Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Vaše pomoc je stále potřeba!

Autor Téma: CONKY  (Přečteno 472960 krát)

1x23

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 449
Re: CONKY
« Odpověď #75 kdy: 03 Března 2008, 19:55:46 »
Ahoj tak "modules" nikde nevidim :-D, kde že to ma byt :).
NTB: Lenovo P50. OS - Ubuntu 18.04

Linux registred user: 499415

karel kudrna

 • Stálý člen
 • **
 • Příspěvků: 869
 • skill :: googllama
Re: CONKY
« Odpověď #76 kdy: 03 Března 2008, 22:58:41 »
Ahoj tak "modules" nikde nevidim :-D, kde že to ma byt :).
výpis lsmod, sekce modules v /etc?
prostý user
...selským rozumem...

wer

 • Návštěvník
 • Příspěvků: 23
Re: CONKY
« Odpověď #77 kdy: 04 Března 2008, 14:54:45 »
Dobrá, také se pochlubím.  ;).conkyrc
Kód: [Vybrat]
double_buffer yes
own_window  yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
draw_borders no
border_margin 1
draw_shades no
alignment top_left
gap_y 0
gap_x 1040
update_interval 10
use_xft yes
xftfont bauhaus:pixelsize=11
use_spacer no
maximum_width 240

# disc bars
color1 444444
# memory bars
color2 444444
# CPU bar
color3 lightgray

TEXT
Kurzy $hr
${execi 3600 perl ~/.conky/rates.pl info}
Počasí $hr
${Font bauhaus:pixelsize=9}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl update_info EZXX0034 m 6}

               ${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl temperature 5 0}
${voffset -102}${goto  20}${Font bauhaus:pixelsize=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_temperature}
${voffset  -92}${goto  15}${Font weather:size=65}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_symbol}
${voffset  -63}${goto 215}${Font weather:size=25}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl cc_moon}
${voffset   15}${goto   5}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 1 0}${goto 55}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 2 0}${goto 105}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 3 0}${goto 155}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 4 0}${goto 205}${execi 900 perl ~/.conky/weather.pl symbol 5 0}$font
${voffset  -63}Předpověď $stippled_hr

${voffset   50}${downspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}$alignr${upspeedgraph eth0 60,115 555555 aaaaaa}
${voffset  -65}${goto  5}${totaldown  eth0}${goto 131}${totalup  eth0}
               ${goto  5}${downspeed eth0} kB/s${goto 131}${upspeed eth0} kB/s
${voffset   -5}${goto 45}${Font bauhaus:pixelsize=25}↓${goto 175}↑$font

${cpugraph 92,240 0000ff 0000ff}
${voffset  -98}${goto 5}Využití procesoru: ${cpu}%${goto 138}$color3${cpubar 5,100}$color
 Běžících procesů: $running_processes ${alignr 2}Procesů celkem: $processes
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}CPU%${goto 128}Jméno${goto 213}CPU%
  ${top name 1}${goto 85}${top cpu 1}${goto 128}${top name 5}${goto 213}${top cpu 5}
  ${top name 2}${goto 85}${top cpu 2}${goto 128}${top name 6}${goto 213}${top cpu 6}
  ${top name 3}${goto 85}${top cpu 3}${goto 128}${top name 7}${goto 213}${top cpu 7}
  ${top name 4}${goto 85}${top cpu 4}${goto 128}${top name 8}${goto 213}${top cpu 8}$font
$color2${goto 4}${membar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}RAM${goto 38}($memmax)${goto 120}$memperc%${goto 185}$mem
$color2${goto 4}${swapbar 14, 233}${color}
${voffset   -9}${goto 6}SWAP${goto 38}($swapmax)${goto 120}$swapperc%${goto 185}$swap
${Font bauhaus:pixelsize=9}  Jméno${goto 85}Mem%${goto 128}Jméno${goto 213}Mem%
  ${top_mem name 1}${goto 85}${top_mem mem 1}${goto 128}${top_mem name 5}${goto 213}${top_mem mem 5}
  ${top_mem name 2}${goto 85}${top_mem mem 2}${goto 128}${top_mem name 6}${goto 213}${top_mem mem 6}
  ${top_mem name 3}${goto 85}${top_mem mem 3}${goto 128}${top_mem name 7}${goto 213}${top_mem mem 7}
  ${top_mem name 4}${goto 85}${top_mem mem 4}${goto 128}${top_mem name 8}${goto 213}${top_mem mem 8}$font
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /}${color}
${goto 6}${voffset -9}root   ${goto 50}(${fs_size /})${goto 140}${fs_free_perc /}%${goto 185}${fs_free /}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/winlin}${color}
${goto 6}${voffset -9}winlin ${goto 50}(${fs_size /media/winlin/})${goto 140}${fs_free_perc /media/winlin/}%${goto 185}${fs_free /media/winlin/}
${goto 4}$color1}${fs_bar 14,233 /media/data}${color}
${goto 6}${voffset -9}data   ${goto 50}(${fs_size /media/data/})${goto 140}${fs_free_perc /media/data/}%${goto 185}${fs_free /media/data/}
${if_mounted /media/cdrom0}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/cdrom0}${color}
${goto 6}${voffset -9}cdrom   ${goto 50}(${fs_size /media/cdrom0})${goto 140}${fs_free_perc /media/cdrom0}%${goto 185}${fs_free /media/cdrom0}$endif
${if_mounted /media/KINGSTON}${goto 4}$color1${fs_bar 14,233 /media/KINGSTON}${color}
${goto 6}${voffset -9}USB ${goto 50}(${fs_size /media/KINGSTON})${goto 140}${fs_free_perc /media/KINGSTON}%${goto 185}${fs_free /media/KINGSTON}$endif

TV právě běží $hr${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl update}${Font bauhaus:pixelsize=9}
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 0}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 0}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 1}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 1}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 2}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 2}$color
${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl head 3}
$color3${execi 300 perl ~/.conky/tv.pl description 3}$color$font

~/.conky/rates.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

$file = "/tmp/rates.txt"; # data file

#====================================================================================

if (-e $file){

($fYear, $fMonth, $fDay, $fHour, $fMinute, $fsecond, $fzone) = split (/\:|\s|-/, `stat -c \%y $file`);
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);

$download = (!($fYear == $year + 1900 && $fMonth == $mon + 1 && $fDay == $mday) # not today's data
        || (60*$hour+$min > 870 && 60*$fHour+$fMinute <= 870));             # time > 14:30 and file time <= 14:30, 14:30 ČNB data update, 870 = 14*60+30
}
else {$download = TRUE};
if ($download){
`wget -O - "http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt" > $file`;
}

($day, $month, $year, $wday) = split(/\.|\s#/,`head -n1 $file`);
print sprintf("%d", $day).". ".sprintf("%d", $month).". ".$year."     \$ ".rate("USD")." Kč, € ".rate("EUR")." Kč\n";

#====================================================================================

sub rate {
# $_[0] Currency code
return (split /\||\n/,`cat $file | grep -x "\.*\|$_[0]\|\.*"`)[4];
}

~/.conky/tv.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;
use Text::Wrap;
use Encode;

$action = $ARGV[0];
$channel_index = $ARGV[1];

$file = "/tmp/tv.xml";

$Text::Wrap::columns = 49;
$indent = "   ";

#====================================================================================

switch($action){
case "head" {
&load_data;
($channel_name, $time, $title) = split (/\s>\s|\n/, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{title});
printf ("%-6s $time\n",encode_utf8($channel_name));
print encode_utf8(wrap $indent, $indent, $title);
}
case "description"{
&load_data;
print encode_utf8(wrap $indent, $indent, $tv->{channel}->{item}[$channel_index]->{description});
}
case "update"{
`wget -O - "http://www.tampiss.com/rss/tv_online.xml" > $file`;
}
}

#====================================================================================

sub load_data {
$xml = new XML::Simple(SuppressEmpty => 1);
$tv = $xml->XMLin($file);
}

~/.conky/weather.pl
Kód: [Vybrat]
#!/usr/bin/perl

use Switch;
use XML::Simple;

$action = $ARGV[0];

# parameters for "update_info"
$code = $ARGV[1]; # weather.com city code;
# see http://xoap.weather.com/search/search?where=%s where %s stands for your location
$units = $ARGV[2]; # s = standard/imperial, m = metric
$forecast = $ARGV[3]; # number of days for the forecast

# parameters for "symbol"
$day = $ARGV[1]; # day displayed
$day_part = $ARGV[2]; # 0 for day, 1 for night

# parameters for "temperature"
$day = $ARGV[1]; # day displayed

$day_space = "             "; # space between short day names in day_names_cz_short

$file = "/tmp/weather.xml"; # data file
$tempfile = "/tmp/weather.tmp"; # temporary download file
$directory = "~/.conky";

#====================================================================================

switch($action){
case "cc_symbol" {
&load_data;
print(&translate($weather->{cc}->{icon},2));
}
case "cc_temperature" {
&load_data;
print $weather->{cc}->{tmp}." ˚C";
}
case "cc_moon" {
&load_data;
print &translate($weather->{cc}->{moon}->{t},3);
}
case "symbol" {
&load_data;
print &translate($weather->{dayf}->{day}[$day]->{part}[$day_part]->{icon},2);
}
case "temperature" {
&load_data;
print $temperature_space.$weather->{dayf}->{day}[$day]->{hi}."/".$weather->{dayf}->{day}[$day]->{low}."˚C";
}
case "update_info"{
&update_load;
&info;
}
}

#====================================================================================

sub update_load {
if(-e $file ){ # File does exist
&load_data;
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
$update = !($_[0] == $mon + 1 && $_[1] == $mday && $_[2] == $year - 100 && $_[3] == $hour);
}
else {$update = TRUE};
if ($update) {
`wget -O $tempfile "http://xoap.weather.com/weather/local/$code?dayf=$forecast&unit=$units&cc=*"`;
if (-s $tempfile > 0) {
`mv -f $tempfile $file`;
&load_data
}
}
}

sub info {
split ",", $weather->{loc}->{dnam};
print "  ".$_[0]." (".$weather->{loc}->{lat}." s. š.,  ".$weather->{loc}->{lon}." v. d.)\n";
split /\/|\s|\:/, $weather->{cc}->{lsup};
if ($_[3] == 12) {$_[3] = 0};
if ($_[5] eq "PM") {$_[3] += 12};
print "  Stav:   ".$_[3].":".$_[4].",   ".$_[1].". ".$_[0].". 20".$_[2]."             Update: ".&time12_24($weather->{loc}->{tm})."\n"
     ."                              Tlak: ".&translate($weather->{cc}->{bar}->{d},2)." ".$weather->{cc}->{bar}->{r}." hPa\n"
     ."                              Vítr: ".$weather->{cc}->{wind}->{s}." km/h  ".&translate($weather->{cc}->{wind}->{t},2)." (".$weather->{cc}->{wind}->{d}."˚)\n"
     ."                              Vlhkost: ".$weather->{cc}->{hmid}." \%\n"
     ."                              Rosný bod: ".$weather->{cc}->{dewp}." ˚C\n"
     ."                              Viditelnost: ".$weather->{cc}->{vis}." km\n"
     ."                              Východ: ".&time12_24($weather->{loc}->{sunr})."       Západ: ".&time12_24($weather->{loc}->{suns})."\n"
     ."                              Měsíc: ".&translate($weather->{cc}->{moon}->{t},2)."\n\n"
     ."   ".&day_names_cz_short(5)."\n\n\n";
}

sub load_data {
$xml = new XML::Simple;
$weather = $xml->XMLin($file);
}

sub time12_24 {
split /\:|\s/, $_[0];
if ($_[0] == 12) {$_[0] = 0};
if ($_[2] eq "PM") {$_[0] += 12};
return "$_[0]".":"."$_[1]";
}

sub day_names_cz_short {
# $_[0]; # number of days displayed, starting from the next day
my $text = &translate($weather->{dayf}->{day}[1]->{t},3);
for ($i = 2; $i < $_[0]+1; ++$i){
$text .= $day_space.&translate($weather->{dayf}->{day}[$i]->{t},3);
}
return $text;
}

sub translate {
#$_[0] String to be translated
#$_[1] Column with translation
my $temp = `cat $directory/weather.pl | grep -x "#\\s*$_[0]\\s*#.*\n"`;
if ($temp eq ""){return $_[0]}
else {return (split /\s*#\s*|\s*\n/,$temp)[$_[1]]};
}

######################################
#                                    #
#       TRANSLATION TABLES           #
#                                    #
######################################

# DAYS

# Monday # Pondělí # Po
# Tuesday # Úterý # Út
# Wednesday # Středa # St
# Thursday # Čtvrtek # Čt
# Friday # Pátek # Pá
# Saturday # Sobota # So
# Sunday # Neděle # Ne

# WINDS

# N # S
# E # V
# S # J
# W # Z
# NE # SV
# SE # JV
# SW # JZ
# NW # SZ
# NNE # SSV
# ENE # VSV
# ESE # VJV
# SSE # JJV
# NNW # SSZ
# WNW # ZSZ
# WSW # ZJZ
# SSW # JJZ

# CONDITIONS

# Mostly Sunny # a
# Mostly Clear # a
# Fair # b
# Partly Cloudy # c
# Clouds Early / Clearing Late # c
# Mostly Cloudy # d
# Cloudy # d
# Light Rain Early # g
# Few Showers # g
# Showers # g
# Light Rain # g
# PM Light Rain # g
# Rain # h
# Rain / Wind # h
# Rain / Snow # k
# Rain / Snow Showers # k
# Light Snow # k
# PM Light Snow # k
# Scattered T-Storms # f
# N/A #  
# Fair and Windy #  

# LUNAR PHASES
# Codes are for a white font.
# New # Nov # 9
# Waxing Crescent # Dorůstající srpek # 7
# First Quarter # První čtvrť # 0
# Waxing Gibbous # Dorůstající měsíc # 3
# Full # Úplněk # 1
# Waning Gibbous # Couvající měsíc # 3 # (left <-> right)
# Last Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Third Quarter # Poslední čvrť # 0 # (left <-> right)
# Waning Crescent # Ubývající srpek # 7 # (left <-> right)

# PREASURE

# rising # ↑
# falling # ↓
# steady # =

# ICONS

# 0 # i
# 1 # h
# 2 # h
# 3 # i
# 4 # i
# 5 # k
# 6 # h
# 7 # k
# 8 # g
# 9 # g
# 10 # h
# 11 # g
# 12 # h
# 13 # j
# 14 # k
# 15 # j
# 16 # k
# 17 # i
# 18 # h
# 19 # v # dust
# 20 # v # fog
# 21 # v # haze
# 22 # v # smoke
# 23 # w
# 24 # w
# 25 # j
# 26 # d
# 27 # d
# 28 # c
# 29 # b
# 30 # b
# 31 # 1
# 32 # a
# 33 # 1
# 34 # b
# 35 # i
# 36 # l
# 37 # f
# 38 # f
# 39 # h
# 40 # h
# 41 # k
# 42 # k
# 43 # k
# 44 # b
# 45 # h
# 46 # k
# 47 # g
# na # ~

Ale pořád to má nějaké mouchy. Neví někdo o lepším fontu pro počasí (více symbolů pro počasí, správné měsíční fáze, pevná šířka…)? A skript pro tv program mívá občas problémy s kódováním, problém je sice v RSS zdroji (nestandardní „í“ a „á“ v názvech pořadů), ale snad by to mělo jít nějak vyřešit. Bohužel nevím jak.

EDIT 24. 3. 2008: Mírně jsem změnil skript "~/.conky/weather.pl" tak, aby se použila stará data, pokud selže download.
EDIT 29. 3. 2008: Přidáno "Last Quarter" do měsíčních fází.
EDIT 15. 4. 2008: S pomocí knihovny "Encode" odstraněn problém s kódováním ve skriptu "tv.pl".
EDIT 24. 4. 2008: Opraveny špatně přeložené měsíční fáze.
« Poslední změna: 24 Dubna 2008, 13:06:52 od wer »

tomato

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 155
Re: CONKY
« Odpověď #78 kdy: 04 Března 2008, 17:26:22 »
2wer: s tema problemama ti neporadim, ale mas to moc pekny.. mit sirokouhlej monitor, necham se inspirovat.. :)

premet

 • Host
Re: CONKY
« Odpověď #79 kdy: 04 Března 2008, 19:53:34 »
Ty jo s tím televizním programem to je dobrý  :D aj praktický to se mi líbí. Kdybych koukal víc na televizi tak si to tam dám určitě taky. Ješte si nakonfigurovat Conky s bankovnim učtem jako kolik mám zůstatek a jestli mi přišli peníze bylo by to ideální  ;D

chrasty

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 227
Re: CONKY
« Odpověď #80 kdy: 04 Března 2008, 19:59:47 »
Mne se to moc libi, skoda, ze jsem lama a nedari se zprovoznit to pocasi...  :'(

Edit: Uz to maka..  ;D
« Poslední změna: 04 Března 2008, 21:08:55 od chrasty »

PELKO

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 410
Re: CONKY
« Odpověď #81 kdy: 04 Března 2008, 22:53:01 »
Chcel som že si to počasie hodím do svojho conkyho, ale po prvé ten script neviem nakonfigurovať :D a podruhé mi to hádže v termináli hlášky typu:

Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/pelko/.conky/weather.pl line 4.

karel kudrna

 • Stálý člen
 • **
 • Příspěvků: 869
 • skill :: googllama
Re: CONKY
« Odpověď #82 kdy: 05 Března 2008, 08:14:42 »
Chybí ti knihovna, nejlepší bys měl
Kód: [Vybrat]
gksudo synaptica hledat "perl". Potom uvidíš, co k tomu patří a doinstaluješ si to podle tý chybový hlášky.(lib.perl.5.8.8.?)
prostý user
...selským rozumem...

Marcel 'Maky' Šuška

 • Stálý člen
 • **
 • Příspěvků: 1425
 • Kdo si hraje s Ubuntu, nezlobí.
Re: CONKY
« Odpověď #83 kdy: 05 Března 2008, 22:26:58 »
To wer: super conky, stzrašně se mi líbi. Jak budu mít trochu času conky si předělám.

Cepela

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 212
Re: CONKY
« Odpověď #84 kdy: 08 Března 2008, 12:47:18 »
To Wer: Fakt pekna prace, rovnou se i priznam, ze si to pocasi od tebe sproste okopcim a zkusim si ho tam taky nacpat.

Cepela

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 212
Re: CONKY
« Odpověď #85 kdy: 08 Března 2008, 20:16:22 »
Tak bych mel dalsi z otazek, tentokrat nemuzu prijid na to, jakym prikazem se meni barva pozadi, kdyz hodnotu own_window_transparent zmenim na no. Prohledal sem uz nejake odkazy, kde jsou ty prikazy vypsane, ale nikde na to nemuzu prijid. :-\

Bernard Williams

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 103
  • Santiaco.cz
Re: CONKY
« Odpověď #86 kdy: 11 Března 2008, 16:18:58 »
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /home/pelko/.conky/weather.pl line 4.
Taky jsem tento problém řešil a podařilo se mi ho úspěšně vyřešit. Nainstaluj si balík libxml-simple-perl.
ASUS NB F3E, Intel Core 2 Duo T5450, 15.4" WXGA, int. graf. karta Intel GMA X3100, 2GB RAM, HD 250GB.
Debian 5 "Lenny" + Windows 7
 Santiaco.cz | Maturitní tabla

PELKO

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 410
Re: CONKY
« Odpověď #87 kdy: 11 Března 2008, 18:46:34 »
Bernard Williams: díky moc. už to funguje :)
Neviete aké písmo si mám nainštalvoať ( a ako) na to počasie? zobrazuje mi to rôzne blbosti...
Vidím tam v configu nejaký bauhaus font, ale či je to ono...

Bernard Williams

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 103
  • Santiaco.cz
Re: CONKY
« Odpověď #88 kdy: 11 Března 2008, 18:52:32 »
Mně funguje vše parádně. Jen u toho počasí se mi nezobrazují obrázky typu jasno, polojasno, oblačno atd atd. Nevíte někdo jak na to?
ASUS NB F3E, Intel Core 2 Duo T5450, 15.4" WXGA, int. graf. karta Intel GMA X3100, 2GB RAM, HD 250GB.
Debian 5 "Lenny" + Windows 7
 Santiaco.cz | Maturitní tabla

PELKO

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 410
Re: CONKY
« Odpověď #89 kdy: 11 Března 2008, 19:27:41 »
Mne tam zobrazuje namiesto znakov počasia takéto znaky...


wer

 • Návštěvník
 • Příspěvků: 23
Re: CONKY
« Odpověď #90 kdy: 12 Března 2008, 17:44:09 »
Tak bych mel dalsi z otazek, tentokrat nemuzu prijid na to, jakym prikazem se meni barva pozadi, kdyz hodnotu own_window_transparent zmenim na no. Prohledal sem uz nejake odkazy, kde jsou ty prikazy vypsane, ale nikde na to nemuzu prijid. :-\

Příkaz "own_window_colour" (Pozor, americké "own_window_color" nefunguje!) - viz http://conky.sourceforge.net/docs.html.

Citace: Pelko
Taky jsem tento problém řešil a podařilo se mi ho úspěšně vyřešit. Nainstaluj si balík libxml-simple-perl.

Zvláštní, já měl knihovnu XML-Simple v základní instalaci Ubuntu, tak jsem si myslel, že to tu nebudu muset psát.

Bernard Williams: díky moc. už to funguje :)
Neviete aké písmo si mám nainštalvoať ( a ako) na to počasie? zobrazuje mi to rôzne blbosti...
Vidím tam v configu nejaký bauhaus font, ale či je to ono...

Bauhaus je normální písmo, na tom to nevázne. Potřeba je font Weather. Omlouvám se, tohle jsem měl určitě zdůraznit.

PELKO

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 410
Re: CONKY
« Odpověď #91 kdy: 12 Března 2008, 20:23:25 »
Díky moc, už ide všetko ako má...

Pavol XV

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 101
  • http://zaweli.yw.sk/
Re: CONKY
« Odpověď #92 kdy: 13 Března 2008, 09:06:49 »
Da sa urobit aby Conky bolo zobrazene iba na jednej ploche? (tak ze ja mam 4 plochy a len na tej poslednej by som chcel mat conky a aby sa na tych prvych troch nezobrazoval)
\\_|_/ Pavol XV <O>   U804-64b (Ubuntu8.04-64bit)

wer

 • Návštěvník
 • Příspěvků: 23
Re: CONKY
« Odpověď #93 kdy: 13 Března 2008, 12:59:10 »
Da sa urobit aby Conky bolo zobrazene iba na jednej ploche?

Je to možné, stačí "own_window_type" nastavit na "normal" (a nepoužívat "own_window_hints sticky", které vynutí zobrazení na všech plochách).

Citace
(tak ze ja mam 4 plochy a len na tej poslednej by som chcel mat conky a aby sa na tych prvych troch nezobrazoval)

To je horší, conky to nezvládá. Ale určitě by to šlo zařídit přes Devil's pie.

1x23

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 449
Re: CONKY
« Odpověď #94 kdy: 15 Března 2008, 23:50:14 »
ahoj, snažim se to opět rozchodit ale nedaři se :
tady je ten vypis:

Kód: [Vybrat]
xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "cz"
Option "XkbVariant" "qwerty"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "eraser"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "cursor"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection

Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection

a

Kód: [Vybrat]
lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           5120  1
nls_cp437               6784  1
vfat                   14080  1
fat                    54300  1 vfat
binfmt_misc            12936  1
af_packet              24840  2
i915                   25856  2
drm                    83348  3 i915
ipv6                  273892  16
rfcomm                 42136  2
l2cap                  26240  11 rfcomm
bluetooth              57060  4 rfcomm,l2cap
nfsd                  220912  13
exportfs                7040  1 nfsd
lockd                  67592  2 nfsd
sunrpc                172412  8 nfsd,lockd
ppdev                  10244  0
cpufreq_stats           7232  0
cpufreq_userspace       5280  0
cpufreq_powersave       2688  0
cpufreq_conservative     8072  0
cpufreq_ondemand        9612  0
freq_table              5792  2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
ac                      6148  0
sbs                    19592  0
button                  8976  0
container               5504  0
video                  18060  0
battery                11012  0
dock                   10656  0
ndiswrapper           193436  0
aes                    28608  0
sbp2                   24072  0
parport_pc             37412  0
lp                     12580  0
parport                37448  3 ppdev,parport_pc,lp
uvcvideo               48644  0
compat_ioctl32          2304  1 uvcvideo
videodev               29312  1 uvcvideo
snd_hda_intel         263712  1
v4l1_compat            15364  2 uvcvideo,videodev
snd_pcm_oss            44672  0
snd_mixer_oss          17664  1 snd_pcm_oss
v4l2_common            18432  2 uvcvideo,videodev
snd_pcm                80388  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy           4740  0
snd_seq_oss            33152  0
snd_seq_midi            9600  0
sdhci                  18828  0
mmc_core               28420  1 sdhci
psmouse                39952  0
snd_rawmidi            25728  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      8448  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
serio_raw               8068  0
iTCO_wdt               11940  0
iTCO_vendor_support     4868  1 iTCO_wdt
snd_seq                53232  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              24324  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          9228  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
shpchp                 34580  0
pci_hotplug            32704  1 shpchp
snd                    54660  11 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               8800  1 snd
snd_page_alloc         11400  2 snd_hda_intel,snd_pcm
intel_agp              25620  1
agpgart                35016  3 drm,intel_agp
joydev                 11328  0
evdev                  11136  7
ext3                  133896  2
jbd                    60456  1 ext3
mbcache                 9732  1 ext3
sha256                 12032  0
aes_i586               34304  3
cbc                     5504  2
blkcipher               7556  1 cbc
sd_mod                 30336  6
usbhid                 29536  0
hid                    28928  1 usbhid
usb_storage            73024  2
ide_core              116804  1 usb_storage
sg                     36764  0
sr_mod                 17828  0
cdrom                  37536  1 sr_mod
ata_generic             8452  0
libusual               18448  1 usb_storage
ahci                   23300  3
e100                   37644  0
mii                     6528  1 e100
ohci1394               36528  0
ieee1394               96312  2 sbp2,ohci1394
ata_piix               17540  0
libata                125168  3 ata_generic,ahci,ata_piix
scsi_mod              147084  6 sbp2,sd_mod,usb_storage,sg,sr_mod,libata
ehci_hcd               36492  0
uhci_hcd               26640  0
usbcore               138632  8 ndiswrapper,uvcvideo,usbhid,usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd
dm_crypt               14984  1
dm_mod                 58816  5 dm_crypt
thermal                14344  0
processor              32072  1 thermal
fan                     5764  0
fuse                   47124  1
apparmor               40728  0
commoncap               8320  1 apparmor

nevim kde mam tedy tu složku hledat :(.
at tam dam cokoliv tak to mam pořád dole nalevo.

[attachment deleted by admin]
« Poslední změna: 16 Března 2008, 00:11:12 od 1x23 »
NTB: Lenovo P50. OS - Ubuntu 18.04

Linux registred user: 499415

karel kudrna

 • Stálý člen
 • **
 • Příspěvků: 869
 • skill :: googllama
Re: CONKY
« Odpověď #95 kdy: 16 Března 2008, 07:52:04 »
1x23: složka pro nastavení conky se jmenuje ./conkyrc a je v home. pokud jí nevidíš, dej si zobrazit skryté soubory v nautili (ctrl+h).
prostý user
...selským rozumem...

1x23

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 449
Re: CONKY
« Odpověď #96 kdy: 16 Března 2008, 08:19:53 »
ten soubor tam mam, na první straně je napsaný soubor ne složka. Má tam být složka (conkyrc) a v ni ten soubor "conkyrc"???
NTB: Lenovo P50. OS - Ubuntu 18.04

Linux registred user: 499415

existpierre

 • Host
Re: CONKY
« Odpověď #97 kdy: 16 Března 2008, 08:29:05 »
ten soubor tam mam, na první straně je napsaný soubor ne složka. Má tam být složka (conkyrc) a v ni ten soubor "conkyrc"???

~/.conkyrc nie je zlozka ale subor. Nenachadza sa v ziadnej zlozke


1x23

 • Aktivní člen
 • *
 • Příspěvků: 449
Re: CONKY
« Odpověď #98 kdy: 16 Března 2008, 08:33:26 »
a kam mam pak vložit tohle

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40

TEXT

$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${cpugraph cpu0 30,350 ff841f 80d62b }
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}HDD win:      ${fs_free /media/win} ${alignr}  ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color
${color ff9730}HDD Zaloha:      ${fs_free /media/disk1} ${alignr}  ${fs_used /media/disk1} / ${fs_size /media/disk1}
${fs_bar 6 /media/disk1}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}

NTB: Lenovo P50. OS - Ubuntu 18.04

Linux registred user: 499415

existpierre

 • Host
Re: CONKY
« Odpověď #99 kdy: 16 Března 2008, 09:29:27 »
a kam mam pak vložit tohle

Kód: [Vybrat]
stippled_borders 0
border_margin 6
border_width 1


own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

use_spacer no
use_xft yes

update_interval 1.0

minimum_size 150 5

draw_shades no

draw_outline no
draw_borders yes

xftfont ae_AlMothnna:size=9

uppercase no

default_color ff9730
 
alignment top_right

gap_x 10
gap_y 40

TEXT

$color
${color 80d62b}SYSTEM ${hr 1}
${color ff9730} $nodename $sysname $kernel on $machine
${color 80d62b}CPU ${hr 1}
${color ff9730} CPU: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0 10,350}
${cpugraph cpu0 30,350 ff841f 80d62b }
${color 80d62b}Top Processes${hr 1}
${color 80d62b}Name               ${alignr}     CPU%
${color ff9730}${top name 1}      ${alignr} ${top cpu 1}
${color ff9730}${top name 2}      ${alignr} ${top cpu 2}
${color ff9730}${top name 3}      ${alignr} ${top cpu 3}
${color 80d62b}UPTIME ${hr 1} $color
${color ff9730}${alignc} $uptime
${color 80d62b}MEMORY / SWAP ${hr 1}
${color ff9730}RAM: ${alignc}  $mem ${alignr}  max: $memmax
${color ff9730}${membar 6}$color
${color ff9730}Swap: ${alignc} $swap  ${alignr}  max: $swapmax
${color ff9730}${swapbar 6}$color
${color 80d62b}Info HDD Memory${hr 1}$color
${color ff9730}System:  ${fs_free /}  ${alignr} ${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 6 /}$color
${color ff9730}HDD win:      ${fs_free /media/win} ${alignr}  ${fs_used /media/disk} / ${fs_size /media/disk}
${fs_bar 6 /media/disk}$color
${color ff9730}HDD Zaloha:      ${fs_free /media/disk1} ${alignr}  ${fs_used /media/disk1} / ${fs_size /media/disk1}
${fs_bar 6 /media/disk1}$color
${color 80d62b}PROCESSES ${hr 1}$color
${color ff9730}Total: $processes ${alignr}Running: $running_processes
${color 80d62b}NETWORK ${hr 1}$color
${color ff9730}IP addres:${alignr}${addr eth0}
${color ff9730}Down: ${color 80d62b} ${downspeed eth0} ${color ff9730} KiB/s ${alignr} Up: ${color 80d62b}${upspeed eth0}${color ff9730}KiB/s
${color ff9730}Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up:  ${totalup eth0}
${downspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b} ${alignr}${upspeedgraph eth0 30,150 ff841f 80d62b}otvoris ten subor v gedite

alt+F2
gedit ~/.conkyrc

a vlozis to tam

 

Provoz zaštiťuje spolek OpenAlt.