Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jakub Vaněk

Stran: 1 ... 26 27 [28] 29 30
676
Ještě nakonec doplním, jak jednoduše zjistit jestli funguje (či nufunguje) unity 3d:
Kód: [Vybrat]
sudo apt-get install nux-tools # nainstaluje balík s programem unity-support-test
/usr/lib/nux/unity_support_test -p # toto vypíše zprávu o funkčnosti funkcí
Vzhledem k vyřešenosti sem výpis dávat nemusíš  :)

677
Obecná podpora / Re:Nefunkční wifi a anglické názvy
« kdy: 28 Března 2014, 14:39:11 »
Nebo je lepší spíše zkusit verzi 12.10, která je více vyladěná?
Doufám, že se bavíme o Ubuntu 12.04 :)

678
Obecná podpora / Re:Problémy s programem wine
« kdy: 27 Března 2014, 23:25:20 »
 :'( :'( :'(
Kompletní log PlayOnLinuxu:
Kód: [Vybrat]
Looking for python... 2.7.3 - selected
[main] Message: PlayOnLinux (4.2.2) is starting
[clean_tmp] Message: Cleaning temp directory
[Check_OpenGL] Message: 32bits direct rendering is enabled
[POL_System_CheckFS] Message: Checking filesystem for /home/kuba/.PlayOnLinux/
[main] Message: Filesystem is compatible
[maj_check] Message: List is up to date
[install_plugins] Message: Ověřuje se zásuvný modul: Capture...
[install_plugins] Message: Ověřuje se zásuvný modul: ScreenCap...
[install_plugins] Message: Ověřuje se zásuvný modul: PlayOnLinux Vault...
[POL_System_CheckFS] Message: Checking filesystem for zavvyuka.exe
[POL_Wine] Message: Running wine-1.7.14-imm32_bug35361 zavvyuka.exe (Working directory : /home/kuba/.PlayOnLinux/wineprefix/ZAV/drive_c/ZAV)
[POL_Wine] Message: Notice: PlayOnLinux deliberately disables winemenubuilder. See http://www.playonlinux.com/fr/page-26-Winemenubuilder.html

Unhandled Exception: System.Windows.Markup.XamlParseException: Cannot create instance of 'CLoginWindow' defined in assembly 'zavvyuka, Version=1.0.9.97, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. Exception has been thrown by the target of an invocation.  Error in markup file 'zavvyuka;component/src/Dialogs/CLoginWindow.xaml'. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Window' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.FrameworkElement' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Documents.TextElement' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Media.FontFamily' threw an exception. ---> System.UriFormatException: Invalid URI: The hostname could not be parsed.
   at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   at System.Uri..ctor(String uriString, UriKind uriKind)
   at MS.Internal.FontCache.FontSourceCollection.SetFontSources()
   at MS.Internal.FontCache.FontSourceCollection.GetEnumerator()
   at MS.Internal.FontCache.FamilyCollection.BuildFamilyList(List`1& familyList, SortedDictionary`2& familyNameList, SortedList`2& frequentStrings)
   at MS.Internal.FontCache.FamilyCollection.MS.Internal.FontCache.IFontCacheElement.AddToCache(CheckedPointer newPointer, ElementCacher cacher)
   at MS.Internal.FontCache.HashTable.Lookup(IFontCacheElement e, Boolean add)
   at MS.Internal.FontCache.CacheManager.Lookup(IFontCacheElement e)
   at System.Windows.Media.FontFamily.PreCreateDefaultFamilyCollection()
   at System.Windows.Media.FontFamily..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Media.FontFamily..ctor(String familyName)
   at System.Windows.SystemFonts.get_MessageFontFamily()
   at System.Windows.Documents.TextElement..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.FrameworkElement..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Window..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Window..ctor()
   at zavvyuka.src.Dialogs.CLoginWindow..ctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
   at System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ThrowException(String message, Exception innerException)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetElementAndFlags(BamlElementStartRecord bamlElementStartRecord, Object& element, ReaderFlags& flags, Type& delayCreatedType, Int16& delayCreatedTypeId)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.BaseReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord)
   at System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment()
   at System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse()
   at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   at System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
   at MS.Internal.AppModel.AppModelKnownContentFactory.BamlConverter(Stream stream, Uri baseUri, Boolean canUseTopLevelBrowser, Boolean sandboxExternalContent, Boolean allowAsync, Boolean isJournalNavigation, XamlReader& asyncObjectConverter)
   at MS.Internal.AppModel.MimeObjectFactory.GetObjectAndCloseStream(Stream s, ContentType contentType, Uri baseUri, Boolean canUseTopLevelBrowser, Boolean sandboxExternalContent, Boolean allowAsync, Boolean isJournalNavigation, XamlReader& asyncObjectConverter)
   at System.Windows.Navigation.NavigationService.GetObjectFromResponse(WebRequest request, WebResponse response, Uri destinationUri, Object navState)
   at System.Windows.Navigation.NavigationService.DoNavigate(Uri source, NavigationMode f, Object navState)
   at System.Windows.Navigation.NavigateQueueItem.Dispatch(Object obj)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   at System.Windows.Application.Run(Window window)
   at System.Windows.Application.Run()
   at zavvyuka.App.Main()
   at <PrivateImplementationDetails>{CC0A5556-2DB9-45EE-A6D4-DD7E148920B0}.Main()
wine: Unhandled exception 0xe0434f4d in thread 9 at address 0x7b83da39 (thread 0009), starting debugger...
Unhandled exception: 0xe0434f4d in 32-bit code (0x7b83da39).
Register dump:
 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
 EIP:7b83da39 ESP:0032e3c4 EBP:0032e438 EFLAGS:00200246(   - --  I  Z- -P- )
 EAX:7b8281e5 EBX:7b8a4604 ECX:00000000 EDX:00000001
 ESI:00000001 EDI:e0434f4d
Stack dump:
0x0032e3c4:  0032e47c 00000004 001499d0 e0434f4d
0x0032e3d4:  00000001 00000000 7b83da39 00000001
0x0032e3e4:  80131501 0032e3f4 79e7ff53 00000038
0x0032e3f4:  0032e410 79e7ff9c 00000038 001499d0
0x0032e404:  0032e47c 00392010 02000038 0032e420
0x0032e414:  79e80024 0032e428 02000038 0032e42c
Backtrace:
=>0 0x7b83da39 in kernel32 (+0x2da39) (0x0032e438)
  1 0x79eda91c in mscorwks (+0x6a91b) (0x0032e4a4)
  2 0x79edd81a in mscorwks (+0x6d819) (0x0032e548)
  3 0x0484382b (0x0032e600)
  4 0x04842c3c (0x0032e618)
  5 0x04840b16 (0x0032e648)
  6 0x04840997 (0x0032e65c)
  7 0x046ef944 (0x0032e690)
  8 0x0508b516 (0x0032e6c8)
  9 0x0508b32d (0x0032e6f4)
  10 0x0508b25c (0x0032e71c)
  11 0x0508abd3 (0x0032e788)
  12 0x0508a87f (0x0032e7d0)
  13 0x0508a7ad (0x0032e7e4)
  14 0x046d497c (0x0032e7fc)
  15 0x046d487d (0x0032e840)
  16 0x046d44ac (0x0032e860)
  17 0x049049e5 (0x0032e898)
  18 0x04904971 (0x0032e8b0)
  19 0x79e71b4c in mscorwks (+0x1b4b) (0x0032e8c0)
  20 0x79e821b1 in mscorwks (+0x121b0) (0x0032e940)
  21 0x79e96501 in mscorwks (+0x26500) (0x0032ea7c)
  22 0x79e96534 in mscorwks (+0x26533) (0x0032ea98)
  23 0x79e96552 in mscorwks (+0x26551) (0x0032eab0)
  24 0x79f8a3e1 in mscorwks (+0x11a3e0) (0x0032ec7c)
  25 0x79f8a536 in mscorwks (+0x11a535) (0x0032ed2c)
  26 0x049040c5 (0x0032ed48)
  27 0x04903f01 (0x0032ed60)
  28 0x04903e4e (0x0032ed74)
  29 0x04903a04 (0x0032ee24)
  30 0x04903707 (0x0032ee60)
  31 0x046d4cab (0x0032eeac)
  32 0x046d4b87 (0x0032eee4)
  33 0x046d497c (0x0032eefc)
  34 0x046d487d (0x0032ef40)
  35 0x046d44ac (0x0032ef60)
  36 0x046d3e2c (0x0032efa0)
  37 0x046d3c47 (0x0032efcc)
  38 0x046d3307 (0x0032f004)
  39 0x00e26754 (0x0032f028)
  40 0x7ec07f8a WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x0032f058)
  41 0x7ec0997c in user32 (+0xa997b) (0x0032f0a8)
  42 0x7ec0acf2 in user32 (+0xaacf1) (0x0032f0f8)
  43 0x7ebcae7e DispatchMessageW+0xad() in user32 (0x0032f208)
  44 0x04940066 (0x0032f22c)
  45 0x04901d16 (0x0032f29c)
  46 0x04901b50 (0x0032f2b4)
  47 0x04901ad4 (0x0032f2c0)
  48 0x04901a7f (0x0032f2cc)
  49 0x04901611 (0x0032f2ec)
  50 0x04901442 (0x0032f300)
  51 0x04901402 (0x0032f30c)
  52 0x03c0aa58 (0x0032f318)
  53 0x03c0a9f6 (0x0032f320)
  54 0x79e71b4c in mscorwks (+0x1b4b) (0x0032f330)
  55 0x79e821b1 in mscorwks (+0x121b0) (0x0032f3b0)
  56 0x79e96501 in mscorwks (+0x26500) (0x0032f4e8)
  57 0x79e96534 in mscorwks (+0x26533) (0x0032f504)
  58 0x79e96552 in mscorwks (+0x26551) (0x0032f51c)
  59 0x79eefa45 in mscorwks (+0x7fa44) (0x0032f680)
  60 0x79eef965 in mscorwks (+0x7f964) (0x0032f8e8)
  61 0x79eefeb5 in mscorwks (+0x7feb4) (0x0032fdb8)
  62 0x79ef009f in mscorwks (+0x8009e) (0x0032fe08)
  63 0x79eeffcf in mscorwks (+0x7ffce) (0x0032fe50)
  64 0x79007c24 in mscoree (+0x7c23) (0x0032fe60)
  65 0x7b861bdc call_process_entry+0xb() in kernel32 (0x0032fe78)
  66 0x7b8656db in kernel32 (+0x556da) (0x0032feb8)
  67 0x7bc7d920 call_thread_func_wrapper+0xb() in ntdll (0x0032fed8)
  68 0x7bc7db7d call_thread_func+0x7c() in ntdll (0x0032ffa8)
  69 0x7bc7d8fe RtlRaiseException+0x21() in ntdll (0x0032ffc8)
  70 0x7bc53e6e in ntdll (+0x43e6d) (0x0032ffe8)
0x7b83da39: movl 0xfffffff0(%ebp),%ecx
Modules:
Module Address Debug info Name (79 modules)
PE   400000-  d16000 Deferred        zavvyuka
PE 10000000-10060000 Deferred        naudio
PE 53840000-53bfe000 Deferred        presentationcore
PE 54e50000-55312000 Deferred        presentationframework
PE 56840000-56960000 Deferred        windowsbase
PE 5e3a0000-5e42d000 Deferred        diasymreader
PE 60000000-60008000 Deferred        accessibility
PE 6c190000-6c236000 Deferred        system.core
PE 78130000-781cb000 Deferred        msvcr80
PE 79000000-79046000 Export          mscoree
PE 79060000-790bb000 Deferred        mscorjit
PE 790c0000-79518000 Deferred        mscorlib
PE 79e70000-7a400000 Export          mscorwks
PE 7a440000-7a744000 Deferred        system
PE 7ade0000-7ae7c000 Deferred        system.drawing
PE 7afd0000-7b49e000 Deferred        system.windows.forms
ELF 7b800000-7ba4a000 Dwarf           kernel32<elf>
  \-PE 7b810000-7ba4a000 \               kernel32
ELF 7bc00000-7bcd0000 Dwarf           ntdll<elf>
  \-PE 7bc10000-7bcd0000 \               ntdll
ELF 7bf00000-7bf03000 Deferred        <wine-loader>
ELF 7e049000-7e05c000 Deferred        shfolder<elf>
  \-PE 7e050000-7e05c000 \               shfolder
ELF 7e05c000-7e07e000 Deferred        imm32<elf>
  \-PE 7e060000-7e07e000 \               imm32
ELF 7e07e000-7e142000 Deferred        crypt32<elf>
  \-PE 7e090000-7e142000 \               crypt32
ELF 7e142000-7e17f000 Deferred        rsaenh<elf>
  \-PE 7e150000-7e17f000 \               rsaenh
ELF 7e17f000-7e192000 Deferred        psapi<elf>
  \-PE 7e180000-7e192000 \               psapi
ELF 7e192000-7e3af000 Deferred        shell32<elf>
  \-PE 7e1a0000-7e3af000 \               shell32
ELF 7e3e2000-7e3e8000 Deferred        libxfixes.so.3
ELF 7e3e8000-7e3f3000 Deferred        libxcursor.so.1
ELF 7e3f3000-7e404000 Deferred        libxi.so.6
ELF 7e404000-7e408000 Deferred        libxcomposite.so.1
ELF 7e408000-7e411000 Deferred        libxrandr.so.2
ELF 7e411000-7e41b000 Deferred        libxrender.so.1
ELF 7e41b000-7e421000 Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF 7e421000-7e425000 Deferred        libxinerama.so.1
ELF 7e425000-7e429000 Deferred        libxau.so.6
ELF 7e429000-7e44e000 Deferred        libxcb.so.1
ELF 7e44e000-7e582000 Deferred        libx11.so.6
ELF 7e582000-7e594000 Deferred        libxext.so.6
ELF 7e5c7000-7e652000 Deferred        winex11<elf>
  \-PE 7e5d0000-7e652000 \               winex11
ELF 7e652000-7e6cc000 Deferred        rpcrt4<elf>
  \-PE 7e660000-7e6cc000 \               rpcrt4
ELF 7e6cc000-7e7e2000 Deferred        ole32<elf>
  \-PE 7e6e0000-7e7e2000 \               ole32
ELF 7e7e2000-7e87e000 Deferred        msvcrt<elf>
  \-PE 7e800000-7e87e000 \               msvcrt
ELF 7e8e9000-7e913000 Deferred        libexpat.so.1
ELF 7e913000-7e947000 Deferred        libfontconfig.so.1
ELF 7e947000-7e95b000 Deferred        libz.so.1
ELF 7e95b000-7e9f5000 Deferred        libfreetype.so.6
ELF 7ea28000-7ea41000 Deferred        version<elf>
  \-PE 7ea30000-7ea41000 \               version
ELF 7ea41000-7eb4f000 Deferred        gdi32<elf>
  \-PE 7ea50000-7eb4f000 \               gdi32
ELF 7eb4f000-7ec97000 Dwarf           user32<elf>
  \-PE 7eb60000-7ec97000 \               user32
ELF 7ec97000-7ed07000 Deferred        shlwapi<elf>
  \-PE 7ecb0000-7ed07000 \               shlwapi
ELF 7ed07000-7ed6d000 Deferred        advapi32<elf>
  \-PE 7ed10000-7ed6d000 \               advapi32
ELF 7ef91000-7ef9e000 Deferred        libnss_files.so.2
ELF 7ef9e000-7efaa000 Deferred        libnss_nis.so.2
ELF 7efaa000-7efc4000 Deferred        libnsl.so.1
ELF 7efc4000-7efcd000 Deferred        librt.so.1
ELF b73dd000-b7409000 Deferred        libm.so.6
ELF b7409000-b740e000 Deferred        libdl.so.2
ELF b740e000-b75b8000 Deferred        libc.so.6
ELF b75b8000-b75d3000 Deferred        libpthread.so.0
ELF b75d7000-b75e0000 Deferred        libnss_compat.so.2
ELF b7607000-b77ba000 Dwarf           libwine.so.1
ELF b77bc000-b77de000 Deferred        ld-linux.so.2
ELF b77de000-b77df000 Deferred        [vdso].so
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) C:\ZAV\zavvyuka.exe
00000022    2
00000021    0
00000009    0 <==
0000000e services.exe
0000001e    0
0000001d    0
00000018    0
00000016    0
00000014    0
00000010    0
0000000f    0
00000012 winedevice.exe
0000001a    0
00000019    0
00000017    0
00000013    0
0000001b plugplay.exe
00000020    0
0000001f    0
0000001c    0
00000023 explorer.exe
00000024    0
[POL_Wine] Message: Wine return: 77
[POL_SetupWindow_Init] Message: Creating new window for pid 31036
[main] Error: ZAV havaroval.
Pro získání více detailů klikněte na odkaz pro ladění.
[POL_SetupWindow_Close] Message: Closing window for pid 31036
Registered PID: 30806 (Missing)
Registered PID: 31036 (Present)
Registered PID: 31083 (Missing)
Na odkaz pro ladění jsem kliknul, ale nic se nestalo.

680
Notebooky a přenosné počítače / Re:Ntb a ubuntu, pár otázok
« kdy: 27 Března 2014, 21:28:01 »
No dobre, ale ako zistím ktorá je používana ? Ak je používana len tá intelácka, tak potom ten návod nepotrebujem.
http://unix.stackexchange.com/questions/16407/how-to-check-which-gpu-is-active druhá odpověď:
Kód: [Vybrat]
lspci -vnnn | perl -lne 'print if /^\d+\:.+(\[\S+\:\S+\])/' | grep VGACo má na konci [VGA controller], je aktivní grafika

681
Obecná podpora / Re:Problémy s programem wine
« kdy: 27 Března 2014, 21:16:09 »
WOW! Mě se to ani nespustí  ;D
EDIT: V jaký verzi Wine to běží?

682
Pracovní prostředí / Re:Změna barvy horního pruhu okna
« kdy: 27 Března 2014, 17:03:53 »
Myslím, že se to dá měnit editací nějakých hodnot v CSS souborech v /usr/share/themes/[zvelené téma] a /usr/share/themes/[zvelené téma]/gtk-3.0

683
Obecná podpora / Re:Problémy s programem wine
« kdy: 27 Března 2014, 16:27:17 »
Poslal jsem jim email s chybou o dostal jsem smutnou odezvu :'(:'(:'(:
Citace
Vážený pane Vaňku,
zájem o výuku ZAV jako nejúspěšnější metodu získání klávesnicové gramotnosti je tak velký, že si zatím všichni žáci (jak píšete, včetně Vás) našli možnost pracovat i na počítači odpovídajícím požadavkům, tak jak programátoři tento e-learning zpracovali, tedy operační systém aspoň Windows XP, RAM nejméně 512 MB a Microsoft.NET framework 3.5 Service Pack 1 nebo framework 4 v plné verzi).
 
Váš popis programátorům zašleme, nicméně na dosavadní občasné dotazy programátoři vysvětlili:
Na stanicích musí být Windows a vzhledem k použitým technologiím (WPF) je možnost běhu na Linuxu pod emulaci Wine nebo portem pro Mono v této době nemožná. Pokud jde o to mít Linux jen jako fileserver, tak to možné je.
Dle statistik užití operačních systémů mezi koncovými uživateli v ČR k listopadu 2013, jednoznačně dominuje platforma Microsoft Windows (Windows 7 ~ 55%, Windows XP ~ 22%, Windows 8 ~ 8% s pomalu rostoucím trendem, MacOS X ~ 3% s konstantním počtem uživatelů). (zdroj: http://gs.statcounter.com/#os-CZ-monthly-201211-201311 ). Z naší vlastní statistiky uživatelé přistupují ke stránkám ZAV ADMINU v 98% případech z Microsoft Windows, ve zbytku pak Linux a Mac OS.

 
Jeden žák nám k tomu napsal:
 
Pokud jde o provoz pod linuxem, tak zatím aplikaci provozuji na virtualizačním SW "VirtualBox", což je náročné na linuxový stroj (především na paměť) a navíc stejně potřebuji licenci MS Windows.

S díky za pochopení zdraví
Jaroslav a Helena Zaviačičovi
 
http://www.tvportaly.cz/ostrava/30405-host-dne-jaroslav-zaviacic-a-helena-zaviacicova 
EDIT: A ještě ten dotaz (EDIT2: To je dotaz, co jsem poslal do ZAVu):
Kód: [Vybrat]
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jestli budete podporovat Linux, a to jestli nativně, nebo opravou ve Wine.
Nativně pod Linuxem ZAV nejde a ze správně nakonfigurovaného Wine my vyleze toto:


Unhandled Exception: System.Windows.Markup.XamlParseException: Cannot create instance of 'CLoginWindow' defined in assembly 'zavvyuka, Version=1.0.9.97, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. Exception has been thrown by the target of an invocation.  Error in markup file 'zavvyuka;component/src/Dialogs/CLoginWindow.xaml'. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Window' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.FrameworkElement' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Documents.TextElement' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Media.FontFamily' threw an exception. ---> System.UriFormatException: Invalid URI: The hostname could not be parsed.
   at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   at System.Uri..ctor(String uriString, UriKind uriKind)
   at MS.Internal.FontCache.FontSourceCollection.SetFontSources()
   at MS.Internal.FontCache.FontSourceCollection.GetEnumerator()
   at MS.Internal.FontCache.FamilyCollection.BuildFamilyList(List`1& familyList, SortedDictionary`2& familyNameList, SortedList`2& frequentStrings)
   at MS.Internal.FontCache.FamilyCollection.MS.Internal.FontCache.IFontCacheElement.AddToCache(CheckedPointer newPointer, ElementCacher cacher)
   at MS.Internal.FontCache.HashTable.Lookup(IFontCacheElement e, Boolean add)
   at MS.Internal.FontCache.CacheManager.Lookup(IFontCacheElement e)
   at System.Windows.Media.FontFamily.PreCreateDefaultFamilyCollection()
   at System.Windows.Media.FontFamily..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Media.FontFamily..ctor(String familyName)
   at System.Windows.SystemFonts.get_MessageFontFamily()
   at System.Windows.Documents.TextElement..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.FrameworkElement..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Window..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Window..ctor()
   at zavvyuka.src.Dialogs.CLoginWindow..ctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
   at System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ThrowExceptionWithLine(String message, Exception innerException)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetElementAndFlags(BamlElementStartRecord bamlElementStartRecord, Object& element, ReaderFlags& flags, Type& delayCreatedType, Int16& delayCreatedTypeId)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.BaseReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord)
   at System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment()
   at System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse()
   at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   at System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
   at System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
   at System.Windows.Application.DoStartup()
   at System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   at System.Windows.Application.Run(Window window)
   at System.Windows.Application.Run()
   at zavvyuka.App.Main()
   at <PrivateImplementationDetails>{CC0A5556-2DB9-45EE-A6D4-DD7E148920B0}.Main()

Nevíte, co s tím dělat? Naštěstí se obejdu i jen s čistě Windows verzí přes virtualizaci např. ve VMware Playeru.
Předem děkuji za vyřízení,
Jakub Vaněk

EDIT: Zkusil jsem (dodatečně, i když z mailu vyplývá, že zbytečně) knihovny výše, a nepomohlo.

684
Obecná podpora / Re:Problémy s programem wine
« kdy: 27 Března 2014, 14:35:15 »
Pozor: já myslím ZAV IV. generace, do toho se ale musí přihlásit. Mimoto děkuji za seznam knihoven k nainstalování.
http://www.zav.cz/clanek/441-1.-trida-iv.-generace.html

685
Obecná podpora / Re:Problémy s programem wine
« kdy: 26 Března 2014, 23:13:52 »
Problém (možná je to tím, že mám 12.04, ale silně pochybuji; děláno přes PlayOnLinux s Wine 1.6):
Kód: [Vybrat]
Unhandled Exception: System.Windows.Markup.XamlParseException: Cannot create instance of 'CLoginWindow' defined in assembly 'zavvyuka, Version=1.0.9.97, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. Exception has been thrown by the target of an invocation.  Error in markup file 'zavvyuka;component/src/Dialogs/CLoginWindow.xaml'. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Window' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.FrameworkElement' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Documents.TextElement' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Windows.Media.FontFamily' threw an exception. ---> System.UriFormatException: Invalid URI: The hostname could not be parsed.
   at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   at System.Uri..ctor(String uriString, UriKind uriKind)
   at MS.Internal.FontCache.FontSourceCollection.SetFontSources()
   at MS.Internal.FontCache.FontSourceCollection.GetEnumerator()
   at MS.Internal.FontCache.FamilyCollection.BuildFamilyList(List`1& familyList, SortedDictionary`2& familyNameList, SortedList`2& frequentStrings)
   at MS.Internal.FontCache.FamilyCollection.MS.Internal.FontCache.IFontCacheElement.AddToCache(CheckedPointer newPointer, ElementCacher cacher)
   at MS.Internal.FontCache.HashTable.Lookup(IFontCacheElement e, Boolean add)
   at MS.Internal.FontCache.CacheManager.Lookup(IFontCacheElement e)
   at System.Windows.Media.FontFamily.PreCreateDefaultFamilyCollection()
   at System.Windows.Media.FontFamily..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Media.FontFamily..ctor(String familyName)
   at System.Windows.SystemFonts.get_MessageFontFamily()
   at System.Windows.Documents.TextElement..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.FrameworkElement..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Window..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Window..ctor()
   at zavvyuka.src.Dialogs.CLoginWindow..ctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
   at System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ThrowExceptionWithLine(String message, Exception innerException)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetElementAndFlags(BamlElementStartRecord bamlElementStartRecord, Object& element, ReaderFlags& flags, Type& delayCreatedType, Int16& delayCreatedTypeId)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.BaseReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord)
   at System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord)
   at System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment()
   at System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse()
   at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
   at System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
   at System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
   at System.Windows.Application.DoStartup()
   at System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   at System.Windows.Application.Run(Window window)
   at System.Windows.Application.Run()
   at zavvyuka.App.Main()
   at <PrivateImplementationDetails>{CC0A5556-2DB9-45EE-A6D4-DD7E148920B0}.Main()
EDIT: Koukám, že přesně to samé mi to házelo i tenkrát.
EDIT2: Předpokládám, že má v sobě svůj vlastní font, a ten nemůže vytáhnout.

686
Obecná podpora / Re:Problémy s programem wine
« kdy: 26 Března 2014, 17:33:30 »
S tím mám také problém. Ve škole taky máme ZAV (jsem cvičení 613). Zkoušel jsem i různé kopírování knihoven, jejich instalace..., ale nic nepomohlo. Nakonec se mi ho podařilo rozchodit až virtualizací Windows XP.
Poznámka (i když to jde najít): ZAV má hlavní server, kde jsou registrovaní uživatelé+mají tam svůj postup. Správa funguje tak, že se založí škola, tam se založí třída a do ní spravující vyučující přidává žáky. Spravující vyučující vidí postup jednotlivých žáků, jaké dělají chyby, dokonce i jakou mají prodlevu mezi cvičeními. Takže jiným programem (který neimplementuje připojení k ZAV serveru) problém neřeší.

EDIT 1: ZAV jsem si (předtím) nainstaloval, nicméně se mi ho nepodařilo spustit. Teď jsem si vzpomněl, že to házelo vyjímku .NET XamlParseError

EDIT2 k EDITU 1: A to i ve Wine i v Monu.

687
Obecná podpora / Re:Antivir na PC s Ubuntu 12.04 a Win XP
« kdy: 25 Března 2014, 17:20:10 »
No u nás ve škole máme všude na počítačích ve Firefoxu ve vyhledávání z adresního řádku nastavený Ask Toolbar  :'( :'( :'(. Spravovaný je to tam docela dobře. Takže každý se může uklepnout...
Co vím, tak je tam přes Novel vytvořená instalace Windows XP ( :(), která se čas od času na všech počítačích nahraje místo lokální.
EDIT: Samozřejmě tam jsou sdílený disky, společný jsou read-only, 1 osobní na 1 uživatele je r/w.

688
Pracovní prostředí / Re:awesome
« kdy: 22 Března 2014, 13:11:01 »
WOW! Je to lepší, než jsem čekal. Jak se v tom mění velikost oken? když z terminálu pustím chrome, tak je přes celou obrazovku a nevím jak ho dát jako dlaždici.

689
Hardware / Re:Nejde my nastavit monitor do rozlišení 1920x1080
« kdy: 21 Března 2014, 21:56:06 »
Přesněji
Kód: [Vybrat]
lspci

690
Obecná podpora / Re:VirtualBOX a klasický HDD s OS třeba WinXP/7
« kdy: 21 Března 2014, 21:32:50 »
Našel jsem  :):
Hlavní: http://www.sysprobs.com/physical-virtual-virtualbox-virtualbox-p2v
Součást toho je stažení VMware vCenter Konvertoru (je nutná registrace):
https://my.vmware.com/web/vmware/evalcenter?p=converter
A návod, jak vytvořit virtuální image Windows:
http://www.sysprobs.com/physical-virtual-machine-vmware-vcenter-converter
Takže nakonec Windows budou ve virtuálním disku.

691
V tuhle chvíli by mne zajímal ip -a
Není v tom příkazu překlep? Mě to vyhodilo chybu. A vygooglení tento příkaz nenajde.

692
Hardware / Re:po inštalácii AMD ovládača nejde X
« kdy: 21 Března 2014, 19:14:33 »
Něco s dvěma plochami/klonovanou plochou je v Catalyst Control Center.
Kód: [Vybrat]
(((sudo))) amdccclesudo by tam mělo být.
Pak pod Správcem zobrazovacích zařízení vyberte požadované možnosti. Odtud se nastavení uloží. xrandr neukládá nastavení, tudíž je nastavení pouze pro jednu instanci Xorgu. Občas to také lze řešit konfiguračním skriptem u LightDM:
/etc/lightdm/lightdm.conf:
Kód: [Vybrat]
[SeatDefaults]
user-session=ubuntu
greeter-session=unity-greeter
display-setup-script=/usr/share/lightdmxrandr.sh
/usr/share/lightdmxrandr.sh:
Kód: [Vybrat]
#!/bin/sh
xrandr --output DFP2 --primary --mode 1280x1024 # zde může být cokoliv

693
Obecná podpora / Re:VirtualBOX a klasický HDD s OS třeba WinXP/7
« kdy: 21 Března 2014, 18:02:55 »
Ne, bohužel, tak jsem to nemyslel :-).
Windows hodí BSOD, když se spustí pod jiným hardwarem. Ten příspěvek se SysPrepem je tady: http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=70383.msg505407#msg505407
Možná to ale bude jen na klonování disků. Problém ještě je, že to maže identifikaci licence, to by se možná dalo vyřešit návodem, co poslal Dano V.

694
Obecná podpora / Re:VirtualBOX a klasický HDD s OS třeba WinXP/7
« kdy: 21 Března 2014, 17:04:50 »
Počkat, pořádně jsem si ten příspěvek nepřečetl.Windows XP bez úprav nejdou spustit ve virtuálu, když byly nainstalované do fyzického počítače, a ani naopak. Naproti tomu Linux (a jemu podobné systémy) jdou spustit. Jednou jsem takhle instaloval Ubuntu na svůj počítač. Myslím ale, že Windows jde nějak přemluvit, aby se spustili, četl jsem to tady někde na fóru, myslím že je to SysPrep.

695
Obecná podpora / Re:VirtualBOX a klasický HDD s OS třeba WinXP/7
« kdy: 21 Března 2014, 16:37:37 »
Takže:
Kód: [Vybrat]
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename [[[/cesta/k/vmdk/souboru]]] -rawdisk /dev/[[[disk]]]

696
Obecná podpora / Re:VirtualBOX a klasický HDD s OS třeba WinXP/7
« kdy: 21 Března 2014, 16:32:33 »
Dá se to, ale nějak musíš (to teprve najdu) vytvořit VMDK disk, aby ukazoval na fyzický disk. Pak se ten VMDK vybere ve VirtualBoxu a mělo by to fungovat.
POZNÁMKA: Je potřeba mít přístup čtení/zápis na zařízení disku.

EDIT: http://www.virtualbox.org/manual/ch09.html článek 9.9

697
Multimédia / Re:animace
« kdy: 19 Března 2014, 16:27:30 »
Takový problém, že Zlobivý Adobe nevydává nové Flashe pro Linux. Pod Linuxem jde nový Flash buď přes Pepper (Chrome), nebo přes PipeLight (spouští originál pod Wine a pak posílá do browseru). Přes ten jde částečně i originální SilverLight. Ale radši mám Chrome.

698
Multimédia / Re:animace
« kdy: 19 Března 2014, 16:05:22 »
Ještě počeštěný návod, jak nastavit nejnovější Flash z Chromu.
1. Otevřete chrome://plugins
2. Posuňte stránku, aby byl vidět Flash player (viz příloha ppflash.png)
3. Zde klikněte u pluginu typu NPAPI na Deaktivovat a u pluginu typu PPAPI klepněte na Aktivovat, výsledně by to mělo vypadat jako na obrázku
4. Restartujte Chrome
5. Užívejte si nejnovějšího Flash Playeru  :)

[příloha smazaná administrátorem]

699
Aha, promiň, ty kernely >3.2 jsou binární :(
Ale možná by se daly do oficiálního kernelu z www.kernel.org dát ty patche odtamtud

700
Jsou tam jen kernely, co jsou v LTS 12.04.0->12.04.4, tedy 3.2;3.5;3.8;3.11.
Jinak hodně kernelů je zde: http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/

Stran: 1 ... 26 27 [28] 29 30

Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.