:bold}${goto 29}${ wDayName_Short 1}${goto 89}${wDayName_Short 2}${goto 148}${wDayName_Short 3}${goto 209}${wDayName_Short 4}${goto 269}${wDayName_Short 5}
${color ff3}${font weather:size=30}${goto 23}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${goto 83}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${goto 143}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${goto 203}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${goto 263}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}$font
${color ddf}${voffset 3}${goto 18}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 78}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 138}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 198}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 258}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature

~/.conky/weather.pl (http://wiki.ubuntu.cz/Extern%C3%AD%20skripty%20a%20p%C5%99%C3%ADkazy%20pro%20Conky?action=AttachFile&do=view&target=weather.pl)

~/.fonts/
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: hoffmann 14 Červenec 2008, 21:17:22
pro Tomáš Pikálek

Moc pekny. Pouziji!    :)
Zvysuji karmu!
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 16 Červenec 2008, 09:55:31
Tomáš Pikálek: Zdravím, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem jde rozchodit to zobrazení teploty CPU a CASE. Když nakopíruju do svého .conkyrc přikazy, jako ${hwmon 1 temp 2} a podobně, conky se mi ani nespustí. Hwmon je nějaká aplikace, z které se ty hodnoty načítají? 
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 16 Červenec 2008, 10:35:46
Ten příkaz ${hwmon 1 temp 2} přečte teplotu ze souboru /sys/class/hwmon/hwmon1/device/temp2_input. Moc tomu nerozumím, ale určitě musíte mít nainstalovaný a zkonfigurovaný lm-sensors. Když potom zadáte příkaz sensors, vypíše něco takového:
Kód: [Vybrat]
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:  +13.0°C                                   
Core0 Temp:   +7.0°C                                   
Core1 Temp:   +2.0°C                                   
Core1 Temp:   +3.0°C                                   

w83627ehf-isa-0a10
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)   
in1:        +12.30 V  (min = +13.46 V, max = +13.36 V)   ALARM
AVCC:        +3.28 V  (min =  +2.91 V, max =  +4.08 V)   
3VCC:        +3.28 V  (min =  +4.08 V, max =  +4.02 V)   ALARM
in4:         +1.58 V  (min =  +1.27 V, max =  +1.52 V)   ALARM
in5:         +1.46 V  (min =  +2.04 V, max =  +2.04 V)   ALARM
in6:         +4.66 V  (min =  +4.89 V, max =  +6.32 V)   ALARM
VSB:         +3.25 V  (min =  +4.08 V, max =  +3.06 V)   ALARM
VBAT:        +2.93 V  (min =  +3.50 V, max =  +4.06 V)   ALARM
in9:         +1.46 V  (min =  +2.02 V, max =  +1.53 V)   ALARM
Case Fan:   1110 RPM  (min =  706 RPM, div = 8)
CPU Fan:       0 RPM  (min =  753 RPM, div = 128)  ALARM
Aux Fan:       0 RPM  (min =  703 RPM, div = 128)  ALARM
fan4:       1654 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan5:          0 RPM  (min =    0 RPM, div = 128)
Sys Temp:    +38.0°C  (high = -35.0°C, hyst = -65.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPU Temp:    +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
AUX Temp:    +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
Jestli jsem to dobře pochopil, tak to první číslo značí, kolikátý senzor je (počítáno od 0, tj. v mém případě je 2., tj. číslo 1), a druhé číslo značí pořadí senzoru teploty u toho senzoru (počítáno od 1, v mém případě je CPU 2.).

Jinak pokud to nepůjde zjistit tak jednoduše, následující příkaz do terminálu vám vypíše senzory, co takhle můžete použít (vždy stačí jen nahradit ta čísla):
ls /sys/class/hwmon/hwmon?/device/temp?_input
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 16 Červenec 2008, 11:22:46
Tonik25: můžeš svůj screen s Conky hodit někam jinam? chci se podívat jak vypadá ta teplota adt :)
Tomáš Pikálek: jak se zkonfiguruje ten Im- sensors?

až dovyřešim teplotu, tak sem hodim taky svoje Conky :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 16 Červenec 2008, 11:29:24
http://wiki.ubuntu.cz/Monitorov%C3%A1n%C3%AD%20hardwaru
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 16 Červenec 2008, 13:05:45
http://wiki.ubuntu.cz/Monitorov%C3%A1n%C3%AD%20hardwaru
co když mi detekování těch senzrů nic nevypíše?? jenom:
Kód: [Vybrat]
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:

Driver `smsc47m1' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * ISA bus, address 0x800
    Chip `SMSC LPC47M10x/112/13x Super IO Fan Sensors' (confidence: 9)

I will now generate the commands needed to load the required modules.
Just press ENTER to continue:

To load everything that is needed, add this to /etc/modules:

#----cut here----
# Chip drivers
smsc47m1
#----cut here----
a s tim to vůbec sensors nechce fungovat .. když to zapnu v terminálu tak mi to napíše:
Kód: [Vybrat]
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 16 Červenec 2008, 13:20:28
gksudo gedit /etc/modules
Otevře se editor. Pokud tam není, přidejte následující řádek:
Citace
smsc47m1
Potom:
sudo modprobe smsc47m1
A pak by sensors už měl něco vypsat.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 16 Červenec 2008, 13:27:54
tak vypsalo mi to to samý ... hodim sem ještě výpis z modules ...
Kód: [Vybrat]
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

loop
lp
fuse
smsc47m1
tak nevim kde je chyb :(
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 16 Červenec 2008, 16:55:56
Možná blbost, ale zkuste restartovat počítač, aby se ten modul natáhl znova.
Případně poté zkontrolovat, zda je načtený - příkaz lsmod | grep smsc47m1 by měl něco vypsat.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tonik25 16 Červenec 2008, 17:49:48
tak tady to máš, je to screen z arch linuxu, ale co jsem teď zkoušel na u 8.04, tak tam běhá vše jak má, tudíž to mam nějak zvláštně nastavený... (http://img162.imageshack.us/img162/8913/snmek5by8.th.png) (http://img162.imageshack.us/my.php?image=snmek5by8.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bedbord 16 Červenec 2008, 17:59:11
Možná blbost, ale zkuste restartovat počítač, aby se ten modul natáhl znova.
Případně poté zkontrolovat, zda je načtený - příkaz lsmod | grep smsc47m1 by měl něco vypsat.
nic to nedělá a po tom pžíkazu to vypíše EDIT: TEDA TAKTO :)
Kód: [Vybrat]
smsc47m1               11012  0
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 16 Červenec 2008, 19:44:38
ls /sys/class/hwmon/hwmon?/device/temp?_input

Super!
Díky vám už mi konečně funguje měření teploty CPU v Conky  :) (ten problém se řešil tady (http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg135588#msg135588))
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: MORTALBAD 17 Červenec 2008, 18:00:54
mam problem s tym spustacom isel som podla navodu ale conky sa mi pristarte nezobrazi. zobrazi sa mi len po alt+f2 a napisani conky. spustac som sa snazil vytvorit tak ze som ako pisali v navode klikol pravym-vytvorit dokument-prazdny subor a vlozil som tam:
#!/bin/sh
sleep 15
conky

dal som ulozit. subor sa vola nova zlozka. Ked kliknem pravy tlacidlom mysi tak je tam aj priamo vytvorit spustac, nemalo by sa to robit cez to?
za rady thx, idem sa trapit...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 17 Červenec 2008, 19:29:28
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.msg179793#msg179793

Případně dodat Systém/Volby/Sezení/Programy při přihlášení ten vámi napsaný spouštěč, to by mělo zabrat ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: MORTALBAD 17 Červenec 2008, 22:08:53
jj nedal som tam v tych Vlastnostech/Oprávnění/Povolit spuštění souboru jako programu.
Myslim ze by sa to malo dopisat aj do toho navodu. menje skusenych ako som napriklad ja to nemusi napadnut...
Thx za pomoc
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 18 Červenec 2008, 09:56:15
Dopsáno, snad dobře (kdyžtak to prosím někdo opravte).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: MORTALBAD 18 Červenec 2008, 13:32:20
conky mi uz ako tak frcia ale mam prblem s tym pocasim. nejde mi to ani za svet dat do slovenciny... pls help me.
moje .conkyrc
Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager,sticky
double_buffer yes
update_interval 3.0
text_buffer_size 1600
alignment top_left
gap_x 20
gap_y 60
use_xft yes
xftalpha 0.2
xftfont bauhaus:size=8
color3 7788aa
TEXT


$color${Font PizzaDude Bullets:size=14:bold}${voffset 4}o$font ${font bauhaus:size=12:bold}${voffset -4}Systém
${voffset -10}$hr
${voffset 3}${font StyleBats:size=12}4${font}${voffset -4}${font bauhaus:size=10} Uptime:$font ${uptime_short}
${voffset 8}${font StyleBats:size=12}A${font bauhaus:size=10} CPU 1$font (${freq_g cpu1}GHz):${goto 170}${font StyleBats:size=12}A${font bauhaus:size=10} CPU 2$font (${freq_g cpu2}GHz):
${voffset -3}${color #ddf}${cpugraph cpu0 40,150 7f8ed3 222222}${alignr}${cpugraph cpu1 40,150 7f8ed3 222222}
$color${font bauhaus:size=14}${voffset -36}${goto 60}${cpu cpu0}%${goto 230}${cpu cpu1}%$font


${color ffffff}${font PizzaDude Bullets:size=12}J${font bauhaus:size=10} RAM:$font ${goto 140} $memperc% ${alignr} $mem/$memmax
${color fdd}${membar 6}$color
${color ffffff}${font PizzaDude Bullets:size=12}J${font bauhaus:size=10} ${font bauhaus:size=10}Swap:$font ${goto 140} $swapperc% ${alignr} $swap/$swapmax
${color dfd}${swapbar 6}$color

${font bauhaus:size=9}${color}Jméno ${goto 175}PID ${goto 225}CPU% ${goto 275}MEM%$font
${color f52} ${top name 1} ${goto 170}${top pid 1} ${goto 225}${top cpu 1} ${goto 275}${top mem 1}
${color f81} ${top name 2} ${goto 170}${top pid 2} ${goto 225}${top cpu 2} ${goto 275}${top mem 2}
${color da0} ${top name 3} ${goto 170}${top pid 3} ${goto 225}${top cpu 3} ${goto 275}${top mem 3}
${color ba6} ${top name 4} ${goto 170}${top pid 4} ${goto 225}${top cpu 4} ${goto 275}${top mem 4}
${color aac} ${top name 5} ${goto 170}${top pid 5} ${goto 225}${top cpu 5} ${goto 275}${top mem 5}
${color 99e} ${top name 6} ${goto 170}${top pid 5} ${goto 225}${top cpu 5} ${goto 275}${top mem 5}

${goto 5}${Font weather:size=55}${color faa}y$color${font bauhaus:size=9}
${voffset -60}${goto 30}${font bauhaus:size=10}Case:$font ${hwmon 0 temp 1}˚C
${voffset 3}${goto 30}${font bauhaus:size=10}CPU:$font ${hwmon 0 temp 1}˚C
${voffset 3}${goto 30}${font bauhaus:size=10}GPU:$font ${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'},0˚C$font
${voffset -55}${goto 140}${color ccf}${downspeedgraph eth1 50,85 7f8eff 333333}  ${upspeedgraph eth1 50,85 7f8eff 333333}$color
${voffset -52}${goto 145}${totaldown eth1}${goto 235}${totalup eth1}
${goto 145}${downspeed eth1} kB/s${goto 235}${upspeed eth1} kB/s
${goto 205}${color ddd}${Font PizzaDude Bullets:size=12}v${goto 295}r$font$font${voffset 30}$color
${voffset -20}${goto 190}${addr eth1}
$color${Font StyleBats:size=16:bold}${voffset 7}p$font ${font bauhaus:size=12:bold}${voffset -7}Disky
${voffset -10}$hr$font
${goto 8}${color c66}${fs_bar 16,305 /}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}root$font ${goto 70}(${fs_size /})${goto 160}${fs_free_perc /}%${goto 200}${fs_free /}${goto 275}${hddtemp /dev/sda}${voffset 2}
${goto 8}${color 66c}${fs_bar 16,305 /home}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}home$font ${goto 70}(${fs_size /home})${goto 160}${fs_free_perc /home}%${goto 200}${fs_free /home}${goto 275}${hddtemp /dev/sdb}${voffset 2}
${goto 8}${color 4a4}${fs_bar 16,305 /backup}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}backup$font ${goto 70}(${fs_size /backup})${goto 160}${fs_free_perc /backup}%${goto 200}${fs_free /backup}${goto 275}${hddtemp /dev/sda}${voffset 2}
${goto 8}${color 78a}${fs_bar 16,305 /data}${color}
${goto 11}${voffset -21}${font bauhaus:size=9}data$font ${goto 70}(${fs_size /data})${goto 160}${fs_free_perc /data}%${goto 200}${fs_free /data}${goto 275}${hddtemp /dev/sdc}${voffset 2}
${texeci 300 perl ~/.conky/weather.pl LOXX0009 SK M ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 240 cat ~/.conky/weather.conky}

moje weather.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl
=help

CONKY WEATHER SCRIPT v2.1

USAGE:

perl weather.pl code language units template output

PARAMETERS:

code

The weather.com city code.
See http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location.

The codes for most of the Czech and Slovak locations are available at the end of this file.
For these locations, you can use even the name as written in the first column.

language

"EN" for English, "CZ" for Czech, "SK" for Slovak. (The parameter is case-insensitive.)

units

System of units: "s" for standard aka imperial, "m" for metric. (The parameter is case-insensitive.)

template

A textfile with the template. The format is identical with the Conky format, but these new variables
are available:
__________________________________________________________________________________________________
Variables without arguments

wBarTendency, wBarTendencySymbol, wCode, wConditions, wConditionsSymbol, wCountry,
wDewPoint,wWindSpeed, wFlik, wHumidity, wLatitude, wLocation, wLongitude, wMoon,
wMoonSymbol, wObservation, wObservationCountry, wPressure, wSunrise, wSunset, wSuplDate,
wSuplTime, wTemperature, wUnitDistance, wUnitLatitude, wUnitLongitude, wUnitPressure,
wUnitSpeed, wUnitTemperature, wUpdateTime, wUVIndex, wUVLevel, wVisibility, wWindAzimuth,
wWindDirection, wZone

EXAMPLE: $wCode or ${wCode }
__________________________________________________________________________________________________
Variables with one numeric argument standing for the number of the day starting with "0" for today

wDayDate, wDayHighestTemperature, wDayLowestTemperature, wDayMonth, wDayName_Short,
wDayName, wDaySunrise, wDaySunset

EXAMPLE: ${wDayHighestTemperature 8}
__________________________________________________________________________________________________
Variables with two numeric arguments, the first standing for the number of the day starting with "0"
for today and the latter for the day part, "0" for day and "1" for night.

wDayPartConditions, wDayPartConditions_Long, wDayPartConditions_Short, wDayPartHumidity,
wDayPartPrecipitation, wDayPartConditionsSymbol, wDayPartWindAzimuth, wDayPartWindDirection,
wDayPartWindSpeed

EXAMPLE: ${wDayPartWindSpeed 3  0}
__________________________________________________________________________________________________
Variable "wString" with one string argument. It returns the translation of this string as given
in the string table starting at the line 444 of this file. You can add your own strings, but the
string in the table should be lower-case. Use "_" instead of spaces.

This variable is usable for multilingual templates.

EXAMPLE: ${ wString Humidity }

All the variables and arguments are case-insensitive.

The variable wDayConditions_Long is always in English, the variable wDayPartConditions_Short is partly
translated.

The variables wConditionsSymbol, wMoonSymbol and wDayPartConditionsSymbol return the character corresponding
to the symbol in the weather font.

output

A file where the output of the script is stored. To make the script lightweight, the file is updated
if and only if new data are successfully downloaded, thus don't use /tmp/ to store this file - it could
be deleted by the system.
The script tries to download new data if and only if the current data are not for the current hour.

USAGE IN CONKY:

To not to disturb Conky, it is preferable to run this script in a separate thread using the command
$texeci. You can display the output file in Conky using the $execi or $execpi command and "cat".
You have to use the $execpi variant whenever there are some Conky variables in the template.

EXAMPLE:

${texeci 300 perl ~/.conky/weather.pl LOXX0009 SK M ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 240 cat ~/.conky/weather.conky}

=cut

use XML::Simple;

$code = $ARGV[0];
$language = $ARGV[1];
$unit = $ARGV[2];
$templatefile = $ARGV[3];
$outputfile = $ARGV[4];
$language =~ tr/SKCZEN/skczen/;
$unit =~ tr/MS/ms/;

$xmlfile = "$ENV{HOME}/.conky/weather_".$code.".xml";
$tempfile = "$ENV{HOME}/.conky/weather_".$code.".tmp";


########################################################################################################

if(-e $xmlfile){
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
($xmon, $xday, $xyear, $xhour) = lsup($xmlfile);
$update = !($xmon == $mon + 1 && $xday == $mday && $xyear == $year - 100 && $xhour == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
open (THISFILE, $0);
while (<THISFILE>) {
if (m/^#\s/) {
my @line = split /\s*#\s*|\s*\n/;
shift @line;
my $key = shift @line;
$dictionary->{$key} = [@line];
}
}
close (THISFILE);
$code = &translate($code, 0);
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?unit=$unit&dayf=10&dayd=10&cc=*"`;
if (-s "$tempfile" > 0) {
my ($tmon, $tday, $tyear, $thour) = lsup($tempfile);
unless ($tmon == $xmon && $tday == $xday && $tyear == $xyear && $thour == $xhour) {
`mv -f $tempfile $xmlfile`;
&parse_template
}
}
}

########################################################################################################

sub lsup {
open (XMLFILE, $_[0]);
while (<XMLFILE>) {
if (my ($xmon, $xday, $xyear, $xhour, $xdaypart) = m/^\s*\<lsup\>(\d*)\/(\d*)\/(\d*)\s(\d*):\d*\s([A|P])/) {
if ($xhour   == 12 ) {$xhour  = 0 };
if ($xdaypart eq "P") {$xhour += 12};
return ($xmon, $xday, $xyear, $xhour);
last
}
};
close (XMLFILE);
}

sub parse_template{
my $temp = $/;
undef $/;
open (TEMPLATEFILE, $templatefile) || die "Can't open template.";
$template = <TEMPLATEFILE>;
close (TEMPLATEFILE);
$/ = $temp;

if    ($language eq "sk") {$language_index = 0; $time = sub {$_[0]};  $date = sub {$_[0]."/" .$_[1]. "/20".$_[2]}}
elsif ($language eq "cz") {$language_index = 1; $time = \&time_en_24; $date = sub {$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]}}
elsif ($language eq "en") {$language_index = 2; $time = \&time_en_24; $date = sub {$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]}}
                             $symbol_index = 3;

$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($xmlfile);

$template =~ s/\$\{\s*wString\s*(\w*)\s*\}/&translate($1, $language_index)/ieg;

foreach $conky_key (wCode, wLatitude, wLongitude, wZone, wTemperature, wFlik, wPressure, wVisibility, wHumidity, wDewPoint,wWindSpeed,
    wWindAzimuth, wSunset, wSunrise, wConditionsSymbol, wConditions, wMoonSymbol, wMoon, wWindDirection, wBarTendencySymbol, wBarTendency,
    wUnitSpeed, wUnitDistance, wUnitTemperature, wUnitPressure, wUnitLatitude, wUnitLongitude, wObservationCountry, wObservation,
    wLocation, wCountry, wSuplTime, wSuplDate, wUpdateTime, wUVIndex, wUVLevel){
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*\}|\$$conky_key/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*\}|\$$conky_key/&conky_value($conky_key)/ieg;
}
}

for ($day = 0; $day < 10; $day++) {
foreach $conky_key (wDayHighestTemperature, wDayLowestTemperature, wDayName_Short,wDayName, wDaySunset, wDaySunrise, wDayMonth, wDayDate) {
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*\}/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*\}/&conky_day($conky_key, $day)/ieg;
};
};
for ($day_part = 0; $day_part < 2; $day_part++) {
foreach $conky_key (wDayPartWindSpeed, wDayPartWindAzimuth, wDayPartWindDirection, wDayPartPrecipitation, wDayPartHumidity,
    wDayPartConditionsSymbol, wDayPartConditions_Short, wDayPartConditions_Long, wDayPartConditions) {
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*$day_part\s*\}/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*$day_part\s*\}/&conky_day_part($conky_key, $day, $day_part)/eig;
}
}
}
};

open (OUT, ">$outputfile") || die "Can't open output file";
print OUT $template;
close (OUT);
}

sub conky_day { # $_[0] key, $_[] day
my $r = \$conky->{Day}[$_[1]]->{$_[0]};
unless ($$r) {
my $w = \$weather->{dayf}->{day}[$_[1]];
if    ($_[0] eq "wDayHighestTemperature") {$$r = $$w->{hi}}
elsif ($_[0] eq "wDayLowestTemperature") {$$r = $$w->{low}}
elsif ($_[0] eq "wDayName_Short") {$$r = &translate(substr($$w->{t},0,3), $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayName") {$$r = &translate($$w->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDaySunset") {$$r = &$time($$w->{suns})}
elsif ($_[0] eq "wDaySunrise") {$$r = &$time($$w->{sunr})}
elsif ($_[0] eq "wDayMonth" || $_[0] eq "wDayDate") {
my @temp = split " ", $weather->{dayf}->{day}[$_[1]]->{dt};
$conky->{Day}[$_[1]]->{wDayMonth} = &translate($temp[0], $language_index);
$conky->{Day}[$_[1]]->{wDayDate} = $temp[1];
}
}
return $$r
}

sub conky_day_part { # $_[0] key, $_[1] day, $_[2] day part
my $r = \$conky->{Day}[$_[1]]->{Part}[$_[2]]->{$_[0]};
unless ($$r) {
my $w = \$weather->{dayf}->{day}[$_[1]]->{part}[$_[2]];
if    ($_[0] eq "wDayPartWindSpeed") {$$r = $$w->{wind}->{s}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartWindAzimuth") {$$r = $$w->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartPrecipitation") {$$r = $$w->{ppcp}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartHumidity") {$$r = $$w->{hmid}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartWindDirection") {$$r = &translate($$w->{wind}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditionsSymbol") {$$r = &translate($$w->{icon}, 1)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions") {$$w->{t} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($$w->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions_Short") {$$w->{bt} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($$w->{bt}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions_Long") {
$w = \$weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part};
if (ref($$w) eq "ARRAY") {
$$r = $weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}[$_[2]]->{t};
}
elsif   (($weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{p} eq "d" && $_[2] == 0)
                              || ($weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{p} eq "n" && $_[2] == 1)) {
$$r = $weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{t}
}
else { $$r = ""};
}
}
return $$r
}

sub conky_value { # $_[0] key
my $r = \$conky->{$_[0]};
unless ($$r) {
if    ($_[0] eq "wCode") {$$r = $code}
elsif ($_[0] eq "wLatitude") {$$r = $weather->{loc}->{lat}}
elsif ($_[0] eq "wLongitude") {$$r = $weather->{loc}->{lon}}
elsif ($_[0] eq "wZone") {$$r = $weather->{loc}->{zone}}
elsif ($_[0] eq "wTemperature") {$$r = $weather->{cc}->{tmp}}
elsif ($_[0] eq "wFlik") {$$r = $weather->{cc}->{flik}}
elsif ($_[0] eq "wPressure") {$$r = $weather->{cc}->{bar}->{r}}
elsif ($_[0] eq "wVisibility") {$$r = $weather->{cc}->{vis}}
elsif ($_[0] eq "wHumidity") {$$r = $weather->{cc}->{hmid}}
elsif ($_[0] eq "wDewPoint") {$$r = $weather->{cc}->{dewp}}
elsif ($_[0] eq "wWindSpeed") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{s}}
elsif ($_[0] eq "wWindAzimuth") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wUVIndex") {$$r = $weather->{cc}->{uv}->{i}}
elsif ($_[0] eq "wWindAzimuth") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wUpdateTime") {$$r = &$time($weather->{loc}->{tm})}
elsif ($_[0] eq "wSunset") {$$r = &$time($weather->{loc}->{suns})}
elsif ($_[0] eq "wSunrise") {$$r = &$time($weather->{loc}->{sunr})}
elsif ($_[0] eq "wConditionsSymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{icon}, 1)}
elsif ($_[0] eq "wUVLevel") {$$r = &translate($weather->{cc}->{uv}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wMoon") {$$r = &translate($weather->{cc}->{moon}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wMoonSymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{moon}->{t}, $symbol_index)}
elsif ($_[0] eq "wWindDirection") {$$r = &translate($weather->{cc}->{wind}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wBarTendency") {$$r = &translate($weather->{cc}->{bar}->{d}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wBarTendencySymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{bar}->{d}, $symbol_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitSpeed") {$$r = &translate($weather->{head}->{us}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitDistance") {$$r = &translate($weather->{head}->{ud}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitTemperature") {$$r = &translate($weather->{head}->{ut}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitPressure") {$$r = &translate($weather->{head}->{up}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitLatitude") {$$r = &translate("unit_latitude", $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitLongitude") {$$r = &translate("unit_longitude", $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wConditions") {$weather->{cc}->{t} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($weather->{cc}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wObservation" || $_[0] eq "wObservationCountry") {
my @temp = split ", ", $weather->{cc}->{obst};
$conky->{wObservation} = &translate($temp[0], 1);
$conky->{wObservationCountry} = &translate($temp[1], $language_index);
}
elsif ($_[0] eq "wLocation" || $_[0] eq "wCountry") {
my @temp = split ", ", $weather->{loc}->{dnam};
$conky->{wLocation} = &translate($temp[0], 1);
$conky->{wCountry} = &translate($temp[1], $language_index);
}
elsif ($_[0] eq "wSuplTime" || $_[0] eq "wSuplDate") {
my @temp = split /\s|\//, $weather->{cc}->{lsup};
$conky->{wSuplTime} = &$time($temp[3]." ".$temp[4]);
$conky->{wSuplDate} = &$date($temp[0],$temp[1],$temp[2]);
}
}
return $$r
}

sub translate {
if ($dictionary->{$_[0]}) {return $dictionary->{$_[0]}[$_[1]]}
else {return $_[0]}
}

sub time_en_24 {
my @temp = split /\:|\s/, $_[0];
if ($temp[0] == 12) {$temp[0] = 0};
if ($temp[2] eq "PM") {$temp[0] += 12};
return "$temp[0]".":"."$temp[1]";
}

########################################################################################################
## TRANSLATION TABLES
##
########################################################################################################

########################################################################################################
## COUNTRY
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# Czech Republic # Czech Republic # Česká republika # Česká republika
# Germany # Germany # Německo # Nemecko
# Hungary # Hungary # Maďarsko # Maďarsko
# Poland # Poland # Polsko # Poľsko
# Slovakia # Slovakia # Slovensko # Slovensko

########################################################################################################
## DAY
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# Monday # Monday # Pondělí # Pondelok
# Tuesday # Tuesday # Úterý # Utorok
# Wednesday # Wednesday # Středa # Streda
# Thursday # Thursday # Čtvrtek # Štvrtok
# Friday # Friday # Pátek # Piatok
# Saturday # Saturday # Sobota # Sobota
# Sunday # Sunday # Neděle # Nedeľa

########################################################################################################
## DAY_SHORT
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# Mon # Mon # Po # Po
# Tue # Tue # Út # Ut
# Wed # Wed # St # St
# Thu # Thu # Čt # Št
# Fri # Fri # Pá # Pi
# Sat # Sat # So # So
# Sun # Sun # Ne # Ne

########################################################################################################
## Month
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# Jan # January # Leden # Január # 1
# Feb # February # Únor # Február # 2
# Mar # March # Březen # Marec # 3
# Apr # April # Duben # Apríl # 4
# May # May # Květen # Máj # 5
# Jun # June # Červen # Jún # 6
# Jul # July # Červenec # Júl # 7
# Aug # August # Srpen # August # 8
# Sep # September # Září # September # 9
# Oct # October # Říjen # Október # 10
# Nov # November # Listopad # November # 11
# Dec # December # Prosinec # December # 12

########################################################################################################
## WIND
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# N # N # S # S
# E # E # V # V
# S # S # J # J
# W # W # Z # Z
# NE # NE # SV # SV
# SE # SE # JV # JV
# SW # SW # JZ # JZ
# NW # NW # SZ # SZ
# NNE # NNE # SSV # SSV
# ENE # ENE # VSV # VSV
# ENE # ENE # VJV # VJV
# SSE # SSE # JJV # JJV
# NNW # NNW # SSZ # SSZ
# WNW # WNW # ZSZ # ZSZ
# WSW # WSW # ZJZ # ZJZ
# SSW # SSW # JJZ # JJZ
# VAR # variable # proměnlivý # premenlivý

########################################################################################################
## UNIT
## space-separated units start with a hard space
## value # en # cz # sk
#########################################################################################################
# C #  °C #  °C #  °C
# km #  km #  km #  km
# km/h #  km/h #  km/h #  km/h
# mb #  mb #  hPa #  hPa
# mm #  mm #  mm #  mm
# F #  °F #  °F #  °F
# mi #  mi #  mi #  mi
# mph #  mph #  mph #  mph
# in #  in #  in #  in
# unit_latitude # N #  s. š. #  s. š.
# unit_longitude # E #  v. d. #  v. d.

########################################################################################################
## PREASURE
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# rising # rising # stoupající # stúpajúci # ↑
# falling # falling # klesající # klesajúci # ↓
# steady # steady # setrvalý # stály # =

########################################################################################################
## LUNAR PHASE
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# New # New # Nov # Nov # 9
# Waxing Crescent # Waxing Crescent # Dorůstající srpek # Dorastajúci kosák # 7
# First Quarter # First Quarter # První čtvrť # Prvá štvrť # 0
# Waxing Gibbous # Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # Dorastajúci mesiac # 3
# Full # Full # Úplněk # Spln # 1
# Waning Gibbous # Waning Gibbous # Couvající měsíc # Cúvajúci mesiac # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Last Quarter # Poslední čvrť # Posledná štvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Third Quarter # Poslední čvrť # Posledná štvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Waning Crescent # Ubývající srpek # Ubúdajúci kosák # 7 # (left <-> right)

########################################################################################################
## UV Index
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# Extreme # extrem # extrémní # extrémny
# Very high # very high # velmi vysoký # veľmi vysoký
# High # high # vysoký # vysoký
# Moderate # moderate # střední # stredný
# Low # low # nízký # nízky

########################################################################################################
## STRING
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# weather # Weather # Počasí # Počasie
# forecast # Forecast # Předpověď # Predpoveď
# as_of # as of # Stav k # Stav k
# update # Update # Update # Update
# pressure # Pressure # Tlak # Tlak
# wind # Wind # Vítr # Vietor
# dew_point # Dew point # Rosný bod # Rosný bod
# visibility # Visibility # Viditelnost # Viditeľnosť
# sunrise # Sunrise # Východ # Východ
# sunset # Sunset # Západ # Západ
# moon # Moon # Měsíc # Mesiac
# humidity # Humidity # Vlhkost # Vlhkosť
# uv # UV index # UV index # UV index

########################################################################################################
## CONDITIONS
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# blowing dust # Blowing dust # Poletující prach # Poletujúci prach
# blowing dust and windy # Blowing dust and windy # Poletující prach a větrno # Poletujúci prach a veterno
# blowing snow # Blowing snow # Poletující sníh # Poletujúci snieh
# blowing snow and windy # Blowing snow and windy # Poletující sníh a větrno # Poletujúci snieh a veterno
# clear # Clear # Jasno # Jasno
# clear and windy # Clear and windy # Jasno a větrno # Jasno a veterno
# cloudy # Cloudy # Oblačno # Oblačno
# cloudy and windy # Cloudy and windy # Oblačno a větrno # Oblačno a veterno
# drifting snow # Drifting snow # Vanoucí sníh # Vanúci snieh
# drizzle # Drizzle # Mrholení # Mrholenie
# fair # Fair # Jasno # Jasno
# fair and windy # Fair and windy # Jasno a větrno # Jasno a veterno
# fog # Fog # Mlha # Hmla
# fog and windy # Fog and windy # Mlha a větrno # Hmla a veterno
# haze # Haze # Opar # Opar
# haze and windy # Haze and windy # Opar a větrno # Opar a veterno
# heavy drizzle # Heavy drizzle # Silné mrholení # Silné mrholenie
# heavy rain # Heavy rain # Silný déšť # Silný dážď
# heavy rain and windy # Heavy rain and windy # Silný déšť a větrno # Silný dážď a veterno
# heavy rain shower # Heavy rain shower # Silné dešťové přeháňky # Silné dažďové prehánky
# heavy rain shower and windy # Heavy rain shower and windy # Silné dešťové přeháňky, větrno# Silné dažďové prehánky a veterno
# heavy snow # Heavy snow # Silné sněžení # Silné sneženie
# heavy snow and windy # Heavy snow and windy # Silné sněžení a větrno # Silné sneženie a veterno
# heavy snow shower # Heavy snow shower # Silné sněhové přeháňky # Silné snehové prehánky
# heavy t-storm # Heavy t-storm # Silná bouřka # Silná búrka
# heavy t-storm and windy # Heavy t-storm and windy # Silná bouřka a větrno # Silná búrka a větrno
# light drizzle # Light drizzle # Slabé mrholení # Ľahké mrholenie
# light drizzle and windy # Light drizzle and windy # Slabé mrholení a větrno # Ľahké mrholenie a veterno
# light freezing drizzle # Light freezing drizzle # Slabé mrznoucí mrholení # Ľahké mrznúce mrholenie
# light freezing drizzle and fog# Light freezing drizzle and fog#Slabé mrznoucí mrholení, větrno# Ľahké mrznúce mrholenie a veterno
# light freezing rain # Light freezing rain # Lehký mrznoucí déšť # Ľahký mrznúci dážď
# light rain # Light rain # Lehký déšť # Ľahký dážď
# light rain shower # Light rain shower # Lehké dešťové přeháňky # Ľahké dažďové prehánky
# light rain shower and windy # Light rain shower and windy # Lehké dešťové přeháňky, větrno# Ľahké dažďové prehánky a veterno
# light rain and fog # Light rain and fog # Lehký déšť a mlha # Ľahký dážď a hmla
# light rain and freezing rain # Light rain and freezing rain # Lekký déšť a mrznoucí déšť # Ľahký dážď a mrznúci dážď
# light rain with thunder # Light rain with thunder # Lehký déšť s hřměním # Ľahký dážď s hrmením
# light rain and windy # Light rain and windy # Lehký déšť a větrno # Ľahký dážď a veterno
# light snow # Light snow # Lehké sněžení # Ľahké sneženie
# light snow grains # Light snow grains # Slabé zrnité sněžení # Ľahké zrnité sneženie
# light snow shower # Light snow shower # Lehké sněhové přeháňky # Ľahké snehové prehánky
# light snow shower and windy # Light snow shower and windy # Lehké sněhové přeháňky, větrno# Ľahké snehové prehánky a veterno
# light snow and sleet # Light snow and sleet # Lehké sněžení a plískanice # Ľahké sneženie a plušť
# light snow and windy # Light snow and windy # Lehké sněžení a větrno # Ľahké sneženie a veterno
# mist # Mist # Mlha # Hmla
# mostly cloudy # Mostly cloudy # Převážně oblačno # Prevažne oblačno
# mostly cloudy and windy # Mostly cloudy and windy # Převážně oblačno a větrno # Prevažne oblačno a veterno
# partial fog # Partial fog # Částečná mlha # Čiastočná hmla
# partly cloudy # Partly cloudy # Polojasno # Čiastočne oblačno
# partly cloudy and windy # Partly cloudy and windy # Polojasno a větrno # Čiastočne oblačno a veterno
# patches of fog # Patches of fog # Mlhové pole # Hmlové pole
# rain # Rain # Déšť # Dážď
# rain and sleet # Rain and sleet # Déšť a plískanice # Dážď a pľušť
# rain and snow # Rain and snow # Déšť se sněhem # Dážď so snehom
# rain shower # Rain shower # Dešťové přeháňky # Dažďové prehánky
# rain shower and windy # Rain shower and windy # Dešťové přeháňky a větrno # Dažďové prehánky a veterno
# rain and fog # Rain and fog # Déšť a mlha # Dážd a hmla
# rain and freezing rain # Rain and freezing rain # Déšť a mrznoucí déšť # Dážď a mrznúci dážď
# rain and windy # Rain and windy # Déšť a větrno # Dážď a veterno
# sand # Sand # Písek # Piesok
# sand and windy # Sand and windy # Písek a větrno # Piesok a veterno
# shallow fog # Shallow fog # Slabá mlha # Ľahká hmla
# showers in the vicinity # Showers in the vicinity # Místy přeháňky # Miestami prehánky
# sleet # Sleet # Plískanice # Pľušť
# smoke # Smoke # Kouř # Dym
# snow # Snow # Sněžení # Sneženie
# snow and fog # Snow and fog # Sněžení a mlha # Sneženie a hmla
# snow and freezing rain # Snow and freezing rain # Mrznoucí déšť se sněhem # Mrznúci dážď zo snehom
# snow grains # Snow grains # Zrnité sněžení # Zrnité sneženie
# snow showers # Snow showers # Sněhové přeháňky # Snehové prehánky
# snow and windy and fog # Snow and windy and fog # Sněžení, větrno a mlha # Sneženie, veterno a hmla
# squalls # Squalls # Poryvy # Poryvy
# squalls and windy # Squalls and windy # Poryvy a větrno # Poryvy a veterno
# sunny # Sunny # Slunečno # Slnečno
# sunny and windy # Sunny and windy # Slnečno a větrno # Slnečno a veterno
# t-storm # T-Storm # Bouřka # Búrka
# t-storm and windy # T-Storm and windy # Bouřka a větrno # Búrka a veterno
# thunder # Thunder # Hřmění # Hrmenie
# thunder and wintry mix # Thunder and wintry mix # Bouřka a plískanice # Búrka a pľušť
# thunder in the vicinity # Thunder in the vicinity # Místy hřmění # Miestami hrmenie
# unknown precip # Unknown precip # Neznámé srážky # Neznáme zrážky
# widespread dust # Widespread dust # Prašno # Prašno
# widespread dust and windy # Widespread dust and windy # Prašno a větrno # Prašno a veterno
# wintry mix # Wintry mix # Proměnlivé zimní počasí # Premenlivé zimné počasie

########################################################################################################
##     ICONS
## Nr. # Yahoo description # symbol
########################################################################################################
# 0 # tornado # i
# 1 # tropical storm # h
# 2 # hurricane # h
# 3 # severe thunderstorms # i
# 4 # thunderstorms # i
# 5 # mixed rain and snow # k
# 6 # mixed rain and sleet # h
# 7 # mixed snow and sleet # k
# 8 # freezing drizzle # g
# 9 # drizzle # g
# 10 # freezing rain # h
# 11 # showers # g
# 12 # showers # h
# 13 # snow flurries # j
# 14 # light snow showers # k
# 15 # blowing snow # j
# 16 # snow # k
# 17 # hail # i
# 18 # sleet # h
# 19 # dust # v
# 20 # foggy # v
# 21 # haze # v
# 22 # smoky # v
# 23 # blustery # w
# 24 # windy # w
# 25 # cold # j
# 26 # cloudy # d
# 27 # mostly cloudy (night) # d
# 28 # mostly cloudy (day) # c
# 29 # partly cloudy (night) # b
# 30 # partly cloudy (day) # b
# 31 # clear (night) # 1
# 32 # sunny # a
# 33 # fair (night) # 1
# 34 # fair (day) # b
# 35 # mixed rain and hail # i
# 36 # hot # l
# 37 # isolated thunderstorms # f
# 38 # scattered thunderstorms # f
# 39 # scattered thunderstorms # h
# 40 # scattered showers # h
# 41 # heavy snow # k
# 42 # scattered snow showers # k
# 43 # heavy snow # k
# 44 # partly cloudy # b
# 45 # thundershowers # h
# 46 # snow showers # k
# 47 # isolated thundershowers # g
# na # not available # ~

########################################################################################################
## Czech Republic
## loc dnam # code # Local name
########################################################################################################
# Beroun # EZXX0001 # Beroun
# Breclav # EZXX0035 # Břeclav
# Brno # EZXX0002 # Brno
# Budweis # EZXX0030 # České Budějovice
# Cervena # EZXX0027 # Červená hora
# Cesky Tesin # EZXX0003 # Český Těšín
# Cheb # EZXX0017 # Cheb
# Chomutov # EZXX0044 # Chomutov
# Churanov # EZXX0019 # Churáňov
# Dormazlice # EZXX0040 # Domažlice
# Frydek # EZXX0004 # Frýdek
# Hodonin # EZXX0036 # Hodonín
# Holesov # EZXX0028 # Holešov
# Jaromer # EZXX0032 # Jaroměř
# Jesenik # EZXX0037 # Jeseník
# Jicin # EZXX0031 # Jičín
# Jindrichuv Hradec # EZXX0039 # Jindřichův Hradec
# Karlovy Vary # EZXX0045 # Karlovy Hory
# Karvina # EZXX0005 # Karviná
# Kladno # EZXX0006 # Kladno
# Klatovy # EZXX0041 # Klatovy
# Kocelovice # EZXX0021 # Kocelovice
# Kolin # EZXX0007 # Kolín
# Kostelni Myslova # EZXX0024 # Kostelní Myslová
# Liberec # EZXX0023 # Liberec
# Lysa Hora # EZXX0029 # Lysá hora
# Milesovka # EZXX0020 # Milešovka
# Nachod # EZXX0047 # Náchod
# Olomouc # EZXX0038 # Olomouc
# Opava # EZXX0008 # Opava
# Ostrava # EZXX0009 # Ostrava
# Pardubice # EZXX0034 # Pardubice
# Pilsen # EZXX0010 # Plzeň
# Pisek # EZXX0011 # Písek
# Prague # EZXX0012 # Praha
# Praha-Libus # EZXX0022 # Praha-Libuš
# Pribyslav # EZXX0025 # Přibyslav
# Primda # EZXX0018 # Přimda
# Prostejov # EZXX0049 # Prostějov
# Rosice # EZXX0013 # Rosice
# Slavkov u Brna # EZXX0014 # Slavkov u Brna
# Strakonice # EZXX0042 # Strakonice
# Sumperk # EZXX0048 # Šumperk
# Tabor # EZXX0015 # Tábor
# Trebic # EZXX0033 # Třebíč
# Trutnov # EZXX0046 # Trutnov
# Turnov # EZXX0043 # Turnov
# Usti Nad Orlici # EZXX0026 # Ústí nad Orlicí
# Usti nad Labem # EZXX0016 # Ústí nad Labem

########################################################################################################
## Slovakia
## loc dnam # code # Local name
########################################################################################################
# Banska Stiavnica # LOXX0013 # Banská Štiavnica
# Bardejov # LOXX0017 # Bardejov
# Bratislava # LOXX0001 # Bratislava
# Brezno # LOXX0028 # Brezno
# Cadca # LOXX0019 # Čadca
# Handlova # LOXX0012 # Handlová
# Humenne # LOXX0025 # Humenné
# Ivanka pri Dunaji # LOXX0002 # Ivanka pri Dunaji
# Kosice # LOXX0003 # Košice
# Levice # LOXX0022 # Levice
# Lucenec # LOXX0024 # Lučenec
# Martin # LOXX0010 # Martin
# Nitra # LOXX0021 # Nitra
# Nove Zamky # LOXX0004 # Nové Zámky
# Piestany # LOXX0008 # Piešťany
# Poprad # LOXX0005 # Poprad
# Prievidza # LOXX0011 # Prievidza
# Rimavska Sobota # LOXX0015 # Rimavská Sobota
# Roznava # LOXX0014 # Rožňava
# Senec # LOXX0006 # Senec
# Senica # LOXX0020 # Senica
# Sliac # LOXX0009 # Sliač
# Snina # LOXX0018 # Snina
# Stropkov # LOXX0016 # Stropkov
# Topolcany # LOXX0023 # Topoľčany
# Trencin # LOXX0027 # Trenčín
# Trnava # LOXX0007 # Trnava
# Zilina # LOXX0026 # Žilina

moj pozadie: http://img370.imageshack.us/my.php?image=obrazovkakr1.png (http://img370.imageshack.us/my.php?image=obrazovkakr1.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 18 Červenec 2008, 17:45:36
Po změně jazyka je třeba buď počkat než se to obnoví (máte nastaveno 5 minut) nebo smazat dva soubory, což se dá udělat jednoduše takto:
pkill conky && rm .conky/weather.conky .conky/weather_*.xml && conky & sleep 3 && pkill conky && conky
Jinak doporučuji nainstalovat balík hddtemp, pak se vám u těch disků bude zobrazovat i teplota. A pokud máte grafiku nVidia, balík nvidia-settings, což umožní zobrazení teploty grafiky (nemusí fungovat vždy).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Lukysek 24 Červenec 2008, 12:37:18
ahoj, mam jeden dotaz, kdyz conky pustim, pusti se mi v okne, jak ho mam spustit, aby se pustil na plose? dekuji
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Lukysek 24 Červenec 2008, 15:10:40
uz vim jak na to :)..chyba byla v moji blbosti .. ted ovsem resim jeste jeden problem, conky mi neustale "problikava".. stim uz si vazne nevim rady :(..nestava se to nekomu tez?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 24 Červenec 2008, 15:37:35
Jak jsi to vyřešil? Mně se to stalo po přidání dalšího uživatele - pro kterého jsme chtěl ty samé conky co mám nastavené pro původního...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Lukysek 24 Červenec 2008, 16:47:25
nemas totiz konfiguracni soubor (.conkyrc) v home slozce uzivatele :)..zkopiruj tam ten soubor od toho puvodniho uzivatele a pujde ti to ;)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Jari 24 Červenec 2008, 18:35:39
To jsem právě měl a nic :) stejně toho dalšího uživatele doma nepotřebuju, ale zajímá mě to do budoucna a budu hledat kde je zakopanej pes.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Lukysek 24 Červenec 2008, 18:49:17
aha, tak u me to bylo prave timhle :) ..
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: James_ros 25 Červenec 2008, 11:07:45
podarilo se nekomu zprovoznit ten mail v conky?? Konkretne Gmail

Sice se uz tu resilo, ale u nikoho jsem to nevidel
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 25 Červenec 2008, 11:51:41
Tady to někdo má, tak se ho zkuste zeptat:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=1186.msg190205#msg190205
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 29 Červenec 2008, 09:18:49
zdravim.
kouipil jsem si new pc ( viz dole ) a tak jsem se tesil jak si pohraju s ubuntu a taky s conkama . tak jako jedou mi akorat mam takove 2 problemy : u 3. a 4. jadra mi to nejak blbne. ukazuje to vytizeni, to jo ale obcas to hodi takovejhle bug : http://wewerky.tym.cz/conky.png ( to sami to haze i u 3. jadra ) .
a ten druhy problem je ta teplota kterou mi to nikde nechce zobrazit ( vim ze se to tady uz resi ) . ani sledovani systemu, ani prikaz sensors ... nic
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Kazekage 29 Červenec 2008, 09:38:03
a balicek lmsensors mas? nie som si isty menom nemam tu notas
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Evžen Šubrt 29 Červenec 2008, 09:39:55
a balicek lmsensors mas? nie som si isty menom nemam tu notas
No, bez toho by mu to sand vůbec nejelo. A z toho co píše předpokládám, žě projel znovu celou proceduru zprovoznění senzorů (příkazy jako sensors detect a editace příslušných konfiguráků).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Kazekage 29 Červenec 2008, 09:45:50
a co ti vypise ked das prikaz na sensors?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 29 Červenec 2008, 11:37:04
zapomel jsem vam jeste dat .conkyrc ( mohlo by se hodit )
Citace
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 0.3

minimum_size 100 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont monospace:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40


TEXT

$color
${color 80d62b}Pamela in binary code ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU_1: ${cpu cpu0}%   ${alignr} ${cpubar cpu0 10,150}
${cpugraph cpu0 20,200 ff841f 80d62b }
${color ff9730} CPU_2: ${cpu cpu1}%   ${alignr} ${cpubar cpu1 10,150}
${cpugraph cpu1 20,200 ff841f 80d62b }
${color ff9730} CPU_3: ${cpu cpu2}%   ${alignr} ${cpubar cpu2 10,150}
${cpugraph cpu2 20,200 ff841f 80d62b }
${color ff9730} CPU_4: ${cpu cpu3}%   ${alignr} ${cpubar cpu3 10,150}
${cpugraph cpu3 20,200 ff841f 80d62b }
$alignr ${color #808080}Teplota: ${color #FFFFFF}${acpitemp}°C
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}
${execpi 60 cat ~/.conky/tv.conky}${texeci 300 ~/.conky/tv.pl 4 49 color3 > ~/.conky/tv.conky}

${texeci 3600 ~/.conky/rates.pl}

${font monospace:size=10}${execi 3600 cal -m}$font

prikaz sensors mi vypise
Citace
No sensors found!
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.

kdyz dam sudo sensors-detect a vsechno to odenteruju tak to vypada takhle ( vystup prikazu sensors se po teto procedure nemeni )
Citace
stet@stet-pc:~$ sudo sensors-detect
# sensors-detect revision 5016 (2007-11-11 22:20:16 +0100)

This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.

We can start with probing for (PCI) I2C or SMBus adapters.
Do you want to probe now? (YES/no):
Probing for PCI bus adapters...
Use driver `i2c-piix4' for device 0000:00:14.0: ATI Technologies Inc SB600 SMBus

We will now try to load each adapter module in turn.
Module `i2c-piix4' already loaded.
If you have undetectable or unsupported adapters, you can have them
scanned by manually loading the modules before running this script.

We are now going to do the I2C/SMBus adapter probings. Some chips may
be double detected; we choose the one with the highest confidence
value in that case.
If you found that the adapter hung after probing a certain address,
you can specify that address to remain unprobed.

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter at 0b00 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):
Client found at address 0x28
Probing for `National Semiconductor LM78'...                No
Probing for `National Semiconductor LM78-J'...              No
Probing for `National Semiconductor LM79'...                No
Probing for `National Semiconductor LM80'...                No
Probing for `Winbond W83781D'...                            No
Probing for `Winbond W83782D'...                            No
Probing for `Winbond W83627HF'...                           No
Probing for `Winbond W83627EHF'...                          No
Probing for `Winbond W83627DHG'...                          No
Probing for `Asus AS99127F (rev.1)'...                      No
Probing for `Asus AS99127F (rev.2)'...                      No
Probing for `Asus ASB100 Bach'...                           No
Probing for `Analog Devices ADM1029'...                     No
Probing for `ITE IT8712F'...                                No

Client found at address 0x51
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                                No
Client found at address 0x53
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                                No

Next adapter: NVIDIA i2c adapter  (i2c-1)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 No
Probing for `EDID EEPROM'...                                Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x51
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 No
Probing for `EDID EEPROM'...                                Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x52
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 No
Probing for `EDID EEPROM'...                                Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x53
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 No
Probing for `EDID EEPROM'...                                Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)

Next adapter: NVIDIA i2c adapter  (i2c-2)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: NVIDIA i2c adapter  (i2c-3)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Some chips are also accessible through the ISA I/O ports. We have to
write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though.
Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots!
Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no):
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM78-J' at 0x290...     No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'...         No
Probing for `VIA VT82C686 Integrated Sensors'...            No
Probing for `VIA VT8231 Integrated Sensors'...              No
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No

Some Super I/O chips may also contain sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no):
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       No
Trying family `ITE'...                                      No
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `National Semiconductor'...                   No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'...                       Yes
Found `Fintek F71882FG/F71883FG Super IO Sensors'           Success!
    (address 0x600, driver `f71882fg')

Some CPUs or memory controllers may also contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? (YES/no):
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD K10 thermal sensors...                                  Success!
    (driver `to-be-written')
Intel Core family thermal sensor...                         No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No

Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:

Driver `f71882fg' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * ISA bus, address 0x600
    Chip `Fintek F71882FG/F71883FG Super IO Sensors' (confidence: 9)

Driver `to-be-written' (should be inserted):
  Detects correctly:
  * Chip `AMD K10 thermal sensors' (confidence: 9)

I will now generate the commands needed to load the required modules.
Just press ENTER to continue:

To load everything that is needed, add this to /etc/modules:

#----cut here----
# Chip drivers
f71882fg
# no driver for AMD K10 thermal sensors yet
#----cut here----

Do you want to add these lines automatically? (yes/NO)


a ten balicek lmsensors  jsem nijak vedome neinstaloval . kdyz dam sudo apt-get install lmsensors tak to hlasi ze balicek nenalezen
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Evžen Šubrt 29 Červenec 2008, 12:40:53
No, viděl bych to asi takhle: Na novém kompu jsi nejspíš instaloval ubuntu "na čisto". Myslím, že balík lm-sensors se píše s pomlčkou (ale taky nejsem u ubuntího kompu) - kdyžtak ho zkus najít přes Synaptic.

Jinak nachází ti to f71882fg - to by se mělo automaticky (pokud dáváš yes) přidat do souboru /etc/modules. Nenuděláš hloupost, když to zkontroluješ.

Potom je ve výpisu hláška
Citace
AMD K10 thermal sensors...                                  Success!
    (driver `to-be-written')
což značí, že byl detekován teplotní senzor pro procesory AMD K10, ale není pro něj zatím driver - takže teploty asi zatím nebudou. Budeš muset čekat na aktualizace (nebo zkus googlit).
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 29 Červenec 2008, 12:42:58
 EuGenio : diky moc. ten lm-sensors je vazne s - a kdyz jsem ho chtel nainstalovat tak mi to vyhodilo ze uz mam nejnovejsi verzi. a jak tak googlim tak prej jeste v dubnu nebyly drivery pro interni teplomer v cpu AMD phenom
a nevite nekdo proc blbne to 3. a 4. jadro ? viz ten sreen nahore
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: mistr 29 Červenec 2008, 18:01:51
Dobrý den,
mám problém s Conky po spuštění, nejsou napláclý na plochu, zasahujou trochu do horní plochy a mají po okrajích stín jako třeba okna, nevíte někdo jak na to?
Děkuji
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jirihuf 29 Červenec 2008, 18:38:21
Mně se zase po restartu zobrazují jak chtějí. Někdy normálně a někdy navrchu jako okno a nejde přes ně nic dát, takže pomůže jen zabít a znovu spustit.. Dělá to compiz, nebo čím to může být..? A jaktože se pokaždé chová jinak??
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 29 Červenec 2008, 18:41:42
Dobrý den,
mám problém s Conky po spuštění, nejsou napláclý na plochu, zasahujou trochu do horní plochy a mají po okrajích stín jako třeba okna, nevíte někdo jak na to?
Děkuji
no rekl bych ze podle navodu co je v tomto topicu hned na prvni strance by to mohl zvladnout kazdy , na wiki ( http://wiki.ubuntu.cz/Conky) je o tom informaci dost na vyreseni tveho problemu a kdyby nahodou to byl tak moc zavazny problem ze to nevyresi prvni 2 moznost tak by se hodil .conkyrc .
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jirihuf 29 Červenec 2008, 21:25:05
Dobrý den,
mám problém s Conky po spuštění, nejsou napláclý na plochu, zasahujou trochu do horní plochy a mají po okrajích stín jako třeba okna, nevíte někdo jak na to?
Děkuji
no rekl bych ze podle navodu co je v tomto topicu hned na prvni strance by to mohl zvladnout kazdy , na wiki ( http://wiki.ubuntu.cz/Conky) je o tom informaci dost na vyreseni tveho problemu a kdyby nahodou to byl tak moc zavazny problem ze to nevyresi prvni 2 moznost tak by se hodil .conkyrc .
To je vyzkoušeno... navíc, v xorg.conf žádnou položku modules nemám a když ji tam přidám, tak si akorát vyřadím nastavení...:-(
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 29 Červenec 2008, 22:01:36
Dobrý den,
mám problém s Conky po spuštění, nejsou napláclý na plochu, zasahujou trochu do horní plochy a mají po okrajích stín jako třeba okna, nevíte někdo jak na to?
Děkuji
no rekl bych ze podle navodu co je v tomto topicu hned na prvni strance by to mohl zvladnout kazdy , na wiki ( http://wiki.ubuntu.cz/Conky) je o tom informaci dost na vyreseni tveho problemu a kdyby nahodou to byl tak moc zavazny problem ze to nevyresi prvni 2 moznost tak by se hodil .conkyrc .
To je vyzkoušeno... navíc, v xorg.conf žádnou položku modules nemám a když ji tam přidám, tak si akorát vyřadím nastavení...:-(

v 8.04 neni Modules ale Module
u me :
Citace
Section "Module"
   Load      "dbe"
   Load      "glx"
EndSection
a funguje

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jirihuf 29 Červenec 2008, 22:16:26
Nene, v mém není..:-) A jak říkám, když ho tam dám, tak se mi rozhodí a můžu tak leda nastavovat znovu kostku.. netuším, jakým to kouzlem, ale je to tak...
Funguje jedině tehdy, když nemám umožněnou funkci pamatovat si spuštěné aplikace při odhlašování... což ale zase nechci, protože to opravdu vynikající věc..:-(
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 29 Červenec 2008, 22:42:01
hmm, tak jestli to cely podelava Compiz tak nwm no. snad nekdo jiny
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jirihuf 30 Červenec 2008, 08:15:35
Každopádně děkuji!
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: truhlik 30 Červenec 2008, 09:46:13
S compizem je to trochu slozitejsi. Ale uz se to tu taky resilo. Zkuste projit ten predeslych 10 stran prispevkum, nebo hledejte "compiz conky" na googlu, nebo tady.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: winni 03 Srpen 2008, 19:44:02
Zdravim,
 mam mensi proble s Conky, tj. vse funguje jak ma, az na weather - ten se nechce sam aktualizovat (normalne se nacte na plochu, a treba po trech hodinach se chci podivat na aktualni pocasi a co nevidim? :) stav pocasi, ale o tri hodiny zpet). Pomuze jen pkill conky a pak znovu conky, pak se nacte aktualni pocasi, ale to je hrozne otravne. To same mi dela pri spusteni PC (Conky nabehne ale weather je treba ze vcerejsihio dne), zase pomuze pkill conky a conky. Jestli nekdo vi co stim, poradte prosim :) . Diky
pozn. vse je spravne konfigurovano...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Trumpeta 04 Srpen 2008, 12:33:21
Mně dělá počasí to samé, ale nikdy jsem to nepokládal za problém. Zatím se to vždy nějak zaktualizovalo a zas tak na tom závislý nejsem. Například teď už od posledního updatu uběhly skoro 2 hodiny.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 09 Srpen 2008, 14:07:24
to měření teploty je boj.. lm-sensors mám nainstalován a nakonfigurovaný.
Jeho výpis:
Kód: [Vybrat]
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.28 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)   
in1:        +12.30 V  (min =  +7.34 V, max =  +0.11 V)   ALARM
AVCC:        +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +2.05 V)   ALARM
3VCC:        +3.30 V  (min =  +0.56 V, max =  +0.06 V)   ALARM
in4:         +1.66 V  (min =  +0.51 V, max =  +0.36 V)   ALARM
in5:         +1.62 V  (min =  +1.05 V, max =  +0.01 V)   ALARM
in6:         +5.17 V  (min =  +3.69 V, max =  +0.41 V)   ALARM
VSB:         +3.30 V  (min =  +3.62 V, max =  +0.00 V)   ALARM
VBAT:        +3.22 V  (min =  +1.02 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in9:         +1.62 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.31 V)   ALARM
Case Fan:      0 RPM  (min = 1318 RPM, div = 128)  ALARM
CPU Fan:    3879 RPM  (min = 4192 RPM, div = 2)  ALARM
Aux Fan:    1885 RPM  (min = 2556 RPM, div = 4)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 2636 RPM, div = 128)  ALARM
Sys Temp:    +36.0°C  (high = -123.0°C, hyst = +90.0°C)  sensor = thermistor
CPU Temp:    +49.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:   +105.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
cpu0_vid:   +1.175 V

Výpis z ls /sys/class/hwmon/hwmon?/device/temp?_input
Kód: [Vybrat]
/sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input
/sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp2_input
/sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp3_input

V conky se tu teplotu snažím zobrazit příkazem: ${hwmon 14 temp 1}˚C - problém, je, že se mi s tím conky ani nespustí. Za hwmon jsem zkoušel dosazovat různá čísla, např. 1, 2.., ale k ničemu to nevedlo. Conky se s tím prostě nespustí. Nemá někdo nějaké řešení?

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 09 Srpen 2008, 17:21:20
Za hwmon jsem zkoušel dosazovat různá čísla, např. 1, 2.., ale k ničemu to nevedlo. Conky se s tím prostě nespustí.
Zkoušel jste dosadit i 0?
Když se spustí v terminálu, vypíše něco?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: vito45 10 Srpen 2008, 15:24:46
nevidel som žeby sa to tuna riešilo, chcel by som zobraziť 2 grafy, každy pre jedno jadro CPU, neviete ako na to?
toto nefunguje:
${offset 45}${cpugraph CPU1 20,150 000000 000000}  ${cpugraph CPU2 20,150 000000 000000}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Tomáš Pikálek 10 Srpen 2008, 15:37:42
První procesor je cpu0, druhý cpu1.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Richie 12 Srpen 2008, 10:13:20
Zkoušel jste dosadit i 0?
Když se spustí v terminálu, vypíše něco?

Konečně pokrok. Zkoušel jsem dosadit na Vaše doporučení tu nulu a ono to funguje!!! Moc Vám děkuju. Jenom bych si chtěl ještě upřesnit - SYS temp je teplota v casu? a co je AUX temp??
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: vito45 12 Srpen 2008, 18:43:46
První procesor je cpu0, druhý cpu1.
akurat som na to prišiel, má to byť malými písmenami  ::)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: mk33 17 Srpen 2008, 11:37:16
Dneska zapnu počítač a nevěřim vlastním očím co mi conky ukazuje u větráčků (lm-sensors):
http://www.mk33.ic.cz/obrazky-kraviny/otacky.png (http://www.mk33.ic.cz/obrazky-kraviny/otacky.png)
Po pěti minutách už to ukazuje normální hodnoty.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Lorek 17 Srpen 2008, 18:09:21
Zde moje conky:
(http://img368.imageshack.us/img368/9/screenshot5ay9.th.png) (http://img368.imageshack.us/my.php?image=screenshot5ay9.png)

config:
Kód: [Vybrat]
# conky
#

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no #Transparent background.

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer right
use_xft yes

# Update interval in seconds
update_interval 2

# Minimum size of text area
minimum_size 260 5

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw borders around graphs
draw_graph_borders no

# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
xftfont Eurostile:size=10
xftalpha 0.7
#font arial
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color #A05717

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 30
gap_y 41

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
${font arial black:size=12}${color orange}SYSTEM${color}${font arial black:size=11}INFORMATION${color orange} ${hr 2}$color$font
${color orange}${font openlogos:size=30}T$color${font}
${voffset -38}${goto 40}$sysname  $kernel on $machine${voffset -18}
${voffset 16}${goto 40}$nodename  ${font arial black:size=9}UP: $font$uptime ${voffset -18}
${voffset 6}${font arial black:size=30}${time %e}$font ${voffset -17}${time %A, }${time %B} ${time %G}
${voffset -2}${goto 65}${font arial black:size=10} ${time %I:%M:%S %p}
${font arial black:size=12}${color orange}CPU${color}${font arial black:size=11}INFORMATION${color orange} ${hr 2}$color$font
${font arial black:size=9}USAGE (AVG): $font${cpu cpu0}%
${cpugraph cpu0 303030 C0C0C0}
${color orange}${hr 2}$color
${font arial black:size=12}${color orange}MEMORY${color}${font arial black:size=11}INFORMATION${color orange} ${hr 2}$color$font
${font arial black:size=9}RAM: $font$memperc% ${alignr}$mem ${font arial black:size=9}/ $font$memmax
${membar 4}
${font arial black:size=9}SWAP: $font$swapperc% ${alignr}$swap ${font arial black:size=9}/ $font$swapmax
${swapbar 4}
${color orange}${hr 2}$color
${font arial black:size=12}${color orange}DISK${color}${font arial black:size=11}INFORMATION${color orange} ${hr 2}$color$font
${font arial black:size=9}VOLUME${goto 116}TYPE${goto 180}%FREE${alignr 1}SIZE$font
${font arial black:size=9}ROOT:$font${goto 120}${fs_type /}${goto 190}${fs_free_perc /}%${alignr}${fs_size /}
${fs_bar 4 /}$color
${font arial black:size=9}HOME:$font${goto 120}${fs_type /home/jindra}${goto 190}${fs_free_perc /home/jindra}%${alignr}${fs_size /home/jindra}
${fs_bar 4 /home/jindra}$color
${font arial black:size=9}STORAGE:$font${goto 120}${fs_type /mnt/share/Jindrich}${goto 190}${fs_free_perc /mnt/share/Jindrich}%${alignr}${fs_size /mnt/share/Jindrich}
${fs_bar 4 /mnt/share/Jindrich}$color
${color orange}${hr 2}$color
${font arial black:size=12}${color orange}NETWORK${color}${font arial black:size=11}INFORMATION${color orange} ${hr 2}$color$font
${font arial black:size=9}LOCAL:$font${addr eth0} $alignr ${color} ${font arial black:size=9}EXTERNAL:$font${execi 14400 wget -O - http://whatismyip.org/ | tail}${color}
${font arial black:size=9}DOWN: $font$color${downspeed eth0} kB/s ${alignr}${font arial black:size=9}UP: $font${upspeed eth0} kB/s
${downspeedgraph eth0 25,140 303030 C0C0C0} ${alignr}${upspeedgraph eth0
25,140 303030 C0C0C0}$color
${font arial black:size=9}TOTAL: $font${totaldown eth0} ${alignr}${font arial black:size=9}TOTAL: $font${totalup eth0}
${font arial black:size=9}INBOUND: $font${tcp_portmon 1 32767 count} ${font arial black:size=9}OUTBOUND: $font${tcp_portmon 32768
61000 count}${alignr}${font arial black:size=9}TOTAL: $font${tcp_portmon 1 65535 count}
${color orange}${hr 2}$color
${font arial black:size=12}${color orange}HIGHEST${color}${font arial black:size=11}CPU${color orange} ${hr 2}$color$font
${font arial black:size=9}NAME${goto 180}%CPU${alignr 1}%MEM$font
${font arial black:size=9}${top name 1}${goto 180}${font arial black:size=9}${top cpu 1}${alignr 1}${font arial black:size=9}${top mem 1}
${font arial black:size=9}${top name 2}${goto 180}${font arial black:size=9}${top cpu 2}${alignr 1}${font arial black:size=9}${top mem 2}
${font arial black:size=9}${top name 3}${goto 180}${font arial black:size=9}${top cpu 3}${alignr 1}${font arial black:size=9}${top mem 3}
${color orange}${hr 2}$color
${font arial black:size=12}${color orange}HIGHEST${color}${font arial black:size=11}MEM${color orange} ${hr 2}$color$font
${font arial black:size=9}NAME${goto 180}%MEM${alignr 1}%CPU$font
${font arial black:size=9}${top_mem name 1}${goto 180}${font arial black:size=9}${top_mem mem 1}${alignr 1}${font arial black:size=9}${top_mem cpu 1}
${font arial black:size=9}${top_mem name 2}${goto 180}${font arial black:size=9}${top_mem mem 2}${alignr 1}${font arial black:size=9}${top_mem cpu 2}
${font arial black:size=9}${top_mem name 3}${goto 180}${font arial black:size=9}${top_mem mem 3}${alignr 1}${font arial black:size=9}${top_mem cpu 3}
${color orange}${hr 2}$color
${color orange}${hr 2}$color
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: rEnEeK 27 Srpen 2008, 14:38:47
Mno ubuntu mam treti den, takze ziadna slava, ale aspon trosku som si conky zmenil  :)

(http://www.imghost.sk/up/images/1zh0h4qcupvmj240pdr6_thumb.png) (http://www.imghost.sk/up/viewer.php?file=1zh0h4qcupvmj240pdr6.png)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Stilgar 08 Září 2008, 20:37:47
tak tady je moje:
(http://img134.imageshack.us/img134/6463/obrazovkase4.th.jpg) (http://img134.imageshack.us/my.php?image=obrazovkase4.jpg)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jirihuf 09 Září 2008, 13:02:03
No tak sem s kódem, to počasí mě zajímá.;-)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Stilgar 09 Září 2008, 21:30:22
Kód: [Vybrat]
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

out_to_console no

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 7x12
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 7x12
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
font -artwiz-snap-normal-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-iso8859-1

# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont monospace-8

own_window_transparent yes
own_window_colour hotpink

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

on_bottom yes

# mail spool
mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 1

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 5 5
maximum_width 300


# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline yes

# Draw borders around text
draw_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 5

# border margins
border_margin 10

# border width
border_width 2

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color 63797f
default_outline_color 222222

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text

gap_x 20
gap_y 40

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer yes

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti

# Possible variables to be used:
#
#      Variable         Arguments                  Description               
#  acpiacadapter                     ACPI ac adapter state.                   
#  acpifan                           ACPI fan state                           
#  acpitemp                          ACPI temperature.                       
#  adt746xcpu                        CPU temperature from therm_adt746x       
#  adt746xfan                        Fan speed from therm_adt746x             
#  battery           (num)           Remaining capasity in ACPI or APM       
#                                    battery. ACPI battery number can be     
#                                    given as argument (default is BAT0).     
#  buffers                           Amount of memory buffered               
#  cached                            Amount of memory cached                 
#  color             (color)         Change drawing color to color           
#  cpu                               CPU usage in percents                   
#  cpubar            (height)        Bar that shows CPU usage, height is     
#                                    bar's height in pixels                   
#  downspeed         net             Download speed in kilobytes             
#  downspeedf        net             Download speed in kilobytes with one     
#                                    decimal                                 
#  exec              shell command   Executes a shell command and displays   
#                                    the output in torsmo. warning: this     
#                                    takes a lot more resources than other   
#                                    variables. I'd recommend coding wanted   
#                                    behaviour in C and posting a patch :-). 
#  execi             interval, shell Same as exec but with specific interval.
#                    command         Interval can't be less than             
#                                    update_interval in configuration.       
#  fs_bar            (height), (fs)  Bar that shows how much space is used on
#                                    a file system. height is the height in   
#                                    pixels. fs is any file on that file     
#                                    system.                                 
#  fs_free           (fs)            Free space on a file system available   
#                                    for users.                               
#  fs_free_perc      (fs)            Free percentage of space on a file       
#                                    system available for users.             
#  fs_size           (fs)            File system size                         
#  fs_used           (fs)            File system used space                   
#  hr                (height)        Horizontal line, height is the height in
#                                    pixels                                   
#  i2c               (dev), type, n  I2C sensor from sysfs (Linux 2.6). dev   
#                                    may be omitted if you have only one I2C 
#                                    device. type is either in (or vol)       
#                                    meaning voltage, fan meaning fan or temp
#                                    meaning temperature. n is number of the 
#                                    sensor. See /sys/bus/i2c/devices/ on     
#                                    your local computer.                     
#  kernel                            Kernel version                           
#  loadavg           (1), (2), (3)   System load average, 1 is for past 1     
#                                    minute, 2 for past 5 minutes and 3 for   
#                                    past 15 minutes.                         
#  machine                           Machine, i686 for example               
#  mails                             Mail count in mail spool. You can use   
#                                    program like fetchmail to get mails from
#                                    some server using your favourite         
#                                    protocol. See also new_mails.           
#  mem                               Amount of memory in use                 
#  membar            (height)        Bar that shows amount of memory in use   
#  memmax                            Total amount of memory                   
#  memperc                           Percentage of memory in use             
#  new_mails                         Unread mail count in mail spool.         
#  nodename                          Hostname                                 
#  outlinecolor      (color)         Change outline color                     
#  pre_exec          shell command   Executes a shell command one time before
#                                    torsmo displays anything and puts output
#                                    as text.                                 
#  processes                         Total processes (sleeping and running)   
#  running_processes                 Running processes (not sleeping),       
#                                    requires Linux 2.6                       
#  shadecolor        (color)         Change shading color                     
#  stippled_hr       (space),        Stippled (dashed) horizontal line       
#                    (height)       
#  swapbar           (height)        Bar that shows amount of swap in use     
#  swap                              Amount of swap in use                   
#  swapmax                           Total amount of swap                     
#  swapperc                          Percentage of swap in use               
#  sysname                           System name, Linux for example           
#  time              (format)        Local time, see man strftime to get more
#                                    information about format                 
#  totaldown         net             Total download, overflows at 4 GB on     
#                                    Linux with 32-bit arch and there doesn't
#                                    seem to be a way to know how many times 
#                                    it has already done that before torsmo   
#                                    has started.                             
#  totalup           net             Total upload, this one too, may overflow
#  updates                           Number of updates (for debugging)       
#  upspeed           net             Upload speed in kilobytes               
#  upspeedf          net             Upload speed in kilobytes with one       
#                                    decimal                                 
#  uptime                            Uptime                                   
#  uptime_short                      Uptime in a shorter format               
#
#  seti_prog                         Seti@home current progress
#  seti_progbar      (height)        Seti@home current progress bar
#  seti_credit                       Seti@hoome total user credit


# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument
#${font Dungeon:style=Bold:pixelsize=10}I can change the font as well
#${font Verdana:size=10}as many times as I choose
#${font Perry:size=10}Including UTF-8,
#${font Luxi Mono:size=10}justo como este texto que o google traduz fêz o português
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
text_buffer_size 2500

TEXT
${color #63797f}[${color #00ff00}Stilgar${color #63797f}][${color red}$nodename${color #63797f}]
${color #888888}$sysname $kernel ${color #CCCCCC}on ${color #888888}$machine
${color #888888}Uptime: $uptime
${color #63797f}${hr 2}
${color #888888}cpu: ${color #CCCCCC}${cpu}%            CPU Temp: ${acpitemp}˚C
${color #888888}${cpugraph 25}
${color #888888}ram : ${color #CCCCCC}$mem${color #888888}/${color #CCCCCC}$memmax ${color #888888}- ${color #CCCCCC}$memperc%
${color #888888}DOWN: ${color #CCCCCC}${downspeed eth0} kB/s      ${color #888888}UP: ${color #CCCCCC}${upspeed eth0} kB/s
${color #888888}${downspeedgraph eth0 20,130}   ${color #888888}${upspeedgraph eth0 20,130}
${color #888888}TOTAL: ${color #CCCCCC}${totaldown eth0}      ${color #888888}TOTAL: ${color #CCCCCC}${totalup eth0}
${color #888888}IP: ${color #CCCCCC}${addr eth0}

${color #888888}linux : ${fs_bar /}
${color #CCCCCC}${fs_used /}${color #888888}/${color #CCCCCC}${fs_size /} ${color #888888}(${color #CCCCCC}${fs_free /} ${fs_free_perc /}% ${color #888888} free)       
${color #888888}data :  ${fs_bar /media/data}
${color #CCCCCC}${fs_used /media/data}${color #888888}/${color #CCCCCC}${fs_size /media/data} ${color #888888}(${color #CCCCCC}${fs_free /media/data} ${fs_free_perc /media/data}% ${color #888888} free)   
${color #888888}wokna : ${fs_bar /media/wokna}
${color #CCCCCC}${fs_used /media/wokna}${color #888888}/${color #CCCCCC}${fs_size /media/wokna} ${color #888888}(${color #CCCCCC}${fs_free /media/wokna} ${fs_free_perc /media/wokna}% ${color #888888} free)
${color #63797f}${hr 2}${color white}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Prostejov cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}
${color #63797f}${hr 2}${font monospace:size=10}
${color #888888}${time %A %d. %B %Y}        ${color #888888}${time %k:%M:%S}   
${color white}
${execpi 3600 cal -m | awk 'NR>1' | sed -e 's/   /    /g' -e 's/[^ ] /& /g' -e 's/..*/  & /' -e 's/ \('`date | awk '{print $3}'`'\) /\ $\{color red\}'`date | awk '{print $3}'`'\$color /'}$font

Externí skripty pro počasí a kalendář z wiki (http://wiki.ubuntu.cz/Externí%20skripty%20a%20příkazy%20pro%20Conky).
A když už to sem postuju tak bych poukázal na tu část kde nastavuju vlastnosti okna, tak se mi povedlo zprovoznit to, přičemž zde a na wiki postované metody mi způsobovaly blikání conky/překreslování ikon/absolutní shození X serveru.  :) (protože ATI)
Taktéž bych upozornil na "text_buffer_size 2500", ty externí skripty blbly, vykreslily asi jenom 3 řádky textu, tímhle se to spravilo.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bernard Williams 18 Září 2008, 11:15:27
Zdravím,
jak prosím udělám v Conky konstrukci, aby se mi zobrazila buď wi-fi nebo lan, podle toho, co je právě v provozu. Hledám to na netu už asi hodinu a bez úspěchu.  :-\
Děkuji, Bernard
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: jirihuf 18 Září 2008, 11:31:45
Já to řešíval tak, že jsem měl obojí..:-)

---

Taky bych se přidal se snímkem...
(http://img521.imageshack.us/img521/3271/obrazovkayv5.th.jpg) (http://img521.imageshack.us/my.php?image=obrazovkayv5.jpg)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Bernard Williams 23 Září 2008, 07:45:20
Zdravím,
jak prosím udělám v Conky konstrukci, aby se mi zobrazila buď wi-fi nebo lan, podle toho, co je právě v provozu. Hledám to na netu už asi hodinu a bez úspěchu.  :-\
Děkuji, Bernard
Po pár dnes hledání se mi odpoveď na mou otázku nakonec podařilo najít:
Kód: [Vybrat]
${if_existing /sys/class/net/eth0/operstate up}IP (eth0):$alignr${addr eth0}
Down: ${downspeed eth0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed eth0} k/s
${color lightgray}${downspeedgraph eth0 20,80 444444 eeeeee} ${alignr}${upspeedgraph eth0 20,80 444444 eeeeee}$color
Total: ${totaldown eth0} ${alignr}eth0 Total: ${totalup eth0}
${endif}${if_existing /sys/class/net/eth1/operstate up}IP (eth1):$alignr${addr eth1}
Down: ${downspeed eth1} k/s ${alignr}Up: ${upspeed eth1} k/s
${color lightgray}${downspeedgraph eth1 20,80 444444 eeeeee} ${alignr}${upspeedgraph eth1 20,80 444444 eeeeee}$color
Total: ${totaldown eth1} ${alignr}eth1 Total: ${totalup eth1}
${endif}${if_existing /sys/class/net/eth2/operstate up}IP (eth2):$alignr${addr eth2}
Down: ${downspeed eth2} k/s ${alignr}Up: ${upspeed eth2} k/s
${color lightgray}${downspeedgraph eth2 20,80 444444 eeeeee} ${alignr}${upspeedgraph eth2 20,80 444444 eeeeee}$color
Total: ${totaldown eth2} ${alignr}eth2 Total: ${totalup eth2}
${endif}${if_existing /sys/class/net/wlan0/operstate up}IP (wlan0):$alignr${addr wlan0}
Down: ${downspeed wlan0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed wlan0} k/s
${color lightgray}${downspeedgraph wlan0 20,80 444444 eeeeee} ${alignr}${upspeedgraph wlan0 20,80 444444 eeeeee}$color
Total: ${totaldown wlan0} ${alignr}wlan0 Total: ${totalup wlan0}
${endif}${if_existing /sys/class/net/ppp0/operstate}IP (ppp0):$alignr${addr ppp0}
Down: ${downspeed ppp0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed ppp0} k/s
${color lightgray}${downspeedgraph ppp0 20,80 444444 eeeeee} ${alignr}${upspeedgraph ppp0 20,80 444444 eeeeee}$color
Total: ${totaldown ppp0} ${alignr}ppp0 Total: ${totalup ppp0}
${endif}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Lukáš Vlček 30 Říjen 2008, 02:06:03
caw lidi nasel sem docala zajimavou vec
Kód: [Vybrat]
http://www.filledvoid.com/2008/01/08/conky-a-light-system-monitor/
ale.....nejde me to zprovoznit nevi te nekdo jak na to ???pls...
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: imugnio 02 Listopad 2008, 14:17:41
tak sem rozjel svoje conkya řeším malý problém, a to že u typu (ntfs, fat) disku se mi zobrazuje "fuseblk" nevíte jak na to?

moje plocha:
http://sppedy.webgarden.cz/image/11596076

[attachment deleted by admin]
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Robotics 04 Listopad 2008, 23:35:38
caw lidi nasel sem docala zajimavou vec
Kód: [Vybrat]
http://www.filledvoid.com/2008/01/08/conky-a-light-system-monitor/
ale.....nejde me to zprovoznit nevi te nekdo jak na to ???pls...

On ten skript kterej to spouští není aktuální. Ta adresa na forecast na yahoo už dávno nefunguje. Takže smůla. Jedině že by sis ten skript upravil podle sebe a využil jiných stránek na počasí. Což by se jistě dalo udělat. Mě se to spustilo, když sem vymazal par věci.

Kód: [Vybrat]
use_xft yes
xftfont verdana:size=8
alignment top_right
xftalpha 0.8
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 10
border_margin 4
border_width 1
default_shade_color grey
default_outline_color black
default_color black
use_spacer no
no_buffers yes
uppercase no


TEXT
    ${font weather:size=28}z ${font}CPU ${i2c temp 2}°C
    ${font weather:size=28}y ${font}FSB ${i2c temp 1}°C
   
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}v${font}   Up. ${upspeed eth0} Kb/s
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}r${font}   Dow. ${downspeed eth0} Kb/s

   ${font PizzaDude Bullets:size=16}M${font}   Upload. ${totalup eth0}
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}S${font}   Download. ${totaldown eth0}
   
   ${font StyleBats:size=18}A${font}   CPU:  ${cpu}%
   ${font PizzaDude Bullets:size=16}J${font}   $mem / $memmax

   ${font StyleBats:size=18}P${font}   Work:  ${uptime_short}
   ${font StyleBats:size=18}4${font}   ${time %A %d %B}

   ${font xspiralmental:size=17}E${font}   ${kernel}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: kajobert 21 Listopad 2008, 13:50:48
Tak já se taky přidám se svym conkym :)

(http://kajobertuv.hustej.net/plocha%20v.4%20-%20thumb.jpg) (http://kajobertuv.hustej.net/plocha%20v.4.jpg)

Kód: (/.conkyrc) [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer none
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color E6E7E8

alignment top_left

text_buffer_size 1600

gap_x 20
gap_y 40


TEXT
${color 0066FF}${font StyleBats:size=16:weight=bold}H$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Systém$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}
${color #E6E7E8}${cpugraph cpu0 40,260 000000 0066FF}
${color 0066FF}${voffset -36}${font StyleBats:size=20}${goto 10}A$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -10}CPU$font   ${color #E6E7E8}${font ae_AlMothnna:size=10}${voffset -5}${freq cpu1}MHz  ${acpitemp}°C$font


${color #E6E7E8}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 124}${color #0066FF}${cpubar 8}$color
${color #E6E7E8}${goto 5}Využití RAM:${goto 95}$memperc%${goto 124}${color #0066FF}${membar 8}

${color #E6E7E8}${goto 5}Aktivních procesů:${goto 95}$running_processes ${alignr 2}${goto 124}Procesů celkem: $processes
$stippled_hr
${color #E6E7E8}${goto 5}${Font bauhaus:pixelsize=9}Jméno${goto 94}CPU%${goto 148}Jméno${goto 234}RAM
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 1}${goto 89}${top cpu 1}     ${goto 148}${top name 5}${goto 230}${top cpu 5}
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 2}${goto 89}${top cpu 2}     ${goto 148}${top name 6}${goto 230}${top cpu 6}
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 3}${goto 89}${top cpu 3}     ${goto 148}${top name 7}${goto 230}${top cpu 7}
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 4}${goto 89}${top cpu 4}     ${goto 148}${top name 8}${goto 230}${top cpu 8}$font

${color 0066FF}${font StyleBats:size=16}J$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Harddisky$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}
${goto 8}${color 0066FF}${fs_bar 20 /}${color}
${color E6E7E8}${goto 11}${voffset -21}${font ae_AlMothnna:size=8:weight=bold}root$font ${goto 50}(${fs_size /})${goto 160}${fs_free_perc /}%${goto 200}${fs_free /} free${voffset 2}
${goto 8}${color 0066FF}${fs_bar 20 /home}${color}
${color E6E7E8}${goto 11}${voffset -21}${font ae_AlMothnna:size=8:weight=bold}home$font ${goto 50}(${fs_size /home}${goto 160}${fs_free_perc /home}%${goto 200}${fs_free /home} free${voffset 2}

${color 0066FF}${font BulletBalls AOE:size=16}i$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Síť$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}
${color #E6E7E8}IP adresa: ${addr eth0}
${color #E6E7E8}${downspeedgraph eth0 30,127 000000 0066FF}${goto 140}${upspeedgraph eth0 30,127 0E0E0E 0066FF}
${voffset -31}${color #E6E7E8}${goto 10}Stahování: ${color #E6E7E8} ${downspeed eth0} ${color #E6E7E8} KiB/s ${goto 145}Odesílání: ${color #E6E7E8}${upspeed eth0}${color #E6E7E8} KiB/s
${color #E6E7E8}${goto 10}Celkem: ${totaldown eth0} ${goto 145}Celkem:  ${totalup eth0}

${color 0066FF}${font weather:size=22:weight=bold}I$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -11}${goto 30}Počasí$font
${color 0066FF}${voffset -6}${hr 2}${color}
${color E6E7E8}${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0045 m 6}$color

               ${color #E6E7E8}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}$color
${color #E6E7E8}${voffset -116}${goto  180}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}$color
${color #0066FF}${voffset  -115}${goto  175}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}$color
${color #0066FF}${voffset  -26}${goto 120}${Font weather:size=30}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}$color
${color #0066FF}${voffset   8}${goto   10}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 63}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 113}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 161}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 210}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font$color
${color #E6E7E8}${voffset  -60}$stippled_hr$color


${color 0066FF}${font StyleBats:size=16}P$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Datum a Čas$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}

${color #E6E7E8}${font monospace:size=7}${execpi 3600 cal -m | awk 'NR>1' | sed -e 's/   /    /g' -e 's/[^ ] /& /g' -e 's/..*/  & /' -e 's/ \('`date | awk '{print $3}'`'\) /\ $\{color 0066FF\}'`date | awk '{print $3}'`'\$color /'}$font$color
${color #E6E7E8}${voffset -30}${goto 180}${Font bauhaus:pixelsize=17:weight=bold}${time %T}$Font$color
${color 0066FF}${voffset -70}${goto 200}${font StyleBats:size=40}P$font

VERZE 2
Kód: (/.conkyrc (verze 2)) [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer none
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no

xftfont ae_AlMothnna:size=7

uppercase no

#default_color E6E7E8

alignment top_right

text_buffer_size 1600

gap_x 5
gap_y 35

TEXT
${color 0066FF}${font StyleBats:size=16:weight=bold}H$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Systém$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}
${color #E6E7E8}${cpugraph cpu0 40,260 484848 0066FF}
${color 0066FF}${voffset -36}${font StyleBats:size=20}${goto 10}A$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -10}CPU$font   ${color #E6E7E8}${font ae_AlMothnna:size=10}${voffset -5}${freq cpu1}MHz  ${font ae_AlMothnna:size=10:weight=bold}${acpitemp}°C$font


${color #E6E7E8}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 124}${color #00FF66}${cpubar 8}$color
${color #E6E7E8}${goto 5}Využití RAM:${goto 95}$memperc%${goto 124}${color #00FF66}${membar 8}

${color #E6E7E8}${goto 5}Aktivních procesů:${goto 95}$running_processes ${alignr 2}${goto 124}Procesů celkem: $processes
$stippled_hr
${color #E6E7E8}${goto 5}${Font bauhaus:pixelsize=9:weight=bold}Jméno${goto 94}CPU%${goto 148}Jméno${goto 234}CPU%$font
${Font bauhaus:pixelsize=9}${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 1}${goto 89}${top cpu 1}     ${goto 148}${top name 5}${goto 230}${top cpu 5}
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 2}${goto 89}${top cpu 2}     ${goto 148}${top name 6}${goto 230}${top cpu 6}
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 3}${goto 89}${top cpu 3}     ${goto 148}${top name 7}${goto 230}${top cpu 7}
${color #E6E7E8}${goto 5}${top name 4}${goto 89}${top cpu 4}     ${goto 148}${top name 8}${goto 230}${top cpu 8}$font

${color 0066FF}${font StyleBats:size=16}J$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Harddisky$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}
${goto 8}${color 0066FF}${fs_bar 20 /}${color}
${color E6E7E8}${goto 11}${voffset -21}${font ae_AlMothnna:size=8:weight=bold}root$font ${goto 50}(${fs_size /})${goto 160}${fs_free_perc /}%${goto 200}${fs_free /} free${voffset 2}
${goto 8}${color 0066FF}${fs_bar 20 /home}${color}
${color E6E7E8}${goto 11}${voffset -21}${font ae_AlMothnna:size=8:weight=bold}home$font ${goto 50}(${fs_size /home}${goto 160}${fs_free_perc /home}%${goto 200}${fs_free /home} free${voffset 2}

${color 0066FF}${font BulletBalls AOE:size=16}i$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Síť$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}
${color #E6E7E8}IP adresa: ${addr eth0}
${color #E6E7E8}${downspeedgraph eth0 30,127 131313 0066FF}${goto 140}${upspeedgraph eth0 30,127 141414 00FF66}
${voffset -31}${color #E6E7E8}${goto 10}Stahování: ${color #E6E7E8} ${downspeed eth0} ${color #E6E7E8} KiB/s ${goto 145}Odesílání: ${color #E6E7E8}${upspeed eth0}${color #E6E7E8} KiB/s
${color #E6E7E8}${goto 10}Celkem: ${totaldown eth0} ${goto 145}Celkem:  ${totalup eth0}

${color 0066FF}${font weather:size=22:weight=bold}I$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -11}${goto 30}Počasí$font
${color 0066FF}${voffset -6}${hr 2}${color}
${color E6E7E8}${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0045 m 6}$color

               ${color #E6E7E8}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}$color
${color #E6E7E8}${voffset -116}${goto  180}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}$color
${color #00FF66}${voffset  -115}${goto  175}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}$color
${color #0066FF}${voffset  -26}${goto 120}${Font weather:size=30}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}$color
${color #0066FF}${voffset   8}${goto   10}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 63}${color #00AAFF}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 113}${color #00FFFF}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 161}${color #00FFAA}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 210}${color #00FF66}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font$color
${color #E6E7E8}${voffset  -60}$stippled_hr$color


${color 0066FF}${font StyleBats:size=16}P$font ${font ae_AlMothnna:size=12:weight=bold}${voffset -8}Datum a Čas$font
${color 0066FF}${voffset -5}${hr 2}${color}

${color #E6E7E8}${font monospace:size=7}${execpi 3600 cal -m | awk 'NR>1' | sed -e 's/   /    /g' -e 's/[^ ] /& /g' -e 's/..*/  & /' -e 's/ \('`date | awk '{print $3}'`'\) /\ $\{color 0066FF\}'`date | awk '{print $3}'`'\$color /'}$font$color
${color #E6E7E8}${voffset -30}${goto 180}${Font bauhaus:pixelsize=17:weight=bold}${time %T}$Font$color
${color 00FF66}${voffset -70}${goto 200}${font StyleBats:size=40}P$font

Kód: (/.conky/weather.pl) [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;

$action = $ARGV[0];

# parameters for "update_info"
$code = $ARGV[1]; # weather.com city code;
# see http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location
$units = $ARGV[2]; # s = standard/imperial, m = metric
$forecast = $ARGV[3]; # number of days for the forecast

# parameters for "symbol"
$day = $ARGV[1]; # day displayed
$day_part = $ARGV[2]; # 0 for day, 1 for night

# parameters for "temperature"
$day = $ARGV[1]; # day displayed

$day_space = "             "; # space between short day names in day_names_cz_short

$file = "/tmp/weather.xml"; # data file
$tempfile = "/tmp/weather.tmp"; # temporary download file
$directory = "~/.conky";

#====================================================================================

switch($action){
case "cc_symbol" {
&load_data;
print(&translate($weather->{cc}->{icon},2));
}
case "cc_temperature" {
&load_data;
print $weather->{cc}->{tmp}." ˚C";
}
case "cc_moon" {
&load_data;
print &translate($weather->{cc}->{moon}->{t},3);
}
case "symbol" {
&load_data;
print &translate($weather->{dayf}->{day}[$day]->{part}[$day_part]->{icon},2);
}
case "temperature" {
&load_data;
print $temperature_space.$weather->{dayf}->{day}[$day]->{hi}."/".$weather->{dayf}->{day}[$day]->{low}."˚C";
}
case "update_info"{
&update_load;
&info;
}
}

#====================================================================================

sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*"`;
if (-s $tempfile > 0) {
`mv -f $tempfile $file`;
&load_data
}
}
}

sub info {
split ",", $weather->{loc}->{dnam};
print "".$_[0]."\n";
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
print "Aktualizováno v: ".$_[3].":".$_[4]."\n"
     ."Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n"
     ."Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
     ."Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
     ."Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
     ."Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."       Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n\n"
     ."Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
     ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}

sub load_data {
$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($file);
}

sub time12_24 {
split /\:|\s/, $_[0];
if ($_[0] == 12) {$_[0] = 0};
if ($_[2] eq "PM") {$_[0] += 12};
return "$_[0]".":"."$_[1]";
}

sub day_names_cz_short {
# $_[0]; # number of days displayed, starting from the next day
my $text = &translate($weather->{dayf}->{day}[1]->{t},3);
for ($i = 2; $i < $_[0]+1; ++$i){
$text .= $day_space.&translate($weather->{dayf}->{day}[$i]->{t},3);
}
return $text;
}

sub translate {
#$_[0] String to be translated
#$_[1] Column with translation
my $temp = `cat $directory/weather.pl | grep -x "#\\s*$_[0]\\s*#.*\n"`;
if ($temp eq ""){return $_[0]}
else {return (split /\s*#\s*|\s*\n/,$temp)[$_[1]]};
}

######################################
#                                    #
#       TRANSLATION TABLES           #
#                                    #
######################################

# DAYS

# Monday # Pondělí # Po
# Tuesday # Úterý # Út
# Wednesday # Středa # St
# Thursday # Čtvrtek # Čt
# Friday # Pátek # Pá
# Saturday # Sobota # So
# Sunday # Neděle # Ne

# WINDS

# N # S
# E # V
# S # J
# W # Z
# NE # SV
# SE # JV
# SW # JZ
# NW # SZ
# NNE # SSV
# ENE # VSV
# ESE # VJV
# SSE # JJV
# NNW # SSZ
# WNW # ZSZ
# WSW # ZJZ
# SSW # JJZ

# CONDITIONS

# Mostly Sunny # a
# Mostly Clear # a
# Fair # b
# Partly Cloudy # c
# Clouds Early / Clearing Late # c
# Mostly Cloudy # d
# Cloudy # d
# Light Rain Early # g
# Few Showers # g
# Showers # g
# Light Rain # g
# PM Light Rain # g
# Rain # h
# Rain / Wind # h
# Rain / Snow # k
# Rain / Snow Showers # k
# Light Snow # k
# PM Light Snow # k
# Scattered T-Storms # f
# N/A
# Fair and Windy

# LUNAR PHASES
# Codes are for a white font.
# New # Nov # 9
# Waxing Crescent # Dorůstající srpek # 7
# First Quarter # První čtvrť # 0
# Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # 3
# Full # Úplněk # 1
# Waning Gibbous # Couvající měsíc # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Ubývající srpek # 7 # (left <-> right)

# PREASURE

# rising # ↑
# falling # ↓
# steady # =

# ICONS

# 0 # i
# 1 # h
# 2 # h
# 3 # i
# 4 # i
# 5 # k
# 6 # h
# 7 # k
# 8 # g
# 9 # g
# 10 # h
# 11 # g
# 12 # h
# 13 # j
# 14 # k
# 15 # j
# 16 # k
# 17 # i
# 18 # h
# 19 # v # dust
# 20 # v # fog
# 21 # v # haze
# 22 # v # smoke
# 23 # w
# 24 # w
# 25 # j
# 26 # d
# 27 # d
# 28 # c
# 29 # b
# 30 # b
# 31 # 1
# 32 # a
# 33 # 1
# 34 # b
# 35 # i
# 36 # l
# 37 # f
# 38 # f
# 39 # h
# 40 # h
# 41 # k
# 42 # k
# 43 # k
# 44 # b
# 45 # h
# 46 # k
# 47 # g
# na # ~

použité ikonové fonty:
StyleBats -> download (http://www.dafont.com/style-bats.font)
BulletBalls AOE -> download (http://www.dafont.com/bullet-balls-aoe.font)
Weather -> download (http://www.dafont.com/weather.font)

______________________________________________________________
p.s. Sorry za ten prasáckej kód :D


EDIT 23.10.2008 00:12

Tak přidávám aktuální CONKY ;) pár menších úprav: /.conkyrc viz. VERZE 2
(http://kajobertuv.hustej.net/plocha%20v.6%20-%20thumb.jpg) (http://kajobertuv.hustej.net/plocha%20v.6.jpg)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: picard 04 Prosinec 2008, 18:32:36
Ahoj kolegové, tady jsem si dovolil ukázat svoje vlastní conky. Podobnost s jinými autory není náhodná  ;D. Jen jsem tam přidal trochu více teplot z lm-sensors.

Myslíte, že je už Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex dostatečně opravené a mohl bych si ho bez obav nainstalovat? Už se na Ibexe moc těším, jen mě zprávy na fóru poněkud odradily od okamžité instalace. Mému bratrovi ale funguje prý bez problémů, a to instalovat hned 30. října, v den vydání.

Díky za případnou zpětnou vazbu.

Pozn. O obrázek jsem už bohužel přišel :(

Edit: Obrázek změněn na odkaz, protože byl přes celou obrazovku  :).

Název: Re: CONKY
Přispěvatel: picard 04 Prosinec 2008, 18:36:01
Vážení přátelé, omlouvám se za nesprávné vložení obrázku v mém předchozím příspěvku. Na druhé straně jsem Vám ukázal, jak se to dělat nemá  ;D
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: vito45 05 Prosinec 2008, 11:10:58
mohol by si uverejniť conky?
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: picard 05 Prosinec 2008, 21:51:43
Ahoj Ubunťáci!

Své conky rád uveřejním. Nejvíce jsem čerpal z návodů uživatele wer.

Asi vás nejvíc zajímá soubor .conkyrc:

Kód: [Vybrat]

double_buffer yes
own_window  yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
draw_borders no
border_margin 1
draw_shades no
alignment top_right
gap_y 0
gap_x 0
update_interval 10
use_xft yes
xftfont bauhaus:pixelsize=11
use_spacer none
maximum_width 240

# disc bars
color1 444444
# memory bars
color2 444444
# CPU bar
color3 lightgray

text_buffer_size 2500

TEXT
Kurzy $hr
${execi 3600 perl ~/.conky/rates.pl info}
${texeci 360 perl ~/.conky/weather.pl Kladno cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 247 cat ~/.conky/weather.conky}


${goto 5}${Font weather:size=55}${color faa}y$color${font bauhaus:size=8}
${voffset -60}${goto 30}${font bauhaus:size=8}CPU:$font ${execi 1 sensors | grep "CPU:         " | cut -c15-21}${goto 130}${font bauhaus:size=8}Core 0:$font ${execi 1 sensors | grep "Core 0" | cut -c15-18}˚C ${alignr}
${voffset 3}${goto 30}${font bauhaus:size=8}GPU:$font ${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'},0˚C$font${goto 130}${font bauhaus:size=8}Core 1:$font ${execi 1 sensors | grep "Core 1" | cut -c15-18}˚C
${voffset 3}${goto 30}${font bauhaus:size=8}HDD:$font ${execi 1 sudo hddtemp /dev/sda | cut -c34-35}˚C${goto 130}${font bauhaus:size=8}System:$font${execi 1 sensors | grep "System:      " | cut -c15-21}
${voffset 3}${goto 60}${font bauhaus:size=8}IP:$font ${addr eth0}
${voffset   50}${downspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}$alignr${upspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}
${voffset  -65}${goto  5}${totaldown  eth0}${goto 131}${totalup  eth0}
               ${goto  5}${downspeed eth0} kB/s${goto 131}${upspeed eth0} kB/s
${voffset   -5}${goto 45}${Font bauhaus:pixelsize=25}↓${goto 175}↑$font

${cpugraph 92,240 0000ff 0000ff}
${voffset  -98}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 138}$color3${cpubar 5,100}$color
 Běžících procesů: $running_processes ${alignr 2}Procesů celkem: $processes
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}CPU%${goto 128}Jméno${goto 213}CPU%
  ${top name 1}${goto 85}${top cpu 1}${goto 128}${top name 5}${goto 213}${top cpu 5}
  ${top name 2}${goto 85}${top cpu 2}${goto 128}${top name 6}${goto 213}${top cpu 6}
  ${top name 3}${goto 85}${top cpu 3}${goto 128}${top name 7}${goto 213}${top cpu 7}
  ${top name 4}${goto 85}${top cpu 4}${goto 128}${top name 8}${goto 213}${top cpu 8}$font
$color2${goto 4}${membar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}RAM${goto 38}($memmax)${goto 120}$memperc%${goto 185}$mem
$color2${goto 4}${swapbar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}SWAP${goto 38}($swapmax)${goto 120}$swapperc%${goto 185}$swap
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}Mem%${goto 128}Jméno${goto 213}Mem%
  ${top_mem name 1}${goto 85}${top_mem mem 1}${goto 128}${top_mem name 5}${goto 213}${top_mem mem 5}
  ${top_mem name 2}${goto 85}${top_mem mem 2}${goto 128}${top_mem name 6}${goto 213}${top_mem mem 6}
  ${top_mem name 3}${goto 85}${top_mem mem 3}${goto 128}${top_mem name 7}${goto 213}${top_mem mem 7}
  ${top_mem name 4}${goto 85}${top_mem mem 4}${goto 128}${top_mem name 8}${goto 213}${top_mem mem 8}$font
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /}${color}
${goto 6}${voffset -9}root   ${goto 50}(${fs_size /})${goto 140}${fs_free_perc /}%${goto 185}${fs_free /}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/sda1}${color}
${goto 6}${voffset -9}sda1   ${goto 50}(${fs_size /media/sda1/})${goto 140}${fs_free_perc /media/sda1/}%${goto 185}${fs_free /media/sda1/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/sda4}${color}
${goto 6}${voffset -9}sda4   ${goto 50}(${fs_size /media/sda4/})${goto 140}${fs_free_perc /media/sda4/}%${goto 185}${fs_free /media/sda4/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/Linuxsvazek}${color}
${goto 6}${voffset -9}Linuxsv${goto 50}(${fs_size /media/Linuxsvazek/})${goto 140}${fs_free_perc /media/Linuxsvazek/}%${goto 185}${fs_free /media/Linuxsvazek/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/Winsvazek}${color}
${goto 6}${voffset -9}Winsv  ${goto 50}(${fs_size /media/Winsvazek/})${goto 140}${fs_free_perc /media/Winsvazek/}%${goto 185}${fs_free /media/Winsvazek/}
${if_mounted /media/cdrom0}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/cdrom0}${color}
${goto 6}${voffset -9}cdrom0 ${goto 50}(${fs_size /media/cdrom0})${goto 140}${fs_free_perc /media/cdrom0}%${goto 185}${fs_free /media/cdrom0}$endif
${if_mounted /media/cdrom}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/cdrom}${color}
${goto 6}${voffset -9}cdrom  ${goto 50}(${fs_size /media/cdrom})${goto 140}${fs_free_perc /media/cdrom}%${goto 185}${fs_free /media/cdrom}$endif
${font monospace:size=10}${execpi 3600 cal -m | awk 'NR>1' | sed -e 's/   /    /g' -e 's/[^ ] /& /g' -e 's/..*/  & /' -e 's/ \('`date | awk '{print $3}'`'\) /\ $\{color blue\}'`date | awk '{print $3}'`'\$color /'}$font


Napsal jsem to rychle a nedbale, tak mě omluvte. Je to základní verze, chci ještě přidělat conky na TV a conky na Gmail. Mějte se krásně.  :)
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: picard 05 Prosinec 2008, 21:55:45
Ještě jsem chtěl doplnit, že zveřejním i další věci ohledně conky, které Vás budou zajímat.

Stačí jen napsat a vystavím to zde.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: JaKoB 11 Prosinec 2008, 23:28:41
Zdravím v conky mi chybělo několik věcí, například zobrazení dne v týdnu, ale i lepší práce s baterií (Při plném nabití mi to vypisovalo 373%).
Tak jsem přemýšlel až mě napadlo několik možností jak to vyřešit. Ta nejlehčí byla napsat PHP script který to bude vracet, ten můžete jednodušše zavolat přes execi. Takže:
Nainstalujeme php:
Kód: [Vybrat]
sudo apt-get install php
Stáhneme:
Kód: [Vybrat]
http://soubory.auto-makler.cz/files/upload/conky_skripty.zipRozbalíme, zkopírujeme do ~/.conky/

Do .conkyrc stačí přidat:

Den v týdnu:
Kód: [Vybrat]
${execi 500 php ~/.conky/denvtydnu.php}Baterie:

Vyžaduje acpi!!! Jehož první řádek musí být nějak takhle Battery 0: Charging, 74%, 00:00:14 until charged

Kód: [Vybrat]
${execi 30 php ~/.conky/baterka.php}
Díky
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Prsatá blondýna 13 Prosinec 2008, 17:47:30
drhlik : ten modrej panel vypada jak BSOD :D jinak pekny !
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: picard 13 Prosinec 2008, 18:08:32
stet: Ten graf vypadá poněkud netypicky, protože můj procesor je permanentně využitý na 100 %.  :) A to proto, že neustále počítám projekty v BOINC.

Tento systém distribuovaných výpočtů dokáže využít CPU naplno a rychle reagovat na požadavky ostatních procesů a komponent. Rád tímto pasivním způsobem pomáhám vědeckotechnické elitě při vývoji nových léků, technologií, kvantové chemii apod.
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: kajobert 27 Prosinec 2008, 16:20:59
Tak přidávám aktuální CONKY (v.3  ;D)

náhled:
(http://kajobertuv.hustej.net/plocha%20v.11%20-%20thumb.png) (http://kajobertuv.hustej.net/plocha%20v.11.png)

Hudba je dělaná pro exaile, řešená je pomocí python scriptu... popis a postup instalace viz.: conkyExaile (http://www.kaivalagi.com/node/12)
Počasí je předělávaný, takže "můj" starej weather.pl není s novou verzí kompatibilní.
Email je přes POP3 a věřím že kód každej pochopí.

----------------------
SOURCE:

Kód: (~/.conkyrc) [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 0

own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer none
use_xft yes

update_interval 1.0

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders no

xftfont Arial:size=10

uppercase no

#default_color E6E7E8

alignment top_right

text_buffer_size 1600

gap_x 5
gap_y 35

TEXT
${color 0066FF}${font StyleBats:size=16:weight=bold}H$font ${font Arial:size=14:weight=bold}${voffset -7}Systém$font
${color 0066FF}${voffset -7}${hr 2}${color}
${voffset -8}${color #000000}${cpugraph cpu0 40,160 000000 00FF22}
${color 0066FF}${voffset -35}${font StyleBats:size=20}${goto 10}A$font ${font Arial:size=12:weight=bold}${voffset -8}CPU$font   ${goto 87}${color #E6E7E8}${font Arial:size=10}${voffset -6}${freq cpu1}MHz  
${goto 87}${voffset -3}${font Arial:size=10:weight=bold}${acpitemp}°C$font
${goto 171}${voffset -39}${color #00FF22}${cpubar 12}$color${goto 173}${voffset -2}${color #006666}${font Arial:size=7:weight=bold}CPU: ${cpu}%$color$font
${goto 171}${voffset -3}${color #0066FF}${membar 12}${color}${goto 173}${voffset -2}${font Arial:size=7:weight=bold}RAM: $memperc%$font
${color #E6E7E8}${goto 173}${voffset -7}${font Arial:size=7:weight=bold}Aktivní: $running_processes
${color #0000FF}${battery_bar 12,270 BAT0}${color}
${voffset -17}${goto 10}${font Arial:size=8:weight=bold}stav baterie ${goto 230}${battery_percent BAT0}%$font


${voffset -10}${color 0066FF}${font StyleBats:size=16}J$font ${font Arial:size=14:weight=bold}${voffset -7}Harddisky$font
${color 0066FF}${voffset -7}${hr 2}${color}
${goto 8}${voffset -3}${color 000044}${fs_bar 12 /}${color}
${goto 11}${voffset -17}${font Arial:size=8:weight=bold}root ${font Arial:size=7:weight=bold}${goto 70}(${fs_size /})${goto 160}${fs_free_perc /}%${goto 190}${fs_free /} free${voffset 2}$font
${goto 8}${voffset -6}${color 000055}${fs_bar 12 /home}${color}
${goto 11}${voffset -17}${font Arial:size=8:weight=bold}home ${font Arial:size=7:weight=bold}${goto 70}(${fs_size /home}${goto 160}${fs_free_perc /home}%${goto 190}${fs_free /home} free${voffset 2}$font
${goto 8}${voffset -6}${color 000077}${fs_bar 12 /media/DATA}${color}
${goto 11}${voffset -17}${font Arial:size=8:weight=bold}data ${font Arial:size=7:weight=bold} ${goto 70}(${fs_size /media/DATA})${goto 160}${fs_free_perc /media/DATA}%${goto 190}${fs_free /media/DATA} free${voffset 2}$font
${goto 8}${voffset -6}${color 0000AA}${fs_bar 12 /media/WINDOWS}${color}
${goto 11}${voffset -17}${font Arial:size=8:weight=bold}windows ${font Arial:size=7:weight=bold} ${goto 70}(${fs_size /media/WINDOWS})${goto 160}${fs_free_perc /media/WINDOWS}%${goto 190}${fs_free /media/WINDOWS} free${voffset 2}$font


${voffset -10}${color 0066FF}${font BulletBalls AOE:size=16}i$font ${font Arial:size=14:weight=bold}${voffset -6}Síť$font
${color 0066FF}${voffset -7}${hr 2}${color}
${voffset -9}${color #000000}${downspeedgraph eth0 40,130 000000 00FF22}${goto 140}${alignr}${upspeedgraph eth0 40,130 000000 0022FF}
${voffset -40}${color #00FF22}${goto 10}${font PizzaDude Bullets:size=10}s$font ${color #E6E7E8} ${font Arial:size=9:weight=bold}${downspeed eth0} KiB/s ${goto 150}$font${color #0022FF}${goto 155}${voffset -5}${font PizzaDude Bullets:size=10}w$font ${color #E6E7E8} ${font Arial:size=9:weight=bold}${upspeed eth0} KiB/s$font
${font Arial:size=8}${voffset -1}${color #E6E7E8}${goto 10}Celkem: ${totaldown eth0} ${goto 150}Celkem:  ${totalup eth0}$font
${voffset 0}${font Arial:size=9}Nepřečtených emailů kajobert@seznam.cz: ${color #00FF22}${font Arial:size=10:weight=bold}${voffset -1}${execi 60 conkyEmail -m POP -s pop3.seznam.cz -u kajobert -p mojeTajnéHeslo}$color${voffset -15}${color 0066FF}${font Musicelements:size=17:weight=bold}f$font ${font Arial:size=14:weight=bold}${voffset -8}Hudba$font
${color 0066FF}${voffset -6}${hr 2}${color}
${font Arial:size=9:encoding=iso8859-2}${voffset -4}Interpret:${goto 60}${execi 10 conkyExaile -d AR }
${voffset -1}Název:${goto 60}${execi 10 conkyExaile -d TI }
${voffset -1}Album:${goto 60}${execi 10 conkyExaile -d AL }$font
${execi 5 conkyExaile --datatype=PT} ${voffset 2}${execibar 5 conkyExaile --datatype=PP }


${voffset -5}${color 0066FF}${font weather:size=23:weight=bold}I$font ${font Arial:size=14:weight=bold}${voffset -10}${goto 37}Počasí$font
${color 0066FF}${voffset -7}${hr 2}${color}
${texeci 5 ~/.conky/weather.pl EZXX0045 cz m ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 5 cat ~/.conky/weather.conky}


${voffset 10}${color 0066FF}${font StyleBats:size=17:weight=bold}P$font ${font Arial:size=15:weight=bold}${voffset -7}${goto 35}Čas$font
${color 0066FF}${voffset -7}${hr 2}${color}
${color 00FF22}${voffset 0}${goto 200}${font StyleBats:size=40}P$font
${color 0000FF}${voffset -45}${goto 20}${Font Arial:pixelsize=40:weight=bold}${time %T}$Font$color

Kód: (~/.conky/weather.pl) [Vybrat]
#!/usr/bin/perl
=help

CONKY WEATHER SCRIPT v2.1

USAGE:

perl weather.pl code language units template output

PARAMETERS:

code

The weather.com city code.
See http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location.

The codes for most of the Czech and Slovak locations are available at the end of this file.
For these locations, you can use even the name as written in the first column.

language

"EN" for English, "CZ" for Czech, "SK" for Slovak. (The parameter is case-insensitive.)

units

System of units: "s" for standard aka imperial, "m" for metric. (The parameter is case-insensitive.)

template

A textfile with the template. The format is identical with the Conky format, but these new variables
are available:
__________________________________________________________________________________________________
Variables without arguments

wBarTendency, wBarTendencySymbol, wCode, wConditions, wConditionsSymbol, wCountry,
wDewPoint,wWindSpeed, wFlik, wHumidity, wLatitude, wLocation, wLongitude, wMoon,
wMoonSymbol, wObservation, wObservationCountry, wPressure, wSunrise, wSunset, wSuplDate,
wSuplTime, wTemperature, wUnitDistance, wUnitLatitude, wUnitLongitude, wUnitPressure,
wUnitSpeed, wUnitTemperature, wUpdateTime, wUVIndex, wUVLevel, wVisibility, wWindAzimuth,
wWindDirection, wZone

EXAMPLE: $wCode or ${wCode }
__________________________________________________________________________________________________
Variables with one numeric argument standing for the number of the day starting with "0" for today

wDayDate, wDayHighestTemperature, wDayLowestTemperature, wDayMonth, wDayName_Short,
wDayName, wDaySunrise, wDaySunset

EXAMPLE: ${wDayHighestTemperature 8}
__________________________________________________________________________________________________
Variables with two numeric arguments, the first standing for the number of the day starting with "0"
for today and the latter for the day part, "0" for day and "1" for night.

wDayPartConditions, wDayPartConditions_Long, wDayPartConditions_Short, wDayPartHumidity,
wDayPartPrecipitation, wDayPartConditionsSymbol, wDayPartWindAzimuth, wDayPartWindDirection,
wDayPartWindSpeed

EXAMPLE: ${wDayPartWindSpeed 3  0}
__________________________________________________________________________________________________
Variable "wString" with one string argument. It returns the translation of this string as given
in the string table starting at the line 444 of this file. You can add your own strings, but the
string in the table should be lower-case. Use "_" instead of spaces.

This variable is usable for multilingual templates.

EXAMPLE: ${ wString Humidity }

All the variables and arguments are case-insensitive.

The variable wDayConditions_Long is always in English, the variable wDayPartConditions_Short is partly
translated.

The variables wConditionsSymbol, wMoonSymbol and wDayPartConditionsSymbol return the character corresponding
to the symbol in the weather font.

output

A file where the output of the script is stored. To make the script lightweight, the file is updated
if and only if new data are successfully downloaded, thus don't use /tmp/ to store this file - it could
be deleted by the system.
The script tries to download new data if and only if the current data are not for the current hour.

USAGE IN CONKY:

To not to disturb Conky, it is preferable to run this script in a separate thread using the command
$texeci. You can display the output file in Conky using the $execi or $execpi command and "cat".
You have to use the $execpi variant whenever there are some Conky variables in the template.

EXAMPLE:

${texeci 300 perl ~/.conky/weather.pl EZXX0012 CZ M ~/.conky/weather.template ~/.conky/weather.conky}
${execpi 240 cat ~/.conky/weather.conky}

=cut

use XML::Simple;

$code = $ARGV[0];
$language = $ARGV[1];
$unit = $ARGV[2];
$templatefile = $ARGV[3];
$outputfile = $ARGV[4];
$language =~ tr/ENCZSK/enczsk/;
$unit =~ tr/MS/ms/;

$xmlfile = "$ENV{HOME}/.conky/weather_".$code.".xml";
$tempfile = "$ENV{HOME}/.conky/weather_".$code.".tmp";


########################################################################################################

if(-e $xmlfile){
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
($xmon, $xday, $xyear, $xhour) = lsup($xmlfile);
$update = !($xmon == $mon + 1 && $xday == $mday && $xyear == $year - 100 && $xhour == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
open (THISFILE, $0);
while (<THISFILE>) {
if (m/^#\s/) {
my @line = split /\s*#\s*|\s*\n/;
shift @line;
my $key = shift @line;
$dictionary->{$key} = [@line];
}
}
close (THISFILE);
$code = &translate($code, 0);
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?unit=$unit&dayf=10&dayd=10&cc=*"`;
if (-s "$tempfile" > 0) {
my ($tmon, $tday, $tyear, $thour) = lsup($tempfile);
unless ($tmon == $xmon && $tday == $xday && $tyear == $xyear && $thour == $xhour) {
`mv -f $tempfile $xmlfile`;
&parse_template
}
}
}

########################################################################################################

sub lsup {
open (XMLFILE, $_[0]);
while (<XMLFILE>) {
if (my ($xmon, $xday, $xyear, $xhour, $xdaypart) = m/^\s*\<lsup\>(\d*)\/(\d*)\/(\d*)\s(\d*):\d*\s([A|P])/) {
if ($xhour   == 12 ) {$xhour  = 0 };
if ($xdaypart eq "P") {$xhour += 12};
return ($xmon, $xday, $xyear, $xhour);
last
}
};
close (XMLFILE);
}

sub parse_template{
my $temp = $/;
undef $/;
open (TEMPLATEFILE, $templatefile) || die "Can't open template.";
$template = <TEMPLATEFILE>;
close (TEMPLATEFILE);
$/ = $temp;

if    ($language eq "en") {$language_index = 0; $time = sub {$_[0]};  $date = sub {$_[0]."/" .$_[1]. "/20".$_[2]}}
elsif ($language eq "cz") {$language_index = 1; $time = \&time_en_24; $date = sub {$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]}}
elsif ($language eq "sk") {$language_index = 2; $time = \&time_en_24; $date = sub {$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]}}
                            $symbol_index = 3;

$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($xmlfile);

$template =~ s/\$\{\s*wString\s*(\w*)\s*\}/&translate($1, $language_index)/ieg;

foreach $conky_key (wCode, wLatitude, wLongitude, wZone, wTemperature, wFlik, wPressure, wVisibility, wHumidity, wDewPoint,wWindSpeed,
   wWindAzimuth, wSunset, wSunrise, wConditionsSymbol, wConditions, wMoonSymbol, wMoon, wWindDirection, wBarTendencySymbol, wBarTendency,
   wUnitSpeed, wUnitDistance, wUnitTemperature, wUnitPressure, wUnitLatitude, wUnitLongitude, wObservationCountry, wObservation,
   wLocation, wCountry, wSuplTime, wSuplDate, wUpdateTime, wUVIndex, wUVLevel){
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*\}|\$$conky_key/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*\}|\$$conky_key/&conky_value($conky_key)/ieg;
}
}

for ($day = 0; $day < 10; $day++) {
foreach $conky_key (wDayHighestTemperature, wDayLowestTemperature, wDayName_Short,wDayName, wDaySunset, wDaySunrise, wDayMonth, wDayDate) {
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*\}/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*\}/&conky_day($conky_key, $day)/ieg;
};
};
for ($day_part = 0; $day_part < 2; $day_part++) {
foreach $conky_key (wDayPartWindSpeed, wDayPartWindAzimuth, wDayPartWindDirection, wDayPartPrecipitation, wDayPartHumidity,
   wDayPartConditionsSymbol, wDayPartConditions_Short, wDayPartConditions_Long, wDayPartConditions) {
if ($template =~ m/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*$day_part\s*\}/i) {
$template =~ s/\$\{\s*$conky_key\s*$day\s*$day_part\s*\}/&conky_day_part($conky_key, $day, $day_part)/eig;
}
}
}
};

open (OUT, ">$outputfile") || die "Can't open output file";
print OUT $template;
close (OUT);
}

sub conky_day { # $_[0] key, $_[] day
my $r = \$conky->{Day}[$_[1]]->{$_[0]};
unless ($$r) {
my $w = \$weather->{dayf}->{day}[$_[1]];
if    ($_[0] eq "wDayHighestTemperature") {$$r = $$w->{hi}}
elsif ($_[0] eq "wDayLowestTemperature") {$$r = $$w->{low}}
elsif ($_[0] eq "wDayName_Short") {$$r = &translate(substr($$w->{t},0,3), $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayName") {$$r = &translate($$w->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDaySunset") {$$r = &$time($$w->{suns})}
elsif ($_[0] eq "wDaySunrise") {$$r = &$time($$w->{sunr})}
elsif ($_[0] eq "wDayMonth" || $_[0] eq "wDayDate") {
my @temp = split " ", $weather->{dayf}->{day}[$_[1]]->{dt};
$conky->{Day}[$_[1]]->{wDayMonth} = &translate($temp[0], $language_index);
$conky->{Day}[$_[1]]->{wDayDate} = $temp[1];
}
}
return $$r
}

sub conky_day_part { # $_[0] key, $_[1] day, $_[2] day part
my $r = \$conky->{Day}[$_[1]]->{Part}[$_[2]]->{$_[0]};
unless ($$r) {
my $w = \$weather->{dayf}->{day}[$_[1]]->{part}[$_[2]];
if    ($_[0] eq "wDayPartWindSpeed") {$$r = $$w->{wind}->{s}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartWindAzimuth") {$$r = $$w->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartPrecipitation") {$$r = $$w->{ppcp}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartHumidity") {$$r = $$w->{hmid}}
elsif ($_[0] eq "wDayPartWindDirection") {$$r = &translate($$w->{wind}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditionsSymbol") {$$r = &translate($$w->{icon}, 1)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions") {$$w->{t} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($$w->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions_Short") {$$w->{bt} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($$w->{bt}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wDayPartConditions_Long") {
$w = \$weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part};
if (ref($$w) eq "ARRAY") {
$$r = $weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}[$_[2]]->{t};
}
elsif   (($weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{p} eq "d" && $_[2] == 0)
                              || ($weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{p} eq "n" && $_[2] == 1)) {
$$r = $weather->{dayd}->{day}[$_[1]]->{part}->{t}
}
else { $$r = ""};
}
}
return $$r
}

sub conky_value { # $_[0] key
my $r = \$conky->{$_[0]};
unless ($$r) {
if    ($_[0] eq "wCode") {$$r = $code}
elsif ($_[0] eq "wLatitude") {$$r = $weather->{loc}->{lat}}
elsif ($_[0] eq "wLongitude") {$$r = $weather->{loc}->{lon}}
elsif ($_[0] eq "wZone") {$$r = $weather->{loc}->{zone}}
elsif ($_[0] eq "wTemperature") {$$r = $weather->{cc}->{tmp}}
elsif ($_[0] eq "wFlik") {$$r = $weather->{cc}->{flik}}
elsif ($_[0] eq "wPressure") {$$r = $weather->{cc}->{bar}->{r}}
elsif ($_[0] eq "wVisibility") {$$r = $weather->{cc}->{vis}}
elsif ($_[0] eq "wHumidity") {$$r = $weather->{cc}->{hmid}}
elsif ($_[0] eq "wDewPoint") {$$r = $weather->{cc}->{dewp}}
elsif ($_[0] eq "wWindSpeed") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{s}}
elsif ($_[0] eq "wWindAzimuth") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wUVIndex") {$$r = $weather->{cc}->{uv}->{i}}
elsif ($_[0] eq "wWindAzimuth") {$$r = $weather->{cc}->{wind}->{d}}
elsif ($_[0] eq "wUpdateTime") {$$r = &$time($weather->{loc}->{tm})}
elsif ($_[0] eq "wSunset") {$$r = &$time($weather->{loc}->{suns})}
elsif ($_[0] eq "wSunrise") {$$r = &$time($weather->{loc}->{sunr})}
elsif ($_[0] eq "wConditionsSymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{icon}, 1)}
elsif ($_[0] eq "wUVLevel") {$$r = &translate($weather->{cc}->{uv}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wMoon") {$$r = &translate($weather->{cc}->{moon}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wMoonSymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{moon}->{t}, $symbol_index)}
elsif ($_[0] eq "wWindDirection") {$$r = &translate($weather->{cc}->{wind}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wBarTendency") {$$r = &translate($weather->{cc}->{bar}->{d}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wBarTendencySymbol") {$$r = &translate($weather->{cc}->{bar}->{d}, $symbol_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitSpeed") {$$r = &translate($weather->{head}->{us}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitDistance") {$$r = &translate($weather->{head}->{ud}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitTemperature") {$$r = &translate($weather->{head}->{ut}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitPressure") {$$r = &translate($weather->{head}->{up}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitLatitude") {$$r = &translate("unit_latitude", $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wUnitLongitude") {$$r = &translate("unit_longitude", $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wConditions") {$weather->{cc}->{t} =~ tr/A-Z/a-z/;
$$r = &translate($weather->{cc}->{t}, $language_index)}
elsif ($_[0] eq "wObservation" || $_[0] eq "wObservationCountry") {
my @temp = split ", ", $weather->{cc}->{obst};
$conky->{wObservation} = &translate($temp[0], 1);
$conky->{wObservationCountry} = &translate($temp[1], $language_index);
}
elsif ($_[0] eq "wLocation" || $_[0] eq "wCountry") {
my @temp = split ", ", $weather->{loc}->{dnam};
$conky->{wLocation} = &translate($temp[0], 1);
$conky->{wCountry} = &translate($temp[1], $language_index);
}
elsif ($_[0] eq "wSuplTime" || $_[0] eq "wSuplDate") {
my @temp = split /\s|\//, $weather->{cc}->{lsup};
$conky->{wSuplTime} = &$time($temp[3]." ".$temp[4]);
$conky->{wSuplDate} = &$date($temp[0],$temp[1],$temp[2]);
}
}
return $$r
}

sub translate {
if ($dictionary->{$_[0]}) {return $dictionary->{$_[0]}[$_[1]]}
else {return $_[0]}
}

sub time_en_24 {
my @temp = split /\:|\s/, $_[0];
if ($temp[0] == 12) {$temp[0] = 0};
if ($temp[2] eq "PM") {$temp[0] += 12};
return "$temp[0]".":"."$temp[1]";
}

########################################################################################################
## TRANSLATION TABLES
##
########################################################################################################

########################################################################################################
## COUNTRY
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# Czech Republic # Czech Republic # Česká republika # Česká republika
# Slovakia # Slovakia # Slovensko # Slovensko

########################################################################################################
## DAY_SHORT
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# Mon # Mon # Po # Po
# Tue # Tue # Út # Ut
# Wed # Wed # St # St
# Thu # Thu # Čt # Št
# Fri # Fri # Pá # Pi
# Sat # Sat # So # So
# Sun # Sun # Ne # Ne

########################################################################################################
## UNIT
## space-separated units start with a hard space
## value # en # cz # sk
#########################################################################################################
# C #  °C #  °C #  °C
# km #  km #  km #  km
# km/h #  km/h #  km/h #  km/h
# mb #  mb #  hPa #  hPa
# mm #  mm #  mm #  mm
# F #  °F #  °F #  °F
# mi #  mi #  mi #  mi
# mph #  mph #  mph #  mph
# in #  in #  in #  in
# unit_latitude # N #  s. š. #  s. š.
# unit_longitude # E #  v. d. #  v. d.

########################################################################################################
## LUNAR PHASE
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# New # New # Nov # Nov # 9
# Waxing Crescent # Waxing Crescent # Dorůstající srpek # Dorastajúci kosák # 7
# First Quarter # First Quarter # První čtvrť # Prvá štvrť # 0
# Waxing Gibbous # Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # Dorastajúci mesiac # 3
# Full # Full # Úplněk # Spln # 1
# Waning Gibbous # Waning Gibbous # Couvající měsíc # Cúvajúci mesiac # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Last Quarter # Poslední čvrť # Posledná štvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Third Quarter # Poslední čvrť # Posledná štvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Waning Crescent # Ubývající srpek # Ubúdajúci kosák # 7 # (left <-> right)

########################################################################################################
## UV Index
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# Extreme # extrem # extrémní # extrémny
# Very high # very high # velmi vysoký # veľmi vysoký
# High # high # vysoký # vysoký
# Moderate # moderate # střední # stredný
# Low # low # nízký # nízky

########################################################################################################
## STRING
## value # en # cz # sk # symbol
########################################################################################################
# weather # Weather # Počasí # Počasie
# forecast # Forecast # Předpověď # Predpoveď
# as_of # as of # Stav k # Stav k
# update # Update # Update # Update
# pressure # Pressure # Tlak # Tlak
# wind # Wind # Vítr # Vietor
# dew_point # Dew point # Rosný bod # Rosný bod
# visibility # Visibility # Viditelnost # Viditeľnosť
# sunrise # Sunrise # Východ # Východ
# sunset # Sunset # Západ # Západ
# moon # Moon # Měsíc # Mesiac
# humidity # Humidity # Vlhkost # Vlhkosť
# uv # UV index # UV index # UV index

########################################################################################################
## CONDITIONS
## value # en # cz # sk
########################################################################################################
# blowing dust # Blowing dust # Poletující prach # Poletujúci prach
# blowing dust and windy # Blowing dust and windy # Poletující prach a větrno # Poletujúci prach a veterno
# blowing snow # Blowing snow # Poletující sníh # Poletujúci snieh
# blowing snow and windy # Blowing snow and windy # Poletující sníh a větrno # Poletujúci snieh a veterno
# clear # Clear # Jasno # Jasno
# clear and windy # Clear and windy # Jasno a větrno # Jasno a veterno
# cloudy # Cloudy # Oblačno # Oblačno
# cloudy and windy # Cloudy and windy # Oblačno a větrno # Oblačno a veterno
# drifting snow # Drifting snow # Vanoucí sníh # Vanúci snieh
# drizzle # Drizzle # Mrholení # Mrholenie
# fair # Fair # Jasno # Jasno
# fair and windy # Fair and windy # Jasno a větrno # Jasno a veterno
# fog # Fog # Mlha # Hmla
# fog and windy # Fog and windy # Mlha a větrno # Hmla a veterno
# haze # Haze # Opar # Opar
# haze and windy # Haze and windy # Opar a větrno # Opar a veterno
# heavy drizzle # Heavy drizzle # Silné mrholení # Silné mrholenie
# heavy rain # Heavy rain # Silný déšť # Silný dážď
# heavy rain and windy # Heavy rain and windy # Silný déšť a větrno # Silný dážď a veterno
# heavy rain shower # Heavy rain shower # Silné dešťové přeháňky # Silné dažďové prehánky
# heavy rain shower and windy # Heavy rain shower and windy # Silné dešťové přeháňky, větrno# Silné dažďové prehánky a veterno
# heavy snow # Heavy snow # Silné sněžení # Silné sneženie
# heavy snow and windy # Heavy snow and windy # Silné sněžení a větrno # Silné sneženie a veterno
# heavy snow shower # Heavy snow shower # Silné sněhové přeháňky # Silné snehové prehánky
# heavy t-storm # Heavy t-storm # Silná bouřka # Silná búrka
# heavy t-storm and windy # Heavy t-storm and windy # Silná bouřka a větrno # Silná búrka a větrno
# light drizzle # Light drizzle # Slabé mrholení # Ľahké mrholenie
# light drizzle and windy # Light drizzle and windy # Slabé mrholení a větrno # Ľahké mrholenie a veterno
# light freezing drizzle # Light freezing drizzle # Slabé mrznoucí mrholení # Ľahké mrznúce mrholenie
# light freezing drizzle and fog# Light freezing drizzle and fog#Slabé mrznoucí mrholení, větrno# Ľahké mrznúce mrholenie a veterno
# light freezing rain # Light freezing rain # Lehký mrznoucí déšť # Ľahký mrznúci dážď
# light rain # Light rain # Lehký déšť # Ľahký dážď
# light rain shower # Light rain shower # Lehké dešťové přeháňky # Ľahké dažďové prehánky
# light rain shower and windy # Light rain shower and windy # Lehké dešťové přeháňky, větrno# Ľahké dažďové prehánky a veterno
# light rain and fog # Light rain and fog # Lehký déšť a mlha # Ľahký dážď a hmla
# light rain and freezing rain # Light rain and freezing rain # Lekký déšť a mrznoucí déšť # Ľahký dážď a mrznúci dážď
# light rain with thunder # Light rain with thunder # Lehký déšť s hřměním # Ľahký dážď s hrmením
# light rain and windy # Light rain and windy # Lehký déšť a větrno # Ľahký dážď a veterno
# light snow # Light snow # Lehké sněžení # Ľahké sneženie
# light snow grains # Light snow grains # Slabé zrnité sněžení # Ľahké zrnité sneženie
# light snow shower # Light snow shower # Lehké sněhové přeháňky # Ľahké snehové prehánky
# light snow shower and windy # Light snow shower and windy # Lehké sněhové přeháňky, větrno# Ľahké snehové prehánky a veterno
# light snow and sleet # Light snow and sleet # Lehké sněžení a plískanice # Ľahké sneženie a plušť
# light snow and windy # Light snow and windy # Lehké sněžení a větrno # Ľahké sneženie a veterno
# mist # Mist # Mlha # Hmla
# mostly cloudy # Mostly cloudy # Převážně oblačno # Prevažne oblačno
# mostly cloudy and windy # Mostly cloudy and windy # Převážně oblačno a větrno # Prevažne oblačno a veterno
# partial fog # Partial fog # Částečná mlha # Čiastočná hmla
# partly cloudy # Partly cloudy # Polojasno # Čiastočne oblačno
# partly cloudy and windy # Partly cloudy and windy # Polojasno a větrno # Čiastočne oblačno a veterno
# patches of fog # Patches of fog # Mlhové pole # Hmlové pole
# rain # Rain # Déšť # Dážď
# rain and sleet # Rain and sleet # Déšť a plískanice # Dážď a pľušť
# rain and snow # Rain and snow # Déšť se sněhem # Dážď so snehom
# rain shower # Rain shower # Dešťové přeháňky # Dažďové prehánky
# rain shower and windy # Rain shower and windy # Dešťové přeháňky a větrno # Dažďové prehánky a veterno
# rain and fog # Rain and fog # Déšť a mlha # Dážd a hmla
# rain and freezing rain # Rain and freezing rain # Déšť a mrznoucí déšť # Dážď a mrznúci dážď
# rain and windy # Rain and windy # Déšť a větrno # Dážď a veterno
# sand # Sand # Písek # Piesok
# sand and windy # Sand and windy # Písek a větrno # Piesok a veterno
# shallow fog # Shallow fog # Slabá mlha # Ľahká hmla
# showers in the vicinity # Showers in the vicinity # Místy přeháňky # Miestami prehánky
# sleet # Sleet # Plískanice # Pľušť
# smoke # Smoke # Kouř # Dym
# snow # Snow # Sněžení # Sneženie
# snow and fog # Snow and fog # Sněžení a mlha # Sneženie a hmla
# snow and freezing rain # Snow and freezing rain # Mrznoucí déšť se sněhem # Mrznúci dážď zo snehom
# snow grains # Snow grains # Zrnité sněžení # Zrnité sneženie
# snow showers # Snow showers # Sněhové přeháňky # Snehové prehánky
# snow and windy and fog # Snow and windy and fog # Sněžení, větrno a mlha # Sneženie, veterno a hmla
# squalls # Squalls # Poryvy # Poryvy
# squalls and windy # Squalls and windy # Poryvy a větrno # Poryvy a veterno
# sunny # Sunny # Slunečno # Slnečno
# sunny and windy # Sunny and windy # Slnečno a větrno # Slnečno a veterno
# t-storm # T-Storm # Bouřka # Búrka
# t-storm and windy # T-Storm and windy # Bouřka a větrno # Búrka a veterno
# thunder # Thunder # Hřmění # Hrmenie
# thunder and wintry mix # Thunder and wintry mix # Bouřka a plískanice # Búrka a pľušť
# thunder in the vicinity # Thunder in the vicinity # Místy hřmění # Miestami hrmenie
# unknown precip # Unknown precip # Neznámé srážky # Neznáme zrážky
# widespread dust # Widespread dust # Prašno # Prašno
# widespread dust and windy # Widespread dust and windy # Prašno a větrno # Prašno a veterno
# wintry mix # Wintry mix # Proměnlivé zimní počasí # Premenlivé zimné počasie

########################################################################################################
##    ICONS
## Nr. # Yahoo description # symbol
########################################################################################################
# 0 # tornado # i
# 1 # tropical storm # h
# 2 # hurricane # h
# 3 # severe thunderstorms # i
# 4 # thunderstorms # i
# 5 # mixed rain and snow # k
# 6 # mixed rain and sleet # h
# 7 # mixed snow and sleet # k
# 8 # freezing drizzle # g
# 9 # drizzle # g
# 10 # freezing rain # h
# 11 # showers # g
# 12 # showers # h
# 13 # snow flurries # j
# 14 # light snow showers # k
# 15 # blowing snow # j
# 16 # snow # k
# 17 # hail # i
# 18 # sleet # h
# 19 # dust # v
# 20 # foggy # v
# 21 # haze # v
# 22 # smoky # v
# 23 # blustery # w
# 24 # windy # w
# 25 # cold # j
# 26 # cloudy # d
# 27 # mostly cloudy (night) # d
# 28 # mostly cloudy (day) # c
# 29 # partly cloudy (night) # b
# 30 # partly cloudy (day) # b
# 31 # clear (night) # 1
# 32 # sunny # a
# 33 # fair (night) # 1
# 34 # fair (day) # b
# 35 # mixed rain and hail # i
# 36 # hot # l
# 37 # isolated thunderstorms # f
# 38 # scattered thunderstorms # f
# 39 # scattered thunderstorms # h
# 40 # scattered showers # h
# 41 # heavy snow # k
# 42 # scattered snow showers # k
# 43 # heavy snow # k
# 44 # partly cloudy # b
# 45 # thundershowers # h
# 46 # snow showers # k
# 47 # isolated thundershowers # g
# na # not available # ~

########################################################################################################
## Czech Republic
## loc dnam # code # Local name
########################################################################################################
# Beroun # EZXX0001 # Beroun
# Breclav # EZXX0035 # Břeclav
# Brno # EZXX0002 # Brno
# Budweis # EZXX0030 # České Budějovice
# Cervena # EZXX0027 # Červená hora
# Cesky Tesin # EZXX0003 # Český Těšín
# Cheb # EZXX0017 # Cheb
# Chomutov # EZXX0044 # Chomutov
# Churanov # EZXX0019 # Churáňov
# Dormazlice # EZXX0040 # Domažlice
# Frydek # EZXX0004 # Frýdek
# Hodonin # EZXX0036 # Hodonín
# Holesov # EZXX0028 # Holešov
# Jaromer # EZXX0032 # Jaroměř
# Jesenik # EZXX0037 # Jeseník
# Jicin # EZXX0031 # Jičín
# Jindrichuv Hradec # EZXX0039 # Jindřichův Hradec
# Karlovy Vary # EZXX0045 # Karlovy Hory
# Karvina # EZXX0005 # Karviná
# Kladno # EZXX0006 # Kladno
# Klatovy # EZXX0041 # Klatovy
# Kocelovice # EZXX0021 # Kocelovice
# Kolin # EZXX0007 # Kolín
# Kostelni Myslova # EZXX0024 # Kostelní Myslová
# Liberec # EZXX0023 # Liberec
# Lysa Hora # EZXX0029 # Lysá hora
# Milesovka # EZXX0020 # Milešovka
# Nachod # EZXX0047 # Náchod
# Olomouc # EZXX0038 # Olomouc
# Opava # EZXX0008 # Opava
# Ostrava # EZXX0009 # Ostrava
# Pardubice # EZXX0034 # Pardubice
# Pilsen # EZXX0010 # Plzeň
# Pisek # EZXX0011 # Písek
# Prague # EZXX0012 # Praha
# Praha-Libus # EZXX0022 # Praha-Libuš
# Pribyslav # EZXX0025 # Přibyslav
# Primda # EZXX0018 # Přimda
# Prostejov # EZXX0049 # Prostějov
# Rosice # EZXX0013 # Rosice
# Slavkov u Brna # EZXX0014 # Slavkov u Brna
# Strakonice # EZXX0042 # Strakonice
# Sumperk # EZXX0048 # Šumperk
# Tabor # EZXX0015 # Tábor
# Trebic # EZXX0033 # Třebíč
# Trutnov # EZXX0046 # Trutnov
# Turnov # EZXX0043 # Turnov
# Usti Nad Orlici # EZXX0026 # Ústí nad Orlicí
# Usti nad Labem # EZXX0016 # Ústí nad Labem


Kód: (~/.conky/weather.template) [Vybrat]
${font Arial:size=9}${voffset -18}Poslední aktualizace: $wSuplDate - $wSuplTime
${color #006600}${voffset -5}${goto 190}${Font weather:size=65}$wConditionsSymbol$font$color
${color #00FF22}${voffset -55}${goto 120}${Font Arial:pixelsize=25:weight=bold}$wTemperature$wUnitTemperature$font$color
${font Arial:size=9}${voffset -35}${wConditions}
${voffset 0}${wString sunrise   }: ${wSunrise}
${voffset 0}${wString sunset    }: $wSunset
${color #0066FF}${voffset 5}${wString moon      }: ${goto 65}${wMoon}$font$color
${color #002277}${voffset -25}${font weather:size=25}${goto 45}$color${color #0066FF}$wMoonSymbol${font Arial:pixelsize=9}$color
${voffset -5}$stippled_hr
${voffset 0}${goto 31}${ wDayName_Short  1 }${goto 81}${wDayName_Short 2 }${goto 131}${wDayName_Short 3}${goto 181}${wDayName_Short 4}${goto 231}${wDayName_Short 5}
${font weather:size=25}${goto 25}${color #00FF00}${wDayPartConditionsSymbol 1 0}${color #00BB22}${goto 75}${wDayPartConditionsSymbol 2 0}${color #008822}${goto 125}${wDayPartConditionsSymbol 3 0}${color #006622}${goto 175}${wDayPartConditionsSymbol 4 0}${color #005522}${goto 225}${wDayPartConditionsSymbol 5 0}$color$font
${voffset -5}${font Arial:pixelsize=9:weight=bold}${goto 23}${wDayHighestTemperature 1}/${wDayLowestTemperature 1}$wUnitTemperature${goto 73}${wDayHighestTemperature 2}/${wDayLowestTemperature 2}$wUnitTemperature${goto 123}${wDayHighestTemperature 3}/${wDayLowestTemperature 3}$wUnitTemperature${goto 173}${wDayHighestTemperature 4}/${wDayLowestTemperature 4}$wUnitTemperature${goto 223}${wDayHighestTemperature 5}/${wDayLowestTemperature 5}$wUnitTemperature

Potřebné fonty:
StyleBats -> download (http://www.dafont.com/style-bats.font)
BulletBalls AOE -> download (http://www.dafont.com/bullet-balls-aoe.font)
Weather -> download (http://www.dafont.com/weather.font)
Music Elements -> download (http://www.dafont.com/music-elements.font)
Arial
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: Cze.Honza 25 Leden 2009, 16:27:06
Sice nepoužívám Ubuntu, ale Arch, ale snad to nevadí :)

Mám takový menší problém. Nevím jak se zbavit to "stínu". Jde to jedině, když odstraním "use_xft yes" ale to mi zase nejde písmo.
http://czehonza.ic.cz/conky.png (http://czehonza.ic.cz/conky.png)

Kód: [Vybrat]
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
double_buffer yes
update_interval 1.0
minimum_size 300
maximum_width 300
default_color ffffff
alignment top_right
gap_x 15
gap_y 15
draw_outline yes
default_outline_color 000000
override_utf8_locale
use_xft yes
draw_shades no

TEXT
${font Sans:size=8:weight=bold}${color 777777}Hostname: ${color}${alignc}${nodename}
${color 777777}System: ${color}${alignc}${sysname}
${color 777777}Kernel: ${color}${alignc}${kernel}
${color 777777}IP address: ${color}${alignc}${addr eth0}

${color 777777}CPU: ${color}${alignr}${cpu cpu0}%
${cpugraph cpu0 30,300 000000 ffffff}${color}

${color 777777}RAM: ${color}${mem}${alignr}${memperc}%
${membar 5}

${color 777777}Swap: ${color}${swap}${alignr}${swapperc}%
${swapbar 5}

${color 777777}Processes: ${color}${alignr}${processes} / ${running_processes}
${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%
${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${top name 4}${alignr}${top cpu 4}%
${top name 5}${alignr}${top cpu 5}%

${color 777777}Root: ${color}${fs_size /}${alignr}${fs_used /} / ${fs_free /}
${fs_bar 5 /}
${color 777777}Home: ${color}${fs_size /home}${alignr}${fs_used /home} / ${fs_free /home}
${fs_bar 5 /home}
${color 777777}Data: ${color}${fs_size /home/honza/Data}${alignr}${fs_used /home/honza/Data} / ${fs_free /home/honza/Data}
${fs_bar 5 /home/honza/Data}

${color 777777}Down: ${color}${downspeedf eth0}KiB/s${color}${alignr}${color 777777}Up: ${color}${upspeedf eth0}KiB/s
${downspeedgraph eth0 30,150 000000 ffffff}${upspeedgraph eth0 30,150 000000 ffffff}
${totaldown eth0}${alignr}${totalup eth0}
Název: Re: CONKY
Přispěvatel: ETNyx 01 Únor 2009, 19:20:07
Zdravím

tohle conky jsem spatlal z několika jiných, je i trošku inteligetní takže nezobrazuje věci který neběži nebo nejsou připojený,..

náhled:
(http://underground.reklalink.cz/upload/etnyx-laptop_preview.png) (http://underground.reklalink.cz/upload/etnyx-laptop.png)

Kód: (~/.conkyrc) [Vybrat]
use_xft yes
xftfont snap:size=8
alignment top_right
xftalpha 0.8
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
stippled_bord