Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Alpenmilch

Stran: [1]
1
Díky. Už jsem to rozjel :)

2
Tipy a triky pro Linux / Re: Obnova GRUB 2 za pouziti Live CD
« kdy: 05 Března 2010, 20:34:30 »
Vyzkoušel jsem první návod. Výsledek byl toto:

ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /mnt//boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.

Po restartu se děje totéž : tabulka Grub a za ní UUID jako error. Ale myslím, že v tom návodu by mohlo být řešení. Díky moc za radu.


3
Mám tentýž problém. Tady je ten výpis. Nerozumím tomu vůbec.

Kód: [Vybrat]
2010                   

============================= Boot Info Summary: ==============================

 => Grub 2 is installed in the MBR of /dev/sda and looks on the same drive in
    partition #1 for /boot/grub.

sda1: _________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info: 
    Operating System:  Ubuntu 9.10
    Boot files/dirs:   /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /boot/grub/core.img

sda2: _________________________________________________________________________

    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info: 

sda5: _________________________________________________________________________

    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info: 

=========================== Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda ___________________ _____________________________________________________

Disk /dev/sda: 164.7 GB, 164696555520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20023 cylinders, total 321672960 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xf39cf39c

Partition  Boot         Start           End          Size  Id System

/dev/sda1    *             63   319,066,964   319,066,902  83 Linux
/dev/sda2         319,066,965   321,669,494     2,602,530   5 Extended
/dev/sda5         319,067,028   321,669,494     2,602,467  82 Linux swap / Solaris


blkid -c /dev/null: ____________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL                         

/dev/loop0                                              squashfs                                 
/dev/ramzswap0                                          swap                                     
/dev/sda1        c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce   ext4                                     
/dev/sda5        2c216db9-a1ee-4110-994f-4ebe368b500c   swap                                     

============================ "mount | grep ^/dev  output: ===========================

Device           Mount_Point              Type       Options

aufs             /                        aufs       (rw)
/dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (rw)
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (rw)


=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then
  have_grubenv=true
  load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
  saved_entry=${prev_saved_entry}
  save_env saved_entry
  prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=640x480
  insmod gfxterm
  insmod vbe
  if terminal_output gfxterm ; then true ; else
    # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
    # understand terminal_output
    terminal gfxterm
  fi
fi
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
  set timeout=-1
else
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/white
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic" {
        recordfail=1
        if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce ro   quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
}
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode)" {
        recordfail=1
        if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi
insmod ext2
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
}
### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin
}
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
if [ ${timeout} != -1 ]; then
  if keystatus; then
    if keystatus --shift; then
      set timeout=-1
    else
      set timeout=0
    fi
  else
    if sleep --interruptible 3 ; then
      set timeout=0
    fi
  fi
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

=============================== sda1/etc/fstab: ===============================

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c4ad4d38-ad05-4ca1-9abd-3002ea15c4ce /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=2c216db9-a1ee-4110-994f-4ebe368b500c none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0

=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ===================


    .2GB: boot/grub/core.img
  11.8GB: boot/grub/grub.cfg
    .2GB: boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
    .1GB: boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic
    .2GB: initrd.img
    .1GB: vmlinuz

Stran: [1]

Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.