Fórum Ubuntu CZ/SK

Ostatní => Ubuntu Server => Téma založeno: vawaver 19 Března 2020, 09:37:48

Název: Ubuntu server na RPI 4 - Docker
Přispěvatel: vawaver 19 Března 2020, 09:37:48
Priatelia,
Snažím sa rozbehať Home Assistant docker na Ubuntu serveri, ktorý mám nainštalovaný na Raspberry Po 4 a trápim sa.
Nainštaloval som si Docker cez Snap a nainštaloval aj docker.io

A tu začína moje trápenie.

Idem podľa tohto návodu
https://www.juanmtech.com/set-up-hassio-in-docker-and-in-an-ubuntu-server/
 ale zamrzol som na kroku
Kód: [Vybrat]
apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
V termináli som dostal takýto výstup
Kód: [Vybrat]
root@ubuntu:/home/tony# apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Package docker-ce is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  docker-ce-cli:amd64

E: Package 'docker-ce' has no installation candidate
E: Unable to locate package docker-ce-cli
E: Unable to locate package containerd.io
E: Couldn't find any package by glob 'containerd.io'
E: Couldn't find any package by regex 'containerd.io'
Tak som pátral ako som na tom s dockerom po inštalácii z toho snapu
Kód: [Vybrat]
root@ubuntu:/home/tony# docker version
Client:
 Version:           19.03.6
 API version:       1.40
 Go version:        go1.12.17
 Git commit:        369ce74a3c
 Built:             Fri Feb 28 23:48:23 2020
 OS/Arch:           linux/arm
 Experimental:      false
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

a ešte takto

Kód: [Vybrat]
root@ubuntu:/home/tony# docker stats
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

Ďakujem za odpoveď.
Kód: [Vybrat]
root@ubuntu:/home/tony# docker stats
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
Tu som zostal stáť a neviem čo s tým ďalej.