Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - AlenaK

Stran: [1]
1
Pane Michálku děkuji - tohle je velmi povzbudivé :-)

2

Platit by znamenalo souhlasit  >:( a platit jen proto, aby měl člověk "klid" je nesmysl.
Podepisovat s nějakou organizací smlouvu, ve které bychom se zavázali poskytnout náhled do evidence a museli trpět nějaké kontroly z jejich strany - to fakt ne. Navíc mají ve smlouvě článek o mlčenlivosti... asi vědí proč.
Ve smlouvě se uvádí, že jsou oprávněni poplatek vybírat s ohledem na datum rozhodnutí evr.soudu od 1.1.2010 - věřím, že by si nenechali ujít možnost vybrat platbu i zpětně, pokud bychom přistoupili na jejich hru.
Tu smlouvu prostě nelze podepsat:
"Obě strany svým podpisem potvrzují, že si dohodu přečetly a plně souhlasí s jejím obsahem, který odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Dále potvrzují, že tato smlouva nebyla podepsána pod tlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek."  ;)

Ve smlouvě mne zarazil odstavec u licencí, smlouva má být sjednána mezi nimi (poskytovatel) a námi (provozovatel), ale v odstavci k licencím je najednou uvedeno:
"Kolektivní správce tímto vysílateli poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany jím kolektivně spravované s výše uvedenou specifikací --- pronájem --- (způsob užití)."
Další odstavec:
"Odměna za užití předmětů ochrany byla sjednána s vysílatelem ..."

3

Ještě mne napadá: pokud tato společnost vybírá poplatky jménem tvůrců graf. rozhraní - viděl někdo z grafiků např. Ubuntu od této firmy někdy nějaký peníz, který by jim tato firma převedla?
Jak to, že OOAS vůbec nezajímá, jaký sw je ve společnosti používán - aby mohli vybrané poplatky zaslat těm správným grafikům, které prý zastupují...?

Možná si to myslím špatně, ale pokud mne někdo zastupuje (i když proti mé vůli), pak bych o tom měla být informována, a pokud vybírá poplatky mým jménem - měly by mi být převedeny... ?

4

Nevím jak soudci z EU přišli na to, že graf.uživatelské rozhraní není součástí programu - asi bych jim ho z jejich OS a dalších aplikací, které určitě denně používají, odebrala - ať si vyzkouší, jak moc není součástí programu ;-), zřejmě by svůj výrok rychle přehodnotili...

Formulace OOAS - "společnost zpřístupňuje díla - grafická uživatelská rozhraní třetím osobám za úplatu či dosažení alespoň nepřímého hospodářského prospěchu při výkonu svého podnikání, a to na sjednanou dobu (časově omezeně). Jde tedy o pronájem chráněných autorských děl." - mi zní tak, že by se dala použít i na zaměstnavatele, kteří poskytují PC se SW svým zaměstnancům - na sjednanou dobu i za účelem alespoň nepřímého hospodářského prospěchu...
Možná, že teď si chtějí vyzkoušet reakce u společností našeho typu (internetka pro veřejnost) a pokud jim to projde začnou obesílat v podstatě všechny firmy v republice...

   

5
Dobrý den,
prosím na tomto fóru o radu. Provozujeme malou internetku pro veřejnost, používáme Kubuntu. V minulém měsíci nám byl doručen dopis od společnosti OOAS - Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. s tím, že požadují podpis licenční smlouvy a platbu za užití grafického rozhranní, s odůvodněním, že
1) poskytujeme přístup k Internetu prostřednictvím SW za účelem zisku,
2) zpřístupňujeme díla - grafická uživatelská rozhranní třetím osobám za úplatu... což je dle nich pronájem chráněných děl 
3) odvolávají se na rozsudek Evropského soudního dvora C-393/09, že grafické uživatelské rozhranní není vyjádřením počítačového programu, není tedy počítačovým programem ani jeho součástí. Může však být autorským dílem, splňuje-li požadavky na dílo autorským právem kladené.
4) Protože jsou jedinými, kdo je pověřen výkonem kolektivní správy těchto děl - tvrdí, že případná uzavřená smlouva s výrobcem nebo jinou osobou není rozhodná.

Prostě chtějí platby nezávisle na typu licence SW, případně kdybychom používali nějaký produkt od MS a měli na něj smlouvy s nimi - přesto by tvrdili, že za grafické rozhranní máme platit zvlášť - jim.

Setkali jste se už s něčím takovým? Můžete poradit jak dál s touto organizací postupovat? Máme v úmyslu se odvolávat na volně šiřitelnou licenci GNU/PL, ale nevím, jak moc úspěšní budeme.
Už uvažujeme i o ukončení provozu, na další poplatky si to prostě nevydělá :-(


Stran: [1]