Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Autor Téma: problem sudo  (Přečteno 2733 krát)

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
problem sudo
« kdy: 18 Července 2014, 21:02:16 »
Zdravim ,
pri pousteni prikazu sudo mi konzole vypasala toto:
Kód: [Vybrat]
Příkaz 'sudo' je dostupný v '/usr/bin/sudo'
Příkaz nemohl být nalezen, protože '/usr/bin' není obsažen v proměnné PATH prostředí.
sudo: příkaz nebyl nalezen

dopoledne jsem pridaval neco do .bashrc mohlo to zpusobit to?  vypis bashrc:
Kód: [Vybrat]
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
    else
color_prompt=
    fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#   sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
#export PATH=$PATH:$HOME/tmp/stlink/
#export PATH=$PATH:$HOME/tmp/openocd-bin/bin
#export PATH=$PATH:$HOME/ARM/eclipse
#export PATH=SPATH:/home/ondra/ARMToolchain/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q2/bin

nevite nekdo co s tim

Samms

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 297
Re:problem sudo
« Odpověď #1 kdy: 18 Července 2014, 21:18:34 »
Zadej tu úplnou cestu... Pokud nejede, ujisti se, že sudo skutečně máš.

GdH

 • Moderátor
 • Závislák
 • ***
 • Příspěvků: 3176
  • GdH-Notes
Re:problem sudo
« Odpověď #2 kdy: 18 Července 2014, 21:43:20 »
Pokud vidím dobře, tak máš všechny manipulace s $PATH zakomentované, navíc jinak "neškodné", takže tento .bashrc by to asi nezpůsobil. Když otevřeš nové okno terminálu, dostaneš to samé? Pokud ano, pak jsi musel změnit i něco jiného, dalším uživatelským souborem, který je vhodný pro manipulaci s $PATH je ~/.profile.

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
Re:problem sudo
« Odpověď #3 kdy: 18 Července 2014, 21:49:41 »
dela to i po restartu a vjakemkoli okne terminalu
stejne tak  mi nefunguje ls,
jinak .profile:
Kód: [Vybrat]
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
PATH=/opt/codesourcery/arm-2011.03/bin:$PATH

Samms

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 297
Re:problem sudo
« Odpověď #4 kdy: 18 Července 2014, 21:56:02 »
Zkoušel jsi celou cestu?

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
Re:problem sudo
« Odpověď #5 kdy: 18 Července 2014, 21:58:48 »
ted nevim jak to presne myslis?

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
Re:problem sudo
« Odpověď #6 kdy: 18 Července 2014, 22:16:11 »
misto ls zkousim /bin/ls a to v pohode funguje

Samms

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 297
Re:problem sudo
« Odpověď #7 kdy: 18 Července 2014, 22:23:30 »
Však - to je to... Máš jen pojebané prohledávání (s)bin. Buď budeš používat úplné cesty, anebo si stáhni púvodní znění upravených souborů...

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
Re:problem sudo
« Odpověď #8 kdy: 18 Července 2014, 22:27:30 »
a kde to sezenu moc nevim co se udalo , jeslti sem to zabil tou upravou bashrc? a nebo v kterem souboru to muzu napravit?

Samms

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 297
Re:problem sudo
« Odpověď #9 kdy: 18 Července 2014, 22:34:54 »
Google - zadej názvy, přidej git - najde ti to zdrojáky... Také nevím, co jsi udělal, proto musíš vrátit co nejvíce předělaného zpět - a zpětně můžeš zkoušet čím jsi to udělal. Jak píši - nějak jsi narušil prohledávání složek, ve kterých máš příkazy... (což jsou normální spustitelné soubory, jen se nemusí uvádět plná cesta - pokud nepoděláš parsování)

GdH

 • Moderátor
 • Závislák
 • ***
 • Příspěvků: 3176
  • GdH-Notes
Re:problem sudo
« Odpověď #10 kdy: 18 Července 2014, 22:52:52 »
A co máš teda momentálně v $PATH?

Kód: [Vybrat]
echo $PATH
Jinak jsi nenarušil žádné prohledávání složek, ale právě proměnnou $PATH, ve které chybí přinejmenším /usr/bin. Kde se to podělává je otázka, ale třeba ten výpis napoví.

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
Re:problem sudo
« Odpověď #11 kdy: 18 Července 2014, 22:54:49 »
vypise mi toto :
Kód: [Vybrat]
echo $PATH
SPATH:/usr/bin

GdH

 • Moderátor
 • Závislák
 • ***
 • Příspěvků: 3176
  • GdH-Notes
Re:problem sudo
« Odpověď #12 kdy: 18 Července 2014, 22:57:01 »
A jsme doma, místo $PATH jsi někde napsal SPATH.

oraf

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 203
Re:problem sudo
« Odpověď #13 kdy: 18 Července 2014, 23:06:28 »
a jasny to tak to jsem teda vocas;-), diky moc uz vse slape ;-)

 

Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.