Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Bonzo

Stran: [1] 2 3 ... 12
1
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 10 Leden 2014, 16:29:24 »
ok zkusil jsem a dostávám tyhle výsledky
Kód: [Vybrat]
dd if=/media/bonzo/WD/Filmy/RED2.mkv of=/dev/null bs=1M
2570+1 vstoupivších záznamů
2570+1 vystoupivších záznamů
2 695 451 000 bajtů (2,7 GB) zkopírováno, 99,0977 s, 27,2 MB/s

Kód: [Vybrat]
tail /var/log/syslog
Jan 10 16:08:39 bonzo-laptop rtkit-daemon[2125]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 10 16:08:40 bonzo-laptop rtkit-daemon[2125]: Successfully made thread 2129 of process 2123 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
Jan 10 16:08:40 bonzo-laptop rtkit-daemon[2125]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 10 16:08:40 bonzo-laptop rtkit-daemon[2125]: Successfully made thread 2130 of process 2123 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
Jan 10 16:08:40 bonzo-laptop rtkit-daemon[2125]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 10 16:17:01 bonzo-laptop CRON[2364]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 10 16:22:46 bonzo-laptop kernel: [  905.566004] FS-Cache: Loaded
Jan 10 16:22:46 bonzo-laptop kernel: [  905.592631] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
Jan 10 16:22:46 bonzo-laptop kernel: [  905.592824] Key type cifs.spnego registered
Jan 10 16:22:46 bonzo-laptop kernel: [  905.592852] Key type cifs.idmap registered

Kód: [Vybrat]
cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  0:         18          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
  1:         11          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
  8:          1          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:       4772          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:        199          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 16:     644749          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, mmc0, i915, mei, jmb38x_ms:slot0, eth0
 17:          1          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   iwlwifi
 19:      29427          0       2269          0   IO-APIC-fasteoi   ahci
 22:        864          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   snd_hda_intel
 23:      16417          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2
NMI:         67         30         42         28   Non-maskable interrupts
LOC:      47384      41603      58409      31702   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:         67         30         42         28   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RTR:          3          0          0          0   APIC ICR read retries
RES:      19828      17357       5248       4298   Rescheduling interrupts
CAL:        483        443        440        393   Function call interrupts
TLB:       3488       3472       2966       3651   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:          6          6          6          6   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
ethtool -t eth0  je stejný

2
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 10 Leden 2014, 15:44:34 »
Kód: [Vybrat]
sudo ethtool -t eth0
[sudo] password for bonzo:
The test result is PASS
The test extra info:
nvram test        (online)       0
link test         (online)       0
register test     (offline)      0
memory test       (offline)      0
mac loopback test (offline)      0
phy loopback test (offline)      0
ext loopback test (offline)      0
interrupt test    (offline)      0

Kód: [Vybrat]
cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  0:         18          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
  1:         49          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
  8:          1          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:      46579          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:       1896          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 16:         45          0         10          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, jmb38x_ms:slot0, mmc0
 23:        272          0     461685          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2
 41:       8673          0     295818          0   PCI-MSI-edge      ahci
 42:    2616786          0          0          0   PCI-MSI-edge      i915
 43:         13          0          0          0   PCI-MSI-edge      mei
 44:          2          0          0          0   PCI-MSI-edge      iwlwifi
 45:        418          0          0          0   PCI-MSI-edge      snd_hda_intel
 46:         69          0          0     566682   PCI-MSI-edge      eth0-0
 47:          4     935142          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-1
 48:     175811     142915     202310      93828   PCI-MSI-edge      eth0-2
 49:      11390      10222      12775      14918   PCI-MSI-edge      eth0-3
 50:          5          0      69511          0   PCI-MSI-edge      eth0-4
NMI:       1448       1621       1979       1673   Non-maskable interrupts
LOC:    2879704    2323383    3545109    3751833   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:       1448       1621       1979       1673   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RTR:          2          2          0          0   APIC ICR read retries
RES:    1163722     766077     481536     438159   Rescheduling interrupts
CAL:        319        296        238        308   Function call interrupts
TLB:     113892     111661     113790     108715   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:         78         77         77         77   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0

3
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 10 Leden 2014, 15:28:47 »
Kód: [Vybrat]
ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWadr b8:70:f4:13:d3:ff 
          inet adr:192.168.2.102  Všesměr:192.168.2.255  Maska:255.255.255.0
          inet6-adr: fe80::ba70:f4ff:fe13:d3ff/64 Rozsah:Linka
          AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST  MTU:1500  Metrika:1
          RX packets:4141266 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4349095 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
          Přijato bajtů: 5932034904 (5.9 GB) Odesláno bajtů: 3556753291 (3.5 GB)
          Přerušení:16

Kód: [Vybrat]
tail /var/log/syslog
Jan 10 13:20:14 bonzo-laptop kernel: [13565.499033] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 13:20:18 bonzo-laptop kernel: [13570.169806] CIFS VFS: CIFS mount error: No usable UNC path provided in device string or in unc= option!
Jan 10 13:20:23 bonzo-laptop kernel: [13575.309398] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 13:22:27 bonzo-laptop kernel: [13698.591395] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 13:23:18 bonzo-laptop kernel: [13750.030180] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 13:24:31 bonzo-laptop kernel: [13822.976527] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 13:24:53 bonzo-laptop kernel: [13845.117342] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 13:24:56 bonzo-laptop kernel: [13848.151713] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
Jan 10 14:17:01 bonzo-laptop CRON[9871]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 10 15:17:01 bonzo-laptop CRON[10168]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)

4
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 10 Leden 2014, 13:45:35 »
Tak nakonec se povedlo takto
Kód: [Vybrat]
sudo mount -t cifs -o iocharset=utf8,sec=ntlm,username=name,password=pass //192.168.2.105/Public/ /media/bonzo/WD
ono totiž když jsem se připojil na disk přes ssh v terminálu, tak tam je to strukturováno tak, že v kořeni jsou
Kód: [Vybrat]
CacheVolume  DataVolume  bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  nfs  opt  proc  root  run  sbin  selinux  shares  srv  sys  tmp  usr  varDále v DataVolume jsou
Kód: [Vybrat]
backup  cache  lost+found  shares a v shares jsou už pak samotné složky, ke kterým je normálně přístup např. přes smb(jednou z nich je Public).
moje chyba, měl jsem to zmínit dřív.

po zadání
Kód: [Vybrat]
dd if=/media/bonzo/WD/Filmy/RED2.mkv of=/dev/null bs=1M
2570+1 vstoupivších záznamů
2570+1 vystoupivších záznamů
2 695 451 000 bajtů (2,7 GB) zkopírováno, 59,5599 s, 45,3 MB/s
nicméně když jsem dal kopírování normálně z ntb do WD v dolphinu, tak se rychlost pohybovala okolo 80MB/s

5
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 10 Leden 2014, 09:09:57 »
Kód: [Vybrat]
sudo mount -t cifs -o iocharset=utf8,sec=ntlm //192.168.2.105/DataVolume/shares /media/bonzo/WD
[sudo] password for bonzo:
mount: chybný typ SS, chybný přepínač, chybný superblok na //192.168.2.105/DataVolume/shares,
       chybí kódová stránka nebo pomocný program nebo jiná chyba
       (pro většinou souborových systému (např. nfs, cifs) budete
       potřebovat pomocný program /sbin/mount.<TYP>)
       V jistých případech lze najít potřebné informace v systémovém
       protokolu – zkuste například „dmesg | tail“
dmesg | tail
Kód: [Vybrat]
[   24.441021] pci 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D3cold
[   24.691703] tg3 0000:07:00.0 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex
[   24.691706] tg3 0000:07:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[   24.691708] tg3 0000:07:00.0 eth0: EEE is enabled
[   24.691723] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  491.547882] FS-Cache: Loaded
[  491.574365] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[  491.574530] Key type cifs.spnego registered
[  491.574547] Key type cifs.idmap registered
[  491.575029] CIFS VFS: No username specified
když dodám username
Kód: [Vybrat]
sudo mount -t cifs -o iocharset=utf8,sec=ntlm,username=name,password=pass //192.168.2.105/DataVolume/shares /media/bonzo/WD
mount: //192.168.2.105/DataVolume/shares není platným blokovým zařízením
tak je to zase to samé

6
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 09 Leden 2014, 16:25:38 »
bohužel pořád to stejné
Kód: [Vybrat]
sudo mount -t cifs -o sec=ntlm,iocharset=utf8,umask=0000,uid=1000,gid=1000,username=name,password=pass //192.168.2.105/DataVolume/shares /media/bonzo/WD
[sudo] password for bonzo:
mount: chybný typ SS, chybný přepínač, chybný superblok na //192.168.2.105/DataVolume/shares,
       chybí kódová stránka nebo pomocný program nebo jiná chyba
       (pro většinou souborových systému (např. nfs, cifs) budete
       potřebovat pomocný program /sbin/mount.<TYP>)
       V jistých případech lze najít potřebné informace v systémovém
       protokolu – zkuste například „dmesg | tail“
dmesg | tail
Kód: [Vybrat]
dmesg | tail
[   29.557401] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  112.157383] FS-Cache: Loaded
[  112.471149] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[  112.471229] Key type cifs.spnego registered
[  112.471238] Key type cifs.idmap registered
[  112.471440] CIFS: Unknown mount option "umask=0000"
[  139.520522] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
[  203.239099] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
[  274.409819] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6
[  361.774331] CIFS: Unknown mount option "umask=0000"

když odmažu i umask
Kód: [Vybrat]
sudo mount -t cifs -o sec=ntlm,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,username=name,password=pass //192.168.2.105/DataVolume/shares /media/bonzo/WD
mount: //192.168.2.105/DataVolume/shares není platným blokovým zařízením

7
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 09 Leden 2014, 14:45:45 »
Citace
take jsi neukazal jak to mas primountovany (na coz jsem se take ptal)
nemám ho nijak namountovaný...přistupoval jsem k němu jenom skrz protokol smb...uznávám, že ten předchozí výpis jsem zvoral(a celkově nepochopil, moje blbost).
Při pokusu o namountovaní
Kód: [Vybrat]
sudo mount -t cifs -o iocharset=utf8,codepage=cp852,umask=0000,uid=1000,gid=1000,username=name,password=pass //192.168.2.105/DataVolume/shares /media/bonzo/WDmi vypíše
Kód: [Vybrat]
mount: chybný typ SS, chybný přepínač, chybný superblok na //192.168.2.105/DataVolume/shares,
       chybí kódová stránka nebo pomocný program nebo jiná chyba
       (pro většinou souborových systému (např. nfs, cifs) budete
       potřebovat pomocný program /sbin/mount.<TYP>)
       V jistých případech lze najít potřebné informace v systémovém
       protokolu – zkuste například „dmesg | tail“

zkoušel jsem i místo cifs dát smbfs
Kód: [Vybrat]
mount: neznámý systém souborů „smbfs“

po zadání dmesg | tail
Kód: [Vybrat]
dmesg | tail
[   43.364799] show_signal_msg: 27 callbacks suppressed
[   43.364805] pool[2023]: segfault at 0 ip 000000000043596d sp 00007f0af77fd520 error 4 in udisksd[400000+50000]
[10072.261783] FS-Cache: Loaded
[10072.346627] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[10072.346817] Key type cifs.spnego registered
[10072.346838] Key type cifs.idmap registered
[10072.347463] CIFS: Unknown mount option "codepage=cp852"
[10194.007170] CIFS: Unknown mount option "codepage=cp852"
[10773.561689] CIFS: Unknown mount option "codepage=cp852"
[11145.242660] CIFS: Unknown mount option "codepage=cp852"

Citace
abys otestoval propustnost te site, tak bys idealne potreboval cist z toho sitoveho disku a posilat k sobe do /dev/null
Nevím, jak to mám udělat.

Ještě jsem zkoušel kopírování přes ssh(použitím scp) - rychlost ntb -> WD  6.8MB/s    rychlost WD->ntb 5.7MB/s

EDIT:
Kód: [Vybrat]
sudo mount //192.168.2.105/DataVolume/shares/ /media/bonzo/WD -o username=name,password=pass
[sudo] password for bonzo:
mount: //192.168.2.105/DataVolume/shares/ není platným blokovým zařízením

8
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 09 Leden 2014, 11:33:30 »
ok chápu  :D

Kód: [Vybrat]
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1M count=1000
1000+0 vstoupivších záznamů
1000+0 vystoupivších záznamů
1 048 576 000 bajtů (1,0 GB) zkopírováno, 0,0735182 s, 14,3 GB/s

dd if=/dev/zero of=tmp bs=1M count=1000
1000+0 vstoupivších záznamů
1000+0 vystoupivších záznamů
1 048 576 000 bajtů (1,0 GB) zkopírováno, 18,0379 s, 58,1 MB/s

dd if=/dev/zero oflag=direct of=tmp bs=1M count=1000
1000+0 vstoupivších záznamů
1000+0 vystoupivších záznamů
1 048 576 000 bajtů (1,0 GB) zkopírováno, 19,415 s, 54,0 MB/s

9
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 22:35:56 »
nechápu co po mně chceš :D
btw. při zvolení /dev/null mi to hlásilo
Kód: [Vybrat]
dd: nastavuji příznaky pro „standardní výstup“: Nepřípustný argumenttak jsem to dal někam jinam...předpokládám, že na tom nesejde 

10
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 20:20:58 »
Kód: [Vybrat]
1636+1 vstoupivších záznamů                                                                                                                                                                                                                                                   
1636+1 vystoupivších záznamů                                                                                                                                                                                                                                                   
1 715 705 856 bajtů (1,7 GB) zkopírováno, 45,5522 s, 37,7 MB/s         
                                                                                                                                                                                                       

11
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 19:48:41 »
Asi máš pravdu. Přes FTP jsem to teď pustil a jede to rychleji(nějakých 30MB/s).

12
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 17:15:39 »
Omlouvám se, tam samozřejmě patří místo 100.. 1000

13
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 16:57:52 »
Citace
myslím si že 100MB/s a 122MB/s není zase až takový dramatický rozdíl
Citace
100MB/s je naprosto v pohode .. zkus to schvalne kopirovat do /dev/null napriklad a uvidis jaka bude rychlost

nevím, kde jste vzali rychlost 100MB/s?  ???


14
Internet a sítě / Re:Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 16:24:11 »
Na druhé straně je WD My Cloud. Takže iperf nezkusím(nebo se pletu)?  :)

15
Internet a sítě / Gigabit ethernet
« kdy: 08 Leden 2014, 15:31:41 »
Zdravím,
mám problém s rychlostí mé síťové karty. Mám ntb připojený do gigabitového switche a v něm je taky zapojen síťový disk(taky 1Gb/s). Při přesouvání souboru rychlost nepřesáhne 100Mb/s. Ve windowsu to bohužel jede bez problémů.
Zkoušel jsem
Kód: [Vybrat]
sudo ethtool -s eth0 speed 100 duplex full bohužel bez úspěchu.

Moje výpisy
Kód: [Vybrat]
udo lshw -C network
[sudo] password for bonzo:
  *-network               
       description: Ethernet interface
       product: NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:07:00.0
       logical name: eth0
       version: 10
       serial: b8:70:f4:13:d3:ff
       size: 1Gbit/s
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.128 duplex=full firmware=sb ip=192.168.2.102 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
       resources: irq:16 memory:f1800000-f180ffff memory:f1810000-f181ffff memory:f1820000-f18207ff
  *-network DISABLED
       description: Wireless interface
       product: Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak]
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:08:00.0
       logical name: wlan0
       version: 00
       serial: 8c:a9:82:7d:45:12
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.8.0-33-generic firmware=39.31.5.1 build 35138 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       resources: irq:44 memory:f1a00000-f1a01fff

Kód: [Vybrat]
sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                             100baseT/Half 100baseT/Full
                                             1000baseT/Full
        Link partner advertised pause frame use: Symmetric
        Link partner advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        MDI-X: off
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err
        Link detected: yes

Díky za odpovědi

16
Obecná podpora / Re:Využití CPU
« kdy: 26 Srpen 2013, 00:42:02 »
Po delší pauze se zdá být problém vyřešen...udělal jsem čistou instalaci kubuntu a potom postupoval podle návodu na wiki
Zatím se zdá být problém vyřešen a systém šlape jak má  ;)

17
Obecná podpora / Využití CPU [vyřešeno]
« kdy: 13 Červenec 2013, 19:43:12 »
Zdravím..po přechodu na verzi 13.04 mě trápí využití cpu...je strašně kolísavé..když spustím nějakou aplikaci je schopna si vzít 90% cpu...pak to zase spadne...někdy mi tam vyběhne např. python, který si veme klidně zase 100%...navíc mi připadá, že větráčky v notebooku jedou víc než by měly...napadlo mě, že by to mohlo být ovladačema na gr. kartu(NVIDIA GeForce GT555M)..žádné jsem totiž nenainstaloval - zkoušel jsem instalovat dodatečné ovladače(kubuntu mi nabízí několik verzí) - po nainstalovaní jakékoliv verze mi nejde změnit rozlišení na displeji notebooku(mám ještě připojený monitor - tomu rozlišení nastavit šlo)...s instalací ovladačů přímo od nvidie mám špatné zkušenosti :D nikdy se mi je nepodařilo rozchodit..díky za jakékoliv případné rady

18
Pracovní prostředí / Re:Špatný vzhled google chrome
« kdy: 03 Červenec 2013, 00:25:46 »
Zkoušel a nepomohlo...ale po druhém restartu je to už zase v pořádku...tak nevím nic jsem neměnil

19
Pracovní prostředí / Špatný vzhled google chrome
« kdy: 02 Červenec 2013, 19:32:43 »
Zdravím...po delší době jsem se rozhodl přejít na nejnovější verzi kubuntu..zatím vše vypadá OK až na google chrome...při vyvolání nabídky kliknutím pravým tlačítkem je vzhled menu "rootovský". Totéž platí o vzhledu nabídky záložek. Přikládám obrázek pro lepší pochopení. Nevíte jak docílit "normálního" vzhledu. Díky za rady


20
Díky za reakci.  Potřeboval jsem odpověď pokud možno co nejrychleji a opět se potvrdilo, že ubuntu forum je nejlepší :D dík za všechny odpovědi  :)

21
Potřebuju to takhle použít na 2 dny :D myslíš že to bude moc velká zátěž? A s tou polaritou si nemusím lámat hlavu?

22
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda by někdo nevěděl jak je to s použitím jiných adaptérů na různé NB. Konkrétně by se jednalo o Asus K52J a  adaptér od lenova y570. Na asusu jsou napsány tyto parametry: +19V , 4.74A , 90W.
Na adaptéru od lenova mám: Input: 100-240V , 2.0A , 50-60Hz
Output: 19.5V, 6.15A
Nejsem žádný elektrikář a nerad bych, aby se stalo něco nežádoucího.
Četl jsem něco na netu o polaritě. Bohužel u adaptéru od lenova nevidím žádné naznačení polarity. Jedná se o model ADP 120lh b.
Jak je to s těmi rozdílnými hodnotami, co by se případně mohlo stát?
Díky za případné odpovědi

23
jj jasně..došlo mi to potom no :D

24
omlouvám se..vyřešeno..příkaz w opravdu stačí..dík za radu  ;)

25
bohužel prográmek "xprintidle" teda nefunguje..nevím jak vám ale mně vypisuje random čísla..vůbec to nesedí...a příkaz w nedokáže zjistit kdy naposledy někdo pohyboval myší..nebo se snad pletu?

Stran: [1] 2 3 ... 12