Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Autor Téma: Tutoriály na konfiguráciu jednoduchých sieťových služieb  (Přečteno 2824 krát)

neliba

 • Návštěvník
 • Příspěvků: 1
  1. NFS
  Ako prvé tu máme NFS - netowork file system. Je to prokolol pre zdielanie adresárov v počítačovej sieti. Na strane serveru je nutné nainštalovať balík nfs-kernel-server. Súbor, v ktorom sa konfigurícia nachádza je /etc/exports. Syntax:
  /cesta/k/priečinku 192.168.150.0/24 (parametre zdielania)
  Uvedená adresa siete alebo zariadenia je oprávnená na zdielanie.
  Parametre, ktoré môžeme nastaviť:
  • rw - čianie a zápis
  • ro - iba čítanie
  • no_root_squash - ak sa na klientovi prihlásí root, bude rootom aj na serveri
  • sync - NFS bude zapisovat na disk okamžite - nebude čakať na odpoveď (rychlejšie)
  • crossmnt - pokiaľ zdielaný adresár je podadresárom již zdielaného, musíme nastaviť možnosť crossmnt
  • fsid=0 - definícia korenového adresára
  • no_subtree_check - kontroluje, za je súbor stále dostupný v exportovanom strome - odporúčam nepouživať

  Príklad zdielania:
  /srv/data 192.168.10.0/24 (rw, crossmnt, sync, fsid=0, no_root_squash)
  /srv/data/home 192.168.10.2 (ro, fsid=1, sync, no_root_squash)
  Dočasné pripojenie: mount -t nfs xxx.xxx.xxx.xxx:/sdielany/priečinok /môj/priečinok

  Je dôležité myslieť aj na to, že výsledné oprávnenie je prienik oprávnenia v súbore "exports" a oprávnení samotného adresára


  2. SAMBA standalone
  Samba - implementácia protokolu SMB (server message block). Umožňuje zdielanie súborov a tlačiarní medzi windows a unix.
  Role samby:
  • Standalone - samostatný server
  • AD-DC - Domain controller
  • Member - člen AD Domény
  • Backup AD-DC - Záložný domain controller

  Služby samby:
  • smbd- zdilanie súborov a tlačiarní
  • nmbd - služby NetBIOS - mapovanie NetBIOS men na IP adresy

  Balík sa menuje jednoducho "samba"

  Konfigurácia sekcie GLOBAL
  Súbor, ktorý editujeme je "/etc/samba/smb.conf". Pred zmenami odporúčám súbor zálohovať.
  V súboru budeme editovať čásť [GLOBAL]
  Nastavujeme zde roli serveru.
  Ako ďalšie nastavujeme:
  • Pracovnú skupinu/doménu - workgroup = WORKGROUP
  • komentár, ktorý sa objaví u môjho mena pri zdielaní - server string = %h server
  • interface / sieť - zde bude samba odpovedať - interfaces = xxx.xxx.xxx.xxx/xx - a nebo napr. enp0s3. musím preto nastaviť aj "bind interfaces only = yes"
  Konfigurácia zdielania
  Príklad s vysvetlivkami:
  [ZDIELANIE] - názov zdielania
  comment = Môj adresár - komentár zdielania
  path = /môj/adresár - cesta ku zdieľanému adresáru
  browsable = yes - nastavenie, či bude adresár viditeľný
  read only = no - nastavenie, či bude adresár iba pre čitanie
  writable = yes - súvisí s "read only"
  valid users = mato juro @rodina - oprávnení používatelia a skupiny (skupina zapisujeme ako "@názov-skupiny")
  read list = juro peter - použivatelia, ktorý môžu iba čítať
  write list = matus - puživatelia, ktorý môžu aj zapisovať
  invalid users = root - zakázaní používatelia
  guest ok = no
  create mask = 0777 - práva pre nové súbory
  directory mask - 0777 - práva pre nové adresáre

  po úprave reštarovať smbd a nmbd

  Používatelia
  Musíme vytvoriť aj používateľa samby - podmienka: musí existovať aj ako klasický unix user
  Príkaz: smbpasswd -a používateľ

  Na strane klienta

  Nainštalujeme smbclient a cifs-utils (common internet file system)
  Prohliženie adresárov: smbclient -L adresa-serveru
  Pripojenie adresára: mount -t //server/meno-zdielania /kam/chcem/namountovať
  Trvalé pripojenie: //server/meno-zdielania /kam/chcem/mountovat cifs guest, uid=nobody, iocharset=utf8, noperm 0 0

  Aj tu je dôležité pamätať na správné oprávnenie na adresároch.

  3. Samba AD-DC
  Ponúká tie isté funkcie ako Windows Server

  Konfigurácia:
  Pomenujeme náš server aj s domenovym menom v súbore /etc/hostname - napr. server.domena.lan
  V súbore /etc/hosts nastavíme náš preklad severa na našu ip adresu, napr. 192.168.1.100 server.domena.lan

  a rebootneme
  Nainštalujeme baliky samba krb5-config a winbind
  Konfigurácia kerberosu:
  Default kerberos version 5 realm: DOMENA.LAN
  Kerberos servers for your realm: server.domena.lan
  Administrative server for your realm: server.domena.lan
  Ak sme urobili chybu pri konfigurácii: sudo apt autoremove --purge krb5

  Povýšenie samby na AD DC
  Premenujeme pôvodný súbor samby - mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.orig
  Povýšíme sambu na domain controller: samba-tool domain provision
  Tlačime stale ENTER, u DNS forwarder nastavujeme 8.8.8.8 (typicky)
  Na konci sa nás to opýtá na adminstratorske heslo (je tu zasade pre silné heslo), takže pre testovanie možme nastaviť napr. Admin1234 a stlačíme enter
  Ako ďaľšie zakážeme isté služby:
  Zkopírujeme kerberos config do /etc - cp /var/lib/samba/private/krb5.config /etc/
  Zastavíme služby, ktoré by vadily domain controlleru
  systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
  systemctl disable smbd nmbd winbind systemd-resolved
  Musíme odstraniť link na resolv.conf
  ll /etc/resolv.conf
  unlink /etc/resolv.conf

  Upravíme súbor resolv.conf
  nano /etc/resolv.conf
  Do súboru vložíme:
  domain domena.lan
  nameserver 127.0.0.1


  Naštartujeme služba samba-ad-dc
  systemctl unmask samba-ad-dc
  systemctl start samba-ad-dc
  systemctl enable samba-ad-dc

  Skontrolujeme domenu:
  samba-tool domain level show
  Kontrolu konfiguračného súbaru samby môžme skontrolovať pomocou príkazutestparm
  Ak je všetko v poriadku, počítač s OS windows sa môže pripojiť do domeny
  Práce s použivateľmi
  Pracujeme s príkazom samba-tool user ...
  • zoznam použivateľov  - samba-tool user list
  • pridanie použivateľa: samba-tool user add username
  Parametre:
  • --must-change-at-next-login - pri prvom prihlásení musí použivateľ zmeniť heslo
  • --surname - priezvisko
  • --given-name - meno
  • --script-path - prihlasovací skript
  • --home-drive - písmeno domovskej jednotky
  • --home-directory - sieťová cesta k domovskému adresáru

  zmena hesla: samba-tool user setpassword "meno použivateľa"

  Príklad pridania použivateľa: samba-tool user add matus --must-change-at-next-login --surname Horvath --given-name Matúš --script-path logon.bat --home-drive Z: --home-directory \\\\server\\matus (u sieťovej cesty musíme zadať vždy jedno extra lomítko - windows - \\server\matus, pri pridavani použivateľa: \\\\server\\matus)

  Práca s použivateľmi
  Pracujeme s príkazom pdbedit
  • pdbedit -L - výpis objektov v Active Directory
  • pdbedit -L -v - výpis objektov v AD s podrobnosťami
  • pdbedit -L -v matus - informacie o použivateľovi matus
  • pdbedit -h - nápoveda
  Príklady: pridanie logon scriptu - pdbedit -u matus - S logon.bat, pridanie domovskeho adresara: pdbedit -u matus -D "Z" -h "\\\\server\\matus"

  Práca zo skupinami
  • samba-tool group add "skupina"
  • samba-tool group addmembers "skupina" "použivateľ"
  • samba-tool group listmembers "Názov skupiny"
  Vytvorenie zdielaných adresárov
  Takmer isté ako pri standalone, ale pri nastavení práv dáváme skupina "users"
  Príklad: mkdir /srv/data, chown :users /srv/data, chmod 770 /srv/data
  V konfiguračnom súbore:

  [data]
  comment = adresár
  path = /srv/data
  browsable = yes
  guest ok = no

  Logon skripty
  adresár: /var/lib/samba/sysvol/názov-domény/scripts/menoskriptu.bat
  Skript musí mať oprávnenie 750, skupina - users
  Syntaxia skritpu je istá ako vo Windowse

  Home adresár

  budeme vytvárať v zložke /srv/domov
  Príklad: mkdir /srv/domov/matus, chown :users /srv/domov/matus, chmod 770 /srv/domov/matus
  V konfigu:

  [%U]
  browsable = no
  path = /srv/domov/%U
  valid users = %U
  write list = %U

  4. SSH (Secure shell)
  Protokol pre vzdialený zabezpečený prístup
  Potrebný balíček: openssh-server
  Konfiguračné súbory: /etc/ssh, log: /var/log/auth.log
  Serverový konfiguračný súbor: /etc/ssh/sshd_config
  Je zde možnosť zmeniť port - riadok: Port 22
  Povolení a zakázaní použivateľia
  DenyUsers - nemôžu sa príhlásiť cez SSH
  AllowUsers - môžu sa prihlásiť cez SSH
  DenyGroups - skupiny, která se nemôžu prihásiť cez SSH
  AllowGroups - skupiny, ktoré sá môžu prihlášiť cez SSH
  TCP Wrappery
  "ACL" v ktorom nastavujeme, kto kam môže a nemôže
  Súbory: /etc/hosts.allow a /etc/hosts.deny
  hosts.allow má prednosť pred hosts.deny
  syntax: deamon: ip adresa pc alebo siete
  príklad: sshd: 192.168.10.1, 192.168.10.2
  Kľúče
  cesta: /home/použivateľ/.ssh/autohrized_keys
  Zadáváme verejnú čásť kľúča
  Vygenerujeme cez program puttygen
  Po vygenerování zadáme passphrasi (heslo ku kľúču)
  Môj odporúčaný postup:
  • Pripojíme se cez SSH z windowsu na server
  • Skopírujeme verejný kľúč, ktorý vidíme v hornom okýnku v programu puttygen
  • Vložíme ho do súboru authorized_keys (pravým tlačítkom myši)
  • Súbor uložíme
  • Nastavíme oprávnenia na súbor (600ä a zložku .ssh(700) kvôli striknému modu SSH
  Z puttygenu si uložím do PC súkromný kľúč, na boku v programu putty záložka SSH -> auth -> credentials. Vložíme zde náš privátný kľúč.  V záložke data vyplníme auto-login username. Klikneme na session, vyplníme IP adresu a port, session pomenujeme a uložíme tlačidlom"SAVE". Keď kliknem na uloženú session, budeme sa prihlasovať pomocou kľúča. Odpočúčám v configu vypnut prihlasovanie heslom (PasswordAuthentication no)

  5. Apache 2
  Apache 2 je webový server. Potrebujeme nainšalovať balík s názvom apache2
  Virtual host
  Na jednom serveri môže byť viac virtualnych hostov (stránok)
  Pro vytvorenie použijeme defaultnu šablonu a vytvoríme hosta s názvom prvý
  Príkaz: cp 000-default.conf prvy.conf
  Upravíme zde parameter:    ServerName (doména, kde je stránka), v nasom pripade prva.lan - ServerName www.prva.lan
  DocumentRoot /var/www/html- zde sa nachádzá stránka fyzicky, nastavíme na DocumentRoot /var/www/prvy
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined - zde sa logujú prístupy na stránku, nastavíme na         CustomLog${APACHE_LOG_DIR}/prvy.log combined
  Po konfigurácii musíme stránku spustiť - príkaz a2ensite a menu konfiguračného súboru, v našom prípade a2ensite prvy.conf a reloadnout apache - systemctl reload apache2
  Pretože pracujeme s variantou, že nemáme v sieti stále DNS server, musíme nastaviť preklad ručne vo Windowse. Ako prvé spustíme notepad ako administrátor, poté si otvoríme zložku c:\Windows\System32\drivers\etc, musíme dať vo volbách zobraziť všetky súbory, a poté si otvoríme súbar hosts. Pridáme riadok s adresou serveru a domenou. Napr. 192.168.1.100 www.prva.lan
  Odporúčam vždy pri testování napísať v prehlidači ako prvé "http://" napr. "http://www.prva.lan", pretože niektoré prehliadače s tým majú problémy.
  Redirect
  Niektorý použivateľia sú zvyknutý písať "www" a druhý nie. Preto je dôležité, aby fungovali obi dve možnosti. Využijeme apache mód rewrite - aktuvujeme pomocou príkazu a2enmod rewrite. Poté je dôležité celý server reštartovať - systemctl restart apache2. Urobíme dalšieho virtualhosta, ktorý sa bude volať druha.conf. Bude istý istý ako ten predošlý, ale ServerName bude www.druha.lan, Pod tento riadok napíšeme ServerAlias druha.lan. Nakonfigurujeme rewrite modul:

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^pokus.lan$
  RewriteRule (.*) http://www.pokus.lan$1 [R=301]

  Pri zadání pokus.lan nás apache presmeruje na www.pokus.lan
  Po tomto opäť napíšeme DocumentRoot /var/www/druha

  Opäť zapíšeme do súboru hosts.

  Zmena portu
  Apache umožnuje, aby stránka bola aj na inom portu ako je 80
  Na prvom riadku je: <VirtualHost *:80>, já chcem, aby stránka bola na porte 8080. Riadok upravím na <VirtualHost *:8080>.
  Je tiež dôležité, aby server počúval na portu 8080. Pôjdeme do súboru /etc/apache2/ports, a napíšeme: Listen 8080

  Zabezpečenie stránky
  Ak chcem, abych  pri prístupu na stránku overoval meno a heslo, využijem moduly dav a dav_fs -  a2enmod dav dav_fs. Po zpustení modulu musím vždy reštarovať server. Do configu stránky, ktorú chcem zabezpečiť napíšem:

   
  <Location />
  DAV On
  AuthType Basic
  AuthName "domena.lan"
  AuthUserFile /etc/apache2/názov.súboru, napr. passwd.treti
  Require valid-user
  </Location>

  Súbor s uživateľmi

  Vytvorenie: htpasswd -c /etc/apache2/passwd.lan username
  "-c" - vytvorý súbor. Pokiaľ je již vytvorený, a chcem pridať použivateľa, vynechám parameter "-c"
  6. DHCP Server
  Jo dobré, aby v sieti bol centrálný DHCP server.
  Naištalujeme balíček isc-dhcp-server

  Konfiguračný súbor: /etc/dhcp/dhcpd.conf
  V súboru nastavíme, na akom interfacu beží server, napr. INTERFACESv4="enp0s8"
  Nastavíme aj parametre, ktoré sú dôležité pre správné fungovanie:
  option domain-name "moja.domena";
  option domain-name-server "server.moja.domena";

  Konfigurácia pre sieť napr. 192.168.100.0/24

  subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0{
  range 192.168.100.1 192.168.100.50;
  option routers 192.168.100.254;
  option domain-name-servers 192.168.1.100, 8.8.8.8;
  option domain-name: "moja.domena";
  }

  Rezervácia IP adres:

  host mojhost{
    hardware ethernet 08:08:08:aa:aa:aa;
    fixed-address 192.168.10.250;
  }

  Obecne: po zmene konfiguračného súboru musíme službu reloadnout, po spustení apache modu musíme apache reštartovať.
  systemctl reload služba, systemctl restart služba - overenie: systemctl status služba

  Verím, že tento jednoduchý návod pomôže začínajucim administrátorom, alebo linuxovým začiatočníkom pri nastavovaní domácej siete.

  V budúcnu doplním aj DNS server Bind9
  [/list]
  « Poslední změna: 06 Května 2024, 20:38:50 od neliba »

  radin

  • Aktivní člen
  • *
  • Příspěvků: 245
  Re:Tutoriály na konfiguráciu jednoduchých sieťových služieb
  « Odpověď #1 kdy: 16 Dubna 2024, 12:48:52 »
  Dobrý příspěvek. Jen mám poznámku - nebo spíš dotaz:
  Před časem jsem používal NFS (viz.1.) pro ukládání streamů z linux STB (Enigma) a problém byl při vypnutí boxu - vypínání trvalo hrozně dlouho nebo se box nevypnul vůbec. Přisuzoval jsem to problému s odpojení NFS disku, protože když jsem tuto možnost zakázal, problém zmizel. Možná špatná konfigurace - nevím, box už několik let nemám... To jen pro info.
  Nobody is perfect!

  Michal "Tylnesh" Kohútek

  • Administrátor fóra
  • Stálý člen
  • ******
  • Příspěvků: 1080
   • Lords Of Tech
  Re:Tutoriály na konfiguráciu jednoduchých sieťových služieb
  « Odpověď #2 kdy: 16 Dubna 2024, 13:04:33 »
  Fajn zhrnutie pre zaciatocnikov. Trochu mi to pripada, ako vygenerovany navod nejakym AI chatbotom, ale to neznamena, ze to nie je uzitocne. Len ma trochu vyrusuje, ze udavas napr. DNS na 8.8.8.8 bez toho, aby si vysvetlil, preco si si vybral zrovna tento DNS server (Googlacky).
  https://lordsoftech.com

  Registered Linux User #506395

  --- Smartphone 0: Apple iPhone 11
  --- Smartphone 1: OnePlus 3T - Ubuntu Touch
  --- Laptop 0: Apple Macbook Air M1
  --- Laptop 1: Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 3
  --- Workstation: Ryzen 7 2700X, RX 5700XT, 32GB RAM
  --- Other: Niekolko kusov od kazdeho vydaneho variantu Raspberry Pi

  ramael

  • Stálý člen
  • **
  • Příspěvků: 644
  Re:Tutoriály na konfiguráciu jednoduchých sieťových služieb
  « Odpověď #3 kdy: 17 Dubna 2024, 05:27:29 »
  Dobrý příspěvek. Jen mám poznámku - nebo spíš dotaz:
  Před časem jsem používal NFS (viz.1.) pro ukládání streamů z linux STB (Enigma) a problém byl při vypnutí boxu - vypínání trvalo hrozně dlouho nebo se box nevypnul vůbec. Přisuzoval jsem to problému s odpojení NFS disku, protože když jsem tuto možnost zakázal, problém zmizel. Možná špatná konfigurace - nevím, box už několik let nemám... To jen pro info.
  Ten samý problém s NFS jsem měl také. Muselo se to připojovat a odpojovat růčo. Jinak nebyla šance to vypnout. Tak jsem se nakrknul a přešel na SAMBU. Nakonec jsem si vynadal, že jsem to měl udělat už dávno. Protože přístup z mobilů k domácímu serveru včetně tiskárny změnil částečně chod našeho digitálního bytí.
  Lenovo: ThinkPad X380 Yoga
  Joutůůůůb

   

  Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.